תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יעקב קלצקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"הדומה והדומה לדומה", סקירה מאת יעקב קלצקין (שני עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A40\253-9t
"ערכי פנים וערכי חוץ"; "על הספקנות"; "כפירות תוך כדי אמונה"; "רכוזו של מדע והסגרו"; "עם סגולה"; "בטויים מוקדמים" - סדרת סקירות מאת יעקב קלצקין (סך הכל 12 עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A40\253-16t
מודעת אבל מודפסת על פטירת הנריק (יצחק צבי) סוקולוב ביום כ"ד טבת תרפ"ט בברלין (פורסמה על ידי נחום סוקולוב וד"ר הלני סוקולוב לבית קרינסקי), המכילה מכתב תודה בכתב יד מאת נחום סוקולוב אל יעקב קלצקין על תנחומיו A40\311-1t
מתוך כתבי יעקב קלצקין, מתוך יומנו מתאריך 22.05.1926 (תקציר, דף אחד מודפס במכונת כתיבה) A420\90-3t
"כלפי המלעיזים על השכל ומעמעמים בערפלי מסתורים", סקירה מאת יעקב קלצקין (דף אחד, מודפס במכונת כתיבה) A40\253-11t
תצלום של חיים נחמן ביאליק עם הקדשה בכתב ידו ליעקב קלצקין (כ"ח ניסן תרפ"ד) A40\213-1t
"על אניות"; "כחה של השכלה"; "על פסיכולוגיה"; "צורך ההערצה" - סדרת סקירות קצרות מאת יעקב קלצקין (סך הכל חמישה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A40\253-10t
"על המות", מאמר מאת יעקב קלצקין (תשעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A40\253-7t
"על זכרון ושכחה", מאמר מאת יעקב קלצקין (שישה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A40\253-14t
"על מדת ההכללה"; "על דעות קדומות"; "חויות שלא לשמן"; "מלואים על התכונה"; "בעיית האופי" - סדרת סקירות מאת יעקב קלצקין (סך הכל תשעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A40\253-12t
מכתב מאת יעקב קלצקין, וְוֶה (Vevey) שבשוויץ, אל אהרן ברט, ברלין, בעניין פעילים ציוניים שונים, ביניהם ליאו מוצקין, מקס סולובייצ'יק, נחום גולדמן, גולדשמידט (23.05.1933) A40\236-1t
"על יצר טוב ויצר רע", מאמר מאת יעקב קלצקין (ארבעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה) A40\253-5t
תיאור:
"הדומה והדומה לדומה", סקירה מאת יעקב קלצקין (שני עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A40\253-9t
תיאור:
"ערכי פנים וערכי חוץ"; "על הספקנות"; "כפירות תוך כדי אמונה"; "רכוזו של מדע והסגרו"; "עם סגולה"; "בטויים מוקדמים" - סדרת סקירות מאת יעקב קלצקין (סך הכל 12 עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A40\253-16t
תיאור:
מודעת אבל מודפסת על פטירת הנריק (יצחק צבי) סוקולוב ביום כ"ד טבת תרפ"ט בברלין (פורסמה על ידי נחום סוקולוב וד"ר הלני סוקולוב לבית קרינסקי), המכילה מכתב תודה בכתב יד מאת נחום סוקולוב אל יעקב קלצקין על תנחומיו
סימול: A40\311-1t
תיאור:
מתוך כתבי יעקב קלצקין, מתוך יומנו מתאריך 22.05.1926 (תקציר, דף אחד מודפס במכונת כתיבה)
סימול: A420\90-3t
תיאור:
"כלפי המלעיזים על השכל ומעמעמים בערפלי מסתורים", סקירה מאת יעקב קלצקין (דף אחד, מודפס במכונת כתיבה)
סימול: A40\253-11t
תיאור:
תצלום של חיים נחמן ביאליק עם הקדשה בכתב ידו ליעקב קלצקין (כ"ח ניסן תרפ"ד)
סימול: A40\213-1t
תיאור:
"על אניות"; "כחה של השכלה"; "על פסיכולוגיה"; "צורך ההערצה" - סדרת סקירות קצרות מאת יעקב קלצקין (סך הכל חמישה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A40\253-10t
תיאור:
"על המות", מאמר מאת יעקב קלצקין (תשעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A40\253-7t
תיאור:
"על זכרון ושכחה", מאמר מאת יעקב קלצקין (שישה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A40\253-14t
תיאור:
"על מדת ההכללה"; "על דעות קדומות"; "חויות שלא לשמן"; "מלואים על התכונה"; "בעיית האופי" - סדרת סקירות מאת יעקב קלצקין (סך הכל תשעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A40\253-12t
תיאור:
מכתב מאת יעקב קלצקין, וְוֶה (Vevey) שבשוויץ, אל אהרן ברט, ברלין, בעניין פעילים ציוניים שונים, ביניהם ליאו מוצקין, מקס סולובייצ'יק, נחום גולדמן, גולדשמידט (23.05.1933)
סימול: A40\236-1t
תיאור:
"על יצר טוב ויצר רע", מאמר מאת יעקב קלצקין (ארבעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A40\253-5t
"הדומה והדומה לדומה", סקירה מאת יעקב קלצקין (שני עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
"ערכי פנים וערכי חוץ"; "על הספקנות"; "כפירות תוך כדי אמונה"; "רכוזו של מדע והסגרו"; "עם סגולה"; "בטויים מוקדמים" - סדרת סקירות מאת יעקב קלצקין (סך הכל 12 עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
מודעת אבל מודפסת על פטירת הנריק (יצחק צבי) סוקולוב ביום כ"ד טבת תרפ"ט בברלין (פורסמה על ידי נחום סוקולוב וד"ר הלני סוקולוב לבית קרינסקי), המכילה מכתב תודה בכתב יד מאת נחום סוקולוב אל יעקב קלצקין על תנחומיו
מתוך כתבי יעקב קלצקין, מתוך יומנו מתאריך 22.05.1926 (תקציר, דף אחד מודפס במכונת כתיבה)
"כלפי המלעיזים על השכל ומעמעמים בערפלי מסתורים", סקירה מאת יעקב קלצקין (דף אחד, מודפס במכונת כתיבה)
תצלום של חיים נחמן ביאליק עם הקדשה בכתב ידו ליעקב קלצקין (כ"ח ניסן תרפ"ד)
"על אניות"; "כחה של השכלה"; "על פסיכולוגיה"; "צורך ההערצה" - סדרת סקירות קצרות מאת יעקב קלצקין (סך הכל חמישה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
"על המות", מאמר מאת יעקב קלצקין (תשעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
"על זכרון ושכחה", מאמר מאת יעקב קלצקין (שישה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
"על מדת ההכללה"; "על דעות קדומות"; "חויות שלא לשמן"; "מלואים על התכונה"; "בעיית האופי" - סדרת סקירות מאת יעקב קלצקין (סך הכל תשעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)
מכתב מאת יעקב קלצקין, וְוֶה (Vevey) שבשוויץ, אל אהרן ברט, ברלין, בעניין פעילים ציוניים שונים, ביניהם ליאו מוצקין, מקס סולובייצ'יק, נחום גולדמן, גולדשמידט (23.05.1933)
"על יצר טוב ויצר רע", מאמר מאת יעקב קלצקין (ארבעה עמודים, מודפסים במכונת כתיבה)