תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
ביקור ארץ-האבות גפן, דוד BK\53384
תכנית נטר-רוטשילד; תחילת פעולתו היישובית של הבארון בארץ-ישראל אהרנסון, רן BK\59094
ההתיישבות בשנות מאבק, איסטרטגיה יישובית בטרם מדינה, תרצ"ו- תש"ז , 1947-1936 אורן, אלחנן BK\51161
האסטרטגיה הישובית בנגב בעת המאבק לעצמאות תש"ז 1947-1946 אורן, אלחנן BK\39455
דוד לוי הטפסן בשרה הפוליטיקה והחברה נעים, ירון BK\75804
העומר", תנופתו של כתב-עת ואחריתו" גוברין, נורית BK\53581
שלוש אסיפות - מסמך למאורעות הגליל העליון תר"פ רוגל, נקדימון BK\53488
רמלה וכל נתיבותיה; לסייר עם יד בן צבי מירון, אייל (עורך) BK\75763
תולדות ההתנדבות גלבר, יואב BK\53302\4
תולדות ההתנדבות גלבר, יואב BK\53302
עיר גנים" כמקור לתכנון נהלל" לוין, מיכאל BK\53559
הון לאומי לבית לאומי, 1921-1919 מצר, יעקב BK\52182