תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך כופר היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"כופר היישוב". כרזות ודו"חות סיכום פומביים 1938- 1940 J12\69
התכתבות עם כופר היישוב בענייני הנצחה וזיכרון, תכניות, תזכירים ורשימות שונות 1940- 1940 J8\1674
"הצעות לטיפול במשתמטים" (מתשלום "כופר היישוב") מאת עורך הדין יוחנן קאופמן, לערך שנת 1938 (שלושה דפים מודפסים במכנות כתיבה, טיוטה) 1938- 1938 A155\95
תזכירים וחוזרים מאת ועדת הביטחון של הוועדה היישובית שעל יד הוועד הלאומי "כפר [כופר] היישוב", תל אביב, אל כל ועדי "כפר היישוב" בערים שונות, המועצות והוועדים המקומיים, בפרט בירושלים; תכנית פעולה "עצרת היישוב" להתעוררות, להתלכדות ולהתגייסות מאת הוועד הלאומי וועדת הביטחון היישובית (ספטמבר - אוקטובר 1938) 1938- 1938 A154\365
ענייני ביטחון וכופר היישוב. השתתפות כופר היישוב במימון כבישים. ביטחון בישובי הדרום: גת ודורות 1939- 1942 S14\160
פעילותו הציבורית של אליעזר אטינגן למען הוועדה המקומית של "כופר היישוב" והוועד המקומי של "מס החירום של היישוב", תל אביב, בפרט ביחד עם ועד המגבית ליהודי פולין (1940). דו"חות, רשימות שמיות, קבלות, פרוטוקולים של ישיבות וזכרון דברים; התכתבות בין אליעזר אטינגן לבין נציגי ארגונים ומוסדות שונים, ביניהם אגוד יוצאי הארצות הבלטיות וסניף תל אביב של התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל, והוועד הלאומי בירושלים 1939- 1942 A151\39
אישורים על קבלת מתת תכשיטים על ידי אליהו ברלין בשביל "כופר היישוב", תרומות לקרן היסוד, קופת חיזוק חינוך בארץ ישראל, חברת "ליבן" למעשה שמן ביפו, ו"חברת תמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ הקדושה" -סניף יפו של הוועד האודסאי 1914- 1939 A308\41
כופר היישוב, הוועד המקומי בתל אביב. ספר פנקסי שטרות וגליון הוראות לספר השטרות 1938- 1939 J17\6937
התכתבות כללית בין אליעזר אטינגן לבין אנשים פרטיים ונציגי ארגונים ומוסדות שונים, מתקופת ישיבתו בארץ ישראל, בין היתר בענייני תכניות ופרויקטים ציוניים וציבוריים שונים בארץ ישראל וברוסיה; דו"חות, תזכירים, פרוטוקולים של ישיבות. בין המתכתבים: נציגי הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית בירושלים; התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל; החברה העברית לידע עם; חברת "עמל"; לשכת העבודה לציונים ותיקים; הוועד הפועל של תנועת "העובד הציוני"; הוועדה המקומית בתל אביב של "כופר היישוב"; "המפדה האזרחי בארץ ישראל"; עיריית תל אביב; המזכירות העליונה של הסתדרויות עולמיות "הנוער הציוני - החלוץ הכללי-ציוני"; אגודת בתי יתומים ויתומות בתל אביב; הקרן תל חי בארץ ישראל 1937- 1942 A151\53
התכתבות כללית בין אליעזר אטינגן לבין אנשים פרטיים ונציגי ארגונים ומוסדות שונים, מתקופת ישיבתו בארץ ישראל; עלונים, דו"חות, חוזרים פנימיים, רשימות סטטיסטיות, פרוטוקולים של ישיבות, דברי דפוס מאת ארגונים שונים. בין המתכתבים: אליעזר קפלן; דוד רמז; זליג ברודצקי, חבר ההנהלה הציונית בלונדון, ולביא בקשטנסקי, מזכיר ההנהלה; הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית והלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים; נשיאות הוועד המקומי בתל אביב של "מס החירום של היישוב" שעל יד הוועד הלאומי; נציגי סניף תל אביב של התאחדות הציונים הכלליים; הסתדרות נוער ציוני חלוצי "הרצליה"; המזכירות הארצית של "כופר היישוב"; הוועד הפועל של "העובד הציוני"; ועד המגבית ליהודי פולין; התאחדות עולי גרמניה ועולי אוסטריה; המועצה הדתית לתל אביב ויפו; מערכות העיתונים "הארץ", תל אביב, ו"העולם", ירושלים; התאגדות העיתונאים בארץ ישראל; מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל; חברת "עמל" בתל אביב, וחברות אחרות 1937- 1941 A151\51
תעודות הנוגעות ל"כופר היישוב", בין היתר דו"חות שבועיים, מכתבים ורשימת נכבדים מאיזור תל אביב 1938- 1939 AK387\1
תיק יעקב גויטיין. פרטים ביוגרפיים כפי שנכתבו בידי נכדו הרי גויטיין (1989); ידיעון "למען ציון" (1916); שני מכתבים ומברק מאת ארתור הנטקה (1916); פרשת "כופר היישוב" (1939) 1916- 1989 AK491\4