תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יק א
מוצגים פריטים 1 - 4 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
יהדות. לימודי דת. חגיגת סיום מסכת ברכות של דף היומי. משתתפים: א. י. קליין, ד. מ. רובמן, ב. מנדלזון וי. פלונצ'יק. אולם פואג"י, חיפה KRU\12254
שואה. גטו ורשה. אקדמיה מוקדשת למנהיגי מרד הגיטו. משתתפים: יאן סטאנצ'יק, ה. רוזמארין, י. הפטמן, סט. ארנולד, י. מ. ניימאן, א, רמבה ויצחק מאן. מטעם אגודת העתונאים, תל אביב, וסינדיקט העתונאים הפולנים. אולם קולנוע אלנבי KRU\6633
מפלגות. "ח" תנועת החרות. קריאה לא להסס ולבחור בחרות איור של דמות מתלבטת בקלפי בתהליך הבחירה KRA\777
מפלגות. "ח" תנועת החרות. איור המתאר את בנין הממשלה והאות ח' מהווה את דלת הכניסה לבניין. יד הבוחר קוראת צא! ועל תוך כדי דחיפת דמויות ראשי מפא"י החוצה מהבניין KRA\714
תיאור:
יהדות. לימודי דת. חגיגת סיום מסכת ברכות של דף היומי. משתתפים: א. י. קליין, ד. מ. רובמן, ב. מנדלזון וי. פלונצ'יק. אולם פואג"י, חיפה
סימול: KRU\12254
תיאור:
שואה. גטו ורשה. אקדמיה מוקדשת למנהיגי מרד הגיטו. משתתפים: יאן סטאנצ'יק, ה. רוזמארין, י. הפטמן, סט. ארנולד, י. מ. ניימאן, א, רמבה ויצחק מאן. מטעם אגודת העתונאים, תל אביב, וסינדיקט העתונאים הפולנים. אולם קולנוע אלנבי
סימול: KRU\6633
תיאור:
מפלגות. "ח" תנועת החרות. קריאה לא להסס ולבחור בחרות איור של דמות מתלבטת בקלפי בתהליך הבחירה
סימול: KRA\777
תיאור:
מפלגות. "ח" תנועת החרות. איור המתאר את בנין הממשלה והאות ח' מהווה את דלת הכניסה לבניין. יד הבוחר קוראת צא! ועל תוך כדי דחיפת דמויות ראשי מפא"י החוצה מהבניין
סימול: KRA\714
יהדות. לימודי דת. חגיגת סיום מסכת ברכות של דף היומי. משתתפים: א. י. קליין, ד. מ. רובמן, ב. מנדלזון וי. פלונצ'יק. אולם פואג"י, חיפה
שואה. גטו ורשה. אקדמיה מוקדשת למנהיגי מרד הגיטו. משתתפים: יאן סטאנצ'יק, ה. רוזמארין, י. הפטמן, סט. ארנולד, י. מ. ניימאן, א, רמבה ויצחק מאן. מטעם אגודת העתונאים, תל אביב, וסינדיקט העתונאים הפולנים. אולם קולנוע אלנבי
מפלגות. "ח" תנועת החרות. קריאה לא להסס ולבחור בחרות איור של דמות מתלבטת בקלפי בתהליך הבחירה
מפלגות. "ח" תנועת החרות. איור המתאר את בנין הממשלה והאות ח' מהווה את דלת הכניסה לבניין. יד הבוחר קוראת צא! ועל תוך כדי דחיפת דמויות ראשי מפא"י החוצה מהבניין