תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יעקב קלצקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת דניאל חבולסון (D. Chwolson), סנט פטרסבורג, אל יעקב קלצקין, 1899 A40\132-1t
תצלום של חיים נחמן ביאליק עם הקדשה בכתב ידו ליעקב קלצקין (כ"ח ניסן תרפ"ד) A40\213-1t
"על אניות"; "כחה של השכלה"; "על פסיכולוגיה"; "צורך ההערצה" - סדרת סקירות קצרות מאת יעקב קלצקין (סך הכל חמישה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A40\253-10t
מודעת אבל מודפסת על פטירת הנריק (יצחק צבי) סוקולוב ביום כ"ד טבת תרפ"ט בברלין (פורסמה על ידי נחום סוקולוב וד"ר הלני סוקולוב לבית קרינסקי), המכילה מכתב תודה בכתב יד מאת נחום סוקולוב אל יעקב קלצקין על תנחומיו A40\311-1t
"על יצר טוב ויצר רע", מאמר מאת יעקב קלצקין (ארבעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A40\253-5t
"מלואים ל"סכנתו של הממשל העירוני", מאת יעקב קלצקין (דף מודפס במכונת כתיבה) A40\253-3t
"על הכרת-עוון ומוסר החטא", סקירה מאת יעקב קלצקין (שלושה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A40\253-1t
"הדומה והדומה לדומה", סקירה מאת יעקב קלצקין (שני עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A40\253-9t
"על המות", מאמר מאת יעקב קלצקין (תשעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A40\253-7t
"כלפי המלעיזים על השכל ומעמעמים בערפלי מסתורים", סקירה מאת יעקב קלצקין (דף אחד, מודפס במכונת כתיבה) A40\253-11t
"ערכי פנים וערכי חוץ"; "על הספקנות"; "כפירות תוך כדי אמונה"; "רכוזו של מדע והסגרו"; "עם סגולה"; "בטויים מוקדמים" - סדרת סקירות מאת יעקב קלצקין (סך הכל 12 עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A40\253-16t
"על זכרון ושכחה", מאמר מאת יעקב קלצקין (שישה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A40\253-14t
תיאור:
מכתב מאת דניאל חבולסון (D. Chwolson), סנט פטרסבורג, אל יעקב קלצקין, 1899
סימול: A40\132-1t
תיאור:
תצלום של חיים נחמן ביאליק עם הקדשה בכתב ידו ליעקב קלצקין (כ"ח ניסן תרפ"ד)
סימול: A40\213-1t
תיאור:
"על אניות"; "כחה של השכלה"; "על פסיכולוגיה"; "צורך ההערצה" - סדרת סקירות קצרות מאת יעקב קלצקין (סך הכל חמישה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A40\253-10t
תיאור:
מודעת אבל מודפסת על פטירת הנריק (יצחק צבי) סוקולוב ביום כ"ד טבת תרפ"ט בברלין (פורסמה על ידי נחום סוקולוב וד"ר הלני סוקולוב לבית קרינסקי), המכילה מכתב תודה בכתב יד מאת נחום סוקולוב אל יעקב קלצקין על תנחומיו
סימול: A40\311-1t
תיאור:
"על יצר טוב ויצר רע", מאמר מאת יעקב קלצקין (ארבעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A40\253-5t
תיאור:
"מלואים ל"סכנתו של הממשל העירוני", מאת יעקב קלצקין (דף מודפס במכונת כתיבה)
סימול: A40\253-3t
תיאור:
"על הכרת-עוון ומוסר החטא", סקירה מאת יעקב קלצקין (שלושה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A40\253-1t
תיאור:
"הדומה והדומה לדומה", סקירה מאת יעקב קלצקין (שני עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A40\253-9t
תיאור:
"על המות", מאמר מאת יעקב קלצקין (תשעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A40\253-7t
תיאור:
"כלפי המלעיזים על השכל ומעמעמים בערפלי מסתורים", סקירה מאת יעקב קלצקין (דף אחד, מודפס במכונת כתיבה)
סימול: A40\253-11t
תיאור:
"ערכי פנים וערכי חוץ"; "על הספקנות"; "כפירות תוך כדי אמונה"; "רכוזו של מדע והסגרו"; "עם סגולה"; "בטויים מוקדמים" - סדרת סקירות מאת יעקב קלצקין (סך הכל 12 עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A40\253-16t
תיאור:
"על זכרון ושכחה", מאמר מאת יעקב קלצקין (שישה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A40\253-14t
מכתב מאת דניאל חבולסון (D. Chwolson), סנט פטרסבורג, אל יעקב קלצקין, 1899
תצלום של חיים נחמן ביאליק עם הקדשה בכתב ידו ליעקב קלצקין (כ"ח ניסן תרפ"ד)
"על אניות"; "כחה של השכלה"; "על פסיכולוגיה"; "צורך ההערצה" - סדרת סקירות קצרות מאת יעקב קלצקין (סך הכל חמישה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
מודעת אבל מודפסת על פטירת הנריק (יצחק צבי) סוקולוב ביום כ"ד טבת תרפ"ט בברלין (פורסמה על ידי נחום סוקולוב וד"ר הלני סוקולוב לבית קרינסקי), המכילה מכתב תודה בכתב יד מאת נחום סוקולוב אל יעקב קלצקין על תנחומיו
"על יצר טוב ויצר רע", מאמר מאת יעקב קלצקין (ארבעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
"מלואים ל"סכנתו של הממשל העירוני", מאת יעקב קלצקין (דף מודפס במכונת כתיבה)
"על הכרת-עוון ומוסר החטא", סקירה מאת יעקב קלצקין (שלושה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
"הדומה והדומה לדומה", סקירה מאת יעקב קלצקין (שני עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
"על המות", מאמר מאת יעקב קלצקין (תשעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
"כלפי המלעיזים על השכל ומעמעמים בערפלי מסתורים", סקירה מאת יעקב קלצקין (דף אחד, מודפס במכונת כתיבה)
"ערכי פנים וערכי חוץ"; "על הספקנות"; "כפירות תוך כדי אמונה"; "רכוזו של מדע והסגרו"; "עם סגולה"; "בטויים מוקדמים" - סדרת סקירות מאת יעקב קלצקין (סך הכל 12 עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
"על זכרון ושכחה", מאמר מאת יעקב קלצקין (שישה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)