תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
בן צבי, יצחק. התכתבות בדבר הרצאה מאת בן צבי על הנושא "כנסת ישראל" 1938- 1938 A156\64
התכתבות בעניין ארגון השמירה על הסדר ליד הכותל המערבי בליל תשעה באב. מכתבים מאת חיים קרונגולד אל יצחק בן-צבי - חבר הנהלת "הוועד הלאומי", אל הסתדרות "הפועל" והסתדרות "המכבי" בירושלים (24.08.1931); מכתב אל חיים קרונגולד מאת יושב ראש "מכבי חשמונאי" - אגודה להתעמלות ולספורט, ירושלים (29.09.1931) 1931- 1931 A307\22
הזמנות וטיוטות מהשתתפות יצחק בן צבי בוועידת מפלגת העבודה הבריטית 1928- 1928 A116\113
יישוב יהודים בגליל העליון, בעיקר בפקיעין. מכתבים, רשימות בכתב יד ובכתב מכונה, וקטעי עיתונים. בין היתר, מכתב מאת איכרי פקיעין אל חיים קלווריסקי [?], מנהל המושבה ראש פינה ובנותיה; מכתב מאת יצחק בן צבי בשם הנהלת הוועד הלאומי בירושלים אל מנחם כהן, הנהלת בנק אנגלו-פלשתינה בירושלים, בעניין קרקעות יהודים בפקיעין (07.05.1946); טיוטות של רשימות ותדפיס מאת יעקב הרוזן מתוך "ידיעות החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה" (1938) A335\9
הזמנות לקבלות פנים ולאירועים אל יעקב קליבנוב, בין היתר מאת: הסתדרות הציונים הכלליים בישראל; עיריית ירושלים; עיריית חיפה; בית הנשיא יצחק בן צבי; האוניברסיטה העברית; אגודות בארץ (בעיקר בחיפה, בין היתר אגודת הסופרים העברים בישראל, ברית עברית עולמית, ברית ראשונים, התאחדות עולי ברית המועצות, מסדר בני ברית, הטכניון, מועצת פועלי חיפה, תיאטרון "הבימה"); שגרירויות זרות בישראל; ולהבדיל להלוויות ואסיפות 1957- 1964 A389\3
תצלומים: פגישה במלון "קינג דוד" בירושלים עם השייכים של עבר הירדן (בהשתתפות חיים וייצמן, יצחק בן צבי, חיים ארלוזורוב), 1932\1933 (כיתוב בעברית); מראה הספריה היהודית בעיר רומני במחוז סומי שבצפון אוקראינה, שהוקמה והוחזקה על ידי משפחת ארלוזורוב, אחרי הפרעות (כיתוב ברוסית ובגרמנית, ללא תאריך) A44\61
בולטין בשפה הצרפתית מאת מחלקת ההסברה של קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל \ Keren Hayesod - United Israel Appeal, ההנהלה בירושלים (עותקי העלון Press Release - "הודעה לעיתונות", ללא תאריך מסויים, מכילים מאמר לזכרו של יצחק בן-צבי) 1963- 1963 KH4\5726\1
מכתבים מאת יצחק בן-צבי בשם הוועד הלאומי בירושלים אל אליהו ברלין בעניינים שונים: הקצבה ממשלתית לטובת ההיגיינה של בתי הספר; חלוקת ארץ ישראל; חגיגת יובל של אליהו ברלין 1935- 1937 A308\16
התכתבות כללית, בעיקר מכתבים מאת שלמה גולדמן אל אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים, בעניינים ציבוריים, תרבותיים ופרטיים. בין השאר אל: הספריה הלאומית בירושלים; בנק העולים ארץ ישראל - פולין, תל אביב; קיבוץ מריקה כרית של "השומר הצעיר"; הנהלת בית הספר הריאלי העברי בחיפה; מערכת העיתון "דבר"; הוצאת ספרים "דביר"; אליהו דובקין; נחמן דרוזדוב; מנחם ביגל, מנהל "אלומה"; ועד קרן היסוד בבואנוס איירס; שושנה אגמית, עובדת המערכת של הירחון "בצרון" בניו יורק; ישראל אפרת, ניו יורק; מנדל אלקין (עלקין); יצחק בן צבי; מרדכי בנטוב; שמעון ברנשטיין; משה ברינר; זלמן אלטשולר; הרב שלום צבי אדלר; מרדכי אהרנפרייז; מאיר ברלין; דניאל אוסטר; משה אבינרי; אליהו בן חורין; רבי בנימין; חיים בילגריי, הרב אברהם ביק; דוד בר רב האי; חיים ברטשניידר; מנחם באריישא (Boreisho), חבר הקונגרס היהודי האמריקאי, ניו יורק; נח ברוידא; יוסף באראט (Borath); יהודה קורט בלומנפלד; שאול בלום; נתן ביסטריצקי; ארטור בירם; יצחק למדן; רגינה קוליץ; צבי יוסף כהן; יעקב כהן; משה ברינר; יחיאל דוידזון; דוד איידלסברג; אליעזר ארמין; שמואל מנחם אדיסון, ואחרים (בעיקר העתקים) 1939- 1941 A296\12
מחקר על תולדות הקק"ל. יד יצחק בן צבי 1995- 1997 KKL5\67072
יציאתו של אריה לייב לויטרבך לפנסיה ופרישתו מן המשרד בהנהלה הציונית, ומסיבת הפרידה שהתקיימה ב- 13.08.1956. מכתבים ומברקים אל לויטרבך מאת נציגי המוסדות הלאומיים (ביניהם נחום גולדמן, יצחק בן-צבי, צבי לוריא, הרב יעקב קופל גולדבלום, רוז הלפרין), קטעי עיתונים, נאומים והרצאות לכבוד פעילותו וסיום עבודתו של לויטרבך. בין המרצים: גאורג הרליץ, אהרון בן זאב, נתן מיכאל גלבר 1956- 1956 A166\14
התכתבויות וקטעי עיתונות על יצחק בן צבי A325\179