תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הזמנות לקבלות פנים ולאירועים אל יעקב קליבנוב, בין היתר מאת: הסתדרות הציונים הכלליים בישראל; עיריית ירושלים; עיריית חיפה; בית הנשיא יצחק בן צבי; האוניברסיטה העברית; אגודות בארץ (בעיקר בחיפה, בין היתר אגודת הסופרים העברים בישראל, ברית עברית עולמית, ברית ראשונים, התאחדות עולי ברית המועצות, מסדר בני ברית, הטכניון, מועצת פועלי חיפה, תיאטרון "הבימה"); שגרירויות זרות בישראל; ולהבדיל להלוויות ואסיפות 1957- 1964 A389\3
התכתבות בעניין ארגון השמירה על הסדר ליד הכותל המערבי בליל תשעה באב. מכתבים מאת חיים קרונגולד אל יצחק בן-צבי - חבר הנהלת "הוועד הלאומי", אל הסתדרות "הפועל" והסתדרות "המכבי" בירושלים (24.08.1931); מכתב אל חיים קרונגולד מאת יושב ראש "מכבי חשמונאי" - אגודה להתעמלות ולספורט, ירושלים (29.09.1931) 1931- 1931 A307\22
הזמנות וטיוטות מהשתתפות יצחק בן צבי בוועידת מפלגת העבודה הבריטית 1928- 1928 A116\113
התכתבות כללית, בעיקר מכתבים מאת שלמה גולדמן אל אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים, בעניינים ציבוריים, תרבותיים ופרטיים. בין השאר אל: הספריה הלאומית בירושלים; בנק העולים ארץ ישראל - פולין, תל אביב; קיבוץ מריקה כרית של "השומר הצעיר"; הנהלת בית הספר הריאלי העברי בחיפה; מערכת העיתון "דבר"; הוצאת ספרים "דביר"; אליהו דובקין; נחמן דרוזדוב; מנחם ביגל, מנהל "אלומה"; ועד קרן היסוד בבואנוס איירס; שושנה אגמית, עובדת המערכת של הירחון "בצרון" בניו יורק; ישראל אפרת, ניו יורק; מנדל אלקין (עלקין); יצחק בן צבי; מרדכי בנטוב; שמעון ברנשטיין; משה ברינר; זלמן אלטשולר; הרב שלום צבי אדלר; מרדכי אהרנפרייז; מאיר ברלין; דניאל אוסטר; משה אבינרי; אליהו בן חורין; רבי בנימין; חיים בילגריי, הרב אברהם ביק; דוד בר רב האי; חיים ברטשניידר; מנחם באריישא (Boreisho), חבר הקונגרס היהודי האמריקאי, ניו יורק; נח ברוידא; יוסף באראט (Borath); יהודה קורט בלומנפלד; שאול בלום; נתן ביסטריצקי; ארטור בירם; יצחק למדן; רגינה קוליץ; צבי יוסף כהן; יעקב כהן; משה ברינר; יחיאל דוידזון; דוד איידלסברג; אליעזר ארמין; שמואל מנחם אדיסון, ואחרים (בעיקר העתקים) 1939- 1941 A296\12
בן צבי, יצחק. התכתבות בדבר הרצאה מאת בן צבי על הנושא "כנסת ישראל" 1938- 1938 A156\64
תצלומים: פגישה במלון "קינג דוד" בירושלים עם השייכים של עבר הירדן (בהשתתפות חיים וייצמן, יצחק בן צבי, חיים ארלוזורוב), 1932\1933 (כיתוב בעברית); מראה הספריה היהודית בעיר רומני במחוז סומי שבצפון אוקראינה, שהוקמה והוחזקה על ידי משפחת ארלוזורוב, אחרי הפרעות (כיתוב ברוסית ובגרמנית, ללא תאריך) A44\61
מכתבים מאת יצחק בן-צבי בשם הוועד הלאומי בירושלים אל אליהו ברלין בעניינים שונים: הקצבה ממשלתית לטובת ההיגיינה של בתי הספר; חלוקת ארץ ישראל; חגיגת יובל של אליהו ברלין 1935- 1937 A308\16
בולטין בשפה הצרפתית מאת מחלקת ההסברה של קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל \ Keren Hayesod - United Israel Appeal, ההנהלה בירושלים (עותקי העלון Press Release - "הודעה לעיתונות", ללא תאריך מסויים, מכילים מאמר לזכרו של יצחק בן-צבי) 1963- 1963 KH4\5726\1
הסכם בין קרן היסוד לבין עיריית עכו בעניין תרומת חד פעמית לבית הספר על שם חיים נחמן ביאליק ולבית הספר על שם יצחק בן צבי, 28/10/1966 1966- 1966 KH4\41835
מחקר על תולדות הקק"ל. יד יצחק בן צבי 1995- 1997 KKL5\67072
הזמנות לאזכרות, בין היתר לנשיאים חיים וייצמן ויצחק בן-צבי; אלכסנדר גולדשטיין, משה זמורה, מרים טלפיר, יצחק ניידיץ, לוי עפרון, סעדיה פז, פנחס רוטנברג 1950- 1964 A389\26
מכתבים אל שמואל ייבין מאת יצחק בן-צבי בעניינים אישיים ומקצועיים 1932- 1939 A332\137