תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יצחק וולקני-אלעזרי
מוצגים פריטים 1 - 1 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
דין וחשבון מביקור בנגב, הוגש לוועד הצירים, בחתימות יצחק וילקנסקי (וולקני- אלעזרי) וא.[אהרן?] אהרנסון, י"ז סיון תרע"ח - 28.05.1918 (אנגלית ועברית, כולל נספחים ותוספות, מודפסים במכונת כתיבה) 1918- 1918 A210\50