תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חוזר ונאום מאת יצחק בן-צבי במסיבה לעדות המזרח שהתקיימה ביום י"טו תשרי תש"ד - 18.10.1943 (פורסם בירושלים, ז' חשון תש"ד - 05.11.1943) A154\162-6t
העתק תזכיר מאת צבי הירש צינוביץ (H. Cynowicz) ושלום אברהם אל יצחק בן צבי בעניין החלטת הרבנות הראשית לגבי קהילת בני ישראל (Bene Israel) S80\202-2t
"בעקבות רבי בנימין מטודלה", סקירה מאת יעקב צור, פריס (נשלחה אל נשיא מדינת ישראל יצחק בן צבי בירושלים ואל חיים שורר, עורך העיתון "דבר" בתל אביב), מאי - יולי 1959 A326\25-2t
תזכיר פגישת ג'ון סימפסון עם יצחק בן צבי, 23.05.1930 S45\63-7t
מכתב יוצא מאת משה שרת אל יצחק בן צבי בעניין העלאת עצמותיו של פרדריק קיש S65\4-7t
"אגודה עברית למען ירושלים", דפוס "אשכול", ירושלים. בחתימות נשיא הוועד - יצחק בן צבי, נשיא המועצה - הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, והיושב ראש - י.[?] פרס, ללא תאריך (פרוספקט שנשלח אל ישעיהו הורוויץ) A154\28-1t
מכתב אל יצחק בן צבי בעניין ההערכות של מספר התושבים היהודים בערים ירושלים, חיפה, יפו, טבריה וצפת S19\8\5-1t
שאלון על שם זהבי יצחק (Zahawi Jitzchak) בן צבי, שנת עלייה: 1938, גיל: 28 S25\11085-425
שאלון על שם גלמן יצחק (Gelman Icchack) בן צבי, תאריך עלייה (מרוסיה): יוני 1924, גיל: 36 S25\11085-97
תדפיס מתוך הרבעון "קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה" בהוצאת "יד יצחק בן-צבי", דצמבר 2000, המכיל מאמר מאת יפה אנגלרד: "על משמעותו של גלגל המזלות ברצפות בתי הכנסת הקדומים בארץ ישראל" A606\340-7t
התכתבות בעניין הקמת ועדת בירור על רקע החלטתו של שר המשפטים פ.רוזנבליט לא למנות את השופט פרומקין לבית המשפט העליון A116\90\2-1t
כרטיס ביקור של יצחק בן-צבי (Isaac Ben-Zevie), ירושלים L15\902-15
תיאור:
חוזר ונאום מאת יצחק בן-צבי במסיבה לעדות המזרח שהתקיימה ביום י"טו תשרי תש"ד - 18.10.1943 (פורסם בירושלים, ז' חשון תש"ד - 05.11.1943)
סימול: A154\162-6t
תיאור:
העתק תזכיר מאת צבי הירש צינוביץ (H. Cynowicz) ושלום אברהם אל יצחק בן צבי בעניין החלטת הרבנות הראשית לגבי קהילת בני ישראל (Bene Israel)
סימול: S80\202-2t
תיאור:
"בעקבות רבי בנימין מטודלה", סקירה מאת יעקב צור, פריס (נשלחה אל נשיא מדינת ישראל יצחק בן צבי בירושלים ואל חיים שורר, עורך העיתון "דבר" בתל אביב), מאי - יולי 1959
סימול: A326\25-2t
תיאור:
תזכיר פגישת ג'ון סימפסון עם יצחק בן צבי, 23.05.1930
סימול: S45\63-7t
תיאור:
מכתב יוצא מאת משה שרת אל יצחק בן צבי בעניין העלאת עצמותיו של פרדריק קיש
סימול: S65\4-7t
תיאור:
"אגודה עברית למען ירושלים", דפוס "אשכול", ירושלים. בחתימות נשיא הוועד - יצחק בן צבי, נשיא המועצה - הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, והיושב ראש - י.[?] פרס, ללא תאריך (פרוספקט שנשלח אל ישעיהו הורוויץ)
סימול: A154\28-1t
תיאור:
מכתב אל יצחק בן צבי בעניין ההערכות של מספר התושבים היהודים בערים ירושלים, חיפה, יפו, טבריה וצפת
סימול: S19\8\5-1t
תיאור:
שאלון על שם זהבי יצחק (Zahawi Jitzchak) בן צבי, שנת עלייה: 1938, גיל: 28
סימול: S25\11085-425
תיאור:
שאלון על שם גלמן יצחק (Gelman Icchack) בן צבי, תאריך עלייה (מרוסיה): יוני 1924, גיל: 36
סימול: S25\11085-97
תיאור:
תדפיס מתוך הרבעון "קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה" בהוצאת "יד יצחק בן-צבי", דצמבר 2000, המכיל מאמר מאת יפה אנגלרד: "על משמעותו של גלגל המזלות ברצפות בתי הכנסת הקדומים בארץ ישראל"
סימול: A606\340-7t
תיאור:
התכתבות בעניין הקמת ועדת בירור על רקע החלטתו של שר המשפטים פ.רוזנבליט לא למנות את השופט פרומקין לבית המשפט העליון
סימול: A116\90\2-1t
תיאור:
כרטיס ביקור של יצחק בן-צבי (Isaac Ben-Zevie), ירושלים
סימול: L15\902-15
חוזר ונאום מאת יצחק בן-צבי במסיבה לעדות המזרח שהתקיימה ביום י"טו תשרי תש"ד - 18.10.1943 (פורסם בירושלים, ז' חשון תש"ד - 05.11.1943)
העתק תזכיר מאת צבי הירש צינוביץ (H. Cynowicz) ושלום אברהם אל יצחק בן צבי בעניין החלטת הרבנות הראשית לגבי קהילת בני ישראל (Bene Israel)
"בעקבות רבי בנימין מטודלה", סקירה מאת יעקב צור, פריס (נשלחה אל נשיא מדינת ישראל יצחק בן צבי בירושלים ואל חיים שורר, עורך העיתון "דבר" בתל אביב), מאי - יולי 1959
תזכיר פגישת ג'ון סימפסון עם יצחק בן צבי, 23.05.1930
מכתב יוצא מאת משה שרת אל יצחק בן צבי בעניין העלאת עצמותיו של פרדריק קיש
"אגודה עברית למען ירושלים", דפוס "אשכול", ירושלים. בחתימות נשיא הוועד - יצחק בן צבי, נשיא המועצה - הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, והיושב ראש - י.[?] פרס, ללא תאריך (פרוספקט שנשלח אל ישעיהו הורוויץ)
מכתב אל יצחק בן צבי בעניין ההערכות של מספר התושבים היהודים בערים ירושלים, חיפה, יפו, טבריה וצפת
שאלון על שם זהבי יצחק (Zahawi Jitzchak) בן צבי, שנת עלייה: 1938, גיל: 28
שאלון על שם גלמן יצחק (Gelman Icchack) בן צבי, תאריך עלייה (מרוסיה): יוני 1924, גיל: 36
תדפיס מתוך הרבעון "קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה" בהוצאת "יד יצחק בן-צבי", דצמבר 2000, המכיל מאמר מאת יפה אנגלרד: "על משמעותו של גלגל המזלות ברצפות בתי הכנסת הקדומים בארץ ישראל"
התכתבות בעניין הקמת ועדת בירור על רקע החלטתו של שר המשפטים פ.רוזנבליט לא למנות את השופט פרומקין לבית המשפט העליון
כרטיס ביקור של יצחק בן-צבי (Isaac Ben-Zevie), ירושלים