תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך לוי אשכול
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הרצאות של לוי אשכול 1949- 1952 S43\1
התכתבות בין שמעון שרשבסקי לבין אישים שונים, בעיקר בעניין אגודת "איחוד" להתקרבות יהודית - ערבית, ירושלים, בטאון "נר" של האגודה, ו"אל-נור" - מוסף ערבי של "נר", בסדר אלפביתי (בין המתכתבים: אבא אבן, לוי אשכול, יהודה אבן-שמואל, מנחם בגין, יוסף בורג, נחום גולדמן, שלמה הלל, ד"ר ט. כנען, גאורג לנדאואר, ישעיהו לייבוביץ, יהודה לייב מאגנס, שמעון פרס, לורד קאקאדון) 1948- 1974 A381\34
התכתבות עם דוד בן גוריון, לוי אשכול, מרדכי ארגוב, משה שרת, אגון נשים ציוניות כלליות, התכתבות בן גוריון עם יוסף סרלין, פרטיכל הוועדה למדיניות חוץ של הסתדרות הציונים הכללים, מכתבים מי"א פליסהאואר גם בענין רפורמת המטבע בהולנד, עם אישים ישראליים י' בבלי וע' איכילוב, חברים בהסתדרות הציונים הכלליים בעניין שובו של ברנשטיין כשר המסחר והתעשיה, הסתדרות האכרים, העתק מכתב בן גוריון לישראל רוקח שר הפנים, שני גליונות של Israel News Service 1952- 1954 A309\54
התכתבות בין גיורא יוספטל לבין נציגי מוסדות שונים בעניינים מדיניים. בין המתכתבים: דוד בן-גוריון, יצחק טבנקין, לוי אשכול, גולדה מאיר, נחום גולדמן, פנחס לבון, אהרון בקר, אהרון רמז, זלמן ארן, גרשון אגרון, שאול אביגור, א. הרמן, אבא אבן, ישראל גורי, יזהר סמילנסקי, נתן רוטנשטרייך, דוד הורוביץ, משה דיין, מאיר יערי, אמנון לין, קלמן לוין, פנחס רוזן, ישעיהו פרדר, מנחם דורמן, ד. הכהן. בתיק גם מכתב מאת דוד בן-גוריון אל גאורג לנדאואר (01.12.1957) ודברי גיורא יוספטל לפני המשלחת הגרמנית להסכם השילומים (30.03.1952) 1952- 1962 A344\9
התכתבויות וקטעי עיתונות על לוי אשכול A325\180
מכתב מאת לוי שקולניק [אשכול], משרד ארצישראלי בברלין, אל מרטין איינשטיין, אוגסבורג, בעניין חוזה עם חברת "יכין" על רכישת קרקע ונטיעות, 5.09.1933 (גרמנית) 1933- 1933 K12\135
בולטין באנגלית מאת הנהלת קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל (Keren Hayesod - United Israel Appeal), ירושלים; גליונות מכילים חוזרים וסקירות מאת יהודה ליס ונאומים מאת מנהיגי התנועה הציונית ביניהם נחום גולדמן, לוי אשכול, אליהו דובקין, בעיקר בוועידה העולמית של קרן היסוד שהתקיימה ב-20-22.12.1960 (20.10.1960 - 22.12.1960) 1960- 1960 KH4\5779\4
הועידה העולמית של קרן היסוד שהתכנסה בירושלים בדצמבר 1964. תמלילי נאומים של ישראל גולדשטיין, וולף פרי (Woolf Perry), לואי אריה פינקוס, נחום גולדמן, לוי אשכול, פנחס ספיר, ומרדכי איש שלום 1964- 1964 KH4\13412
הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים - כללי. התכתבות בין נציגי מחלקות שונות של הנהלת הסוכנות בירושלים לבין נציגי הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים והוועד הארצי לקרן היסוד בתל אביב, בעניינים שונים, בפרט הצעת תקציב לשנת תש"י, הצעת חוק מעמד ההסתדרות הציונית - הסוכנות היהודית בשנת תשי"ב; דו"חות, תזכירים, רשימות וסקירות, בין היתר על ועידת הציונים הכלליים בירושלים במאי 1952 ופעילות המחלקה לענייני היהודים במזרח התיכון; פרוטוקולים וסדר היום של ישיבות הנהלת הסוכנות ומושב הוועד הפועל הציוני בהשתתפות ברל לוקר ולוי אשכול; תדפיסים וקטעי עיתונים (02.12.1948 - 30.05.1952) 1948- 1952 KH4\6124
מכתבים אל משה ישי מאת אנשים שונים, ביניהם חברי הוועד הפועל הזמני של הפדרציה העממית "צעירי ציון" (רדיקליים), ורשה, 1919; מאת אדולף צימרמן בתל אביב, 15.07.1951; מכתב תודה מאת לוי אשכול על תמיכתו בו במסגרת את"א (אזרחים תומכי אשכול) בבחירות, 03.01.1966 1919- 1966 A421\3
עצים. כללי ומעטפות: יער הנשיא ויצמן, לוי אשכול, שמיר יצחק 1995- 1997 KKL5\67171\2
חברת המים "מקורות" בתל אביב ומפעלי מים אחרים. מכתב מאת משה אוסוסקין בשם הנהלת קרן היסוד בירושלים אל לוי אשכול, הסוכנות היהודית (03.09.1950); דו"ח על קווי המים שהונחו במפעל הנגב, מאת חברת "מקורות" אל הוועד הארצי לקרן היסוד בירושלים (11.02.1952); מכתב מאת הוועד הארצי לקרן היסוד בישראל, תל אביב, אל הלשכה הראשית של קרן היסוד, מחלקת הנוער, ירושלים (13.02.1952); החלטות שהתקבלו בישיבת מועצת מנהלי חברת המים הישראלית ב-23.04.1952 במשרדי החברה בתל אביב; מכתבים מאת עמוס צור ויהודה ליס בשם הנהלת קרן היסוד בירושלים אל הנהלת "מקורות" (אוקטובר - נובמבר 1953); חוברת "מקורות - חברת המים", תל אביב, 1953\1954; קטע מעיתון "הארץ" בעניין השקעת "מקורות" ב-1950\1951 1952- 1953 KH4\6016