תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יק א
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
2 מכתבים מאת נציגי חברת יק"א (Jewish Colonization Association) בפריס אל ועד החברה האודיסאית (ועד חובבי ציון באודיסה) ואברהם גרינברג, בדבר בית יתומים בארץ ישראל בשביל יתומי קישינב, ובית ספר בואד-אל-חנון (נס ציונה), 25.09.1903, 27.11.1905 A9\26-3t
טיוטה להסכם משלים להסכם מיום 29.04.1960 בין יק"א, יק"א בישראל והנהלת הסוכנות היהודית J93\167-3t
חוזה הלוואה בין יק"א בישראל לבין הסוכנות היהודית J93\266-3t
דוחות לפגישה כללית של יק"א בישראל J93\284-3t
דוח על ביקור במושבות יק"א J93\235-3t
תיאור של ענפי החקלאות והיבול שגדל במושבות יק"א בעונת 1957/1956 J93\298-3t
כתב תקשורת בין חברת הנפט א. י. מנטשוף לבין ועדת אספקת המים של באר טוביה J93\59\1-3t
שטר הסכם של איחל [יחיאל?] (Ihel) סרולביצ'י (Srulevici) מתיישב לשעבר של פתחי קוי, עם חברת יק"א J93\118-3t
דו"ח ארגון יק"א לשנת 1937 J93\93\2-3t
חוות דעת על שיטות הביסוס לבנייני המגורים במושב גת ב' J93\310-3t
שטר משכנתה לנכס בכפר סבא ע"ש גרינברג J93\217\2-3t
טבלה המסכמת את מצב הבנייה בניר בנים (גת 2) J93\313-3t
תיאור:
2 מכתבים מאת נציגי חברת יק"א (Jewish Colonization Association) בפריס אל ועד החברה האודיסאית (ועד חובבי ציון באודיסה) ואברהם גרינברג, בדבר בית יתומים בארץ ישראל בשביל יתומי קישינב, ובית ספר בואד-אל-חנון (נס ציונה), 25.09.1903, 27.11.1905
סימול: A9\26-3t
תיאור:
טיוטה להסכם משלים להסכם מיום 29.04.1960 בין יק"א, יק"א בישראל והנהלת הסוכנות היהודית
סימול: J93\167-3t
תיאור:
חוזה הלוואה בין יק"א בישראל לבין הסוכנות היהודית
סימול: J93\266-3t
תיאור:
דוחות לפגישה כללית של יק"א בישראל
סימול: J93\284-3t
תיאור:
דוח על ביקור במושבות יק"א
סימול: J93\235-3t
תיאור:
תיאור של ענפי החקלאות והיבול שגדל במושבות יק"א בעונת 1957/1956
סימול: J93\298-3t
תיאור:
כתב תקשורת בין חברת הנפט א. י. מנטשוף לבין ועדת אספקת המים של באר טוביה
סימול: J93\59\1-3t
תיאור:
שטר הסכם של איחל [יחיאל?] (Ihel) סרולביצ'י (Srulevici) מתיישב לשעבר של פתחי קוי, עם חברת יק"א
סימול: J93\118-3t
תיאור:
דו"ח ארגון יק"א לשנת 1937
סימול: J93\93\2-3t
תיאור:
חוות דעת על שיטות הביסוס לבנייני המגורים במושב גת ב'
סימול: J93\310-3t
תיאור:
שטר משכנתה לנכס בכפר סבא ע"ש גרינברג
סימול: J93\217\2-3t
תיאור:
טבלה המסכמת את מצב הבנייה בניר בנים (גת 2)
סימול: J93\313-3t
2 מכתבים מאת נציגי חברת יק"א (Jewish Colonization Association) בפריס אל ועד החברה האודיסאית (ועד חובבי ציון באודיסה) ואברהם גרינברג, בדבר בית יתומים בארץ ישראל בשביל יתומי קישינב, ובית ספר בואד-אל-חנון (נס ציונה), 25.09.1903, 27.11.1905
טיוטה להסכם משלים להסכם מיום 29.04.1960 בין יק"א, יק"א בישראל והנהלת הסוכנות היהודית
חוזה הלוואה בין יק"א בישראל לבין הסוכנות היהודית
דוחות לפגישה כללית של יק"א בישראל
דוח על ביקור במושבות יק"א
תיאור של ענפי החקלאות והיבול שגדל במושבות יק"א בעונת 1957/1956
כתב תקשורת בין חברת הנפט א. י. מנטשוף לבין ועדת אספקת המים של באר טוביה
שטר הסכם של איחל [יחיאל?] (Ihel) סרולביצ'י (Srulevici) מתיישב לשעבר של פתחי קוי, עם חברת יק"א
דו"ח ארגון יק"א לשנת 1937
חוות דעת על שיטות הביסוס לבנייני המגורים במושב גת ב'
שטר משכנתה לנכס בכפר סבא ע"ש גרינברג
טבלה המסכמת את מצב הבנייה בניר בנים (גת 2)