תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יק א
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
אישור מאת המפקדה הראשית של השלטונות הצבאיים ברוסיה על עלייה בדרגה של יוסף טרומפלדור לדרגת "זאאוריאד פראפורשצ'יק" (אות הצטיינות מדרגה א'). סנקט פטרבורג, 17.06.1906 A42\1-8t
2 מכתבים מאת נציגי חברת יק"א (Jewish Colonization Association) בפריס אל ועד החברה האודיסאית (ועד חובבי ציון באודיסה) ואברהם גרינברג, בדבר בית יתומים בארץ ישראל בשביל יתומי קישינב, ובית ספר בואד-אל-חנון (נס ציונה), 25.09.1903, 27.11.1905 A9\26-3t
דוח על ביקור במושבות יק"א J93\235-3t
דוחות לפגישה כללית של יק"א בישראל J93\284-3t
דוח על יק"א J93\227-3t
תיאור של ענפי החקלאות והיבול שגדל במושבות יק"א בעונת 1957/1956 J93\298-3t
טיוטה להסכם משלים להסכם מיום 29.04.1960 בין יק"א, יק"א בישראל והנהלת הסוכנות היהודית J93\167-3t
שטר הסכם של איחל [יחיאל?] (Ihel) סרולביצ'י (Srulevici) מתיישב לשעבר של פתחי קוי, עם חברת יק"א J93\118-3t
דו"ח ארגון יק"א לשנת 1937 J93\93\2-3t
כתב תקשורת בין חברת הנפט א. י. מנטשוף לבין ועדת אספקת המים של באר טוביה J93\59\1-3t
חוזה הלוואה בין יק"א בישראל לבין הסוכנות היהודית J93\266-3t
טבלה המסכמת את מצב הבנייה בניר בנים (גת 2) J93\313-3t
תיאור:
אישור מאת המפקדה הראשית של השלטונות הצבאיים ברוסיה על עלייה בדרגה של יוסף טרומפלדור לדרגת "זאאוריאד פראפורשצ'יק" (אות הצטיינות מדרגה א'). סנקט פטרבורג, 17.06.1906
סימול: A42\1-8t
תיאור:
2 מכתבים מאת נציגי חברת יק"א (Jewish Colonization Association) בפריס אל ועד החברה האודיסאית (ועד חובבי ציון באודיסה) ואברהם גרינברג, בדבר בית יתומים בארץ ישראל בשביל יתומי קישינב, ובית ספר בואד-אל-חנון (נס ציונה), 25.09.1903, 27.11.1905
סימול: A9\26-3t
תיאור:
דוח על ביקור במושבות יק"א
סימול: J93\235-3t
תיאור:
דוחות לפגישה כללית של יק"א בישראל
סימול: J93\284-3t
תיאור:
דוח על יק"א
סימול: J93\227-3t
תיאור:
תיאור של ענפי החקלאות והיבול שגדל במושבות יק"א בעונת 1957/1956
סימול: J93\298-3t
תיאור:
טיוטה להסכם משלים להסכם מיום 29.04.1960 בין יק"א, יק"א בישראל והנהלת הסוכנות היהודית
סימול: J93\167-3t
תיאור:
שטר הסכם של איחל [יחיאל?] (Ihel) סרולביצ'י (Srulevici) מתיישב לשעבר של פתחי קוי, עם חברת יק"א
סימול: J93\118-3t
תיאור:
דו"ח ארגון יק"א לשנת 1937
סימול: J93\93\2-3t
תיאור:
כתב תקשורת בין חברת הנפט א. י. מנטשוף לבין ועדת אספקת המים של באר טוביה
סימול: J93\59\1-3t
תיאור:
חוזה הלוואה בין יק"א בישראל לבין הסוכנות היהודית
סימול: J93\266-3t
תיאור:
טבלה המסכמת את מצב הבנייה בניר בנים (גת 2)
סימול: J93\313-3t
אישור מאת המפקדה הראשית של השלטונות הצבאיים ברוסיה על עלייה בדרגה של יוסף טרומפלדור לדרגת "זאאוריאד פראפורשצ'יק" (אות הצטיינות מדרגה א'). סנקט פטרבורג, 17.06.1906
2 מכתבים מאת נציגי חברת יק"א (Jewish Colonization Association) בפריס אל ועד החברה האודיסאית (ועד חובבי ציון באודיסה) ואברהם גרינברג, בדבר בית יתומים בארץ ישראל בשביל יתומי קישינב, ובית ספר בואד-אל-חנון (נס ציונה), 25.09.1903, 27.11.1905
דוח על ביקור במושבות יק"א
דוחות לפגישה כללית של יק"א בישראל
דוח על יק"א
תיאור של ענפי החקלאות והיבול שגדל במושבות יק"א בעונת 1957/1956
טיוטה להסכם משלים להסכם מיום 29.04.1960 בין יק"א, יק"א בישראל והנהלת הסוכנות היהודית
שטר הסכם של איחל [יחיאל?] (Ihel) סרולביצ'י (Srulevici) מתיישב לשעבר של פתחי קוי, עם חברת יק"א
דו"ח ארגון יק"א לשנת 1937
כתב תקשורת בין חברת הנפט א. י. מנטשוף לבין ועדת אספקת המים של באר טוביה
חוזה הלוואה בין יק"א בישראל לבין הסוכנות היהודית
טבלה המסכמת את מצב הבנייה בניר בנים (גת 2)