תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
תכנית נטר-רוטשילד; תחילת פעולתו היישובית של הבארון בארץ-ישראל אהרנסון, רן BK\59094
תולדות ההתנדבות גלבר, יואב BK\53302\4
ההתיישבות בשנות מאבק, איסטרטגיה יישובית בטרם מדינה, תרצ"ו- תש"ז , 1947-1936 אורן, אלחנן BK\51161
האסטרטגיה הישובית בנגב בעת המאבק לעצמאות תש"ז 1947-1946 אורן, אלחנן BK\39455
דוד לוי הטפסן בשרה הפוליטיקה והחברה נעים, ירון BK\75804
תל חי 2020-1920, בין היסטוריה לזיכרון גולדשטיין, אמיר; זרובבל, יעל BK\75869
תולדות ההתנדבות גלבר, יואב BK\53302
רמלה וכל נתיבותיה; לסייר עם יד בן צבי מירון, אייל (עורך) BK\75763
רב סעדיה גאון במוקד של פולמוס בין-רבני בבגדאד. ספר הגלוי של הגאון ושני ספרי השגות של מבשר הלוי עליוRav בלאו, יהושע ; יהלום, יוסף מהודרת BK\75783
ספונות : מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח, סדרה חדשה ספר אחד עשרה (כו) BK\24724\11
שלוש אסיפות - מסמך למאורעות הגליל העליון תר"פ רוגל, נקדימון BK\53488
זכרון יוסף ריבלין, יוסף יואל; עבאגי, י.א.; בן-צבי, יצחק ואחרים BK\53621