תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יער המגינים באר שבע
מוצגים פריטים 1 - 4 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
באר שבע. "יער המגינים בבאר שבע". תוכנית כללית של אזור היער והחורשות. ציון מיקום חורשה ע"ש סרן גרשון דובינבוים, גן ע"ש בצלאל לינדה, ציון מיקום בית הקברות, מיקום שדה תעופה KL5M\188
יער המגינים. נפת באר שבע. קק"ל. KKL5\27558-1m
באר שבע. מפת ייעור יער המגינים. סימון תחום שטח היער וציון גודלו. סימון תוואי כבישים ודרכי יער KL20M\2282
באר שבע. תוכנית עיר בת 60,000 נפש. אבחנה עפ"י צבע בין שטחים שונים לפי מקרא: שכונות מתוכננות, שטחים מיועדים לתכנון, אדמות קק"ל, שטחים נטועים ע"י קק"ל, שטחים מיועדים לפארק, אזור תעשיה. ציון מיקום יער המגינים ובית אשל. סימון מיקום מבנים. סימון תוואי מסילת הברזל. בטבלה: שם השכונה, מס' המגרשים ומס' היחידות בכל מגרש KL20M\345\38
תיאור:
באר שבע. "יער המגינים בבאר שבע". תוכנית כללית של אזור היער והחורשות. ציון מיקום חורשה ע"ש סרן גרשון דובינבוים, גן ע"ש בצלאל לינדה, ציון מיקום בית הקברות, מיקום שדה תעופה
סימול: KL5M\188
תיאור:
יער המגינים. נפת באר שבע. קק"ל.
סימול: KKL5\27558-1m
תיאור:
באר שבע. מפת ייעור יער המגינים. סימון תחום שטח היער וציון גודלו. סימון תוואי כבישים ודרכי יער
סימול: KL20M\2282
תיאור:
באר שבע. תוכנית עיר בת 60,000 נפש. אבחנה עפ"י צבע בין שטחים שונים לפי מקרא: שכונות מתוכננות, שטחים מיועדים לתכנון, אדמות קק"ל, שטחים נטועים ע"י קק"ל, שטחים מיועדים לפארק, אזור תעשיה. ציון מיקום יער המגינים ובית אשל. סימון מיקום מבנים. סימון תוואי מסילת הברזל. בטבלה: שם השכונה, מס' המגרשים ומס' היחידות בכל מגרש
סימול: KL20M\345\38
באר שבע. "יער המגינים בבאר שבע". תוכנית כללית של אזור היער והחורשות. ציון מיקום חורשה ע"ש סרן גרשון דובינבוים, גן ע"ש בצלאל לינדה, ציון מיקום בית הקברות, מיקום שדה תעופה
יער המגינים. נפת באר שבע. קק"ל.
באר שבע. מפת ייעור יער המגינים. סימון תחום שטח היער וציון גודלו. סימון תוואי כבישים ודרכי יער
באר שבע. תוכנית עיר בת 60,000 נפש. אבחנה עפ"י צבע בין שטחים שונים לפי מקרא: שכונות מתוכננות, שטחים מיועדים לתכנון, אדמות קק"ל, שטחים נטועים ע"י קק"ל, שטחים מיועדים לפארק, אזור תעשיה. ציון מיקום יער המגינים ובית אשל. סימון מיקום מבנים. סימון תוואי מסילת הברזל. בטבלה: שם השכונה, מס' המגרשים ומס' היחידות בכל מגרש