תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פרוטוכול ישיבה עם ד"ר חים ויצמן בנוגע למצב הכלכלי הקשה בארץ A116\132\6-1t
הצעת חוק העתיקות A116\161-1t
ראשי פרקים לדיון בבעיה הערבית A116\162-1t
(העתק) זכרון דברים בעניין שביתת פועלי היקב בראשון לציון, בחתימתם של דוד ילין, יעקב טהון, יצחק בן-צבי, א.[אהרן אליהו?] אייזנברג, א.[?] בלומנפלד (ז' כסלו תרפ"א) A321\10-1t
פקודת מניעת טרור A116\159-3t
נוסח פקודה המייפה את כוחו של הנציב העליון למנות ועדות חקירה A116\164\4-1t
כתב הספד לבנו עלי A116\176\3-1t
פקודת הפיצויים לעובדים A116\159-1t
הצעה למסקנות ועדת המשנה של ועדת הפנים לחקר מאורעות רמלה A116\161-2t
פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה של מועצת המדינה הזמנית A116\159-4t
סיכום הישיבה השש עשרה של מועצת המדינה הזמנית A116\159-2t
מזכר אודות מאורעות יפו ובמושבות הארץ A116\130\3-2t
תיאור:
פרוטוכול ישיבה עם ד"ר חים ויצמן בנוגע למצב הכלכלי הקשה בארץ
סימול: A116\132\6-1t
תיאור:
הצעת חוק העתיקות
סימול: A116\161-1t
תיאור:
ראשי פרקים לדיון בבעיה הערבית
סימול: A116\162-1t
תיאור:
(העתק) זכרון דברים בעניין שביתת פועלי היקב בראשון לציון, בחתימתם של דוד ילין, יעקב טהון, יצחק בן-צבי, א.[אהרן אליהו?] אייזנברג, א.[?] בלומנפלד (ז' כסלו תרפ"א)
סימול: A321\10-1t
תיאור:
פקודת מניעת טרור
סימול: A116\159-3t
תיאור:
נוסח פקודה המייפה את כוחו של הנציב העליון למנות ועדות חקירה
סימול: A116\164\4-1t
תיאור:
כתב הספד לבנו עלי
סימול: A116\176\3-1t
תיאור:
פקודת הפיצויים לעובדים
סימול: A116\159-1t
תיאור:
הצעה למסקנות ועדת המשנה של ועדת הפנים לחקר מאורעות רמלה
סימול: A116\161-2t
תיאור:
פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה של מועצת המדינה הזמנית
סימול: A116\159-4t
תיאור:
סיכום הישיבה השש עשרה של מועצת המדינה הזמנית
סימול: A116\159-2t
תיאור:
מזכר אודות מאורעות יפו ובמושבות הארץ
סימול: A116\130\3-2t
פרוטוכול ישיבה עם ד"ר חים ויצמן בנוגע למצב הכלכלי הקשה בארץ
הצעת חוק העתיקות
ראשי פרקים לדיון בבעיה הערבית
(העתק) זכרון דברים בעניין שביתת פועלי היקב בראשון לציון, בחתימתם של דוד ילין, יעקב טהון, יצחק בן-צבי, א.[אהרן אליהו?] אייזנברג, א.[?] בלומנפלד (ז' כסלו תרפ"א)
פקודת מניעת טרור
נוסח פקודה המייפה את כוחו של הנציב העליון למנות ועדות חקירה
כתב הספד לבנו עלי
פקודת הפיצויים לעובדים
הצעה למסקנות ועדת המשנה של ועדת הפנים לחקר מאורעות רמלה
פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה של מועצת המדינה הזמנית
סיכום הישיבה השש עשרה של מועצת המדינה הזמנית
מזכר אודות מאורעות יפו ובמושבות הארץ