תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
זיכרון דברים מהפגישה בין ממלא מקום של הנציב העליון לבן צבי וברקסון A116\65\1-5t
מכתב מאת יצחק בן-צבי בשם הנהלת מכון לחקר קהילות ישראל במזרח התיכון ליד האוניברסיטה העברית, ירושלים, אל יוסף שווילי, בעניין "משלוח עזרה כספית לבני משפחותיהם של השומרונים המתגוררים בשכם וגועים מרעב" (כ"ה באב תשי"א - 27.08.1951) A588\3-1t
רשיון מעבר קבוע בין ירושלים ותל אביב עם תמונת בן צבי A116\89-7t
מאמר מאת בן צבי "בשולי העליה השניה" A116\82\1-4t
הצעות בן צבי בן גוריון ובלומנפלד בעניין ארגון הישוב היהודי בארץ ישראל A116\52\1-4t
סיכום ישיבה מאת יו"ר ועדת ההצלה יצחק גרינבוים A116\82\1-3t
גליון העיתון "The Jerusalem Post" המכיל מידע על הוצאת "ספר התעודות של הוועד הלאומי לכנסת ישראל: תרע"ח - תש"ח, 1918-1948" מאת משה מטיאש, עם הקדמת יצחק בן-צבי (הוצאת "דפוס רפאל חיים הכהן", 1963) A587\6-1t
פסק דין בעניין תביעה כספית של "מגן דוד אדום" מבן צבי A116\46-1t
מכתב מאת ממלא מקום מנהל הארכיון הציוני –קלויזנר המאשר קבלת הארכיון האישי של בן צבי A116\25-8t
מכתב מאת בן צבי אל שרה חנקין בדבר פעילותו אצל הנציב העליון למען מתן חנינה ליצחק חנקין A116\73\1-2t
בקשות סיוע מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק עבור מקורבים A116\64\1-3t
מכתב מאת בן צבי בעניין העלילה על אלכסנדר זייד A116\65\1-1t
תיאור:
זיכרון דברים מהפגישה בין ממלא מקום של הנציב העליון לבן צבי וברקסון
סימול: A116\65\1-5t
תיאור:
מכתב מאת יצחק בן-צבי בשם הנהלת מכון לחקר קהילות ישראל במזרח התיכון ליד האוניברסיטה העברית, ירושלים, אל יוסף שווילי, בעניין "משלוח עזרה כספית לבני משפחותיהם של השומרונים המתגוררים בשכם וגועים מרעב" (כ"ה באב תשי"א - 27.08.1951)
סימול: A588\3-1t
תיאור:
רשיון מעבר קבוע בין ירושלים ותל אביב עם תמונת בן צבי
סימול: A116\89-7t
תיאור:
מאמר מאת בן צבי "בשולי העליה השניה"
סימול: A116\82\1-4t
תיאור:
הצעות בן צבי בן גוריון ובלומנפלד בעניין ארגון הישוב היהודי בארץ ישראל
סימול: A116\52\1-4t
תיאור:
סיכום ישיבה מאת יו"ר ועדת ההצלה יצחק גרינבוים
סימול: A116\82\1-3t
תיאור:
גליון העיתון "The Jerusalem Post" המכיל מידע על הוצאת "ספר התעודות של הוועד הלאומי לכנסת ישראל: תרע"ח - תש"ח, 1918-1948" מאת משה מטיאש, עם הקדמת יצחק בן-צבי (הוצאת "דפוס רפאל חיים הכהן", 1963)
סימול: A587\6-1t
תיאור:
פסק דין בעניין תביעה כספית של "מגן דוד אדום" מבן צבי
סימול: A116\46-1t
תיאור:
מכתב מאת ממלא מקום מנהל הארכיון הציוני –קלויזנר המאשר קבלת הארכיון האישי של בן צבי
סימול: A116\25-8t
תיאור:
מכתב מאת בן צבי אל שרה חנקין בדבר פעילותו אצל הנציב העליון למען מתן חנינה ליצחק חנקין
סימול: A116\73\1-2t
תיאור:
בקשות סיוע מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק עבור מקורבים
סימול: A116\64\1-3t
תיאור:
מכתב מאת בן צבי בעניין העלילה על אלכסנדר זייד
סימול: A116\65\1-1t
זיכרון דברים מהפגישה בין ממלא מקום של הנציב העליון לבן צבי וברקסון
מכתב מאת יצחק בן-צבי בשם הנהלת מכון לחקר קהילות ישראל במזרח התיכון ליד האוניברסיטה העברית, ירושלים, אל יוסף שווילי, בעניין "משלוח עזרה כספית לבני משפחותיהם של השומרונים המתגוררים בשכם וגועים מרעב" (כ"ה באב תשי"א - 27.08.1951)
רשיון מעבר קבוע בין ירושלים ותל אביב עם תמונת בן צבי
מאמר מאת בן צבי "בשולי העליה השניה"
הצעות בן צבי בן גוריון ובלומנפלד בעניין ארגון הישוב היהודי בארץ ישראל
סיכום ישיבה מאת יו"ר ועדת ההצלה יצחק גרינבוים
גליון העיתון "The Jerusalem Post" המכיל מידע על הוצאת "ספר התעודות של הוועד הלאומי לכנסת ישראל: תרע"ח - תש"ח, 1918-1948" מאת משה מטיאש, עם הקדמת יצחק בן-צבי (הוצאת "דפוס רפאל חיים הכהן", 1963)
פסק דין בעניין תביעה כספית של "מגן דוד אדום" מבן צבי
מכתב מאת ממלא מקום מנהל הארכיון הציוני –קלויזנר המאשר קבלת הארכיון האישי של בן צבי
מכתב מאת בן צבי אל שרה חנקין בדבר פעילותו אצל הנציב העליון למען מתן חנינה ליצחק חנקין
בקשות סיוע מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק עבור מקורבים
מכתב מאת בן צבי בעניין העלילה על אלכסנדר זייד