תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
קברי קודש מוסלמיים בארץ ישראל, היסטוריה, דת, מסורות ופולקלור טל, אורי BK\76483
היישוב הישן הספרדי בארץ ישראל בן-האה ירון, הלד דילהרוזה מוכל BK\76515
אליעזר בן יהודה בבית האסירים, חנוכה תרנ"ד קניאל, יהושע BK\56544
ספר ירושלים 1973-1948 גולן ארנון, גפני ראובן, זלצר אסף, רמון אמנון BK\76508-bk
מסעות ירושלים; עולי רגל נוצרים בימי הביניים המוקדמים לימור, אורה BK\76482
מגילת יוחסין למשפחות שמשי, בן צבי, ראובני, קלוגאי, מזר, סלושץ, כרמון, קבק, קויפמן, ליברמן, והקרובות אליהן שמשי, צבי BK\76393
ארץ ישראל בשלהי העת העתיקה, מבואות ומחקרים פטריך, יוסף; לימור, אורה (ואחרים) BK\76472
מבעד לערפל הימים; פרקי זכרונות אילת, אליהו BK\60127
ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי. כרך ראשון: היסטוריה מדינית, חברתית ותרבותית. עורכים: צבי ברס, שמואל ספראי, יורם צפריר, מנחם שטרן BK\55560
המושבה גדרה השתלשלותה וקורותיה מראשית התיסדותה עד היום הזה, תרמ"ב-תר"ס [מתוך: לוח ארץ ישראל, תרס"א] אריאל, דב BK\34567\1
המגרש הביתי; ספורט בישראל - שני העשורים הראשונים כרמי, אודי BK\76397
ציונות ומשחקי קופסה, 1948-1900 כפיר, גדי BK\75219