תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מודעות אבל, אזכרות. בן צבי יצחק. תל אביב אבלה על בחיר האומה KRU\17017
מודעות אבל, אזכרות. בן צבי יצחק. על פטירת חברנו נשיא מדינת ישראל שותפים כולנו אבל ויגון KRU\17015
מודעות אבל, אזכרות. בן צבי יצחק. הרבנות הראשית לישראל אבלה על מות נשיא ישראל אוהב תורה ואוהב ישראל KRU\17019
מודעות אבל, אזכרות. בן צבי יצחק. על פטירת חברנו נשיא מדינת ישראל שותפים כולנו אבל ויגון KRU\17021
מודעות אבל, אזכרות. אהרנסון אהרן. אספת אזכרה למלאת 25 שנה למותו. הנואמים: בן - צבי יצחק, ינאית - בן - צבי רחל, אלמאליח אברהם, וילנסקי נ. ובן - זאב ישראל. החזן: ברדקי י. מטעם התאחדות בני היישוב בא"י. אולם אדיסון KRU\18459
צבא עברי/חייל יהודי. הגדוד העברי. אסיפה כללית של חיילים משוחררים מהגדוד, בהשתתפות יצחק בן צבי, מטעם הוועד הארצי של החיילים המשוחררים מן הגדודים העבריים במלחמה הקודמת KRU\20318
אגודות, ארגונים. איחוד יהודי בוכרה בא"י. עצרת עם בהשתתפות יצחק בן צבי ורפאל משהיוף, תוכנית אמנותית KRU\9830
ירושלים. הרצאה: ירושלים במאה השנים האחרונות, מאת יצחק בן - צבי. מטעם משמר העם ירושלים. אולם בית העם KRU\9563
יהדות. תפילות. תפילת הודיה בבית כנסת ישורון לציון עשור להצלת יהודי דניה בהשתתפות יצחק בן צבי והרב יצחק הלוי הרצוג, מטעם הועדה לציון העשור להצלת יהודי דניה KRU\5983
ברכות. נשיא המדינה בשערי עירנו! ברכות לנשיא יצחק בן צבי המגיע לביקור בצפת ותוכנית קבלת הפנים מטעם עיריית צפת KRU\11606
תהלוכות ומצעדים. תל אביב. יום הנשיא. פירוט תוכנית הביקורים של הנשיא השני יצחק בן צבי ורעיתו KRU\1093
אגודות, ארגונים. התאחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה בירושלים. טכס הנחת אבן הפינה של משכן המלאכה ע"ש מנחם ברסלר במעמד נשיא המדינה יצחק בן צבי KRU\3096
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. בן צבי יצחק. תל אביב אבלה על בחיר האומה
סימול: KRU\17017
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. בן צבי יצחק. על פטירת חברנו נשיא מדינת ישראל שותפים כולנו אבל ויגון
סימול: KRU\17015
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. בן צבי יצחק. הרבנות הראשית לישראל אבלה על מות נשיא ישראל אוהב תורה ואוהב ישראל
סימול: KRU\17019
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. בן צבי יצחק. על פטירת חברנו נשיא מדינת ישראל שותפים כולנו אבל ויגון
סימול: KRU\17021
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. אהרנסון אהרן. אספת אזכרה למלאת 25 שנה למותו. הנואמים: בן - צבי יצחק, ינאית - בן - צבי רחל, אלמאליח אברהם, וילנסקי נ. ובן - זאב ישראל. החזן: ברדקי י. מטעם התאחדות בני היישוב בא"י. אולם אדיסון
סימול: KRU\18459
תיאור:
