תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך לוי אשכול
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
כתבי יד וטיוטות של מאמרים מאת מחברים שונים: דוד בן גוריון D. Ben Gurion ; אליהו סלפטר E. Salpeter ; א. ויילד O. Wild ; ברטה אורדנג B. Urdang ; לוי אשכול L. Eshcol ; "דני" "Danny" ; יהודה שולביץ' Y. Shulewitz ; א. אורני A. Orny ; ימימה טשרנוביץ; יומן מספר 1133 של "אשדות יעקב"; אריה אריס; מאמר מאת שבתאי קשב שמואל; מונטי ג'ייקובס M.Jacobs ; קלרה סופר C. Soffer ; דורותי בר אדון D. Bar Adon ; ישראל שן I. Shen ; דוד קמחי D. Kimchi ; מ. לקין M. Lakin ; אוגנה קמנקה E. Kamenka ; 1949- 1950 S32\2055
מכתבים, גלויות, מברקים, עלונים, דו"חות מודפסים, קטעי עיתונים אל צלינה סוקולוב בלונדון מאת אנשים פרטיים ומוסדות שונים בעיקר באנגליה ובישראל, בעניינים שונים: ציוניים, ספרותיים, פעילות הסוכנות היהודית והנהלת ויצ"ו בלונדון, התאחדות יהודי פולין בבריטניה הגדולה, הסתדרות "תרבות" בלונדון, הנצחת זכרו של אביה נחום סוקולוב. בין הכותבים: לוי אשכול, נחום גולדמן, הרי סקר, משה גרדון, לאון מרקין, ג'יימס מלקולם, ברטה נובומייסקי, מבש"ן (מנחם מנדל בראונשטיין), מרקוס קרמר, אהרן ניידיץ', ישראל זיף, היינץ גלינסקי 1922- 1965 A18\2922
עצים. מעטפות. יער בלפור, האר"י, יער התלמיד, לוי אשכול, יער הילד, חללי שלום הגליל, יער ירושלים, יד קנדי 1980- 1990 KKL5\61780\3
מכתב מאת לוי אשכול אל אליהו דובקין בעניין השתתפותו בהנהלת חברות כנציג הסוכנות היהודית, והעתק מכתב מאת אליהו דובקין אל ארי אבנר בעניין מאמרו של אבנר, "עליה וחלוציות", דצמבר 1950–דצמבר 1964 1950- 1964 S68\180
רכבת ישראל. מכתב מאת משה כרמל, שר התחבורה אל לוי אשכל, שר האוצר, ומאת לוי אשכול לזלמן שזר בעניין "נסיעת פקידי ממשלה לירושלים וממנה" באמצעות הרכבת, ספטמבר 1958 - אוקטובר 1958 1958- 1958 S61\332
ענייני חברי הנההלה של הסוכנות היהודית. התכתבות בין ברוך צוקרמן, הסוכנות היהודית, ניו-יורק ובין זלמן שזר. התכתבות בין חברי הנהלת הסוכנות היהודית, בין היתר: ברל לוקר, יהודה ברגינסקי, צבי לוריא, אליהו דובקין, גיורא יוספטל, דב יוסף, לוי אשכול. התכתבות בין אליהו דובקין ובין נציגי ארגונים ציוניים בחוץ לארץ בעניין גיוס תרומות ובעניין עליה. אוקטובר 1951 - מאי 1953 1951- 1953 S61\114
נוסח דבריהם של ראש מחלקת העלייה יצחק רפאל ושל ראש מחלקת ההתיישבות לוי אשכול במסיבות עיתונאים 1948- 1951 S43\95
התכתבות של נציגי הנהלת הסוכנות היהודית ומשרדי ממשלת ישראל בעניין המשא ומתן על השילומים מגרמניה וראשות משלחת השילומים. בין המתכתבים: משה שרת, לוי אשכול, ערן לאור, גיורא יוספטל, הלל דן, פנחס ספיר, מכס שניבלג (Max Schnebalg), פליקס שנער (ראש משלחת השילומים הישראלית בקלן, מערב גרמניה), א.[?] רוזן (חבר המשלחת בקלן) 1952- 1954 A420\246
העתקי מכתבים מאת תיאודור התלגי אל חברי מועצת המנהלים של קרן קימת לישרל בעניין חילופי אדמה, תזכיר מאת יעקב צור בעניין הצעה למדיניות קרקעית והעתק מכתב מאת לואי אריה פינקוס אל לוי אשכול בעניין הקמת ועדה לקביעת מדיניות קרקעות לאומית, אוגוסט 1963–נובמבר 1964 1963- 1964 S65\315
התכתבות בין ערן לאור, ראש הסוכנות היהודית בארצות אירופה, ז'נבה, לבין נציגי הנהלת הסוכנות היהודית וחברי ממשלת ישראל בעניינים מדיניים וציבוריים שונים, בפרט בדבר השתתפותו של לאור בפעילות איק"ם - Intergovernmental Committee for European Migration. בין המתכתבים: לוי אשכול, משה שרת, גיורא יוספטל, דוד בהרל, ברל לוקר 1949- 1963 A420\242
התכתבות בין ערן לאור (אריך לנדשטיין), גזבר הסוכנות היהודית באירופה, ז'נבה, לבין חברי הנהלת הסוכנות היהודית, משרד החוץ, משרד התחבורה, בנק לאומי ומוסדות אחרים בישראל, ביניהם משה שרת, לוי אשכול, לואי אריה פינקוס, גיורא יוספטל, דב יוסף, ברל לוקר, צבי לוקר, דוד בהרל, ישראל שפירא, י.מ.[?] גלעדי, אריה לאון (לייב) דולצ'ין, טדי קולק, דליה יעקובי; תזכירים וקטעי עיתונים בעניין פעילותו המדינית והציבורית של ערן לאור, בפרט בדבר איסוף כספים למען הסוכנות בצרפת 1949- 1973 A420\221
התכתבות בין ערן לאור, ז'נבה - ירושלים, לבין אנשים שונים בישראל, אירופה וארצות הברית, קטעי עיתונים והעתקי פרסומים בעניינים פוליטיים, ציבוריים, היסטוריים וספרותיים, בין היתר בעניין הפצת ספרים מאת לאור; בצירוף סקירות ודברי דפוס, בפרט מתקופת עבודתו של לאור בז'נבה כראש הסוכנות היהודית באירופה. בין המתכתבים: לוי אשכול, חיים רדי, דוד בהרל, טרוד (גרטרודה) פול (Trude Poll בניו יורק), ורה וקורט מיי (Kurt & Vera May), אטיין מנאך (Etienne Manac'h), קלאוס ואגנבך (Klaus Wagenbach), בנימין פרנץ (Benjamin B. Ference), פטר שייר-גריבובסקי (Peter Schier-Gribowsky), רוי סטרונג (Roy Strong), מרגוט וולף (Margot Wolff), יון רוז (June Rose) ואחרים 1945- 1981 A420\90