תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
-מאמרים ורשימות על ההתיישבות בפקיעין A116\10-1t
הצעת חוק העתיקות A116\161-1t
רשיון מעבר קבוע בין ירושלים ותל אביב בצרןף תמונת בן צבי A116\89-7t
(העתק) זכרון דברים בעניין שביתת פועלי היקב בראשון לציון, בחתימתם של דוד ילין, יעקב טהון, יצחק בן-צבי, א.[אהרן אליהו?] אייזנברג, א.[?] בלומנפלד (ז' כסלו תרפ"א) A321\10-1t
מאמר בכתב העת "דבר" לזכרו של דב "ברלה" שוויגר מראשוני השומרים בארץ ישראל A116\15\2-1t
נוסח פקודה המייפה את כוחו של הנציב העליון למנות ועדות חקירה A116\164\4-1t
רשימת המאמרים הדנים בספר השומרונים A116\15\2-2t
גיליון של כתב עת : la terre retrouvee A116\12-1t
גלעד בגולת פרס, רשימות על אירן (פרס) ותושביה A116\10-9t
טיוטת מאמר מאת משה קורוט [עורך דין?] "בצבא הארצי שראלי" A116\9-1t
פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה של מועצת המדינה הזמנית A116\159-4t
סיכום הישיבה השש עשרה של מועצת המדינה הזמנית A116\159-2t
תיאור:
-מאמרים ורשימות על ההתיישבות בפקיעין
סימול: A116\10-1t
תיאור:
הצעת חוק העתיקות
סימול: A116\161-1t
תיאור:
רשיון מעבר קבוע בין ירושלים ותל אביב בצרןף תמונת בן צבי
סימול: A116\89-7t
תיאור:
(העתק) זכרון דברים בעניין שביתת פועלי היקב בראשון לציון, בחתימתם של דוד ילין, יעקב טהון, יצחק בן-צבי, א.[אהרן אליהו?] אייזנברג, א.[?] בלומנפלד (ז' כסלו תרפ"א)
סימול: A321\10-1t
תיאור:
מאמר בכתב העת "דבר" לזכרו של דב "ברלה" שוויגר מראשוני השומרים בארץ ישראל
סימול: A116\15\2-1t
תיאור:
נוסח פקודה המייפה את כוחו של הנציב העליון למנות ועדות חקירה
סימול: A116\164\4-1t
תיאור:
רשימת המאמרים הדנים בספר השומרונים
סימול: A116\15\2-2t
תיאור:
גיליון של כתב עת : la terre retrouvee
סימול: A116\12-1t
תיאור:
גלעד בגולת פרס, רשימות על אירן (פרס) ותושביה
סימול: A116\10-9t
תיאור:
טיוטת מאמר מאת משה קורוט [עורך דין?] "בצבא הארצי שראלי"
סימול: A116\9-1t
תיאור:
פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה של מועצת המדינה הזמנית
סימול: A116\159-4t
תיאור:
סיכום הישיבה השש עשרה של מועצת המדינה הזמנית
סימול: A116\159-2t
-מאמרים ורשימות על ההתיישבות בפקיעין
הצעת חוק העתיקות
רשיון מעבר קבוע בין ירושלים ותל אביב בצרןף תמונת בן צבי
(העתק) זכרון דברים בעניין שביתת פועלי היקב בראשון לציון, בחתימתם של דוד ילין, יעקב טהון, יצחק בן-צבי, א.[אהרן אליהו?] אייזנברג, א.[?] בלומנפלד (ז' כסלו תרפ"א)
מאמר בכתב העת "דבר" לזכרו של דב "ברלה" שוויגר מראשוני השומרים בארץ ישראל
נוסח פקודה המייפה את כוחו של הנציב העליון למנות ועדות חקירה
רשימת המאמרים הדנים בספר השומרונים
גיליון של כתב עת : la terre retrouvee
גלעד בגולת פרס, רשימות על אירן (פרס) ותושביה
טיוטת מאמר מאת משה קורוט [עורך דין?] "בצבא הארצי שראלי"
פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה של מועצת המדינה הזמנית
סיכום הישיבה השש עשרה של מועצת המדינה הזמנית