תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
דוד בן גוריון, רחל ינאית ויצחק בן צבי בחידון התנ"ך. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון PHAL\1602056
המערכת הראשונה של "האחדות", רחל ינאית, דוד בן גוריון, יעקב זרובבל, יצחק בן צבי. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון 1912 PHAL\1602039
תערוכת כיבוש השממה- יצחק ורחל ינאית בן צבי מקבלים הסבר על אותיות מתכת 1953 PHAL\1603939
תערוכת כיבוש השממה- במרכז רחל ינאית בן צבי ויצחק בן צבי, מאוחריהם יוסף כרמל 1953 PHAL\1603810
מתוך אלבום תערוכת כיבוש השממה -יצחק בן צבי נואם (מימין לשמאל:יצחק בן צבי, רחל ינאית בן צבי, יוסף כרמל, , ואלכסנדר עזר) 1953 PHAL\1603796
תערוכת כיבוש השממה- יצחק בן צבי ויוסף כרמל 1953 PHAL\1603970
תערוכת כיבוש השממה במרכז: יוסף כרמל, יצחק ורחל ינאית בן צבי 1953 PHAL\1603951
תערוכת כיבוש השממה- במרכז התמונה רחל ינאית בן צבי, יוסף כרמל (מאחוריה) ויצחק בן צבי. 1953 PHAL\1603819
תערוכת כיבוש השממה- יצחק בן צבי ואלכסנדר עזר באולם התערוכה 1953 PHAL\1603858
תערוכת כיבוש השממה משמאל- יצחק בן צבי ויוסף כרמל 1953 PHAL\1603826
ארכיון יעקב צור (טשרנוביץ). תצלום קבוצתי (תשעה אנשים): משתתפים בשידור "קול ירושלים" בעברית. מימין לשמאל: יצחק גרינבוים, שאול טשרניחובסקי, ברל כצנלסון, חנה רובינא, אליהו דובקין, יצחק בן-צבי, ריתה פרסיץ (סורקין?), ארי קוטאי (שחקן "הבימה"), אליעזר לוברני (עובד "קול ירושלים"). אולי זה השידור הראשון ליהודי רוסיה בקשר לכניסת ברית המועצות למלחמת העולם השנייה ב-1941 - בתשובה לקריאת הוועד האנטי-פשיסטי במוסקבה[?]. בשידור זה השתתף גם מנחם מנדל אוסישקין, אך היה חולה - והוקלט בביתו A326\365-11p
ארכיון דניאל אוסטר, אוסטר עם יצחק בן צבי, רחל ינאית בן צבי והשליש הצבאי של בן צבי, יוסף כרמל A297\66-30p
תיאור:
דוד בן גוריון, רחל ינאית ויצחק בן צבי בחידון התנ"ך. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
סימול: PHAL\1602056
תיאור:
המערכת הראשונה של "האחדות", רחל ינאית, דוד בן גוריון, יעקב זרובבל, יצחק בן צבי. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
שנה: 1912 סימול: PHAL\1602039
תיאור:
תערוכת כיבוש השממה- יצחק ורחל ינאית בן צבי מקבלים הסבר על אותיות מתכת
שנה: 1953 סימול: PHAL\1603939
תיאור:
תערוכת כיבוש השממה- במרכז רחל ינאית בן צבי ויצחק בן צבי, מאוחריהם יוסף כרמל
שנה: 1953 סימול: PHAL\1603810
תיאור:
מתוך אלבום תערוכת כיבוש השממה -יצחק בן צבי נואם (מימין לשמאל:יצחק בן צבי, רחל ינאית בן צבי, יוסף כרמל, , ואלכסנדר עזר)
שנה: 1953 סימול: PHAL\1603796
תיאור:
תערוכת כיבוש השממה- יצחק בן צבי ויוסף כרמל
שנה: 1953 סימול: PHAL\1603970
תיאור:
תערוכת כיבוש השממה במרכז: יוסף כרמל, יצחק ורחל ינאית בן צבי
שנה: 1953 סימול: PHAL\1603951
תיאור:
תערוכת כיבוש השממה- במרכז התמונה רחל ינאית בן צבי, יוסף כרמל (מאחוריה) ויצחק בן צבי.
