תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יק א
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
טיוטה להסכם משלים להסכם מיום 29.04.1960 בין יק"א, יק"א בישראל והנהלת הסוכנות היהודית J93\167-3t
דוחות לפגישה כללית של יק"א בישראל J93\284-3t
דוח על ביקור במושבות יק"א J93\235-3t
חוזה הלוואה בין יק"א בישראל לבין הסוכנות היהודית J93\266-3t
דוח על יק"א J93\227-3t
תיאור של ענפי החקלאות והיבול שגדל במושבות יק"א בעונת 1957/1956 J93\298-3t
כתב תקשורת בין חברת הנפט א. י. מנטשוף לבין ועדת אספקת המים של באר טוביה J93\59\1-3t
טבלה המסכמת את מצב הבנייה בניר בנים (גת 2) J93\313-3t
תצלום עמוד השער של גיליון מספר 1025 של העיתון "The Palestine Gazette" J93\373-3t
חוק מלווה חובה J93\316-3t
חוזר מאת החשב הכללי במשרד האוצר בנושא ביעור חומר ארכיוני המתייחס לחשבונות ולמשק J93\209-3t
סדר יום לישיבה עם צ'רלס פסמן J93\270-3t
תיאור:
טיוטה להסכם משלים להסכם מיום 29.04.1960 בין יק"א, יק"א בישראל והנהלת הסוכנות היהודית
סימול: J93\167-3t
תיאור:
דוחות לפגישה כללית של יק"א בישראל
סימול: J93\284-3t
תיאור:
דוח על ביקור במושבות יק"א
סימול: J93\235-3t
תיאור:
חוזה הלוואה בין יק"א בישראל לבין הסוכנות היהודית
סימול: J93\266-3t
תיאור:
דוח על יק"א
סימול: J93\227-3t
תיאור:
תיאור של ענפי החקלאות והיבול שגדל במושבות יק"א בעונת 1957/1956
סימול: J93\298-3t
תיאור:
כתב תקשורת בין חברת הנפט א. י. מנטשוף לבין ועדת אספקת המים של באר טוביה
סימול: J93\59\1-3t
תיאור:
טבלה המסכמת את מצב הבנייה בניר בנים (גת 2)
סימול: J93\313-3t
תיאור:
תצלום עמוד השער של גיליון מספר 1025 של העיתון "The Palestine Gazette"
סימול: J93\373-3t
תיאור:
חוק מלווה חובה
סימול: J93\316-3t
תיאור:
חוזר מאת החשב הכללי במשרד האוצר בנושא ביעור חומר ארכיוני המתייחס לחשבונות ולמשק
סימול: J93\209-3t
תיאור:
סדר יום לישיבה עם צ'רלס פסמן
סימול: J93\270-3t
טיוטה להסכם משלים להסכם מיום 29.04.1960 בין יק"א, יק"א בישראל והנהלת הסוכנות היהודית
דוחות לפגישה כללית של יק"א בישראל
דוח על ביקור במושבות יק"א
חוזה הלוואה בין יק"א בישראל לבין הסוכנות היהודית
דוח על יק"א
תיאור של ענפי החקלאות והיבול שגדל במושבות יק"א בעונת 1957/1956
כתב תקשורת בין חברת הנפט א. י. מנטשוף לבין ועדת אספקת המים של באר טוביה
טבלה המסכמת את מצב הבנייה בניר בנים (גת 2)
תצלום עמוד השער של גיליון מספר 1025 של העיתון "The Palestine Gazette"
חוק מלווה חובה
חוזר מאת החשב הכללי במשרד האוצר בנושא ביעור חומר ארכיוני המתייחס לחשבונות ולמשק
סדר יום לישיבה עם צ'רלס פסמן