תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יער הרצל
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
Der Herzl-Wald (die Baum-Spende) BK\66100\17\6
The Herzl forest (the tree fund) BK\66100\9\6