תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הצעת חוק העתיקות A116\161-1t
תמצית הראיון של הא' יצחק בן צבי עם המזכיר הראשי הא' יונג בעניין מינוי שופט יהודי בביה"מ המחוזי בחיפה A215\106-2t
(העתק) זכרון דברים בעניין שביתת פועלי היקב בראשון לציון, בחתימתם של דוד ילין, יעקב טהון, יצחק בן-צבי, א.[אהרן אליהו?] אייזנברג, א.[?] בלומנפלד (ז' כסלו תרפ"א) A321\10-1t
מאמר בכתב העת "דבר" לזכרו של דב "ברלה" שוויגר מראשוני השומרים בארץ ישראל A116\15\2-1t
מכתבו של בן צבי לנציב העליון ובו דרישה לחקור רצח ארבע צעירים יהודים שנעצרו על ידי הבריטיים ונמצאו מתים ברובע המוסלמי. A116\87\1-7t
רשימת המאמרים הדנים בספר השומרונים A116\15\2-2t
-מאמרים ורשימות על ההתיישבות בפקיעין A116\10-1t
גיליון של כתב עת : la terre retrouvee A116\12-1t
גלעד בגולת פרס, רשימות על אירן (פרס) ותושביה A116\10-9t
טיוטת מאמר מאת משה קורוט [עורך דין?] "בצבא הארצי שראלי" A116\9-1t
נוסח פקודה המייפה את כוחו של הנציב העליון למנות ועדות חקירה A116\164\4-1t
פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה של מועצת המדינה הזמנית A116\159-4t
תיאור:
הצעת חוק העתיקות
סימול: A116\161-1t
תיאור:
תמצית הראיון של הא' יצחק בן צבי עם המזכיר הראשי הא' יונג בעניין מינוי שופט יהודי בביה"מ המחוזי בחיפה
סימול: A215\106-2t
תיאור:
(העתק) זכרון דברים בעניין שביתת פועלי היקב בראשון לציון, בחתימתם של דוד ילין, יעקב טהון, יצחק בן-צבי, א.[אהרן אליהו?] אייזנברג, א.[?] בלומנפלד (ז' כסלו תרפ"א)
סימול: A321\10-1t
תיאור:
מאמר בכתב העת "דבר" לזכרו של דב "ברלה" שוויגר מראשוני השומרים בארץ ישראל
סימול: A116\15\2-1t
תיאור:
מכתבו של בן צבי לנציב העליון ובו דרישה לחקור רצח ארבע צעירים יהודים שנעצרו על ידי הבריטיים ונמצאו מתים ברובע המוסלמי.
סימול: A116\87\1-7t
תיאור:
רשימת המאמרים הדנים בספר השומרונים
סימול: A116\15\2-2t
תיאור:
-מאמרים ורשימות על ההתיישבות בפקיעין
סימול: A116\10-1t
תיאור:
גיליון של כתב עת : la terre retrouvee
סימול: A116\12-1t
תיאור:
גלעד בגולת פרס, רשימות על אירן (פרס) ותושביה
סימול: A116\10-9t
תיאור:
טיוטת מאמר מאת משה קורוט [עורך דין?] "בצבא הארצי שראלי"
סימול: A116\9-1t
תיאור:
נוסח פקודה המייפה את כוחו של הנציב העליון למנות ועדות חקירה
סימול: A116\164\4-1t
תיאור:
פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה של מועצת המדינה הזמנית
סימול: A116\159-4t
הצעת חוק העתיקות
תמצית הראיון של הא' יצחק בן צבי עם המזכיר הראשי הא' יונג בעניין מינוי שופט יהודי בביה"מ המחוזי בחיפה
(העתק) זכרון דברים בעניין שביתת פועלי היקב בראשון לציון, בחתימתם של דוד ילין, יעקב טהון, יצחק בן-צבי, א.[אהרן אליהו?] אייזנברג, א.[?] בלומנפלד (ז' כסלו תרפ"א)
מאמר בכתב העת "דבר" לזכרו של דב "ברלה" שוויגר מראשוני השומרים בארץ ישראל
מכתבו של בן צבי לנציב העליון ובו דרישה לחקור רצח ארבע צעירים יהודים שנעצרו על ידי הבריטיים ונמצאו מתים ברובע המוסלמי.
רשימת המאמרים הדנים בספר השומרונים
-מאמרים ורשימות על ההתיישבות בפקיעין
גיליון של כתב עת : la terre retrouvee
גלעד בגולת פרס, רשימות על אירן (פרס) ותושביה
טיוטת מאמר מאת משה קורוט [עורך דין?] "בצבא הארצי שראלי"
נוסח פקודה המייפה את כוחו של הנציב העליון למנות ועדות חקירה
פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה של מועצת המדינה הזמנית