תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יער הרצל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הסכם בין קרן קימת לישראל ורשוץ הגניפ הלאומייפ בנושא שיתוף פעולה ביער חולדה ובית הרצל. מקורי חתום לא מתוארך KKL5\67883\1-1t
קרן קיימת לישראל. תעודת תרומת העצים מוקדשת לנטיעת יערות בארץ ישראל לזכר בנימין זאב הרצל, נטעו על ידי תלמידי הכתות ט' של תיכון עירוני א' בתל אביב: שלושה עצים ב"יער הרצל" על שם עמרם חזנוב על הרצאתו בשעת היסוד במושבה ביום י"א בחשון תשכ"ג AK265\2-5t
תעודת תרומת העצים מוקדשת לנטיעת יערות בארץ ישראל, מאת קרן קיימת לישראל, לזכר בנימין זאב הרצל, לאשר ארליך, עובד מוסדות הסתדרות המורים בבית המורה, תל אביב, בחתימת נציגי הוועד הארצי לקרן הקיימת (י"ג אדר ב' תש"ח). בצירוף מכתבי ברכה אל ארליך בתל אביב מאת אברהם קמיני, יושב ראש הוועד הארצי של הקרן הקיימת (כ"ח אדר ב' תש"ח - 08.04.1948) A184\8-4t
תעודת תרומת העצים מוקדשת לנטיעת יערות בארץ ישראל, מאת קרן קיימת לישראל, לזכר בנימין זאב הרצל (חמישה עצים על שם מנהל מחנה הנופש למורים, מר אשר ארליך, לציון מסירותו לחברים, י"ט מנחם אב תש"ז. נטעו על ידי מחנה המורים בבית הכרם, מחזור א' - תש"ז. בחתימת חברי הוועד הארצי לקרן הקיימת לישראל בארץ ישראל A184\8-6t
טופס תרומה [ריק] מאת משרד קרן היסוד במצרים לתרומה עבור יער הרצל (יער חולדה) KH1\318-2t
הזמנה לטקס נטיעות ביער הרצל במעמד עזר ויצמן. 23.01.1997 KKL5\67284-2t
תעודה על תרומת עצים ביער הרצל על שם יאנינה כהןף מאת אגודת הסטודנטים הציונים "החבר" AK95\1-2t
תעודה על נטיעת עצים ביער הרצל ע"ש צפורה דנין לציון ארבעים שנה לעלייתה לארץ מאת ליובה וברוך אגוזי, חדרה, י' אדר א' תשכ"ה A377\113-14t
12. עלוני הסברה של קרן קימת מרוול ודורפאט (אסטוניה), מאי 1923 13. דברי דפוס של נציגות קרן קימת בגרמניה (ברלין), בעניין יער הרצל ורשימות של תורמים וכן "מפעל פורים", 1924 14. חוזרים של הלשכה הראשית בירושלים: סקירה על נטיעות יער הרצל, סיוון תרפ"ג (6.6.1923); חוזר"לוועדות קרן קימת לישראל ולמורשיה", 1923 KKL4\206-8t
מכתב מאת הרצל צוקרמן אל יהודה יערי (קרן היסוד ירושלים) בעניין תחילת שליחותו בדרום אפריקה KH4\1198-1t
נטיעת "יער הרצל" לציון שש שנים למותו של הרצל, יולי 1910 KKL1\35-4t
חוזר ביידיש בעניין תרומות למען יער הרצל KKL1\77-1t
תיאור:
הסכם בין קרן קימת לישראל ורשוץ הגניפ הלאומייפ בנושא שיתוף פעולה ביער חולדה ובית הרצל. מקורי חתום לא מתוארך
סימול: KKL5\67883\1-1t
תיאור:
קרן קיימת לישראל. תעודת תרומת העצים מוקדשת לנטיעת יערות בארץ ישראל לזכר בנימין זאב הרצל, נטעו על ידי תלמידי הכתות ט' של תיכון עירוני א' בתל אביב: שלושה עצים ב"יער הרצל" על שם עמרם חזנוב על הרצאתו בשעת היסוד במושבה ביום י"א בחשון תשכ"ג
סימול: AK265\2-5t
תיאור:
תעודת תרומת העצים מוקדשת לנטיעת יערות בארץ ישראל, מאת קרן קיימת לישראל, לזכר בנימין זאב הרצל, לאשר ארליך, עובד מוסדות הסתדרות המורים בבית המורה, תל אביב, בחתימת נציגי הוועד הארצי לקרן הקיימת (י"ג אדר ב' תש"ח). בצירוף מכתבי ברכה אל ארליך בתל אביב מאת אברהם קמיני, יושב ראש הוועד הארצי של הקרן הקיימת (כ"ח אדר ב' תש"ח - 08.04.1948)
סימול: A184\8-4t
תיאור:
תעודת תרומת העצים מוקדשת לנטיעת יערות בארץ ישראל, מאת קרן קיימת לישראל, לזכר בנימין זאב הרצל (חמישה עצים על שם מנהל מחנה הנופש למורים, מר אשר ארליך, לציון מסירותו לחברים, י"ט מנחם אב תש"ז. נטעו על ידי מחנה המורים בבית הכרם, מחזור א' - תש"ז. בחתימת חברי הוועד הארצי לקרן הקיימת לישראל בארץ ישראל
