תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יער הרצל
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ירושלים. יער ירושלים. תוכנית מפגעים 1994 במסגרת פיתוח יער ירושלים בציון שכונות כגון בית וגן, יפה נוף, בית הכרם גבעת שאול, רוממה בית זית ומוצא עד מבשרת ציון, ואתרים כגון הר הרצל, קרית האוניברסיטה, בניני האומה מונטיפיורי ובנין קק"ל (בנין המוסדות הלאומיים). Jerusalem Forest Park KKL5\66532-2m
בן שמן. "גנים וחורשות ביער הרצל בבן שמן". סימון שטחי חלקות היער שנתרמו ע"י יהודי אוסטריה, יהודי גליציה, ד"ר ברונו, ד"ר הרמן, ד"ר חיות, יחיאל רוזנר, חיים שפירא, חורשת הגיבורים ע"ש חללי המלחמה. ביער הרצל בבן שמן. ומס' העצים בחלקות. KL5M\2684
ירושלים. יער ירושלים. מפת סימון תחום שטח "יער בני ציון ארצות הברית". סימון מיקום שער הכניסה. סימון תוואי כבישים ודרכי יער. סימון מיקום הר הרצל ויד ושם. רישום אדריכלי של שער הכניסה. עברית, אנגלית KL20M\474\13
חולדה. מפת סימון שטחי עצי זית, שטח היער ושטח המיועד לייעור בשנת תרפ"ח. סימון מיקום בית הרצל ביער KL5M\1761
ירושלים. יער ירושלים. מפת סימון תחום שטח יער ירושלים. חלוקת היער למתחמים וציון מספריהם. במקרא: שמות המתחמים. ציון שמות השכונות גבעת שאול, מונטפיורי, בית הכרם, יפה נוף, בית וגן, קרית היובל. ציון מיקום הר הרצל. סימון תוואי מערך כבישים. עברית, אנגלית KL20M\414\53
בן שמן. מפת סימון הגנים והחורשות ביער הרצל בבן שמן שהם תרומת יהודי אוסטריה. חלוקה לחלקות יער. סימון יער חיות. סימון חורשת מריפ פולק, סימון חלקת הויפטמן.ציון מס' העצים הנטועים בכל חלקה KL5M\2676
ירושלים. יער ירושלים החלק הדרום מערבי. מפת סימון תחום שטח חורשה על שם רוז ודב מרדר ניו יורק ארה"ב. סימון מיקום בית זית, הר הרצל, יד ושם. ציון מספרי הגושים. סימון תוואי כבישים ודרכי יער. נתוני טופוגרפיה. עברית, אנגלית KL20M\474\23
בן שמן. מפת סימון הגנים והחורשות ביער הרצל בבן שמן שהם תרומת יהודי אוסטריה. סימון תחומי יער חיות. ציון שנת הנטיעה ומספר העצים. בחלק מהחלקות מציון שם התורמים KL5M\2677
בן שמן. מפת סימון הגנים והחורשות ביער הרצל בבן שמן הנטועים בתרפ"ז. חלוקה לחלקות יער עפ"י הארצות: גרמניה, צ'כסלובקיה, יוגוסלביה, אוסטריה ואחרת. ציון מס' העצים הנטועים בכל חלקה. סימון חורשת אחד העם KL5M\2674
בן שמן. יער הרצל. מפת סימון שטחי היער בבן שמן עפ"י ארצות מוצא התורמים: גליציה, צ'כוסלובקיה, אוסטריה. ציון שנת הנטיעה לפי מניין השנים לבריאה (5686 - 5689) KL5M\2680
חולדה. מפת שמושי הקרקע החקלאיים של חלק מאדמת חולדה. סימון שטחי עצי זית, עצי פרי ועצי יער. סימון שטחים מיועדים לעקירה. ציון מיקום בית הרצל הממוקם בשולי יער. תחום שטח המיועד לייעור בשנת תרפ"א. סימון אדמה השייכת לשיח' איסלימן. המפה הייתה מצורפת למכתב מאת הקק"ל אל אלימלך נאמן מיום 25.7.1928 KL5M\1759
בן שמן. מפת סימון הגנים והחורשות ביער הרצל בבן שמן שניטעו עד שנת 1926. חלוקה לחלקות יער עפ"י ארצות המוצא של היהודים התורנים: גרמניה, צ'כסלובקיה, יוגוסלביה, אוסטריה ואחרות. ציון מס' העצים הנטועים בכל חלקה. סימון חורשת KL5M\2675
תיאור:
ירושלים. יער ירושלים. תוכנית מפגעים 1994 במסגרת פיתוח יער ירושלים בציון שכונות כגון בית וגן, יפה נוף, בית הכרם גבעת שאול, רוממה בית זית ומוצא עד מבשרת ציון, ואתרים כגון הר הרצל, קרית האוניברסיטה, בניני האומה מונטיפיורי ובנין קק"ל (בנין המוסדות הלאומיים). Jerusalem Forest Park
סימול: KKL5\66532-2m
תיאור:
בן שמן. "גנים וחורשות ביער הרצל בבן שמן". סימון שטחי חלקות היער שנתרמו ע"י יהודי אוסטריה, יהודי גליציה, ד"ר ברונו, ד"ר הרמן, ד"ר חיות, יחיאל רוזנר, חיים שפירא, חורשת הגיבורים ע"ש חללי המלחמה. ביער הרצל בבן שמן. ומס' העצים בחלקות.
