תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ישראל קסל
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
עתלית. "חברת המלח בארץ ישראל - עתלית - תכנית כללית". מפת תכנון של שטחי "חברת המלח בארץ ישראל". סימון חלקות, גדרות, תעלות וצינורות. סימון מסילת הברזל [מתכנן: י. קסל; מ. סורדין] J33\50-1m
עתלית. תוכנית כללית של אדמות עתלית. סימון אדמות יק"א. סימון קו הגבול בין אדמות יק"א ובין שטחי אדמות הזיכיון . ציון מיקום המבצר, מיקום הבריכה המערבית, מיקום המושבה, תוואי ואדיות ודרכים. סימון תוואי מסילת הברזל חיפה - לוד. מו"ל: חברת המלח לא"י. מתכננים: ישראל קסל (Israel Cassel), מרדכי סורדין (Mordechai Surdin) J15M\886
תיאור:
עתלית. "חברת המלח בארץ ישראל - עתלית - תכנית כללית". מפת תכנון של שטחי "חברת המלח בארץ ישראל". סימון חלקות, גדרות, תעלות וצינורות. סימון מסילת הברזל [מתכנן: י. קסל; מ. סורדין]
סימול: J33\50-1m
תיאור:
עתלית. תוכנית כללית של אדמות עתלית. סימון אדמות יק"א. סימון קו הגבול בין אדמות יק"א ובין שטחי אדמות הזיכיון . ציון מיקום המבצר, מיקום הבריכה המערבית, מיקום המושבה, תוואי ואדיות ודרכים. סימון תוואי מסילת הברזל חיפה - לוד. מו"ל: חברת המלח לא"י. מתכננים: ישראל קסל (Israel Cassel), מרדכי סורדין (Mordechai Surdin)
סימול: J15M\886
עתלית. "חברת המלח בארץ ישראל - עתלית - תכנית כללית". מפת תכנון של שטחי "חברת המלח בארץ ישראל". סימון חלקות, גדרות, תעלות וצינורות. סימון מסילת הברזל [מתכנן: י. קסל; מ. סורדין]
עתלית. תוכנית כללית של אדמות עתלית. סימון אדמות יק"א. סימון קו הגבול בין אדמות יק"א ובין שטחי אדמות הזיכיון . ציון מיקום המבצר, מיקום הבריכה המערבית, מיקום המושבה, תוואי ואדיות ודרכים. סימון תוואי מסילת הברזל חיפה - לוד. מו"ל: חברת המלח לא"י. מתכננים: ישראל קסל (Israel Cassel), מרדכי סורדין (Mordechai Surdin)