תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך לוי אשכול
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הסוכנות היהודית בארצות הברית. התכתבות בעניינים שונים בין היתר פעילות מגבית, הצעה לביקורו של ראש הממשלה, לוי אשכול, בוועידת קרנות הסעד של קהילות באמריקה. התכתבות עם דיואי סטון (Dewey D. Stone ) בעניין תקציב הסוכנות וגביית תרומות בקרב קהילות באמריקה. 1961- 1961 S65\152
התכתבות בעניינים שונים בין היתר פעילות ותקציב המועצה הציונית באמריקה (American Zionist Movement), ועידת כנסת הרבנים של התנועה הקונסרבטיבית, פעילות ציונית בקרב הנהגת התנועה וביקורו של ראש הממשלה אשכול לוי בארצות הברית 1964- 1964 S65\166
התכתבות בעניין עניינים כספיים, בין היתר בעניין חובות, מגביות, הלוואות לבניית שיכונים לעולים והתכתבות של לוי אשכול עם נחום גולדמן ועם ציונים בארצות הברית בנושאים אלו 1957- 1960 S80\83
התכתבות עם "התאחדות בעלי מלאכה" בעניין קיום פגישה עם לוי אשכול 1951- 1951 S43\184
נוסח דבריו של לוי אשכול בוועידה הרביעית של "חבר הקבוצות" 1949- 1949 S43\145
כתבי יד מאת מחברים שונים: דוד בן גוריון D. Ben Gurion ; אליהו סלפטר E. Salpeter ; א. ויילד O. Wild ; ברטה אורדנג B. Urdang ; לוי אשכול L. Eshcol ; "דני" "Danny" ; יהודה שולביץ' Y. Shulewitz ; א. אורני A. Orny ; ימימה טשרנוביץ; יומן מספר 1133 של "אשדות יעקב"; אריה אריס; מאמר מאת שבתאי קשב שמואל; מונטי ג'ייקובס M.Jacobs ; קלרה סופר C. Soffer ; דורותי בר אדון D. Bar Adon ; ישראל שן I. Shen ; דוד קמחי D. Kimchi ; מ. לקין M. Lakin ; אוגנה קמנקה E. Kamenka ; 1949- 1950 S32\2055
התכתבות עם ההסתדרות הציונית בקונגו הבלגית בין היתר בעניין ביקורו הצפוי של לוי אשכול שם ודו"ח על המצב בקונגו ערב העצמאות, אפריל-יוני 1960- 1960 S80\217
התכתבות בעניין התקנת גדרות בכבישים על רקע תאונה שבה היה מעורב לוי אשכול 1950- 1950 S43\155
נוסח נאומים שנשא לוי אשכול, טיוטות לנאומים והזמנות להרצאות 1951- 1952 S43\2
נוסח הרצאות שנשא לוי אשכול באירועים שונים בעיקר על ההתיישבות 1949- 1952 S43\1
נוסח נאומים שנישאו במושב הוועד הפועל הציוני, בין השאר נאום של לוי אשכול על ההתיישבות 1952- 1952 S43\66
נאומים מאת יעקב צור (כולל תרגומים; מודפסים במכונת כתיבה): תמצית דבריו בוועידת "הדסה" בשיקגו; ראשי פרקים של נאום בפני חניכי פיקוד ומטה של צבא ההגנה לישראל; נאום בארוחה לכבוד השגרירים הלטיניים (1970); דברים לזכרו של יוסף שכטמן; מפגש של יושב ראש הדירקטוריון של הקרן הקיימת עם הפקידות הבכירה (1970); נאום במנחמיה בקשר לחנוכת יער על שם לוי אשכול; נאומו בכנס "קול האדמה"; נאום באנגלית ביום השבעים לקרן הקיימת; נאום שלא ננאם בוועד הפועל הציוני (1971); "שי עגנון יצר מימד חדש בספרותנו" - הרצאה לזכרו של עגנון שהעלה בוועד הפועל הציוני; דברי יעקב צור לפני באי הקונגרס הציוני הכ"ז; ביקורת על הספר "שחרית של אתמול" מאת יעקב צור (25.01.1966); ראשי פרקים לדברי הפתיחה מאת יעקב צור בימי עיון בנושא ההסברה (22-23.01.1969) 1966- 1971 A326\228