תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יעקב קלצקין
מוצגים פריטים 1 - 3 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
גדולי שלוניקי לדורותם עמנואל, ש BK\52527
זוטות קלצקין, יעקב SOK\91120
ברוך שפינוזה: חייו, ספריו, שטתו קלצקין, יעקב SOK\91981