סימול: KL5M\2684
תיאור:
ירושלים. יער ירושלים. מפת סימון תחום שטח "יער בני ציון ארצות הברית". סימון מיקום שער הכניסה. סימון תוואי כבישים ודרכי יער. סימון מיקום הר הרצל ויד ושם. רישום אדריכלי של שער הכניסה. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\474\13
תיאור:
חולדה. מפת סימון שטחי עצי זית, שטח היער ושטח המיועד לייעור בשנת תרפ"ח. סימון מיקום בית הרצל ביער
סימול: KL5M\1761
תיאור:
ירושלים. יער ירושלים. מפת סימון תחום שטח יער ירושלים. חלוקת היער למתחמים וציון מספריהם. במקרא: שמות המתחמים. ציון שמות השכונות גבעת שאול, מונטפיורי, בית הכרם, יפה נוף, בית וגן, קרית היובל. ציון מיקום הר הרצל. סימון תוואי מערך כבישים. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\414\53
תיאור:
בן שמן. מפת סימון הגנים והחורשות ביער הרצל בבן שמן שהם תרומת יהודי אוסטריה. חלוקה לחלקות יער. סימון יער חיות. סימון חורשת מריפ פולק, סימון חלקת הויפטמן.ציון מס' העצים הנטועים בכל חלקה
סימול: KL5M\2676
תיאור:
ירושלים. יער ירושלים החלק הדרום מערבי. מפת סימון תחום שטח חורשה על שם רוז ודב מרדר ניו יורק ארה"ב. סימון מיקום בית זית, הר הרצל, יד ושם. ציון מספרי הגושים. סימון תוואי כבישים ודרכי יער. נתוני טופוגרפיה. עברית, אנגלית
סימול: KL20M\474\23
תיאור:
בן שמן. מפת סימון הגנים והחורשות ביער הרצל בבן שמן שהם תרומת יהודי אוסטריה. סימון תחומי יער חיות. ציון שנת הנטיעה ומספר העצים. בחלק מהחלקות מציון שם התורמים
סימול: KL5M\2677
תיאור:
בן שמן. מפת סימון הגנים והחורשות ביער הרצל בבן שמן הנטועים בתרפ"ז. חלוקה לחלקות יער עפ"י הארצות: גרמניה, צ'כסלובקיה, יוגוסלביה, אוסטריה ואחרת. ציון מס' העצים הנטועים בכל חלקה. סימון חורשת אחד העם
סימול: KL5M\2674
תיאור:
בן שמן. יער הרצל. מפת סימון שטחי היער בבן שמן עפ"י ארצות מוצא התורמים: גליציה, צ'כוסלובקיה, אוסטריה. ציון שנת הנטיעה לפי מניין השנים לבריאה (5686 - 5689)
סימול: KL5M\2680
תיאור:
חולדה. מפת שמושי הקרקע החקלאיים של חלק מאדמת חולדה. סימון שטחי עצי זית, עצי פרי ועצי יער. סימון שטחים מיועדים לעקירה. ציון מיקום בית הרצל הממוקם בשולי יער. תחום שטח המיועד לייעור בשנת תרפ"א. סימון אדמה השייכת לשיח' איסלימן. המפה הייתה מצורפת למכתב מאת הקק"ל אל אלימלך נאמן מיום 25.7.1928
סימול: KL5M\1759
תיאור:
בן שמן. מפת סימון הגנים והחורשות ביער הרצל בבן שמן שניטעו עד שנת 1926. חלוקה לחלקות יער עפ"י ארצות המוצא של היהודים התורנים: גרמניה, צ'כסלובקיה, יוגוסלביה, אוסטריה ואחרות. ציון מס' העצים הנטועים בכל חלקה. סימון חורשת
סימול: KL5M\2675
ירושלים. יער ירושלים. תוכנית מפגעים 1994 במסגרת פיתוח יער ירושלים בציון שכונות כגון בית וגן, יפה נוף, בית הכרם גבעת שאול, רוממה בית זית ומוצא עד מבשרת ציון, ואתרים כגון הר הרצל, קרית האוניברסיטה, בניני האומה מונטיפיורי ובנין קק"ל (בנין המוסדות הלאומיים). Jerusalem Forest Park
בן שמן. "גנים וחורשות ביער הרצל בבן שמן". סימון שטחי חלקות היער שנתרמו ע"י יהודי אוסטריה, יהודי גליציה, ד"ר ברונו, ד"ר הרמן, ד"ר חיות, יחיאל רוזנר, חיים שפירא, חורשת הגיבורים ע"ש חללי המלחמה. ביער הרצל בבן שמן. ומס' העצים בחלקות.
