תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יעקב קלצקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
יעקב קלצקין, שני תצלומים 1924 1924 PHARU\1000260
יעקב קלצקין, שני תצלומים 1924 1924 PHARU\1000259
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-6p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-15p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-4p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-13p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-28p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-30p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-32p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-25p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-23p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-20p
תיאור:
יעקב קלצקין, שני תצלומים 1924
שנה: 1924 סימול: PHARU\1000260
תיאור:
יעקב קלצקין, שני תצלומים 1924
שנה: 1924 סימול: PHARU\1000259
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-6p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-15p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-4p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-13p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-28p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-30p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-32p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-25p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-23p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-20p
יעקב קלצקין, שני תצלומים 1924
יעקב קלצקין, שני תצלומים 1924
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב