תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הנשיא יצחק בן צבי ורעייתו רחל ינאית בן צבי בעת ביקורם בעיר עפולה 1955 AK887\1-4p
אורון אישים : יצחק בן-צבי ורעייתו רחל ינאית בן-צבי . PHO\1390385
ארכיון עקיבא גוברין, מאיר ארגוב, מרדכי נמיר, יצחק בן צבי, עקיבא גוברין, מימין הקצרן PHAKGO\1700846
תושבי מעברת עפולה א' מקבלים את הנשיא יצחק בן צבי ורעייתו רחל ינאית בן צבי בעת ביקורם בעיר 1955 AK887\1-5p
אורון אישים: יצחק בן - צבי הנשיא השני בישראל ורעייתו רחל ינאית בן - צבי, ( 12.5.1953 ) . 1953 PHO\1390262
אורון אישים : יצחק בן-צבי ורעייתו רחל ינאית בן-צבי . PHO\1390386
אורון אישים: יצחק בן - צבי הנשיא השני בישראל ורעייתו רחל ינאית בן - צבי, ( 12.5.1953 ) . 1953 PHO\1390263
אורון אישים: יצחק בן - צבי הנשיא השני בישראל ורעייתו רחל ינאית בן - צבי, ( 12.5.1953 ) . 1953 PHO\1390259
אורון אישים: יצחק בן - צבי הנשיא השני בישראל ורעייתו רחל ינאית בן - צבי, ( 12.5.1953 ) . 1953 PHO\1390261
אורון אישים: יצחק בן - צבי הנשיא השני בישראל ורעייתו רחל ינאית בן - צבי, ( 12.5.1953 ) . 1953 PHO\1390260
ארכיון עקיבא גוברין, פנחס ספיר, יוסף אלמוגי, עקיבא גוברין, בורג, דוב יוסף, אשכול, שז"ר, גבתי, בר יהודה, ארן, ורהפטיג בצריף בן צבי ? צילום: יצחק גורן PHAKGO\1700908
אורון אישים: יצחק בן - צבי הנשיא השני בישראל ורעייתו רחל ינאית בן - צבי, ( 12.5.1953 ) . 1953 PHO\1390264
תיאור:
הנשיא יצחק בן צבי ורעייתו רחל ינאית בן צבי בעת ביקורם בעיר עפולה
שנה: 1955 סימול: AK887\1-4p
תיאור:
אורון אישים : יצחק בן-צבי ורעייתו רחל ינאית בן-צבי .
סימול: PHO\1390385
תיאור:
ארכיון עקיבא גוברין, מאיר ארגוב, מרדכי נמיר, יצחק בן צבי, עקיבא גוברין, מימין הקצרן
סימול: PHAKGO\1700846
תיאור:
תושבי מעברת עפולה א' מקבלים את הנשיא יצחק בן צבי ורעייתו רחל ינאית בן צבי בעת ביקורם בעיר
שנה: 1955 סימול: AK887\1-5p
תיאור:
אורון אישים: יצחק בן - צבי הנשיא השני בישראל ורעייתו רחל ינאית בן - צבי, ( 12.5.1953 ) .
שנה: 1953 סימול: PHO\1390262
תיאור:
אורון אישים : יצחק בן-צבי ורעייתו רחל ינאית בן-צבי .
סימול: PHO\1390386
תיאור:
אורון אישים: יצחק בן - צבי הנשיא השני בישראל ורעייתו רחל ינאית בן - צבי, ( 12.5.1953 ) .
שנה: 1953 סימול: PHO\1390263
תיאור:
אורון אישים: יצחק בן - צבי הנשיא השני בישראל ורעייתו רחל ינאית בן - צבי, ( 12.5.1953 ) .
שנה: 1953 סימול: PHO\1390259
תיאור:
אורון אישים: יצחק בן - צבי הנשיא השני בישראל ורעייתו רחל ינאית בן - צבי, ( 12.5.1953 ) .
שנה: 1953 סימול: PHO\1390261
תיאור:
אורון אישים: יצחק בן - צבי הנשיא השני בישראל ורעייתו רחל ינאית בן - צבי, ( 12.5.1953 ) .
שנה: 1953 סימול: PHO\1390260
תיאור:
ארכיון עקיבא גוברין, פנחס ספיר, יוסף אלמוגי, עקיבא גוברין, בורג, דוב יוסף, אשכול, שז"ר, גבתי, בר יהודה, ארן, ורהפטיג בצריף בן צבי ? צילום: יצחק גורן
סימול: PHAKGO\1700908
תיאור:
אורון אישים: יצחק בן - צבי הנשיא השני בישראל ורעייתו רחל ינאית בן - צבי, ( 12.5.1953 ) .
שנה: 1953 סימול: PHO\1390264
הנשיא יצחק בן צבי ורעייתו רחל ינאית בן צבי בעת ביקורם בעיר עפולה
אורון אישים : יצחק בן-צבי ורעייתו רחל ינאית בן-צבי .
ארכיון עקיבא גוברין, מאיר ארגוב, מרדכי נמיר, יצחק בן צבי, עקיבא גוברין, מימין הקצרן
תושבי מעברת עפולה א' מקבלים את הנשיא יצחק בן צבי ורעייתו רחל ינאית בן צבי בעת ביקורם בעיר
אורון אישים: יצחק בן - צבי הנשיא השני בישראל ורעייתו רחל ינאית בן - צבי, ( 12.5.1953 ) .
אורון אישים : יצחק בן-צבי ורעייתו רחל ינאית בן-צבי .
אורון אישים: יצחק בן - צבי הנשיא השני בישראל ורעייתו רחל ינאית בן - צבי, ( 12.5.1953 ) .
אורון אישים: יצחק בן - צבי הנשיא השני בישראל ורעייתו רחל ינאית בן - צבי, ( 12.5.1953 ) .
אורון אישים: יצחק בן - צבי הנשיא השני בישראל ורעייתו רחל ינאית בן - צבי, ( 12.5.1953 ) .
אורון אישים: יצחק בן - צבי הנשיא השני בישראל ורעייתו רחל ינאית בן - צבי, ( 12.5.1953 ) .
ארכיון עקיבא גוברין, פנחס ספיר, יוסף אלמוגי, עקיבא גוברין, בורג, דוב יוסף, אשכול, שז"ר, גבתי, בר יהודה, ארן, ורהפטיג בצריף בן צבי ? צילום: יצחק גורן
אורון אישים: יצחק בן - צבי הנשיא השני בישראל ורעייתו רחל ינאית בן - צבי, ( 12.5.1953 ) .