שנה: 1953 סימול: PHAL\1603819
תיאור:
תערוכת כיבוש השממה- יצחק בן צבי ואלכסנדר עזר באולם התערוכה
שנה: 1953 סימול: PHAL\1603858
תיאור:
תערוכת כיבוש השממה משמאל- יצחק בן צבי ויוסף כרמל
שנה: 1953 סימול: PHAL\1603826
תיאור:
ארכיון יעקב צור (טשרנוביץ). תצלום קבוצתי (תשעה אנשים): משתתפים בשידור "קול ירושלים" בעברית. מימין לשמאל: יצחק גרינבוים, שאול טשרניחובסקי, ברל כצנלסון, חנה רובינא, אליהו דובקין, יצחק בן-צבי, ריתה פרסיץ (סורקין?), ארי קוטאי (שחקן "הבימה"), אליעזר לוברני (עובד "קול ירושלים"). אולי זה השידור הראשון ליהודי רוסיה בקשר לכניסת ברית המועצות למלחמת העולם השנייה ב-1941 - בתשובה לקריאת הוועד האנטי-פשיסטי במוסקבה[?]. בשידור זה השתתף גם מנחם מנדל אוסישקין, אך היה חולה - והוקלט בביתו
סימול: A326\365-11p
תיאור:
ארכיון דניאל אוסטר, אוסטר עם יצחק בן צבי, רחל ינאית בן צבי והשליש הצבאי של בן צבי, יוסף כרמל
סימול: A297\66-30p
דוד בן גוריון, רחל ינאית ויצחק בן צבי בחידון התנ"ך. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
המערכת הראשונה של "האחדות", רחל ינאית, דוד בן גוריון, יעקב זרובבל, יצחק בן צבי. מתוך קטלוג התערוכה לרגל שנה לפטירתו של בן גוריון
תערוכת כיבוש השממה- יצחק ורחל ינאית בן צבי מקבלים הסבר על אותיות מתכת
תערוכת כיבוש השממה- במרכז רחל ינאית בן צבי ויצחק בן צבי, מאוחריהם יוסף כרמל
מתוך אלבום תערוכת כיבוש השממה -יצחק בן צבי נואם (מימין לשמאל:יצחק בן צבי, רחל ינאית בן צבי, יוסף כרמל, , ואלכסנדר עזר)
תערוכת כיבוש השממה- יצחק בן צבי ויוסף כרמל
תערוכת כיבוש השממה במרכז: יוסף כרמל, יצחק ורחל ינאית בן צבי
תערוכת כיבוש השממה- במרכז התמונה רחל ינאית בן צבי, יוסף כרמל (מאחוריה) ויצחק בן צבי.
תערוכת כיבוש השממה- יצחק בן צבי ואלכסנדר עזר באולם התערוכה
תערוכת כיבוש השממה משמאל- יצחק בן צבי ויוסף כרמל
ארכיון יעקב צור (טשרנוביץ). תצלום קבוצתי (תשעה אנשים): משתתפים בשידור "קול ירושלים" בעברית. מימין לשמאל: יצחק גרינבוים, שאול טשרניחובסקי, ברל כצנלסון, חנה רובינא, אליהו דובקין, יצחק בן-צבי, ריתה פרסיץ (סורקין?), ארי קוטאי (שחקן "הבימה"), אליעזר לוברני (עובד "קול ירושלים"). אולי זה השידור הראשון ליהודי רוסיה בקשר לכניסת ברית המועצות למלחמת העולם השנייה ב-1941 - בתשובה לקריאת הוועד האנטי-פשיסטי במוסקבה[?]. בשידור זה השתתף גם מנחם מנדל אוסישקין, אך היה חולה - והוקלט בביתו
ארכיון דניאל אוסטר, אוסטר עם יצחק בן צבי, רחל ינאית בן צבי והשליש הצבאי של בן צבי, יוסף כרמל