תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יק א
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
טיוטה להסכם משלים להסכם מיום 29.04.1960 בין יק"א, יק"א בישראל והנהלת הסוכנות היהודית J93\167-3t
חוזה הלוואה בין יק"א בישראל לבין הסוכנות היהודית J93\266-3t
דוחות לפגישה כללית של יק"א בישראל J93\284-3t
דוח על ביקור במושבות יק"א J93\235-3t
דוח על יק"א J93\227-3t
תיאור של ענפי החקלאות והיבול שגדל במושבות יק"א בעונת 1957/1956 J93\298-3t
כתב תקשורת בין חברת הנפט א. י. מנטשוף לבין ועדת אספקת המים של באר טוביה J93\59\1-3t
שטר הסכם של איחל [יחיאל?] (Ihel) סרולביצ'י (Srulevici) מתיישב לשעבר של פתחי קוי, עם חברת יק"א J93\118-3t
חוות דעת על שיטות הביסוס לבנייני המגורים במושב גת ב' J93\310-3t
שטר משכנתה לנכס בכפר סבא ע"ש גרינברג J93\217\2-3t
טבלה המסכמת את מצב הבנייה בניר בנים (גת 2) J93\313-3t
תצלום עמוד השער של גיליון מספר 1025 של העיתון "The Palestine Gazette" J93\373-3t
תיאור:
טיוטה להסכם משלים להסכם מיום 29.04.1960 בין יק"א, יק"א בישראל והנהלת הסוכנות היהודית
סימול: J93\167-3t
תיאור:
חוזה הלוואה בין יק"א בישראל לבין הסוכנות היהודית
סימול: J93\266-3t
תיאור:
דוחות לפגישה כללית של יק"א בישראל
סימול: J93\284-3t
תיאור:
דוח על ביקור במושבות יק"א
סימול: J93\235-3t
תיאור:
דוח על יק"א
סימול: J93\227-3t
תיאור:
תיאור של ענפי החקלאות והיבול שגדל במושבות יק"א בעונת 1957/1956
סימול: J93\298-3t
תיאור:
כתב תקשורת בין חברת הנפט א. י. מנטשוף לבין ועדת אספקת המים של באר טוביה
סימול: J93\59\1-3t
תיאור:
שטר הסכם של איחל [יחיאל?] (Ihel) סרולביצ'י (Srulevici) מתיישב לשעבר של פתחי קוי, עם חברת יק"א
סימול: J93\118-3t
תיאור:
חוות דעת על שיטות הביסוס לבנייני המגורים במושב גת ב'
סימול: J93\310-3t
תיאור:
שטר משכנתה לנכס בכפר סבא ע"ש גרינברג
סימול: J93\217\2-3t
תיאור:
טבלה המסכמת את מצב הבנייה בניר בנים (גת 2)
סימול: J93\313-3t
תיאור:
תצלום עמוד השער של גיליון מספר 1025 של העיתון "The Palestine Gazette"
סימול: J93\373-3t
טיוטה להסכם משלים להסכם מיום 29.04.1960 בין יק"א, יק"א בישראל והנהלת הסוכנות היהודית
חוזה הלוואה בין יק"א בישראל לבין הסוכנות היהודית
דוחות לפגישה כללית של יק"א בישראל
דוח על ביקור במושבות יק"א
דוח על יק"א
תיאור של ענפי החקלאות והיבול שגדל במושבות יק"א בעונת 1957/1956
כתב תקשורת בין חברת הנפט א. י. מנטשוף לבין ועדת אספקת המים של באר טוביה
שטר הסכם של איחל [יחיאל?] (Ihel) סרולביצ'י (Srulevici) מתיישב לשעבר של פתחי קוי, עם חברת יק"א
חוות דעת על שיטות הביסוס לבנייני המגורים במושב גת ב'
שטר משכנתה לנכס בכפר סבא ע"ש גרינברג
טבלה המסכמת את מצב הבנייה בניר בנים (גת 2)
תצלום עמוד השער של גיליון מספר 1025 של העיתון "The Palestine Gazette"