צבא עברי/חייל יהודי. הגדוד העברי. אסיפה כללית של חיילים משוחררים מהגדוד, בהשתתפות יצחק בן צבי, מטעם הוועד הארצי של החיילים המשוחררים מן הגדודים העבריים במלחמה הקודמת
סימול: KRU\20318
תיאור:
אגודות, ארגונים. איחוד יהודי בוכרה בא"י. עצרת עם בהשתתפות יצחק בן צבי ורפאל משהיוף, תוכנית אמנותית
סימול: KRU\9830
תיאור:
ירושלים. הרצאה: ירושלים במאה השנים האחרונות, מאת יצחק בן - צבי. מטעם משמר העם ירושלים. אולם בית העם
סימול: KRU\9563
תיאור:
יהדות. תפילות. תפילת הודיה בבית כנסת ישורון לציון עשור להצלת יהודי דניה בהשתתפות יצחק בן צבי והרב יצחק הלוי הרצוג, מטעם הועדה לציון העשור להצלת יהודי דניה
סימול: KRU\5983
תיאור:
ברכות. נשיא המדינה בשערי עירנו! ברכות לנשיא יצחק בן צבי המגיע לביקור בצפת ותוכנית קבלת הפנים מטעם עיריית צפת
סימול: KRU\11606
תיאור:
תהלוכות ומצעדים. תל אביב. יום הנשיא. פירוט תוכנית הביקורים של הנשיא השני יצחק בן צבי ורעיתו
סימול: KRU\1093
תיאור:
אגודות, ארגונים. התאחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה בירושלים. טכס הנחת אבן הפינה של משכן המלאכה ע"ש מנחם ברסלר במעמד נשיא המדינה יצחק בן צבי
סימול: KRU\3096
מודעות אבל, אזכרות. בן צבי יצחק. תל אביב אבלה על בחיר האומה
מודעות אבל, אזכרות. בן צבי יצחק. על פטירת חברנו נשיא מדינת ישראל שותפים כולנו אבל ויגון
מודעות אבל, אזכרות. בן צבי יצחק. הרבנות הראשית לישראל אבלה על מות נשיא ישראל אוהב תורה ואוהב ישראל
מודעות אבל, אזכרות. בן צבי יצחק. על פטירת חברנו נשיא מדינת ישראל שותפים כולנו אבל ויגון
מודעות אבל, אזכרות. אהרנסון אהרן. אספת אזכרה למלאת 25 שנה למותו. הנואמים: בן - צבי יצחק, ינאית - בן - צבי רחל, אלמאליח אברהם, וילנסקי נ. ובן - זאב ישראל. החזן: ברדקי י. מטעם התאחדות בני היישוב בא"י. אולם אדיסון
צבא עברי/חייל יהודי. הגדוד העברי. אסיפה כללית של חיילים משוחררים מהגדוד, בהשתתפות יצחק בן צבי, מטעם הוועד הארצי של החיילים המשוחררים מן הגדודים העבריים במלחמה הקודמת
אגודות, ארגונים. איחוד יהודי בוכרה בא"י. עצרת עם בהשתתפות יצחק בן צבי ורפאל משהיוף, תוכנית אמנותית
ירושלים. הרצאה: ירושלים במאה השנים האחרונות, מאת יצחק בן - צבי. מטעם משמר העם ירושלים. אולם בית העם
יהדות. תפילות. תפילת הודיה בבית כנסת ישורון לציון עשור להצלת יהודי דניה בהשתתפות יצחק בן צבי והרב יצחק הלוי הרצוג, מטעם הועדה לציון העשור להצלת יהודי דניה
ברכות. נשיא המדינה בשערי עירנו! ברכות לנשיא יצחק בן צבי המגיע לביקור בצפת ותוכנית קבלת הפנים מטעם עיריית צפת
תהלוכות ומצעדים. תל אביב. יום הנשיא. פירוט תוכנית הביקורים של הנשיא השני יצחק בן צבי ורעיתו
אגודות, ארגונים. התאחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה בירושלים. טכס הנחת אבן הפינה של משכן המלאכה ע"ש מנחם ברסלר במעמד נשיא המדינה יצחק בן צבי