תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"ארבעה ימים עם עולי תימן", העתק דוח מאת יצחק בן צבי A611\10-3t
מכתב מאת יצחק בן-צבי, נשיא המדינה אל זלמן שזר, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית בעניין פרסום הספר "נדחי ישראל" מאת יצחק בן-צבי בתרגום צרפתי S61\246-5t
מכתב מאת יצחק בן-צבי בעניין הוצאת הספר "לתולדות פועלי ציון צ. ס." של מנדל זינגר S61\50-3t
העתק מכתב ברכה מאת יצחק בן-צבי, נשיא המדינה אל ג. ויינר, יושב ראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים בעניין הקמת הספריה הלאומית והאוניברסיטאית S61\234-1t
מכתב מאת יהושע השל פרבשטיין, משרד ההנהלה של הסוכנות היהודית בירושלים, אל נחום סוקולוב, נשיא ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית, לונדון, בעניינים ציוניים מפלגתיים פנימיים ובעניין יצחק בן-צבי (19.06.1933) A18\274-1t
מכתב מאת זלמן שזר אל יצחק בן-צבי, נשיא המדינה בעניין קבלת משתתפי סמינרי הסוכנות היהודית לראיון אצל הנשיא S61\219-4t
דו"ח מאת אבו עלי, בין השאר על הארמנים בעיר העתיקה A116\86\1-6t
איחוד-ידיעות, "דעלעגאציע פון יחוד עולמי – ביים פרעזידענט ח' יצחק בן-צבי" (משלחת איחוד עולמי אצל הנשיא בן-צבי) S61\26-7t
מכתבים ופתקים מאת אלכסנדר זייד לקרן קימת לישראל בעניין שמירת גבולות יערות בשיך אבריק, בחרבז', בחרמיה ובטבעון ובעניין הקמת גדר הגנה למשק של קולונל קיש A116\57\2-2
מכתב תודה מאת יצחק בן צבי אל אליהו דובקין על הסיוע בהבאת ארונם של משה פסח ורעייתו לקבורה בישראל S68\21-6t
העתק מכתב מאת חביב לוי אל יצחק בן צבי בעניין הצורך בשליח באירן עקב מצבה הרוחני של הקהילה היהודית במדינה והתקרבותם של סטודנטים יהודים למפלגה ימנית קיצונית S68\10-1t
העתק מכתב מאת יצחק בן-צבי, נשיא המדינה אל ס. מונטופיורי בעניין תולדות גירושי ספרד S61\57-1t
תיאור:
"ארבעה ימים עם עולי תימן", העתק דוח מאת יצחק בן צבי
סימול: A611\10-3t
תיאור:
מכתב מאת יצחק בן-צבי, נשיא המדינה אל זלמן שזר, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית בעניין פרסום הספר "נדחי ישראל" מאת יצחק בן-צבי בתרגום צרפתי
סימול: S61\246-5t
תיאור:
מכתב מאת יצחק בן-צבי בעניין הוצאת הספר "לתולדות פועלי ציון צ. ס." של מנדל זינגר
סימול: S61\50-3t
תיאור:
העתק מכתב ברכה מאת יצחק בן-צבי, נשיא המדינה אל ג. ויינר, יושב ראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים בעניין הקמת הספריה הלאומית והאוניברסיטאית
סימול: S61\234-1t
תיאור:
מכתב מאת יהושע השל פרבשטיין, משרד ההנהלה של הסוכנות היהודית בירושלים, אל נחום סוקולוב, נשיא ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית, לונדון, בעניינים ציוניים מפלגתיים פנימיים ובעניין יצחק בן-צבי (19.06.1933)
סימול: A18\274-1t
תיאור:
מכתב מאת זלמן שזר אל יצחק בן-צבי, נשיא המדינה בעניין קבלת משתתפי סמינרי הסוכנות היהודית לראיון אצל הנשיא
סימול: S61\219-4t
תיאור:
דו"ח מאת אבו עלי, בין השאר על הארמנים בעיר העתיקה
סימול: A116\86\1-6t
תיאור:
איחוד-ידיעות, "דעלעגאציע פון יחוד עולמי – ביים פרעזידענט ח' יצחק בן-צבי" (משלחת איחוד עולמי אצל הנשיא בן-צבי)
סימול: S61\26-7t
תיאור:
מכתבים ופתקים מאת אלכסנדר זייד לקרן קימת לישראל בעניין שמירת גבולות יערות בשיך אבריק, בחרבז', בחרמיה ובטבעון ובעניין הקמת גדר הגנה למשק של קולונל קיש
סימול: A116\57\2-2
תיאור:
מכתב תודה מאת יצחק בן צבי אל אליהו דובקין על הסיוע בהבאת ארונם של משה פסח ורעייתו לקבורה בישראל
סימול: S68\21-6t
תיאור:
העתק מכתב מאת חביב לוי אל יצחק בן צבי בעניין הצורך בשליח באירן עקב מצבה הרוחני של הקהילה היהודית במדינה והתקרבותם של סטודנטים יהודים למפלגה ימנית קיצונית
סימול: S68\10-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת יצחק בן-צבי, נשיא המדינה אל ס. מונטופיורי בעניין תולדות גירושי ספרד
סימול: S61\57-1t
"ארבעה ימים עם עולי תימן", העתק דוח מאת יצחק בן צבי
מכתב מאת יצחק בן-צבי, נשיא המדינה אל זלמן שזר, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית בעניין פרסום הספר "נדחי ישראל" מאת יצחק בן-צבי בתרגום צרפתי
מכתב מאת יצחק בן-צבי בעניין הוצאת הספר "לתולדות פועלי ציון צ. ס." של מנדל זינגר
העתק מכתב ברכה מאת יצחק בן-צבי, נשיא המדינה אל ג. ויינר, יושב ראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים בעניין הקמת הספריה הלאומית והאוניברסיטאית
מכתב מאת יהושע השל פרבשטיין, משרד ההנהלה של הסוכנות היהודית בירושלים, אל נחום סוקולוב, נשיא ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית, לונדון, בעניינים ציוניים מפלגתיים פנימיים ובעניין יצחק בן-צבי (19.06.1933)
מכתב מאת זלמן שזר אל יצחק בן-צבי, נשיא המדינה בעניין קבלת משתתפי סמינרי הסוכנות היהודית לראיון אצל הנשיא
דו"ח מאת אבו עלי, בין השאר על הארמנים בעיר העתיקה
איחוד-ידיעות, "דעלעגאציע פון יחוד עולמי – ביים פרעזידענט ח' יצחק בן-צבי" (משלחת איחוד עולמי אצל הנשיא בן-צבי)
מכתבים ופתקים מאת אלכסנדר זייד לקרן קימת לישראל בעניין שמירת גבולות יערות בשיך אבריק, בחרבז', בחרמיה ובטבעון ובעניין הקמת גדר הגנה למשק של קולונל קיש
מכתב תודה מאת יצחק בן צבי אל אליהו דובקין על הסיוע בהבאת ארונם של משה פסח ורעייתו לקבורה בישראל
העתק מכתב מאת חביב לוי אל יצחק בן צבי בעניין הצורך בשליח באירן עקב מצבה הרוחני של הקהילה היהודית במדינה והתקרבותם של סטודנטים יהודים למפלגה ימנית קיצונית
העתק מכתב מאת יצחק בן-צבי, נשיא המדינה אל ס. מונטופיורי בעניין תולדות גירושי ספרד