תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יעקב קלצקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מברק מאת אילזה ברגמן אל יעקב קלצקין A40\170-1t
העתקי מכתבים מאת יעקב קלצקין אל Ernst Sadinsky, Franz Oppenheimer A40\169-3t
התכתבות עם הלל אפשטיין (שנהאי), מ. ברוצקוס, איליה דיז'ור, גאורג הלפרן, ארתור הנטקה, אלפרד וינר (Alfred Winer) נורברט ולדר, אהרון חרמוני, היינריך יורק-שטיינר, לייב יפה, מרק ירבלום, מ. קהני (Kahany), מנה-כץ, ברל לוקר, ארנו נדל, בנציון מוסינזון, איגנץ צולשאן (קרלסבאד), יעקובוס קאן, אלפרד קליי, יעקב קלצקין, אנג'לו ס. רפופורט A126\518-1t
גלויה ו-3 מכתבים מאת יעקב קלצקין בשם מערכת העיתון "Die Welt" בקלן אל אלתר דרויאנוב בעניינים ספרותיים (1910 - 1922) A10\27\3-20t
אנציקלופדיה יודאיקה, ברלין, מכתב אל עורך הדין פלטיאל דיקשטיין בחתימת יעקב קלצקין (שנת תרפ"ח) AK361\1-8t
מכתב מאת יעקב קלצקין אל זאב ז'בוטינסקי בעניין מינויו לשליח קרן היסוד לליטא KH1\1120-1t
מכתב מאת שמואל שפס (ג'נבה) אל וונק שפס (ציריך), בעניין מאמר מאת אייזיק רמבה שפורסם בעיתון "מעריב" אודות קנט קלצקין בנו של יעקב קלצקין A40\125-2t
חיים טשרנוביץ/צ'רנוביץ (רב צעיר), ניו יורק אל קלצקין, 1939 והעתק מכתב מאת קלצקין אליו, 1940 A40\136-4t
תרגום מאמרו של אמיל ברונר (Emil Brunner) 'לשאלת היהודים' לעברית, שפורסם במקור ב-Neue Schweizer Rundschau, ותגובתו-תשובתו של קלצקין, "הארץ" ('פולמוס יעקב קלצקין ואמיל ברונר') A40\175-1t
חוזה בין יעקב קלצקין ובית ספר "ברליץ" בפרנקפורט A40\2-2t
חוזה בין הוצאת "אשכול" ליעקב קלצקין שנתמנה למנהל ההוצאה, 1927 A40\198-1t
תעודת זהות שווייצרית של יעקב קלצקין, אפריל 1939 A40\211-2t
תיאור:
מברק מאת אילזה ברגמן אל יעקב קלצקין
סימול: A40\170-1t
תיאור:
העתקי מכתבים מאת יעקב קלצקין אל Ernst Sadinsky, Franz Oppenheimer
סימול: A40\169-3t
תיאור:
התכתבות עם הלל אפשטיין (שנהאי), מ. ברוצקוס, איליה דיז'ור, גאורג הלפרן, ארתור הנטקה, אלפרד וינר (Alfred Winer) נורברט ולדר, אהרון חרמוני, היינריך יורק-שטיינר, לייב יפה, מרק ירבלום, מ. קהני (Kahany), מנה-כץ, ברל לוקר, ארנו נדל, בנציון מוסינזון, איגנץ צולשאן (קרלסבאד), יעקובוס קאן, אלפרד קליי, יעקב קלצקין, אנג'לו ס. רפופורט
סימול: A126\518-1t
תיאור:
גלויה ו-3 מכתבים מאת יעקב קלצקין בשם מערכת העיתון "Die Welt" בקלן אל אלתר דרויאנוב בעניינים ספרותיים (1910 - 1922)
סימול: A10\27\3-20t
תיאור:
