תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יעקב קלצקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-4p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-13p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-6p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-15p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-8p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-30p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-28p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-23p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-32p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-25p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-22p
מארכיון קלצקין יעקב A40\214-7p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-4p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-13p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-6p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-15p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-8p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-30p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-28p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-23p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-32p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-25p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-22p
תיאור:
מארכיון קלצקין יעקב
סימול: A40\214-7p
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב
מארכיון קלצקין יעקב