תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות, דו"חות, הודעות, הזמנות, סקירות בעניינים פרטיים של יעקב צור (ולשכתו) כיושב ראש הדירקטוריון של הקרן הקיימת לישראל. בין המתכתבים: פעילי משרדי הקרן הקיימת, הסוכנות היהודית וההסתדרויות והפדרציות הציוניות באירופה, ארצות הברית, קנדה, אמריקה הלטינית ודרום אפריקה, נציגי שגרירויות ישראל בארצות שונות ונציגי חברות שונות בישראל. בין המתכתבים גם: סגן מנהל לשכת ראש הממשלה שמואל שילה, ראש עיריית תל אביב מרדכי נמיר, אהרן אמיר כמנהל הוצאת "עם הספר" ורחל ינאית בן-צבי בירושלים. בין היתר מכתבים מאת ציוני קנדה אל ראש ממשלת ישראל יצחק רבין 1961- 1976 A326\8
הרצאות, מאמרים וסקירות מאת משה קול בעניין אישים שונים - פעילי הציונות (מודפסים במכונת כתיבה וקטעי עיתונים). בין האישים: נטע הרפז, ג'ורג' וייז, רחל ינאית בן-צבי, ישעיהו פורדר, יצחק גרינבוים, אבא (אלברט) שולמן, מנחם טילס, הלנה כגן 1970- 1981 A379\273
"למצבה של יהדות עיראק", תזכיר מאת מאיר שלנק אל ממשלת מדינת ישראל ואל הנהלת הסוכנות היהודית, 06.11.1949 (שני דפים מודפסים במכונת כתיבה, נשלחו אל "מר יצחק בן-צבי, נשיא הוועד הלאומי") 1949- 1949 A154\407
נאומים ומאמרים בעניין דרכים לפתרון הסכסוך יהודי-ערבי, זיכרונות, לרבות מפגישות עם הרצל וויכוח עם יצחק בן צבי בעניין מתן סיוע כספי להקמת איחוד כפריים יהודים וערבים ומצע להסכם יהודי-ערבי 1920- 1932 A113\26\3
התכתבות, פרוטוקולים של ישיבות, דו"חות כספיים, מאזנים והצעות התקציב, רשימות שמיות, סקירות והודעות בעניין פעילות הנהלת "יד יצחק בן-צבי" בירושלים (שר התיירות משה קול - חבר הנהלת המכון). בין היתר לוחות סטטיסטיים - ההכנסות וההוצאות למעשה של קרן "יד בן-צבי" בשנת 1966\1967 1966- 1968 A379\151
מאמרים והרצאות מאת משה קול בעניינים שונים: בעיות משק וחברה, אתגרים ליברליים ותנועת העבודה, משמעותו של האיחוד הליברלי, וביוגרפיות של פעילי הציונות, ביניהם: זרובבל חביב (לובמן), ישעיהו פורדר, תמר דה סולה פול (Tamar de Sola Pool), אריה ליפשיץ, משה חיים ויילר, יהושע גלבוע, חיים גבתי, אברהם הלפרין, אבא (אלברט) סקולמן, לודוויג פינר, רחה פריאר, יוחנן גינת (גרטנר), אלכסנדר גתמון, ג'ורג' וייז, פיי שיינק (Faye Schenk), פנחס רוזן (פליקס רוזנבליט), גולדה מאיר, יצחק גרינבוים (בעיקר מודפסים במכונת כתיבה; בצירוף קטעי עיתונים וקורות חיים, ומכתבים אל משה קול בעניין הביוגרפיות; התכתבות בין משה קול לבין רחל ינאית בן-צבי) 1946- 1986 A379\138
העתקי מכתבים מאת יעקב צור אל אישים שונים בישראל ובצרפת (ביניהם יצחק בן-צבי, גולדה מאיר, מוריס פישר, נחום לוין, בנימין אליאב, שלמה זלמן שרגאי, יוסף שפרינצק) בקשר לנושאים יהודיים או ציוניים שונים (1955 - 1959), בצירוף הרצאות והודעות שונות (1957 - 1959) 1955- 1959 A326\25
מכתבים אל ישעיהו הורוויץ בענייני יהדות פולין ופעילות ציונית בפולין, מאת: אריה לאו לאוטרבך בשם המחלקה הארגונית של ההסתדרות הציונית העולמית - המשרד המרכזי בלונדון (12.10.1922 - 01.11.1922), מאת יצחק גרינבוים, ברלין - ורשה (20.01.1923 - 12.07.1924), מאת ההנהלה הציונית בארץ ישראל ומאת יצחק בן-צבי בשם הוועד הלאומי לכנסת ישראל, ירושלים (1935\1936) 1922- 1936 A154\45
התכתבות בעניין פעילותו של הוועד המאוחד לעזרת יהודי פולין (Joint Relief Committee for Polish Jews), ירושלים. בין המתכתבים: ישעיהו הורוויץ; מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית ואריה דובקין בשם הנהלת הסוכנות; יצחק בן צבי והנהלת הוועד הלאומי; הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים; ראש העיר ירושלים - דניאל אוסטר; המרכז העולמי של הסתדרות ה"מזרחי"; אפ"ב (בנק חברת אנגלו - פלשתינה); אגוד יוצאי ליטא בארץ ישראל; יוסף טננבאום - נשיא הפדרציה העולמית של יהודי פולין (World Federation for Polish Jews), ניו יורק; הנציגות של יהודי פולין (Representation of Polish Jewry) בתל אביב; התאחדות עולי פולין בירושלים; מערכת העיתון "ידיעות אחרונות" בתל אביב 1941- 1948 A154\21
מכתבים ותזכירים מאת שלמה זלמן שרגאי אל אישים שונים (ביניהם: יצחק בן צבי, אליהו בן-זמרה, דוד הס, הרב יחיאל מיכל טיקוצינסקי והרב יצחק אונא בירושלים; הרב יוסף דב סולובייצ'יק בבוסטון; הרב שלום מוסקוביץ' בלונדון; הרב משה חיים אפרים בלוך והרב יוסף דוד ליינר בניו יורק; משה רבלין, חברי המרכז העולמי של ה"מזרחי" ו"הפועל המזרחי" ובית הדין המחוזי בירושלים; אהרון מגד בתל אביב, ואחרים) בעניינים שונים 1939- 1965 A374\189
המכון לחקר תולדות הקק"ל, יד יצחק בן-צבי. תיק 1 מ-3. מ-1 מרץ 2001 עד 31 דצמבר 2001 2001- 2001 KKL5\68474
המכון לחקר תולדות הקק"ל, יד יצחק בן-צבי. תיק 2 מ-3. מ-1 ינואר 2000 עד 28 פברואר 2001 2000- 2001 KKL5\68473