אנציקלופדיה יודאיקה, ברלין, מכתב אל עורך הדין פלטיאל דיקשטיין בחתימת יעקב קלצקין (שנת תרפ"ח)
סימול: AK361\1-8t
תיאור:
מכתב מאת יעקב קלצקין אל זאב ז'בוטינסקי בעניין מינויו לשליח קרן היסוד לליטא
סימול: KH1\1120-1t
תיאור:
מכתב מאת שמואל שפס (ג'נבה) אל וונק שפס (ציריך), בעניין מאמר מאת אייזיק רמבה שפורסם בעיתון "מעריב" אודות קנט קלצקין בנו של יעקב קלצקין
סימול: A40\125-2t
תיאור:
חיים טשרנוביץ/צ'רנוביץ (רב צעיר), ניו יורק אל קלצקין, 1939 והעתק מכתב מאת קלצקין אליו, 1940
סימול: A40\136-4t
תיאור:
תרגום מאמרו של אמיל ברונר (Emil Brunner) 'לשאלת היהודים' לעברית, שפורסם במקור ב-Neue Schweizer Rundschau, ותגובתו-תשובתו של קלצקין, "הארץ" ('פולמוס יעקב קלצקין ואמיל ברונר')
סימול: A40\175-1t
תיאור:
חוזה בין יעקב קלצקין ובית ספר "ברליץ" בפרנקפורט
סימול: A40\2-2t
תיאור:
חוזה בין הוצאת "אשכול" ליעקב קלצקין שנתמנה למנהל ההוצאה, 1927
סימול: A40\198-1t
תיאור:
תעודת זהות שווייצרית של יעקב קלצקין, אפריל 1939
סימול: A40\211-2t
מברק מאת אילזה ברגמן אל יעקב קלצקין
העתקי מכתבים מאת יעקב קלצקין אל Ernst Sadinsky, Franz Oppenheimer
התכתבות עם הלל אפשטיין (שנהאי), מ. ברוצקוס, איליה דיז'ור, גאורג הלפרן, ארתור הנטקה, אלפרד וינר (Alfred Winer) נורברט ולדר, אהרון חרמוני, היינריך יורק-שטיינר, לייב יפה, מרק ירבלום, מ. קהני (Kahany), מנה-כץ, ברל לוקר, ארנו נדל, בנציון מוסינזון, איגנץ צולשאן (קרלסבאד), יעקובוס קאן, אלפרד קליי, יעקב קלצקין, אנג'לו ס. רפופורט
גלויה ו-3 מכתבים מאת יעקב קלצקין בשם מערכת העיתון "Die Welt" בקלן אל אלתר דרויאנוב בעניינים ספרותיים (1910 - 1922)
אנציקלופדיה יודאיקה, ברלין, מכתב אל עורך הדין פלטיאל דיקשטיין בחתימת יעקב קלצקין (שנת תרפ"ח)
מכתב מאת יעקב קלצקין אל זאב ז'בוטינסקי בעניין מינויו לשליח קרן היסוד לליטא
מכתב מאת שמואל שפס (ג'נבה) אל וונק שפס (ציריך), בעניין מאמר מאת אייזיק רמבה שפורסם בעיתון "מעריב" אודות קנט קלצקין בנו של יעקב קלצקין
חיים טשרנוביץ/צ'רנוביץ (רב צעיר), ניו יורק אל קלצקין, 1939 והעתק מכתב מאת קלצקין אליו, 1940
תרגום מאמרו של אמיל ברונר (Emil Brunner) 'לשאלת היהודים' לעברית, שפורסם במקור ב-Neue Schweizer Rundschau, ותגובתו-תשובתו של קלצקין, "הארץ" ('פולמוס יעקב קלצקין ואמיל ברונר')
חוזה בין יעקב קלצקין ובית ספר "ברליץ" בפרנקפורט
חוזה בין הוצאת "אשכול" ליעקב קלצקין שנתמנה למנהל ההוצאה, 1927
תעודת זהות שווייצרית של יעקב קלצקין, אפריל 1939