תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
זיכרון דברים מהפגישה בין ממלא מקום של הנציב העליון לבן צבי וברקסון A116\65\1-5t
כרטיס ציר של בן צבי לוועידת האיחוד A116\57\1-5t
רשיון מעבר קבוע בין ירושלים ותל אביב עם תמונת בן צבי A116\89-7t
מאמר מאת בן צבי "בשולי העליה השניה" A116\82\1-4t
הצעות בן צבי בן גוריון ובלומנפלד בעניין ארגון הישוב היהודי בארץ ישראל A116\52\1-4t
סיכום ישיבה מאת יו"ר ועדת ההצלה יצחק גרינבוים A116\82\1-3t
כתב הספד לבן עלי בן צבי A116\176\3-1t
פסק דין בעניין תביעה כספית של "מגן דוד אדום" מבן צבי A116\46-1t
עדות ראיה של בן צבי על אודות ירי על זכי אלדיף ראש עריית טבריה A116\52\5-1t
מכתב מאת ממלא מקום מנהל הארכיון הציוני –קלויזנר המאשר קבלת הארכיון האישי של בן צבי A116\25-8t
מכתב מאת בן צבי אל שרה חנקין בדבר פעילותו אצל הנציב העליון למען מתן חנינה ליצחק חנקין A116\73\1-2t
בקשות סיוע מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק עבור מקורבים A116\64\1-3t
תיאור:
זיכרון דברים מהפגישה בין ממלא מקום של הנציב העליון לבן צבי וברקסון
סימול: A116\65\1-5t
תיאור:
כרטיס ציר של בן צבי לוועידת האיחוד
סימול: A116\57\1-5t
תיאור:
רשיון מעבר קבוע בין ירושלים ותל אביב עם תמונת בן צבי
סימול: A116\89-7t
תיאור:
מאמר מאת בן צבי "בשולי העליה השניה"
סימול: A116\82\1-4t
תיאור:
הצעות בן צבי בן גוריון ובלומנפלד בעניין ארגון הישוב היהודי בארץ ישראל
סימול: A116\52\1-4t
תיאור:
סיכום ישיבה מאת יו"ר ועדת ההצלה יצחק גרינבוים
סימול: A116\82\1-3t
תיאור:
כתב הספד לבן עלי בן צבי
סימול: A116\176\3-1t
תיאור:
פסק דין בעניין תביעה כספית של "מגן דוד אדום" מבן צבי
סימול: A116\46-1t
תיאור:
עדות ראיה של בן צבי על אודות ירי על זכי אלדיף ראש עריית טבריה
סימול: A116\52\5-1t
תיאור:
מכתב מאת ממלא מקום מנהל הארכיון הציוני –קלויזנר המאשר קבלת הארכיון האישי של בן צבי
סימול: A116\25-8t
תיאור:
מכתב מאת בן צבי אל שרה חנקין בדבר פעילותו אצל הנציב העליון למען מתן חנינה ליצחק חנקין
סימול: A116\73\1-2t
תיאור:
בקשות סיוע מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק עבור מקורבים
סימול: A116\64\1-3t
זיכרון דברים מהפגישה בין ממלא מקום של הנציב העליון לבן צבי וברקסון
כרטיס ציר של בן צבי לוועידת האיחוד
רשיון מעבר קבוע בין ירושלים ותל אביב עם תמונת בן צבי
מאמר מאת בן צבי "בשולי העליה השניה"
הצעות בן צבי בן גוריון ובלומנפלד בעניין ארגון הישוב היהודי בארץ ישראל
סיכום ישיבה מאת יו"ר ועדת ההצלה יצחק גרינבוים
כתב הספד לבן עלי בן צבי
פסק דין בעניין תביעה כספית של "מגן דוד אדום" מבן צבי
עדות ראיה של בן צבי על אודות ירי על זכי אלדיף ראש עריית טבריה
מכתב מאת ממלא מקום מנהל הארכיון הציוני –קלויזנר המאשר קבלת הארכיון האישי של בן צבי
מכתב מאת בן צבי אל שרה חנקין בדבר פעילותו אצל הנציב העליון למען מתן חנינה ליצחק חנקין
בקשות סיוע מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק עבור מקורבים