תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך לוי אשכול
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הרצאות של לוי אשכול 1949- 1952 S43\1
"עדות אישית", כתב יד של זכרונותיו של אברהם וולפנזון, מזכירו האישי של דוד בן-גוריון בעשור האחרון לחייו, בעניין יחסו לאישים פוליטיים שונים, ביניהם: לוי אשכול, יגאל אלון, משה דיין, גולדה מאיר, ושמעון פרס 2013- 2014 K13\321\4
מכתבים אל גרדה לופט בענייני עבודתה כעיתונאית מאת משה שרת, לוי אשכול, זלמן שזר, פנחס רוזן, ישעיהו פורדר, טדי קולק, עמנואל שרשבסקי (ששר), ורה ופליקס מרכנד, ש.[?] גיורצמן ואחרים 1950- 1986 A504\30
התכתבות בין ישראל ארווין גולדווסר, ניו יורק, לבין נציגי מוסדות שונים, ביניהם שר האוצר לוי אשכול; ראש עיריית נתניה עובד בן עמי; עקיבא קונין (Akiva Kounine), ניו יורק; ונציגי חברות בניו יורק ובחיפה, בעניין American Israeli Development Corporation 1954- 1955 A425\2
התכתבות, כולל תזכירים, בין ישראל ארווין גולדווסר, ניו יורק, לבין שר האוצר לוי אשכול, ירושלים - ניו יורק 1953- 1955 A425\8
התכתבות בין ישראל ארווין גולדווסר, ניו יורק, לבין צ'רלס רוזנבלום (Charles J. Rosenbloom), פיטסבורג שבפנסילבניה, בצירוף העתק של תזכיר בדבר פגישת גולדווסר עם שר האוצר לוי אשכול שהתקיימה ב-25.01.1953 1953- 1953 A425\20
הצעתו של צבי לופט בדבר מלווה לאומי, סקורות והצעות כלכליות אחרות, בפרט על הקואופרציה החקלאית העברית בארץ ישראל (1936); פרוטוקול הישיבה - הצעות למנהל הפיתוח, בהשתתפות חיים ארלוזורוב, משה שרתוק, מנחם אוסישקין, יצחק בן צבי, ארתור רופין, אברהם גרנובסקי, לוי שקולניק (אשכול), בבלי, סמילנסקי, וילקנסקי ומדזיני (02.02.1932); מכתב אל צבי לופט מאת מנהל הטכניון העברי בחיפה (24.04.1936) וחוזר אל צבי לופט מאת ועדת הבחירות המרכזית של רשימת פועלי ארץ ישראל לקונגרס הציוני העשרים (05.07.1937) 1932- 1937 A504\13
תזכירים ומכתבים מאת צבי לופט אל נציגי מוסדות שונים: מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל (14.08.1941), יוסף שפרינצק (24.02.1946), לוי שקולניק (אשכול) - מרכז המפקד לשרות העם (29.03.1948, 28.06.1948), דוד בן גוריון ואליעזר קפלן (28.06.1948), שר הבטחון (27.06.1948) ופליקס רוזנבליט - שר המשפטים (04.07.1948), דובדבני - מזכירות מפלגת פועלי ארץ ישראל (04.07.1948), פנחס לוביאנקר-לבון (04.07.1948) 1941- 1948 A504\18
התכתבות בין צבי (גרגור) פרבר, תל אביב, לבין נציגי מוסדות שונים בישראל בעניין הצעות ליצוא טקסטיל וקליטת עולים אקדמאיים. בין המתכתבים: זאב שרף וחיים צדוק, שרי המסחר והתעשייה, ירושלים; אריה אליאב, סגן שר המסחר והתעשייה; פנחס ספיר, שר האוצר; אהרן כידן, היועץ הכלכלי של משרד ראש הממשלה בירושלים; יגאל אלון, שר העבודה; ראש הממשלה ושר הבטחון לוי אשכול; גולדה מאיר, מזכירת מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב; שושנה מירוני, מרכזת לשכת שר המסחר והתעשייה, ירושלים; יעקב הרצוג, המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה; זהר סירין, מנהלת לשכת סגן ראש הממשלה ושר קליטת העלייה; מיכאל היימן בשם הנהלת הארכיון הציוני המרכזי בירושלים 1960- 1969 A415\11
התכתבות בין שמעון שרשבסקי לבין אישים שונים, בעיקר בעניין אגודת "איחוד" להתקרבות יהודית - ערבית, ירושלים, בטאון "נר" של האגודה, ו"אל-נור" - מוסף ערבי של "נר", בסדר אלפביתי (בין המתכתבים: אבא אבן, לוי אשכול, יהודה אבן-שמואל, מנחם בגין, יוסף בורג, נחום גולדמן, שלמה הלל, ד"ר ט. כנען, גאורג לנדאואר, ישעיהו לייבוביץ, יהודה לייב מאגנס, שמעון פרס, לורד קאקאדון) 1948- 1974 A381\34
התכתבות עם דוד בן גוריון, לוי אשכול, מרדכי ארגוב, משה שרת, אגון נשים ציוניות כלליות, התכתבות בן גוריון עם יוסף סרלין, פרטיכל הוועדה למדיניות חוץ של הסתדרות הציונים הכללים, מכתבים מי"א פליסהאואר גם בענין רפורמת המטבע בהולנד, עם אישים ישראליים י' בבלי וע' איכילוב, חברים בהסתדרות הציונים הכלליים בעניין שובו של ברנשטיין כשר המסחר והתעשיה, הסתדרות האכרים, העתק מכתב בן גוריון לישראל רוקח שר הפנים, שני גליונות של Israel News Service 1952- 1954 A309\54
התכתבויות וקטעי עיתונות על לוי אשכול A325\180