תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך יק א
מוצגים פריטים 1 - 4 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
סקר הגליל העליון המזרחי הורוביץ, א.ב.; אלון, מ.י BK\53130
הדת והמדינה הכהן קוק, א.י.; סולוביצ'יק, י.ד.; ישראלי, ש. ואחרים BK\51651
ספר המפטיר של אורבינו, כתב-יד משנת תס"ד נכון, שלמה א'; צרפתי , גד ב"ע BK\52249
מעוז: אגודה לעזרת יהדות ברית המועצות (תנועת הציונות הלאומית), לציון ארבעים שנה להקמת אגודת מעוז מוקדשת חוברת זו לגולדה ילין, מארגנת ונותנת ההשראה לפעילותה ההרואית של מעוז . חיבור: י. צ'יז'יק, עריכה: א. שפרין-פולטיניקובה BK\65306\aג