תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך כופר היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
כופר הישוב. חוברת פרסומית לסיכום פעילות כופר הישוב מאוגוסט 1938 עד סוף ינואר 1939 J12\69-1t
תזכיר בעניין ישיבה שנערכה בין כופר היישוב לבין יצרני הסיגריות בעניין הדבקת בולי "כופר היישוב" על קופסאות של סיגריות J8\661-1t
חוזר מאת כופר היישוב אל עולים ותיירים יהודים בעניין השתתפות בכופר היישוב, 1938 (בעברית, בגרמנית ובאנגלית) J8\1489-1t
העתק של מכתב מאת ארגון מתנגדי כופר היישוב אל חברת "שמנון" בעניין הטלת מס כופר היישוב על תוצרתה J8\739-2t
כופר הישוב. חוברת פרסומית המפרטת את תעריפי תרומות העקיפין J12\69-3t
כופר הישוב. חוברת פרסומית לסיכום השנה השניה לפעילות - 1939 J12\69-2t
חוברת בעניין "כופר היישוב" ו"עצרת היישוב", מטעם ועדת הביטחון היישובית של הוועד הלאומי J8\644-2t
חוזר מאת נשיא כופר היישוב אל היישוב העברי בעניין הפסקת תשלום התרומות על ידי יצרני הסיגריות J8\663-1t
פרוטוקול של ישיבה שנערכה בין נציגי כופר היישוב לבין ארגוני הספורט בעניין "תרומת הרדיו" J8\621-1t
העתק של הסכם שנערך בין יצרני הסוללות "ראן" לבין כופר היישוב בעניין תשלום "מס הסוללות" J8\745-1t
פרוטוקול של ישיבה שנערכה בין כופר היישוב לבין חברת "המקשר" בעניין "תו הנוסע" (תרומת הנוסע) J8\898-1t
העתק של הסכם לגיוס כספים שנערך בין כופר היישוב לבין "ארגון סוחרי ירושלים" J8\1457-1t
תיאור:
כופר הישוב. חוברת פרסומית לסיכום פעילות כופר הישוב מאוגוסט 1938 עד סוף ינואר 1939
סימול: J12\69-1t
תיאור:
תזכיר בעניין ישיבה שנערכה בין כופר היישוב לבין יצרני הסיגריות בעניין הדבקת בולי "כופר היישוב" על קופסאות של סיגריות
סימול: J8\661-1t
תיאור:
חוזר מאת כופר היישוב אל עולים ותיירים יהודים בעניין השתתפות בכופר היישוב, 1938 (בעברית, בגרמנית ובאנגלית)
סימול: J8\1489-1t
תיאור:
העתק של מכתב מאת ארגון מתנגדי כופר היישוב אל חברת "שמנון" בעניין הטלת מס כופר היישוב על תוצרתה
סימול: J8\739-2t
תיאור:
כופר הישוב. חוברת פרסומית המפרטת את תעריפי תרומות העקיפין
סימול: J12\69-3t
תיאור:
כופר הישוב. חוברת פרסומית לסיכום השנה השניה לפעילות - 1939
סימול: J12\69-2t
תיאור:
חוברת בעניין "כופר היישוב" ו"עצרת היישוב", מטעם ועדת הביטחון היישובית של הוועד הלאומי
סימול: J8\644-2t
תיאור:
חוזר מאת נשיא כופר היישוב אל היישוב העברי בעניין הפסקת תשלום התרומות על ידי יצרני הסיגריות
סימול: J8\663-1t
תיאור:
פרוטוקול של ישיבה שנערכה בין נציגי כופר היישוב לבין ארגוני הספורט בעניין "תרומת הרדיו"
סימול: J8\621-1t
תיאור:
העתק של הסכם שנערך בין יצרני הסוללות "ראן" לבין כופר היישוב בעניין תשלום "מס הסוללות"
סימול: J8\745-1t
תיאור:
פרוטוקול של ישיבה שנערכה בין כופר היישוב לבין חברת "המקשר" בעניין "תו הנוסע" (תרומת הנוסע)
סימול: J8\898-1t
תיאור:
העתק של הסכם לגיוס כספים שנערך בין כופר היישוב לבין "ארגון סוחרי ירושלים"
סימול: J8\1457-1t
כופר הישוב. חוברת פרסומית לסיכום פעילות כופר הישוב מאוגוסט 1938 עד סוף ינואר 1939
תזכיר בעניין ישיבה שנערכה בין כופר היישוב לבין יצרני הסיגריות בעניין הדבקת בולי "כופר היישוב" על קופסאות של סיגריות
חוזר מאת כופר היישוב אל עולים ותיירים יהודים בעניין השתתפות בכופר היישוב, 1938 (בעברית, בגרמנית ובאנגלית)
העתק של מכתב מאת ארגון מתנגדי כופר היישוב אל חברת "שמנון" בעניין הטלת מס כופר היישוב על תוצרתה
כופר הישוב. חוברת פרסומית המפרטת את תעריפי תרומות העקיפין
כופר הישוב. חוברת פרסומית לסיכום השנה השניה לפעילות - 1939
חוברת בעניין "כופר היישוב" ו"עצרת היישוב", מטעם ועדת הביטחון היישובית של הוועד הלאומי
חוזר מאת נשיא כופר היישוב אל היישוב העברי בעניין הפסקת תשלום התרומות על ידי יצרני הסיגריות
פרוטוקול של ישיבה שנערכה בין נציגי כופר היישוב לבין ארגוני הספורט בעניין "תרומת הרדיו"
העתק של הסכם שנערך בין יצרני הסוללות "ראן" לבין כופר היישוב בעניין תשלום "מס הסוללות"
פרוטוקול של ישיבה שנערכה בין כופר היישוב לבין חברת "המקשר" בעניין "תו הנוסע" (תרומת הנוסע)
העתק של הסכם לגיוס כספים שנערך בין כופר היישוב לבין "ארגון סוחרי ירושלים"