תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך לוי אשכול
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת לוי אשכול אל אליהו דובקין בעניין השתתפותו בהנהלת חברות כנציג הסוכנות היהודית, והעתק מכתב מאת אליהו דובקין אל ארי אבנר בעניין מאמרו של אבנר, "עליה וחלוציות", דצמבר 1950–דצמבר 1964 1950- 1964 S68\180
עצים. מעטפות. יער בלפור, האר"י, יער התלמיד, לוי אשכול, יער הילד, חללי שלום הגליל, יער ירושלים, יד קנדי 1980- 1990 KKL5\61780\3
רכבת ישראל. מכתב מאת משה כרמל, שר התחבורה אל לוי אשכל, שר האוצר, ומאת לוי אשכול לזלמן שזר בעניין "נסיעת פקידי ממשלה לירושלים וממנה" באמצעות הרכבת, ספטמבר 1958 - אוקטובר 1958 1958- 1958 S61\332
כתבי יד וטיוטות של מאמרים מאת מחברים שונים: דוד בן גוריון D. Ben Gurion ; אליהו סלפטר E. Salpeter ; א. ויילד O. Wild ; ברטה אורדנג B. Urdang ; לוי אשכול L. Eshcol ; "דני" "Danny" ; יהודה שולביץ' Y. Shulewitz ; א. אורני A. Orny ; ימימה טשרנוביץ; יומן מספר 1133 של "אשדות יעקב"; אריה אריס; מאמר מאת שבתאי קשב שמואל; מונטי ג'ייקובס M.Jacobs ; קלרה סופר C. Soffer ; דורותי בר אדון D. Bar Adon ; ישראל שן I. Shen ; דוד קמחי D. Kimchi ; מ. לקין M. Lakin ; אוגנה קמנקה E. Kamenka ; 1949- 1950 S32\2055
מכתבים, גלויות, מברקים, עלונים, דו"חות מודפסים, קטעי עיתונים אל צלינה סוקולוב בלונדון מאת אנשים פרטיים ומוסדות שונים בעיקר באנגליה ובישראל, בעניינים שונים: ציוניים, ספרותיים, פעילות הסוכנות היהודית והנהלת ויצ"ו בלונדון, התאחדות יהודי פולין בבריטניה הגדולה, הסתדרות "תרבות" בלונדון, הנצחת זכרו של אביה נחום סוקולוב. בין הכותבים: לוי אשכול, נחום גולדמן, הרי סקר, משה גרדון, לאון מרקין, ג'יימס מלקולם, ברטה נובומייסקי, מבש"ן (מנחם מנדל בראונשטיין), מרקוס קרמר, אהרן ניידיץ', ישראל זיף, היינץ גלינסקי 1922- 1965 A18\2922
נוסח דבריהם של ראש מחלקת העלייה יצחק רפאל ושל ראש מחלקת ההתיישבות לוי אשכול במסיבות עיתונאים 1948- 1951 S43\95
ענייני חברי הנההלה של הסוכנות היהודית. התכתבות בין ברוך צוקרמן, הסוכנות היהודית, ניו-יורק ובין זלמן שזר. התכתבות בין חברי הנהלת הסוכנות היהודית, בין היתר: ברל לוקר, יהודה ברגינסקי, צבי לוריא, אליהו דובקין, גיורא יוספטל, דב יוסף, לוי אשכול. התכתבות בין אליהו דובקין ובין נציגי ארגונים ציוניים בחוץ לארץ בעניין גיוס תרומות ובעניין עליה. אוקטובר 1951 - מאי 1953 1951- 1953 S61\114
התכתבות בין ערן לאור, ראש הסוכנות היהודית בארצות אירופה, ז'נבה, לבין נציגי הנהלת הסוכנות היהודית וחברי ממשלת ישראל בעניינים מדיניים וציבוריים שונים, בפרט בדבר השתתפותו של לאור בפעילות איק"ם - Intergovernmental Committee for European Migration. בין המתכתבים: לוי אשכול, משה שרת, גיורא יוספטל, דוד בהרל, ברל לוקר 1949- 1963 A420\242
העתקי מכתבים שנשלחו מאת מיכאל חזני, מהמרכז החקלאי של הסתדרות הפועל המזרחי בארץ-ישראל, אל לוי אשכול, חבר הנהלת הסוכנות היהודית, בעניין דרישת המרכז החקלאי ליחידות נוספות של עולים חדשים ולשמירה על הקו של ההתיישבות הגושית 1949- 1949 S58\99
התכתבות בין ערן לאור (אריך לנדשטיין), בא כח הסוכנות היהודית באירופה, ז'נבה, לבין נציגי הנהלת הסוכנות היהודית וממשלת ישראל, ביניהם גיורא יוספטל, דוד בהרל, לוי אשכול ומשה שרת בירושלים, גוטליב המר (Gottlieb Hammer) בניו יורק, י.[?] דגן בז'נבה, נתן שוולב בווינה, בעניין הסכם בין מדינת ישראל ובין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה - 'הסכם השילומים' ('Wiedergutmachung') 1951- 1960 A420\234
התכתבות בין ערן לאור, ראש הסוכנות היהודית בארצות אירופה, ז'נבה, לבין נציגי הנהלת הסוכנות היהודית וחברי ממשלת ישראל בעניינים מדיניים וציבוריים שונים, בין היתר בעניינים כספיים. בין המתכתבים: גיורא יוספטל, דוד בהרל, חיים רדי, לוי אשכול, משה שרת, אנה שוורץ, מקס קרויצברגר, ולטר איתן, ברל לוקר, נחום גולדמן, דב יוסף, שלמה זלמן שרגאי, מאיר מנדל, י.מ.[?] גלעדי; בצירוף תזכירים והחלטות ההנהלה 1949- 1974 A420\245
העתקי מכתבים מאת תיאודור התלגי אל חברי מועצת המנהלים של קרן קימת לישרל בעניין חילופי אדמה, תזכיר מאת יעקב צור בעניין הצעה למדיניות קרקעית והעתק מכתב מאת לואי אריה פינקוס אל לוי אשכול בעניין הקמת ועדה לקביעת מדיניות קרקעות לאומית, אוגוסט 1963–נובמבר 1964 1963- 1964 S65\315