תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך לוי אשכול
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות עם ההסתדרות הציונית בקונגו הבלגית בין היתר בעניין ביקורו הצפוי של לוי אשכול שם ודו"ח על המצב בקונגו ערב העצמאות, אפריל-יוני 1960- 1960 S80\217
התכתבות עם "התאחדות בעלי מלאכה" בעניין קיום פגישה עם לוי אשכול 1951- 1951 S43\184
נוסח דבריו של לוי אשכול בוועידה הרביעית של "חבר הקבוצות" 1949- 1949 S43\145
התכתבות בעניין עניינים כספיים, בין היתר בעניין חובות, מגביות, הלוואות לבניית שיכונים לעולים והתכתבות של לוי אשכול עם נחום גולדמן ועם ציונים בארצות הברית בנושאים אלו 1957- 1960 S80\83
נוסח נאומים שנשא לוי אשכול, טיוטות לנאומים והזמנות להרצאות 1951- 1952 S43\2
נוסח הרצאות שנשא לוי אשכול באירועים שונים בעיקר על ההתיישבות 1949- 1952 S43\1
נוסח נאומים שנישאו במושב הוועד הפועל הציוני, בין השאר נאום של לוי אשכול על ההתיישבות 1952- 1952 S43\66
התכתבות בין שלמה זלמן שרגאי לבין נציגי מערכת הירחון "Commentary", ניו יורק (ביניהם סגן העורך נתן גלזר), ולבין אנשים שונים בירושלים, רמת יצחק וניו יורק בעניין פרסומיו של שרגאי בעיתון. בין היתר מכתבים מאת שרגאי, בפרט אל לוי אשכול, בנוגע ליחס בין שתי המפלגות 1950- 1965 A374\204
התכתבות בעניין התקנת גדרות בכבישים על רקע תאונה שבה היה מעורב לוי אשכול 1950- 1950 S43\155
מאמרים וסקירות מאת יעקב צור (טשרנוביץ) במסגרת חומר שהוכן לכתיבת ספר (בעיקר מודפסים במכונת כתיבה, כולל טיוטות), המכיל: קובץ רשימות על תקופת "חומה ומגדל", "בימי בראשית של שרות החוץ", "כאשר אימו הפורעים על גבולותיה של תל אביב - פרקי זיכרונות", "בירושלים הנצורה", "דור שלישי (מפנקס הפגישות)", "לוי אשכול - הבונה הגדול", "שיחות ברדיו ותוכנית רדיו", "האמריקאית בסלוניקי", "מעשה בלעם בדרומה של יבשת", "יום הנגב", "ארגונים" בשרון", "כיצד עלינו ב-ב' בנובמבר להרי הגליל", "ממשגב עם עד רביבים", "ברוריה לאחר הסופה", "בימי עלייה", "חוליות חדשות בשרשרת", "במסכת הימים", "הטוחן מתל-אל-קאדי", "בנגב בימי מערכה - המלחמה המיוחדת שלנו", "דיוקנה של שנה אחת", "בנותיה החדשות של אמא צפת" 1969- 1976 A326\329
נאומים מאת יעקב צור (כולל תרגומים; מודפסים במכונת כתיבה): תמצית דבריו בוועידת "הדסה" בשיקגו; ראשי פרקים של נאום בפני חניכי פיקוד ומטה של צבא ההגנה לישראל; נאום בארוחה לכבוד השגרירים הלטיניים (1970); דברים לזכרו של יוסף שכטמן; מפגש של יושב ראש הדירקטוריון של הקרן הקיימת עם הפקידות הבכירה (1970); נאום במנחמיה בקשר לחנוכת יער על שם לוי אשכול; נאומו בכנס "קול האדמה"; נאום באנגלית ביום השבעים לקרן הקיימת; נאום שלא ננאם בוועד הפועל הציוני (1971); "שי עגנון יצר מימד חדש בספרותנו" - הרצאה לזכרו של עגנון שהעלה בוועד הפועל הציוני; דברי יעקב צור לפני באי הקונגרס הציוני הכ"ז; ביקורת על הספר "שחרית של אתמול" מאת יעקב צור (25.01.1966); ראשי פרקים לדברי הפתיחה מאת יעקב צור בימי עיון בנושא ההסברה (22-23.01.1969) 1966- 1971 A326\228
מאמרים מאת יעקב צור (מודפסים במכונת כתיבה, כולל העתקים וטיוטות, מסודרים לפי שמות, מספרים ותאריכי כתיבת המאמרים): "צרפת, הקומוניסטים ודה גול", "פגישה עם הפתק שנעלם", "שנות ההגנה שלי בירושלים", "על דור בלי אגדה ועל אגדת היישוב", "The long forgotten note", "מה מלילה ישובים על הגבול", "פרשת השליחים שנעלמו באלג'יריה", "ההומור השחור על העריץ האדום", "ויהי בימי לינדון ג'ונסון (מפנקס המסע לארצות הברית)", "עכשיו מובן מדוע הופתעה ירושלים", "צלילות דעת ואומץ להצלפה עצמית", "מעשה בספריה על הר סיני ובספר על סואץ", "גם אלה דברי דה גול - מה חשב נשיא צרפת, בראשית שלטונו, על ישראל", "מפלגה", "פרישתו של נהג", "אחדות יהודית ותרדמה ציונית", "על סליחה ומחילה ועל מידה של דרך ארץ", "לוי אשכול - הבונה הגדול", "מרד הגנראלים" של מורסי שאל", "ימים בירושלים הנצורה", "The day it happened - 1948" 1968- 1969 A326\205