תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך לוי אשכול
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
העתק תשובתו של לוי אשכול, ראש הממשלה, ליעקב בלאושטיין, נשיא הוועד האמריקני (The American Jewish committe) S65\82-1t
סיכום שיחה בין לוי אשכול ויצחק רפאל לבין שמואל פסמן ("ג'וינט") בדבר סידורי העברת הטיפול בענייני עלייה מהג'וינט לסוכנות היהודית L10\625-1t
נוסח ברכה של לוי אשכול, ראש הממשלה, לוועד הפועל הציוני S65\137-2t
דברי ברכה מאת ראש הממשלה לוי אשכול לרגל ביקור חברי משלחת המגבית המאוחדת, אוקטובר 1964 S65\147-2t
העתק מכתב מאת ק. מן המנהל הכללי של ההסתדרות הרפואית הדסה אל שר האוצר לוי אשכול בעניין הצורך בהגדלת ההקצבה של משרד האוצר S80\307-1t
העתק מכתב מאת נחום גולדמן אל לוי אשכול בעניינים שונים, בין היתר בעניין הסכמי השילומים עם גרמניה ומנהל הקרקעות הלאומיות S80\124-5t
סקירה על מפעל הבתים המשותפים במזרח תל אביב S43\262-1t
חוזר מאת מנהל גני הילדים בפתח תקוה בעניין תזונת הילדים בגנים S43\278-2t
העתק מכתב (ללא חתימה) מאת הרבנות הראשית אל מנהל מחלקת העלייה בעניין האיסור לאשר עליית ילדים שלא עברו ברית מילה S43\271-3t
חוזר מטעם סיעת "העובד הדתי" בהסתדרות בנוגע לתחבורה בשבת בחיפה S43\271-1t
תעתיק ידיעה על נאומו של מזכיר המפלגה הקומוניסטית י. [?] מיקוניס: "הציונות - לאומנות בורגנית", שפורסם בעיתון "הארץ" S43\213-1t
מאמר מאת י. [?] אשד על משפטי פראג S43\211-1t
תיאור:
העתק תשובתו של לוי אשכול, ראש הממשלה, ליעקב בלאושטיין, נשיא הוועד האמריקני (The American Jewish committe)
סימול: S65\82-1t
תיאור:
סיכום שיחה בין לוי אשכול ויצחק רפאל לבין שמואל פסמן ("ג'וינט") בדבר סידורי העברת הטיפול בענייני עלייה מהג'וינט לסוכנות היהודית
סימול: L10\625-1t
תיאור:
נוסח ברכה של לוי אשכול, ראש הממשלה, לוועד הפועל הציוני
סימול: S65\137-2t
תיאור:
דברי ברכה מאת ראש הממשלה לוי אשכול לרגל ביקור חברי משלחת המגבית המאוחדת, אוקטובר 1964
סימול: S65\147-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת ק. מן המנהל הכללי של ההסתדרות הרפואית הדסה אל שר האוצר לוי אשכול בעניין הצורך בהגדלת ההקצבה של משרד האוצר
סימול: S80\307-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת נחום גולדמן אל לוי אשכול בעניינים שונים, בין היתר בעניין הסכמי השילומים עם גרמניה ומנהל הקרקעות הלאומיות
סימול: S80\124-5t
תיאור:
סקירה על מפעל הבתים המשותפים במזרח תל אביב
סימול: S43\262-1t
תיאור:
חוזר מאת מנהל גני הילדים בפתח תקוה בעניין תזונת הילדים בגנים
סימול: S43\278-2t
תיאור:
העתק מכתב (ללא חתימה) מאת הרבנות הראשית אל מנהל מחלקת העלייה בעניין האיסור לאשר עליית ילדים שלא עברו ברית מילה
סימול: S43\271-3t
תיאור:
חוזר מטעם סיעת "העובד הדתי" בהסתדרות בנוגע לתחבורה בשבת בחיפה
סימול: S43\271-1t
תיאור:
תעתיק ידיעה על נאומו של מזכיר המפלגה הקומוניסטית י. [?] מיקוניס: "הציונות - לאומנות בורגנית", שפורסם בעיתון "הארץ"
סימול: S43\213-1t
תיאור:
מאמר מאת י. [?] אשד על משפטי פראג
סימול: S43\211-1t
העתק תשובתו של לוי אשכול, ראש הממשלה, ליעקב בלאושטיין, נשיא הוועד האמריקני (The American Jewish committe)
סיכום שיחה בין לוי אשכול ויצחק רפאל לבין שמואל פסמן ("ג'וינט") בדבר סידורי העברת הטיפול בענייני עלייה מהג'וינט לסוכנות היהודית
נוסח ברכה של לוי אשכול, ראש הממשלה, לוועד הפועל הציוני
דברי ברכה מאת ראש הממשלה לוי אשכול לרגל ביקור חברי משלחת המגבית המאוחדת, אוקטובר 1964
העתק מכתב מאת ק. מן המנהל הכללי של ההסתדרות הרפואית הדסה אל שר האוצר לוי אשכול בעניין הצורך בהגדלת ההקצבה של משרד האוצר
העתק מכתב מאת נחום גולדמן אל לוי אשכול בעניינים שונים, בין היתר בעניין הסכמי השילומים עם גרמניה ומנהל הקרקעות הלאומיות
סקירה על מפעל הבתים המשותפים במזרח תל אביב
חוזר מאת מנהל גני הילדים בפתח תקוה בעניין תזונת הילדים בגנים
העתק מכתב (ללא חתימה) מאת הרבנות הראשית אל מנהל מחלקת העלייה בעניין האיסור לאשר עליית ילדים שלא עברו ברית מילה
חוזר מטעם סיעת "העובד הדתי" בהסתדרות בנוגע לתחבורה בשבת בחיפה
תעתיק ידיעה על נאומו של מזכיר המפלגה הקומוניסטית י. [?] מיקוניס: "הציונות - לאומנות בורגנית", שפורסם בעיתון "הארץ"
מאמר מאת י. [?] אשד על משפטי פראג