תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פרוטוכול ישיבה עם ד"ר חים ויצמן בנוגע למצב הכלכלי הקשה בארץ A116\132\6-1t
הצעת חוק העתיקות A116\161-1t
תכנית להקמת מחנות נוער עולה מתימן A116\164\2-1t
נוסח פקודה המייפה את כוחו של הנציב העליון למנות ועדות חקירה A116\164\4-1t
ראשי פרקים לדיון בבעיה הערבית A116\162-1t
פקודת מניעת טרור A116\159-3t
קטע מיתוך: wolf's journal פורסם ב:jewish expositor and friend of israel בנוגע לכותל המערבי A116\102-1t
פקודת הפיצויים לעובדים A116\159-1t
הצעה למסקנות ועדת המשנה של ועדת הפנים לחקר מאורעות רמלה A116\161-2t
פרוטוקול מישיבת ועדת הפנים, שעסקה בשיטת מסים אחידה ברשויות המקומיות A116\161-3t
פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה של מועצת המדינה הזמנית A116\159-4t
סיכום הישיבה השש עשרה של מועצת המדינה הזמנית A116\159-2t
תיאור:
פרוטוכול ישיבה עם ד"ר חים ויצמן בנוגע למצב הכלכלי הקשה בארץ
סימול: A116\132\6-1t
תיאור:
הצעת חוק העתיקות
סימול: A116\161-1t
תיאור:
תכנית להקמת מחנות נוער עולה מתימן
סימול: A116\164\2-1t
תיאור:
נוסח פקודה המייפה את כוחו של הנציב העליון למנות ועדות חקירה
סימול: A116\164\4-1t
תיאור:
ראשי פרקים לדיון בבעיה הערבית
סימול: A116\162-1t
תיאור:
פקודת מניעת טרור
סימול: A116\159-3t
תיאור:
קטע מיתוך: wolf's journal פורסם ב:jewish expositor and friend of israel בנוגע לכותל המערבי
סימול: A116\102-1t
תיאור:
פקודת הפיצויים לעובדים
סימול: A116\159-1t
תיאור:
הצעה למסקנות ועדת המשנה של ועדת הפנים לחקר מאורעות רמלה
סימול: A116\161-2t
תיאור:
פרוטוקול מישיבת ועדת הפנים, שעסקה בשיטת מסים אחידה ברשויות המקומיות
סימול: A116\161-3t
תיאור:
פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה של מועצת המדינה הזמנית
סימול: A116\159-4t
תיאור:
סיכום הישיבה השש עשרה של מועצת המדינה הזמנית
סימול: A116\159-2t
פרוטוכול ישיבה עם ד"ר חים ויצמן בנוגע למצב הכלכלי הקשה בארץ
הצעת חוק העתיקות
תכנית להקמת מחנות נוער עולה מתימן
נוסח פקודה המייפה את כוחו של הנציב העליון למנות ועדות חקירה
ראשי פרקים לדיון בבעיה הערבית
פקודת מניעת טרור
קטע מיתוך: wolf's journal פורסם ב:jewish expositor and friend of israel בנוגע לכותל המערבי
פקודת הפיצויים לעובדים
הצעה למסקנות ועדת המשנה של ועדת הפנים לחקר מאורעות רמלה
פרוטוקול מישיבת ועדת הפנים, שעסקה בשיטת מסים אחידה ברשויות המקומיות
פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה של מועצת המדינה הזמנית
סיכום הישיבה השש עשרה של מועצת המדינה הזמנית