תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 5 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
בנימינה. מפת סימון של חלק ממגרש העובר מיעקב בן-צבי לידי יצחק ז'ק J15\9905\9-1m
ירושלים, העיר העתיקה . מפת תיירות של העיר העתיקה עם מקרא מפורט של אתרים בעיר העתיקה וסביבותיה. מפה מבוססת על תצלום אוויר. מפת עזר של מכון "יד יצחק בן צבי" למשתתפים בימי עיון וסיור J97\737-1m
ירושלים. תוכנית חלוקה לחלקות וליחידות דיור. ציון מספרי החלקות ונתוני מידות. על המפה חתום יצחק בן צבי A153\127\23\1-12m
תל אביב-יפו. מפת חלקה 14 בגוש 7054. ציון מבנים וגדרות. השטח גובל בחלקה 11 ובחלקה 12 (הרשומות כשייכות למשרד הבטחון) ובדרך יצחק בן צבי בואכה צומת אבו כביר. המתכנן: יעקב רודיטי L18M\1297
מפת תכנון של שטח ציבורי פתוח הכולל את מערות קברי הסנהדרין. סימון השטח הציבורי המוצע על גבי מפה סכמטית של האזור. סימון מיקום מערות קברי הסנהדרין. המפה מצורפת לתזכיר התנגדות והצעה לשינוי תוכנית שהוגשה ע"י יצחק בן צבי לוועדת בניין ערים מקומית J1\31011-1m
תיאור:
בנימינה. מפת סימון של חלק ממגרש העובר מיעקב בן-צבי לידי יצחק ז'ק
סימול: J15\9905\9-1m
תיאור:
ירושלים, העיר העתיקה . מפת תיירות של העיר העתיקה עם מקרא מפורט של אתרים בעיר העתיקה וסביבותיה. מפה מבוססת על תצלום אוויר. מפת עזר של מכון "יד יצחק בן צבי" למשתתפים בימי עיון וסיור
סימול: J97\737-1m
תיאור:
ירושלים. תוכנית חלוקה לחלקות וליחידות דיור. ציון מספרי החלקות ונתוני מידות. על המפה חתום יצחק בן צבי
סימול: A153\127\23\1-12m
תיאור:
תל אביב-יפו. מפת חלקה 14 בגוש 7054. ציון מבנים וגדרות. השטח גובל בחלקה 11 ובחלקה 12 (הרשומות כשייכות למשרד הבטחון) ובדרך יצחק בן צבי בואכה צומת אבו כביר. המתכנן: יעקב רודיטי
סימול: L18M\1297
תיאור:
מפת תכנון של שטח ציבורי פתוח הכולל את מערות קברי הסנהדרין. סימון השטח הציבורי המוצע על גבי מפה סכמטית של האזור. סימון מיקום מערות קברי הסנהדרין. המפה מצורפת לתזכיר התנגדות והצעה לשינוי תוכנית שהוגשה ע"י יצחק בן צבי לוועדת בניין ערים מקומית
סימול: J1\31011-1m
בנימינה. מפת סימון של חלק ממגרש העובר מיעקב בן-צבי לידי יצחק ז'ק
ירושלים, העיר העתיקה . מפת תיירות של העיר העתיקה עם מקרא מפורט של אתרים בעיר העתיקה וסביבותיה. מפה מבוססת על תצלום אוויר. מפת עזר של מכון "יד יצחק בן צבי" למשתתפים בימי עיון וסיור
ירושלים. תוכנית חלוקה לחלקות וליחידות דיור. ציון מספרי החלקות ונתוני מידות. על המפה חתום יצחק בן צבי
תל אביב-יפו. מפת חלקה 14 בגוש 7054. ציון מבנים וגדרות. השטח גובל בחלקה 11 ובחלקה 12 (הרשומות כשייכות למשרד הבטחון) ובדרך יצחק בן צבי בואכה צומת אבו כביר. המתכנן: יעקב רודיטי
מפת תכנון של שטח ציבורי פתוח הכולל את מערות קברי הסנהדרין. סימון השטח הציבורי המוצע על גבי מפה סכמטית של האזור. סימון מיקום מערות קברי הסנהדרין. המפה מצורפת לתזכיר התנגדות והצעה לשינוי תוכנית שהוגשה ע"י יצחק בן צבי לוועדת בניין ערים מקומית