ירושלים. יער ירושלים. מפת סימון תחום שטח "יער בני ציון ארצות הברית". סימון מיקום שער הכניסה. סימון תוואי כבישים ודרכי יער. סימון מיקום הר הרצל ויד ושם. רישום אדריכלי של שער הכניסה. עברית, אנגלית
חולדה. מפת סימון שטחי עצי זית, שטח היער ושטח המיועד לייעור בשנת תרפ"ח. סימון מיקום בית הרצל ביער
ירושלים. יער ירושלים. מפת סימון תחום שטח יער ירושלים. חלוקת היער למתחמים וציון מספריהם. במקרא: שמות המתחמים. ציון שמות השכונות גבעת שאול, מונטפיורי, בית הכרם, יפה נוף, בית וגן, קרית היובל. ציון מיקום הר הרצל. סימון תוואי מערך כבישים. עברית, אנגלית
בן שמן. מפת סימון הגנים והחורשות ביער הרצל בבן שמן שהם תרומת יהודי אוסטריה. חלוקה לחלקות יער. סימון יער חיות. סימון חורשת מריפ פולק, סימון חלקת הויפטמן.ציון מס' העצים הנטועים בכל חלקה
ירושלים. יער ירושלים החלק הדרום מערבי. מפת סימון תחום שטח חורשה על שם רוז ודב מרדר ניו יורק ארה"ב. סימון מיקום בית זית, הר הרצל, יד ושם. ציון מספרי הגושים. סימון תוואי כבישים ודרכי יער. נתוני טופוגרפיה. עברית, אנגלית
בן שמן. מפת סימון הגנים והחורשות ביער הרצל בבן שמן שהם תרומת יהודי אוסטריה. סימון תחומי יער חיות. ציון שנת הנטיעה ומספר העצים. בחלק מהחלקות מציון שם התורמים
בן שמן. מפת סימון הגנים והחורשות ביער הרצל בבן שמן הנטועים בתרפ"ז. חלוקה לחלקות יער עפ"י הארצות: גרמניה, צ'כסלובקיה, יוגוסלביה, אוסטריה ואחרת. ציון מס' העצים הנטועים בכל חלקה. סימון חורשת אחד העם
בן שמן. יער הרצל. מפת סימון שטחי היער בבן שמן עפ"י ארצות מוצא התורמים: גליציה, צ'כוסלובקיה, אוסטריה. ציון שנת הנטיעה לפי מניין השנים לבריאה (5686 - 5689)
חולדה. מפת שמושי הקרקע החקלאיים של חלק מאדמת חולדה. סימון שטחי עצי זית, עצי פרי ועצי יער. סימון שטחים מיועדים לעקירה. ציון מיקום בית הרצל הממוקם בשולי יער. תחום שטח המיועד לייעור בשנת תרפ"א. סימון אדמה השייכת לשיח' איסלימן. המפה הייתה מצורפת למכתב מאת הקק"ל אל אלימלך נאמן מיום 25.7.1928
בן שמן. מפת סימון הגנים והחורשות ביער הרצל בבן שמן שניטעו עד שנת 1926. חלוקה לחלקות יער עפ"י ארצות המוצא של היהודים התורנים: גרמניה, צ'כסלובקיה, יוגוסלביה, אוסטריה ואחרות. ציון מס' העצים הנטועים בכל חלקה. סימון חורשת