תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק בן-צבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
ביקור ארץ-האבות גפן, דוד BK\53384
רב סעדיה גאון במוקד של פולמוס בין-רבני בבגדאד. ספר הגלוי של הגאון ושני ספרי השגות של מבשר הלוי עליוRav בלאו, יהושע ; יהלום, יוסף מהודרת BK\75783
שלוש אסיפות - מסמך למאורעות הגליל העליון תר"פ רוגל, נקדימון BK\53488
ספונות : מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח, סדרה חדשה ספר אחד עשרה (כו) BK\24724\11
משאבי המים בישראל BK\75785
חוות-הפועלות בכנרת, 1917-1911 , כפתרון לבעיית הפועלות בעלייה השנייה שילה, מרגלית BK\53485
אמריקה, בריטניה וארץ-ישראל אילן, עמיצור BK\53228
המאבק עם ממשלת המנדט על קרקעות המדינה אבנרי, אריה ל BK\53338
תולדות ההתנדבות גלבר, יואב BK\53302\4
תולדות ההתנדבות גלבר, יואב BK\53302
תולדות ההתנדבות גלבר, יואב BK\53302\3
ראש בראש; שמונה עימותים ופולמוסים בתולדות היישוב ומדינת ישראל נאור, מרדכי BK\75626