תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
קטעי עיתונים ודברי דפוס המכילים מאמרים אודות סופרים ואישים, ביניהם חיים נחמן ביאליק, יוסף חיים ברנר, הרב אברהם יצחק הכהן קוק ויצחק בן צבי (מסודר במעטפות לפי שמות) A9\180
פסק דין, במסגרת עבודתו של משה זמורה כעורך דין של הסתדרות העובדים, בעניין חבר ארגון "ההגנה" אשר היה חשוד בשייכות לארגון אחר. בין השופטים: שאול מאירוב, רוטברג, אברהם זילברג, יוסף אגרונסקי. בין העדים [יצחק?] בן צבי 1931- 1931 A215\96
רשימות, פרוטוקולים ועדויות של החקירות בעניין מאורעות תרפ"ט בראשות הוועדה המשפטית שעל יד ההסתדרות הציונית לחקירת המאורעות בהשתתפותו של משה זמורה, ומעורבות יצחק בן צבי, בין היתר חוזרים בעניין כרוז מחאת עורכי הדין הערבים על מנשר הנציב העליון בא"י מתאריך 1.9.1929, ודיווחים על הרג יהודים בירושלים (מקור חיים, תלפיות גדוד העבודה, בית וגן, גבעת שאול, מונטיפיורי, בית הכרם, רוממה-בית היתומים דיסקין), חברון, בית שאן, מוצא, עטרות, קרית ענבים-בית הבראה, הר-טוב 1929- 1929 A215\150
התכתבות בין זאב שוהם, חיפה, לבין נציגי מוסדות ממשלתיים, ממלכתיים וציבוריים, בעניינים מדיניים, ציוניים וציבוריים שונים; מכתבי תנחומים ומברקים מאת מוסדות שונים ואנשים פרטיים אל צילה שוהם ומשפחתה בחיפה בקשר לפטירתו של בעלה זאב שוהם. בין המתכתבים: דוד בן גוריון, אבא אבן, פנחס פליקס רוזן, יוסף ספיר, משה קול, יצחק בן צבי, זלמן שזר, יוסף בורג, אליהו ברלין, מאיר ברלין, משה מדזיני, מתתיהו הינדס, חיים לבנון, משה שניצקי, יהודית הררי, מקס יעקובסון, ירמיהו פייגלין, משה בן-זאב, צבי שוורץ, ליובה שניאורסון, דבורה מנדלסון, יוחנן מרגולין, צמח צמריון, נפתלי ליפשיץ, הרב יעקב ברמן, ישראל בר-שירה; ואחרים, בפרט עורכי העיתונים היומיים 1937- 1971 A622\23
התכתבות של יצחק ורחל בן צבי עם אחותה תמר לישנסקי ועם אנשים נוספים, בין היתר בעניין המצב בארץ ישראל, פעולות למען ארץ ישראל ו"פועלי ציון" 1916- 1919 A116\40\4
פוליטיקה קרקעית, תיק 1: מעטפות: יד יצחק בן צבי, מבנה אגף מקרקעי קק"ל והימנותא, מידע ותכנון למקרקעין, פיק"א אדמות 1989- 1991 KKL5\65435\1
מכתב אל תמר, גיסתו של יצחק בן צבי 1935- 1935 A116\105
הזמנות וטיוטות של רשימות על השתתפות יצחק בן צבי בוועידת מפלגת העבודה הבריטית 1928- 1928 A116\113
בן צבי, יצחק. התכתבות בדבר הרצאה מאת בן צבי על הנושא "כנסת ישראל" 1938- 1938 A156\64
תצלומים (נגטיבים) של העתקי מכתבים מאת דוד בן גוריון, יצחק בן צבי, מקס נורדאו, יעקב לנדאואר אל לואי דמביץ ברנדייס וזאב ז'בוטינסקי (פברואר - נובמבר 1916), וצילום פרק "Theodor Herzl" מתוך קובץ מאמרים בעניינים ציוניים אשר יצא לאור במינכן - לייפציג בשנת 1909; בצירוף מכתב מאת מיכאל היימן בשם הנהלת הארכיון הציוני המרכזי בירושלים אל יוסף פרנקל בלונדון, בעניין משלוח העתקי המכתבים ותודות על שיתוף הפעולה (09.03.1975) 1909- 1975 A384\79
תדפיסי תמונות בענייני תולדות הציונות ומנהיגים ציוניים, ביניהם חיים וייצמן, הרמן שטרוק, נחום סוקולוב, מנחם מנדל אוסישקין, יצחק בן צבי; בצירוף רשימת התצלומים בצרפתית 1903- 1949 A310\3
הצעתו של צבי לופט בדבר מלווה לאומי, סקורות והצעות כלכליות אחרות, בפרט על הקואופרציה החקלאית העברית בארץ ישראל (1936); פרוטוקול הישיבה - הצעות למנהל הפיתוח, בהשתתפות חיים ארלוזורוב, משה שרתוק, מנחם אוסישקין, יצחק בן צבי, ארתור רופין, אברהם גרנובסקי, לוי שקולניק (אשכול), בבלי, סמילנסקי, וילקנסקי ומדזיני (02.02.1932); מכתב אל צבי לופט מאת מנהל הטכניון העברי בחיפה (24.04.1936) וחוזר אל צבי לופט מאת ועדת הבחירות המרכזית של רשימת פועלי ארץ ישראל לקונגרס הציוני העשרים (05.07.1937) 1932- 1937 A504\13