תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך כופר היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ענייני ביטחון וכופר היישוב. השתתפות כופר היישוב במימון כבישים. ביטחון בישובי הדרום: גת ודורות 1939- 1942 S14\160
"כופר היישוב". כרזות ודו"חות סיכום פומביים 1938- 1940 J12\69
פעילותו הציבורית של אליעזר אטינגן למען הוועדה המקומית של "כופר היישוב" והוועד המקומי של "מס החירום של היישוב", תל אביב, בפרט ביחד עם ועד המגבית ליהודי פולין (1940). דו"חות, רשימות שמיות, קבלות, פרוטוקולים של ישיבות וזכרון דברים; התכתבות בין אליעזר אטינגן לבין נציגי ארגונים ומוסדות שונים, ביניהם אגוד יוצאי הארצות הבלטיות וסניף תל אביב של התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל, והוועד הלאומי בירושלים 1939- 1942 A151\39
אישורים על קבלת מתת תכשיטים על ידי אליהו ברלין בשביל "כופר היישוב", תרומות לקרן היסוד, קופת חיזוק חינוך בארץ ישראל, חברת "ליבן" למעשה שמן ביפו, ו"חברת תמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ הקדושה" -סניף יפו של הוועד האודסאי 1914- 1939 A308\41
התכתבות כללית בין אליעזר אטינגן לבין אנשים פרטיים ונציגי ארגונים ומוסדות שונים, מתקופת ישיבתו בארץ ישראל, בין היתר בענייני תכניות ופרויקטים ציוניים וציבוריים שונים בארץ ישראל וברוסיה; דו"חות, תזכירים, פרוטוקולים של ישיבות. בין המתכתבים: נציגי הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית בירושלים; התאחדות הציונים הכלליים בארץ ישראל; החברה העברית לידע עם; חברת "עמל"; לשכת העבודה לציונים ותיקים; הוועד הפועל של תנועת "העובד הציוני"; הוועדה המקומית בתל אביב של "כופר היישוב"; "המפדה האזרחי בארץ ישראל"; עיריית תל אביב; המזכירות העליונה של הסתדרויות עולמיות "הנוער הציוני - החלוץ הכללי-ציוני"; אגודת בתי יתומים ויתומות בתל אביב; הקרן תל חי בארץ ישראל 1937- 1942 A151\53
התכתבות כללית בין אליעזר אטינגן לבין אנשים פרטיים ונציגי ארגונים ומוסדות שונים, מתקופת ישיבתו בארץ ישראל; עלונים, דו"חות, חוזרים פנימיים, רשימות סטטיסטיות, פרוטוקולים של ישיבות, דברי דפוס מאת ארגונים שונים. בין המתכתבים: אליעזר קפלן; דוד רמז; זליג ברודצקי, חבר ההנהלה הציונית בלונדון, ולביא בקשטנסקי, מזכיר ההנהלה; הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית והלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים; נשיאות הוועד המקומי בתל אביב של "מס החירום של היישוב" שעל יד הוועד הלאומי; נציגי סניף תל אביב של התאחדות הציונים הכלליים; הסתדרות נוער ציוני חלוצי "הרצליה"; המזכירות הארצית של "כופר היישוב"; הוועד הפועל של "העובד הציוני"; ועד המגבית ליהודי פולין; התאחדות עולי גרמניה ועולי אוסטריה; המועצה הדתית לתל אביב ויפו; מערכות העיתונים "הארץ", תל אביב, ו"העולם", ירושלים; התאגדות העיתונאים בארץ ישראל; מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל; חברת "עמל" בתל אביב, וחברות אחרות 1937- 1941 A151\51
ענייני כופר היישוב 1938- 1939 A156\87
פעילותו הציבורית של חיים קרונגולד, בין השאר למען קרן היסוד. התכתבות (המכילה חוזרים, הודעות והזמנות מודפסות, מכתבים, כרטיסים אישיים) בין קרונגולד בירושלים לבין נציגי מוסדות, ארגונים ומפעלים שונים בארץ ישראל. בין המתכתבים: "האחים שלוש" - בית חרושת של כל מיני מרצפות ואבני מלט ביפו (מאי 1925); חיים ארלוזורוב בשם מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב (אוקטובר 1930) ויוסף אלמוגי בשם המרכז של מפלגת פועלי ארץ ישראל (ינואר 1960); מרדכי אליאש ומשה דוכן בשם קבוצה איניציאטיבית של עורכי דין, ירושלים (כסלו תרצ"א); הוועד המקומי לקרן היסוד בירושלים והמחוז (פברואר 1937); ועדת הבטחון כופר היישוב (מאי 1939); רפאל קרניבד, מזכיר ארגון חברי ה"הגנה" בישראל, סניף ירושלים (מרץ 1963); המועצה "למען תוצרת הארץ" בתל אביב; ועד קשרי ידידות ישראל - פולין, תל אביב (ינואר 1960); הקונגרס העולמי השלישי למדעי היהדות בירושלים (אוקטובר 1961); "יער יצחק גרינבוים" - התאחדות עולי פולין בתל אביב (שבט תש"ך); "ברית ראשונים" - ארגון עסקנים ציונים ותיקים בישראל, תל אביב (1960) 1925- 1963 A307\19
"כופר היישוב", הוועדה המקומית בתל אביב. יומן הכנסות, רשימות כמויות ועררים בארצות שונות 1939- 1939 J17\8515
כופר היישוב, הוועד המקומי בתל אביב. ספר פנקסי שטרות וגליון הוראות לספר השטרות 1938- 1939 J17\6937
תעודות הנוגעות ל"כופר היישוב", בין היתר דו"חות שבועיים, מכתבים ורשימת נכבדים מאיזור תל אביב 1938- 1939 AK387\1
תיק יעקב גויטיין. פרטים ביוגרפיים כפי שנכתבו בידי נכדו הרי גויטיין (1989); ידיעון "למען ציון" (1916); שני מכתבים ומברק מאת ארתור הנטקה (1916); פרשת "כופר היישוב" (1939) 1916- 1989 AK491\4