תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
דו"ח על הפעולה המדינית של הוועד הלאומי בשנת תש"ח מאת יצחק בן-צבי (ירושלים, תשרי תש"ט. סה"כ 8 עמ'); הודעה סודית מס' 1/49: הפצואים והחללים בירושלים, מאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הקריה, י"ט אדר תש"ט - 20.03.1949. סה"כ 6 עמ'). במירוף מכתב אל משה אטיאש מאת נציג הממשלה הזמנית של ישראל בעניין משלוח "תדפיס מפרי עטי הראשון במדינת ישראל" (הקריה, 29.03.1949) 1948- 1949 A587\2
מכתב אל תמר, גיסתו של יצחק בן צבי 1935- 1935 A116\105
פסק דין, במסגרת עבודתו של משה זמורה כעורך דין של הסתדרות העובדים, בעניין חבר ארגון "ההגנה" אשר היה חשוד בשייכות לארגון אחר. בין השופטים: שאול מאירוב, רוטברג, אברהם זילברג, יוסף אגרונסקי. בין העדים [יצחק?] בן צבי 1931- 1931 A215\96
תמלילי ראיונות של חיים הלחמי, יהודה דומיניץ, שולה קישיק כהן, יוסף חטב, דני רקאנטי, שלמה זלמן שרגאי, משה ששון ומרדכי כהן, בעיקר במסגרת הפרויקט של שיחות עם הסופרים "עשר השנים הראשונות כשנים מעצבות חברה ומדינה" על ידי "יד יצחק בן-צבי" - המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה; בצירוף התכתבות בעניין הראיונות 1991- 2000 A552\268
האוניברסיטה העברית - המכון ליהדות זמנני, מדור לתיעוד בעל פה, ו"יד יצחק בן-צבי" - המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה. ראיון עם יהודה דומיניץ (המראיינת: חווה אולמן; מדפיסה: אסנת בראל) בנושא "העלייה הגדולה. המשבר בחינוך", 15.04.1992 (תמליל של ראיון מקלטת מס' 3440). בצירוף התכתבות בעניין הראיון בין יהודה דומיניץ לבין ריקי גרתי בשם המכון ליהדות זמננו (ירושלים, אוגוסט 1992 - ינואר 1993) 1992- 1993 A552\227
מכתבים נכנסים, חוזרים, עלונים, הודעות מודפסות אל שלמה קודש, אשדוד, מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בישראל ובחוץ לארץ, בעניין חינוך מבוגרים בארץ ובגולה, פירסומי שלמה קודש והפצת מחקריו בדבר הנחלת הלשון, בלשנות שימושית יהודית-ציונית וחינוך מבוגרים. בין הכותבים: אריה לובה אליאב; נתן לס; מירי הורביץ - ראש החוג ללשון עברית במכללת לוינסקי לחינוך; גבריאל אלכסנדר - מרכז מדעי של המכון לחקר תולדות קרן קיימת לישראל; נציגי משרד החינוך והתרבות בירושלים, יד יצחק בן-צבי - המרכז ללימודי ארץ ישראל, מכון ספירו בלונדון, המועצה להנחלת הלשון, הסתדרות המורים בישראל, אוניברסיטאות בארצות הברית ובסין (יוני - דצמבר 1995) 1995- 1995 A633\326
פוליטיקה קרקעית, תיק 1: מעטפות: יד יצחק בן צבי, מבנה אגף מקרקעי קק"ל והימנותא, מידע ותכנון למקרקעין, פיק"א אדמות 1989- 1991 KKL5\65435\1
מכתבי ומברקי ברכה אל יעקב קליבנוב לרגל מלאת לו 70 שנה, בין היתר מאת אליהו אילת, יצחק ורחל בן-צבי, בן-ציון דינור, אברהם הרמן, חנה ושמואל טולקובסקי, יוסף ספיר, שושנה פרסיץ, משה קול, יוסף ריבלין, פנחס שניאורסון ואריה שנקר 1957- 1958 A389\6
קטעי עיתונים ודברי דפוס המכילים מאמרים אודות סופרים ואישים, ביניהם חיים נחמן ביאליק, יוסף חיים ברנר, הרב אברהם יצחק הכהן קוק ויצחק בן צבי (מסודר במעטפות לפי שמות) A9\180
רשימות, פרוטוקולים ועדויות של החקירות בעניין מאורעות תרפ"ט בראשות הוועדה המשפטית שעל יד ההסתדרות הציונית לחקירת המאורעות בהשתתפות של משה זמורה, ומעורבות יצחק בן צבי. בין היתר, חוזרים בעניין כרוז מחאת עורכי הדין הערבים על מנשר הנציב העליון ודיווחים על הרג יהודים בירושלים (מקור חיים, תלפיות גדוד העבודה, בית וגן, גבעת שאול, מונטיפיורי, בית הכרם, רוממה-בית היתומים דיסקין), חברון, בית שאן, מוצא, עטרות, קרית ענבים-בית הבראה, הר-טוב 1929- 1929 A215\150
התכתבות בין ויקטור זלקינד ואביו אלכסנדר זלקינד, ירושלים, לבין נציגי חברות ומוסדות שונים ואנשים פרטיים בארץ ישראל, רוסיה, אירופה וארצות הברית בעניינים צבוריים, מקצועיים וציוניים; בפרט מכתבי תנחומים. בין הכותבים: נציגי ההנהלה הציונית בארץ ישראל ובלונדון; יצחק בן-צבי בשם הוועד הלאומי; מחלקות שונות של ממשלת פלשתינה (ארץ ישראל) - רשויות בריטיים; המועצה המדעית במדינת ישראל; משרד הרב הראשי לארץ ישראל אברהם יצחק הכהן קוק בירושלים; הרבנות הראשית של כוללות ספרדים בחברון; הרב רפאל מרדכי בארישאנסקי, ברונקס, ניו יורק; נציגי הטכניון העברי בחיפה והמוסד ללשון ולתרבות העברית 1913- 1947 A387\149\1
התכתבות בין זאב שוהם, חיפה, לבין נציגי מוסדות ממשלתיים, ממלכתיים וציבוריים, בעניינים מדיניים, ציוניים וציבוריים שונים; מכתבי תנחומים ומברקים מאת מוסדות שונים ואנשים פרטיים אל צילה שוהם ומשפחתה בחיפה בקשר לפטירתו של בעלה זאב שוהם. בין המתכתבים: דוד בן גוריון, אבא אבן, פנחס פליקס רוזן, יוסף ספיר, משה קול, יצחק בן צבי, זלמן שזר, יוסף בורג, אליהו ברלין, מאיר ברלין, משה מדזיני, מתתיהו הינדס, חיים לבנון, משה שניצקי, יהודית הררי, מקס יעקובסון, ירמיהו פייגלין, משה בן-זאב, צבי שוורץ, ליובה שניאורסון, דבורה מנדלסון, יוחנן מרגולין, צמח צמריון, נפתלי ליפשיץ, הרב יעקב ברמן, ישראל בר-שירה; ואחרים, בפרט עורכי העיתונים היומיים 1937- 1971 A622\23