סימול: A184\8-6t
תיאור:
טופס תרומה [ריק] מאת משרד קרן היסוד במצרים לתרומה עבור יער הרצל (יער חולדה)
סימול: KH1\318-2t
תיאור:
הזמנה לטקס נטיעות ביער הרצל במעמד עזר ויצמן. 23.01.1997
סימול: KKL5\67284-2t
תיאור:
תעודה על תרומת עצים ביער הרצל על שם יאנינה כהןף מאת אגודת הסטודנטים הציונים "החבר"
סימול: AK95\1-2t
תיאור:
תעודה על נטיעת עצים ביער הרצל ע"ש צפורה דנין לציון ארבעים שנה לעלייתה לארץ מאת ליובה וברוך אגוזי, חדרה, י' אדר א' תשכ"ה
סימול: A377\113-14t
תיאור:
12. עלוני הסברה של קרן קימת מרוול ודורפאט (אסטוניה), מאי 1923 13. דברי דפוס של נציגות קרן קימת בגרמניה (ברלין), בעניין יער הרצל ורשימות של תורמים וכן "מפעל פורים", 1924 14. חוזרים של הלשכה הראשית בירושלים: סקירה על נטיעות יער הרצל, סיוון תרפ"ג (6.6.1923); חוזר"לוועדות קרן קימת לישראל ולמורשיה", 1923
סימול: KKL4\206-8t
תיאור:
מכתב מאת הרצל צוקרמן אל יהודה יערי (קרן היסוד ירושלים) בעניין תחילת שליחותו בדרום אפריקה
סימול: KH4\1198-1t
תיאור:
נטיעת "יער הרצל" לציון שש שנים למותו של הרצל, יולי 1910
סימול: KKL1\35-4t
תיאור:
חוזר ביידיש בעניין תרומות למען יער הרצל
סימול: KKL1\77-1t
הסכם בין קרן קימת לישראל ורשוץ הגניפ הלאומייפ בנושא שיתוף פעולה ביער חולדה ובית הרצל. מקורי חתום לא מתוארך
קרן קיימת לישראל. תעודת תרומת העצים מוקדשת לנטיעת יערות בארץ ישראל לזכר בנימין זאב הרצל, נטעו על ידי תלמידי הכתות ט' של תיכון עירוני א' בתל אביב: שלושה עצים ב"יער הרצל" על שם עמרם חזנוב על הרצאתו בשעת היסוד במושבה ביום י"א בחשון תשכ"ג
תעודת תרומת העצים מוקדשת לנטיעת יערות בארץ ישראל, מאת קרן קיימת לישראל, לזכר בנימין זאב הרצל, לאשר ארליך, עובד מוסדות הסתדרות המורים בבית המורה, תל אביב, בחתימת נציגי הוועד הארצי לקרן הקיימת (י"ג אדר ב' תש"ח). בצירוף מכתבי ברכה אל ארליך בתל אביב מאת אברהם קמיני, יושב ראש הוועד הארצי של הקרן הקיימת (כ"ח אדר ב' תש"ח - 08.04.1948)
תעודת תרומת העצים מוקדשת לנטיעת יערות בארץ ישראל, מאת קרן קיימת לישראל, לזכר בנימין זאב הרצל (חמישה עצים על שם מנהל מחנה הנופש למורים, מר אשר ארליך, לציון מסירותו לחברים, י"ט מנחם אב תש"ז. נטעו על ידי מחנה המורים בבית הכרם, מחזור א' - תש"ז. בחתימת חברי הוועד הארצי לקרן הקיימת לישראל בארץ ישראל
טופס תרומה [ריק] מאת משרד קרן היסוד במצרים לתרומה עבור יער הרצל (יער חולדה)
הזמנה לטקס נטיעות ביער הרצל במעמד עזר ויצמן. 23.01.1997
תעודה על תרומת עצים ביער הרצל על שם יאנינה כהןף מאת אגודת הסטודנטים הציונים "החבר"
תעודה על נטיעת עצים ביער הרצל ע"ש צפורה דנין לציון ארבעים שנה לעלייתה לארץ מאת ליובה וברוך אגוזי, חדרה, י' אדר א' תשכ"ה
12. עלוני הסברה של קרן קימת מרוול ודורפאט (אסטוניה), מאי 1923 13. דברי דפוס של נציגות קרן קימת בגרמניה (ברלין), בעניין יער הרצל ורשימות של תורמים וכן "מפעל פורים", 1924 14. חוזרים של הלשכה הראשית בירושלים: סקירה על נטיעות יער הרצל, סיוון תרפ"ג (6.6.1923); חוזר"לוועדות קרן קימת לישראל ולמורשיה", 1923
מכתב מאת הרצל צוקרמן אל יהודה יערי (קרן היסוד ירושלים) בעניין תחילת שליחותו בדרום אפריקה
נטיעת "יער הרצל" לציון שש שנים למותו של הרצל, יולי 1910
חוזר ביידיש בעניין תרומות למען יער הרצל