תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך כפר סילבר
מוצגים פריטים 289 - 294 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
עליית הנוער - כפר סילבר פרסי חינוך. NPS\302840
עליית הנוער - כפר סילבר פרסי חינוך. NPS\302823
עליית הנוער - כפר סילבר פרסי חינוך. NPS\302825
עליית הנוער - כפר סילבר פרסי חינוך. NPS\302853
עליית הנוער - כפר סילבר פרסי חינוך. NPS\302868
עליית הנוער - כפר סילבר פרסי חינוך. NPS\302866
תיאור:
עליית הנוער - כפר סילבר פרסי חינוך.
סימול: NPS\302840
תיאור:
עליית הנוער - כפר סילבר פרסי חינוך.
סימול: NPS\302823
תיאור:
עליית הנוער - כפר סילבר פרסי חינוך.
סימול: NPS\302825
תיאור:
עליית הנוער - כפר סילבר פרסי חינוך.
סימול: NPS\302853
תיאור:
עליית הנוער - כפר סילבר פרסי חינוך.
סימול: NPS\302868
תיאור:
עליית הנוער - כפר סילבר פרסי חינוך.
סימול: NPS\302866
עליית הנוער - כפר סילבר פרסי חינוך.
עליית הנוער - כפר סילבר פרסי חינוך.
עליית הנוער - כפר סילבר פרסי חינוך.
עליית הנוער - כפר סילבר פרסי חינוך.
עליית הנוער - כפר סילבר פרסי חינוך.
עליית הנוער - כפר סילבר פרסי חינוך.