תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
כרונולוגיה בתולדות הישוב היהודי בארץ-ישראל,תרע"ח-תרצ"ו, 1935-1917 רוזנטל, ימימה - עורכת BK\52832
על המחקר והחוקר של תולדות היישוב והציונות קולת, ישראל BK\52925
יהדות תימן : זהות ומורשת טובי, יוסף יובל ; גימאני, אהרן עורכים BK\75729
ספונות : מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח, סדרה חדשה ספר אחד עשרה (כו) BK\24724\11
דור התמורה שוקר, משה; דשן, שלמה BK\50367
תימני ירושלים ועבודות-החקלאות רצהבי, יהודה BK\52891\1
אמריקה, בריטניה וארץ-ישראל אילן, עמיצור BK\53228
שלוש אסיפות - מסמך למאורעות הגליל העליון, תר"פ רוגל, נקנימון BK\52891\2
טיוטה של "קול-קורא" מאת יואל משה סלומון אל מנהיגי תנועת חיבת-ציון ברוסיה : שלהי תרמ"א - ראשית תרמ"ב יזרעאל, רמי BK\52883
משפט הישוב החדש בארץ-ישראל הירשברג, אברהם שמואל BK\52819
עיצוב האומה: המקורות התרבותיים של הציונות , 1948-1882 קונפורטי, יצחק BK\75750
הון לאומי לבית לאומי, 1921-1919 מצר, יעקב BK\52182