תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יק א
מוצגים פריטים 1 - 5 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
נס ציונה. מפת מדידה של אדמות בנס ציונה שבבעלות יק"א. חלוקה לנחלות וציון מספריהן. סימון מיקום מבני מגורים ומבנה מועצת המושבה. סימון שטח מעובד, פרדסים, אקליפטוסים. סימון תוואי מערך דרכים. בטבלה: מס' החלקה, שם המתיישב, ציון גודל השטח, בעלות פרטית או יק"א. חתימות וחותמות J15\13286-5m
אילת השחר, כפר גלעדי. תכנית בניין של רפת. התקרה. חלוקה לחללים. נתוני מדידה J15\4046\9-5m
בנאת אל-דורסי (Benat el Dursy) אזור טבריה, מפת סימון של חלקה הגובלת בשטחי יק"א. המפה כוללת את גודל השטח, חותמות והערות בכת יד. J15\1567\3-5m
ירושלים. "מפת ירושלים והסביבה הקרובה". במרכז המפה מודגשת העיר העתיקה מסביבה סימון השטח הבנוי. מיעוט פרטים. שמות הדרכים הראשיות בלבד. סימון מיקום שכונות, מוסדות ציבור ומקומות היסטוריות. המפה נערכה על פי מפת שיק בנצינגר MM\25\2
ירושלים. "מפת ירושלים והסביבה הקרובה". במרכז המפה מודגשת העיר העתיקה מסביבה סימון השטח הבנוי. מיעוט פרטים. שמות הדרכים הראשיות בלבד. סימון מיקום שכונות, מוסדות ציבור ומקומות היסטוריות. המפה נערכה על פי מפת שיק בנצינגר. על גבי המפה תוספת בעיפרון צבעוני של שטחים צבועים בצבעים שונים ללא מקרא מפרט MM\25\1
תיאור:
נס ציונה. מפת מדידה של אדמות בנס ציונה שבבעלות יק"א. חלוקה לנחלות וציון מספריהן. סימון מיקום מבני מגורים ומבנה מועצת המושבה. סימון שטח מעובד, פרדסים, אקליפטוסים. סימון תוואי מערך דרכים. בטבלה: מס' החלקה, שם המתיישב, ציון גודל השטח, בעלות פרטית או יק"א. חתימות וחותמות
סימול: J15\13286-5m
תיאור:
אילת השחר, כפר גלעדי. תכנית בניין של רפת. התקרה. חלוקה לחללים. נתוני מדידה
סימול: J15\4046\9-5m
תיאור:
בנאת אל-דורסי (Benat el Dursy) אזור טבריה, מפת סימון של חלקה הגובלת בשטחי יק"א. המפה כוללת את גודל השטח, חותמות והערות בכת יד.
סימול: J15\1567\3-5m
תיאור:
ירושלים. "מפת ירושלים והסביבה הקרובה". במרכז המפה מודגשת העיר העתיקה מסביבה סימון השטח הבנוי. מיעוט פרטים. שמות הדרכים הראשיות בלבד. סימון מיקום שכונות, מוסדות ציבור ומקומות היסטוריות. המפה נערכה על פי מפת שיק בנצינגר
סימול: MM\25\2
תיאור:
ירושלים. "מפת ירושלים והסביבה הקרובה". במרכז המפה מודגשת העיר העתיקה מסביבה סימון השטח הבנוי. מיעוט פרטים. שמות הדרכים הראשיות בלבד. סימון מיקום שכונות, מוסדות ציבור ומקומות היסטוריות. המפה נערכה על פי מפת שיק בנצינגר. על גבי המפה תוספת בעיפרון צבעוני של שטחים צבועים בצבעים שונים ללא מקרא מפרט
סימול: MM\25\1
נס ציונה. מפת מדידה של אדמות בנס ציונה שבבעלות יק"א. חלוקה לנחלות וציון מספריהן. סימון מיקום מבני מגורים ומבנה מועצת המושבה. סימון שטח מעובד, פרדסים, אקליפטוסים. סימון תוואי מערך דרכים. בטבלה: מס' החלקה, שם המתיישב, ציון גודל השטח, בעלות פרטית או יק"א. חתימות וחותמות
אילת השחר, כפר גלעדי. תכנית בניין של רפת. התקרה. חלוקה לחללים. נתוני מדידה
בנאת אל-דורסי (Benat el Dursy) אזור טבריה, מפת סימון של חלקה הגובלת בשטחי יק"א. המפה כוללת את גודל השטח, חותמות והערות בכת יד.
ירושלים. "מפת ירושלים והסביבה הקרובה". במרכז המפה מודגשת העיר העתיקה מסביבה סימון השטח הבנוי. מיעוט פרטים. שמות הדרכים הראשיות בלבד. סימון מיקום שכונות, מוסדות ציבור ומקומות היסטוריות. המפה נערכה על פי מפת שיק בנצינגר
ירושלים. "מפת ירושלים והסביבה הקרובה". במרכז המפה מודגשת העיר העתיקה מסביבה סימון השטח הבנוי. מיעוט פרטים. שמות הדרכים הראשיות בלבד. סימון מיקום שכונות, מוסדות ציבור ומקומות היסטוריות. המפה נערכה על פי מפת שיק בנצינגר. על גבי המפה תוספת בעיפרון צבעוני של שטחים צבועים בצבעים שונים ללא מקרא מפרט