תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
-מאמרים ורשימות על ההתיישבות בפקיעין A116\10-1t
11 מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל אלתר דרויאנוב בעניין כתיבת מאמרים בדבר יישובים שונים בארץ ישראל בשביל האנציקלופדיה הישראלית "אשכול" (Encyclopaedia Judaica), ברלין (תרפ"ט - תרצ"א) A10\23\1-3t
מאמר בכתב העת "דבר" לזכרו של דב "ברלה" שוויגר מראשוני השומרים בארץ ישראל A116\15\2-1t
רשימת המאמרים הדנים בספר השומרונים A116\15\2-2t
גיליון של כתב עת : la terre retrouvee A116\12-1t
גלעד בגולת פרס, רשימות על אירן (פרס) ותושביה A116\10-9t
טיוטת מאמר מאת משה קורוט [עורך דין?] "בצבא הארצי שראלי" A116\9-1t
כתב הספד לבנו עלי A116\176\3-1t
מכתבו של בן צבי לנציב העליון ובו דרישה לחקור רצח ארבע צעירים יהודים שנעצרו על ידי הבריטיים ונמצאו מתים ברובע המוסלמי. A116\87\1-7t
מכתבו של בן צבי אל אגרונום מ. מאירוביץ בנוגע להחלטתה של משפחת לבונטין להעביר את הארכיון שלה לידי הארכיון הציוני בירושלים A116\87\1-11t
(העתק) זכרון דברים בעניין שביתת פועלי היקב בראשון לציון, בחתימתם של דוד ילין, יעקב טהון, יצחק בן-צבי, א.[אהרן אליהו?] אייזנברג, א.[?] בלומנפלד (ז' כסלו תרפ"א) A321\10-1t
דין וחשבון קרן הלואות לנפגעי המארעות בירושלים A116\175\1-1t
תיאור:
-מאמרים ורשימות על ההתיישבות בפקיעין
סימול: A116\10-1t
תיאור:
11 מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל אלתר דרויאנוב בעניין כתיבת מאמרים בדבר יישובים שונים בארץ ישראל בשביל האנציקלופדיה הישראלית "אשכול" (Encyclopaedia Judaica), ברלין (תרפ"ט - תרצ"א)
סימול: A10\23\1-3t
תיאור:
מאמר בכתב העת "דבר" לזכרו של דב "ברלה" שוויגר מראשוני השומרים בארץ ישראל
סימול: A116\15\2-1t
תיאור:
רשימת המאמרים הדנים בספר השומרונים
סימול: A116\15\2-2t
תיאור:
גיליון של כתב עת : la terre retrouvee
סימול: A116\12-1t
תיאור:
גלעד בגולת פרס, רשימות על אירן (פרס) ותושביה
סימול: A116\10-9t
תיאור:
טיוטת מאמר מאת משה קורוט [עורך דין?] "בצבא הארצי שראלי"
סימול: A116\9-1t
תיאור:
כתב הספד לבנו עלי
סימול: A116\176\3-1t
תיאור:
מכתבו של בן צבי לנציב העליון ובו דרישה לחקור רצח ארבע צעירים יהודים שנעצרו על ידי הבריטיים ונמצאו מתים ברובע המוסלמי.
סימול: A116\87\1-7t
תיאור:
מכתבו של בן צבי אל אגרונום מ. מאירוביץ בנוגע להחלטתה של משפחת לבונטין להעביר את הארכיון שלה לידי הארכיון הציוני בירושלים
סימול: A116\87\1-11t
תיאור:
(העתק) זכרון דברים בעניין שביתת פועלי היקב בראשון לציון, בחתימתם של דוד ילין, יעקב טהון, יצחק בן-צבי, א.[אהרן אליהו?] אייזנברג, א.[?] בלומנפלד (ז' כסלו תרפ"א)
סימול: A321\10-1t
תיאור:
דין וחשבון קרן הלואות לנפגעי המארעות בירושלים
סימול: A116\175\1-1t
-מאמרים ורשימות על ההתיישבות בפקיעין
11 מכתבים מאת יצחק בן-צבי אל אלתר דרויאנוב בעניין כתיבת מאמרים בדבר יישובים שונים בארץ ישראל בשביל האנציקלופדיה הישראלית "אשכול" (Encyclopaedia Judaica), ברלין (תרפ"ט - תרצ"א)
מאמר בכתב העת "דבר" לזכרו של דב "ברלה" שוויגר מראשוני השומרים בארץ ישראל
רשימת המאמרים הדנים בספר השומרונים
גיליון של כתב עת : la terre retrouvee
גלעד בגולת פרס, רשימות על אירן (פרס) ותושביה
טיוטת מאמר מאת משה קורוט [עורך דין?] "בצבא הארצי שראלי"
כתב הספד לבנו עלי
מכתבו של בן צבי לנציב העליון ובו דרישה לחקור רצח ארבע צעירים יהודים שנעצרו על ידי הבריטיים ונמצאו מתים ברובע המוסלמי.
מכתבו של בן צבי אל אגרונום מ. מאירוביץ בנוגע להחלטתה של משפחת לבונטין להעביר את הארכיון שלה לידי הארכיון הציוני בירושלים
(העתק) זכרון דברים בעניין שביתת פועלי היקב בראשון לציון, בחתימתם של דוד ילין, יעקב טהון, יצחק בן-צבי, א.[אהרן אליהו?] אייזנברג, א.[?] בלומנפלד (ז' כסלו תרפ"א)
דין וחשבון קרן הלואות לנפגעי המארעות בירושלים