תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך כופר היישוב
מוצגים פריטים 1 - 4 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
תיעוד שריפה שהוצתה במכוון במשרד הירושלמי, נשלח ע"י ועדת הביטחון של כופר היישוב בירושלים אל המזכירות הארצית J8\856-1p
תיעוד שריפה שהוצתה במכוון במשרד הירושלמי, נשלח ע"י ועדת הביטחון של כופר היישוב בירושלים אל המזכירות הארצית J8\856-3p
תיעוד שריפה שהוצתה במכוון במשרד הירושלמי, נשלח ע"י ועדת הביטחון של כופר היישוב בירושלים אל המזכירות הארצית J8\856-2p
פגיעה במכונית של יונה, (תיעוד שריפה שהוצתה במכוון במשרד הירושלמי, נשלח ע"י ועדת הביטחון של כופר היישוב בירושלים אל המזכירות הארצית) J8\856-4p
תיאור:
תיעוד שריפה שהוצתה במכוון במשרד הירושלמי, נשלח ע"י ועדת הביטחון של כופר היישוב בירושלים אל המזכירות הארצית
סימול: J8\856-1p
תיאור:
תיעוד שריפה שהוצתה במכוון במשרד הירושלמי, נשלח ע"י ועדת הביטחון של כופר היישוב בירושלים אל המזכירות הארצית
סימול: J8\856-3p
תיאור:
תיעוד שריפה שהוצתה במכוון במשרד הירושלמי, נשלח ע"י ועדת הביטחון של כופר היישוב בירושלים אל המזכירות הארצית
סימול: J8\856-2p
תיאור:
פגיעה במכונית של יונה, (תיעוד שריפה שהוצתה במכוון במשרד הירושלמי, נשלח ע"י ועדת הביטחון של כופר היישוב בירושלים אל המזכירות הארצית)
סימול: J8\856-4p
תיעוד שריפה שהוצתה במכוון במשרד הירושלמי, נשלח ע"י ועדת הביטחון של כופר היישוב בירושלים אל המזכירות הארצית
תיעוד שריפה שהוצתה במכוון במשרד הירושלמי, נשלח ע"י ועדת הביטחון של כופר היישוב בירושלים אל המזכירות הארצית
תיעוד שריפה שהוצתה במכוון במשרד הירושלמי, נשלח ע"י ועדת הביטחון של כופר היישוב בירושלים אל המזכירות הארצית
פגיעה במכונית של יונה, (תיעוד שריפה שהוצתה במכוון במשרד הירושלמי, נשלח ע"י ועדת הביטחון של כופר היישוב בירושלים אל המזכירות הארצית)