תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך כופר היישוב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חוברת, "יום זכרון גבורה", בהוצאת כופר היישוב J8\1674-1t
חוברת בעניין מפעל "כפר [כופר] היישוב" בארץ ישראל, הוצאת ועדת הביטחון הישובית שעל יד הוועד הלאומי לכנסת ישראל, דפוס קואופרטיבי "אחדות", תל אביב (ללא תאריך מסוים, כנראה שנת 1938) A154\368-3t
כופר הישוב. חוברת פרסומית לסיכום פעילות כופר הישוב מאוגוסט 1938 עד סוף ינואר 1939 J12\69-1t
העתק של מכתב מאת ארגון מתנגדי כופר היישוב אל חברת "שמנון" בעניין הטלת מס כופר היישוב על תוצרתה J8\739-2t
כופר הישוב. חוברת פרסומית המפרטת את תעריפי תרומות העקיפין J12\69-3t
כופר הישוב. חוברת פרסומית לסיכום השנה השניה לפעילות - 1939 J12\69-2t
חוזר מאת נשיא כופר היישוב אל היישוב העברי בעניין הפסקת תשלום התרומות על ידי יצרני הסיגריות J8\663-1t
פרוטוקול של ישיבה שנערכה בין נציגי כופר היישוב לבין ארגוני הספורט בעניין "תרומת הרדיו" J8\621-1t
העתק של הסכם שנערך בין יצרני הסוללות "ראן" לבין כופר היישוב בעניין תשלום "מס הסוללות" J8\745-1t
פרוטוקול של ישיבה שנערכה בין כופר היישוב לבין חברת "המקשר" בעניין "תו הנוסע" (תרומת הנוסע) J8\898-1t
העתק של הסכם לגיוס כספים שנערך בין כופר היישוב לבין "ארגון סוחרי ירושלים" J8\1457-1t
חוזר מאת "ההסתדרות הרפואית העברית" בעניין חשיבות ההשתתפות בכופר היישוב, אוגוסט J8\1488-1t
תיאור:
חוברת, "יום זכרון גבורה", בהוצאת כופר היישוב
סימול: J8\1674-1t
תיאור:
חוברת בעניין מפעל "כפר [כופר] היישוב" בארץ ישראל, הוצאת ועדת הביטחון הישובית שעל יד הוועד הלאומי לכנסת ישראל, דפוס קואופרטיבי "אחדות", תל אביב (ללא תאריך מסוים, כנראה שנת 1938)
סימול: A154\368-3t
תיאור:
כופר הישוב. חוברת פרסומית לסיכום פעילות כופר הישוב מאוגוסט 1938 עד סוף ינואר 1939
סימול: J12\69-1t
תיאור:
העתק של מכתב מאת ארגון מתנגדי כופר היישוב אל חברת "שמנון" בעניין הטלת מס כופר היישוב על תוצרתה
סימול: J8\739-2t
תיאור:
כופר הישוב. חוברת פרסומית המפרטת את תעריפי תרומות העקיפין
סימול: J12\69-3t
תיאור:
כופר הישוב. חוברת פרסומית לסיכום השנה השניה לפעילות - 1939
סימול: J12\69-2t
תיאור:
חוזר מאת נשיא כופר היישוב אל היישוב העברי בעניין הפסקת תשלום התרומות על ידי יצרני הסיגריות
סימול: J8\663-1t
תיאור:
פרוטוקול של ישיבה שנערכה בין נציגי כופר היישוב לבין ארגוני הספורט בעניין "תרומת הרדיו"
סימול: J8\621-1t
תיאור:
העתק של הסכם שנערך בין יצרני הסוללות "ראן" לבין כופר היישוב בעניין תשלום "מס הסוללות"
סימול: J8\745-1t
תיאור:
פרוטוקול של ישיבה שנערכה בין כופר היישוב לבין חברת "המקשר" בעניין "תו הנוסע" (תרומת הנוסע)
סימול: J8\898-1t
תיאור:
העתק של הסכם לגיוס כספים שנערך בין כופר היישוב לבין "ארגון סוחרי ירושלים"
סימול: J8\1457-1t
תיאור:
חוזר מאת "ההסתדרות הרפואית העברית" בעניין חשיבות ההשתתפות בכופר היישוב, אוגוסט
סימול: J8\1488-1t
חוברת, "יום זכרון גבורה", בהוצאת כופר היישוב
חוברת בעניין מפעל "כפר [כופר] היישוב" בארץ ישראל, הוצאת ועדת הביטחון הישובית שעל יד הוועד הלאומי לכנסת ישראל, דפוס קואופרטיבי "אחדות", תל אביב (ללא תאריך מסוים, כנראה שנת 1938)
כופר הישוב. חוברת פרסומית לסיכום פעילות כופר הישוב מאוגוסט 1938 עד סוף ינואר 1939
העתק של מכתב מאת ארגון מתנגדי כופר היישוב אל חברת "שמנון" בעניין הטלת מס כופר היישוב על תוצרתה
כופר הישוב. חוברת פרסומית המפרטת את תעריפי תרומות העקיפין
כופר הישוב. חוברת פרסומית לסיכום השנה השניה לפעילות - 1939
חוזר מאת נשיא כופר היישוב אל היישוב העברי בעניין הפסקת תשלום התרומות על ידי יצרני הסיגריות
פרוטוקול של ישיבה שנערכה בין נציגי כופר היישוב לבין ארגוני הספורט בעניין "תרומת הרדיו"
העתק של הסכם שנערך בין יצרני הסוללות "ראן" לבין כופר היישוב בעניין תשלום "מס הסוללות"
פרוטוקול של ישיבה שנערכה בין כופר היישוב לבין חברת "המקשר" בעניין "תו הנוסע" (תרומת הנוסע)
העתק של הסכם לגיוס כספים שנערך בין כופר היישוב לבין "ארגון סוחרי ירושלים"
חוזר מאת "ההסתדרות הרפואית העברית" בעניין חשיבות ההשתתפות בכופר היישוב, אוגוסט