תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
ספר ירושלים; בימי בית שני 332 לפסה"נ - 7 לסה"נ גפני, ישעיהו; רייך, רוני BK\75918
עיר גנים "כמקור לתכנון נהלל" לוין, מיכאל BK\53559
ספונות : מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח, סדרה חדשה ספר אחד עשרה (כו) BK\24724\11
רב סעדיה גאון במוקד של פולמוס בין-רבני בבגדאד. ספר הגלוי של הגאון ושני ספרי השגות של מבשר הלוי עליוRav בלאו, יהושע ; יהלום, יוסף מהודרת BK\75783
האסטרטגיה הישובית בנגב בעת המאבק לעצמאות תש"ז 1947-1946 אורן, אלחנן BK\39455
ההתיישבות בשנות מאבק, איסטרטגיה יישובית בטרם מדינה, תרצ"ו- תש"ז , 1947-1936 אורן, אלחנן BK\51161
תכנית נטר-רוטשילד; תחילת פעולתו היישובית של הבארון בארץ-ישראל אהרנסון, רן BK\59094
תולדות ההתנדבות גלבר, יואב BK\53302\4
תולדות ההתנדבות גלבר, יואב BK\53302
זכרון יוסף ריבלין, יוסף יואל; עבאגי, י.א.; בן-צבי, יצחק ואחרים BK\53621
יהדות תימן : זהות ומורשת טובי, יוסף יובל ; גימאני, אהרן עורכים BK\75729
הפרדת עבר-הירדן המזרחי מארץ-ישראל גי-הר, יצחק BK\53526