תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך לוי אשכול
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת שר האוצר לוי אשכול אל זלמן שזר בעניין פטור ממכס עבור הסוכנות היהודית. S61\140-2t
מכתב מאת שר האוצר לוי אשכול אל זלמן שזר בעניין הטבות עבור מקבלי פיצויים מגרמניה וארצות אחרות S61\180-4t
העתק מכתב מאת Jim Novy אל לוי אשכול בעניין קבלת הלוואה מהממשל האמריקני לקרן המחקר של אנציקלופדיה יודאיקה S68\151-2t
העתק מכתב מאת אליהו ששון אל לוי אשכול בעניין הצעות לעידוד עלייה מצרפת S68\104-16t
מכתב תלונה מאת משה קול אל לוי אשכול, שר האוצר בעניין ביטול "הסידורים המיוחדים" הכלכליים עבור מחלקת עלית הנוער S61\192-15t
העתק מכתב מינוי מאת לוי אשכול, שר האוצר אל מרדכי שטנר לתפקיד "ממונה על החסכון במדינה" A654\69-6t
העתק מכתב מאת משה שרת אל לוי אשכול בעניין סכסוך בקהילה היהודית בקולומביה S65\368-4t
הזמנה אל "טכס הגרלה הראשונה של פרסים לרוכשי אגרות-החוב של חיל" מאת מ. קירשברג עבור זלמן שזר, דב יוסף, לוי אשכול וחברי הנהלת הסוכנות היהודית S61\87-1t
העתק דוח מאת צבי לוקר על ביקורו של לוי אשכול בפריז S6\298-6t
העתק מכתב מאת לוי אשכול אל נתן רוטנשטרייך, יהושע אריאלי, ישראל ביטמן, יונה כסה, פנחס לבון ועמוס עוז בעניין המשך פעילותם במסגרת מפלגת פועלי ארץ ישראל [מפא"י] S65\388-6t
העתק מכתב מאת נתן רוטנשטרייך אל לוי אשכול בעניין עמדת קבוצת "מן היסוד" בפרשת לבון S65\388-4t
העתק מכתב מאת לוי אשכול אל דוד בן גוריון בעניין פיטורי פנחס לבון ופרישת חברי קבוצת "מן היסוד" ממפלגת פועלי ארץ ישראל [מפא"י] S65\388-5t
תיאור:
מכתב מאת שר האוצר לוי אשכול אל זלמן שזר בעניין פטור ממכס עבור הסוכנות היהודית.
סימול: S61\140-2t
תיאור:
מכתב מאת שר האוצר לוי אשכול אל זלמן שזר בעניין הטבות עבור מקבלי פיצויים מגרמניה וארצות אחרות
סימול: S61\180-4t
תיאור:
העתק מכתב מאת Jim Novy אל לוי אשכול בעניין קבלת הלוואה מהממשל האמריקני לקרן המחקר של אנציקלופדיה יודאיקה
סימול: S68\151-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת אליהו ששון אל לוי אשכול בעניין הצעות לעידוד עלייה מצרפת
סימול: S68\104-16t
תיאור:
מכתב תלונה מאת משה קול אל לוי אשכול, שר האוצר בעניין ביטול "הסידורים המיוחדים" הכלכליים עבור מחלקת עלית הנוער
סימול: S61\192-15t
תיאור:
העתק מכתב מינוי מאת לוי אשכול, שר האוצר אל מרדכי שטנר לתפקיד "ממונה על החסכון במדינה"
סימול: A654\69-6t
תיאור:
העתק מכתב מאת משה שרת אל לוי אשכול בעניין סכסוך בקהילה היהודית בקולומביה
סימול: S65\368-4t
תיאור:
הזמנה אל "טכס הגרלה הראשונה של פרסים לרוכשי אגרות-החוב של חיל" מאת מ. קירשברג עבור זלמן שזר, דב יוסף, לוי אשכול וחברי הנהלת הסוכנות היהודית
סימול: S61\87-1t
תיאור:
העתק דוח מאת צבי לוקר על ביקורו של לוי אשכול בפריז
סימול: S6\298-6t
תיאור:
העתק מכתב מאת לוי אשכול אל נתן רוטנשטרייך, יהושע אריאלי, ישראל ביטמן, יונה כסה, פנחס לבון ועמוס עוז בעניין המשך פעילותם במסגרת מפלגת פועלי ארץ ישראל [מפא"י]
סימול: S65\388-6t
תיאור:
העתק מכתב מאת נתן רוטנשטרייך אל לוי אשכול בעניין עמדת קבוצת "מן היסוד" בפרשת לבון
סימול: S65\388-4t
תיאור:
העתק מכתב מאת לוי אשכול אל דוד בן גוריון בעניין פיטורי פנחס לבון ופרישת חברי קבוצת "מן היסוד" ממפלגת פועלי ארץ ישראל [מפא"י]
סימול: S65\388-5t
מכתב מאת שר האוצר לוי אשכול אל זלמן שזר בעניין פטור ממכס עבור הסוכנות היהודית.
מכתב מאת שר האוצר לוי אשכול אל זלמן שזר בעניין הטבות עבור מקבלי פיצויים מגרמניה וארצות אחרות
העתק מכתב מאת Jim Novy אל לוי אשכול בעניין קבלת הלוואה מהממשל האמריקני לקרן המחקר של אנציקלופדיה יודאיקה
העתק מכתב מאת אליהו ששון אל לוי אשכול בעניין הצעות לעידוד עלייה מצרפת
מכתב תלונה מאת משה קול אל לוי אשכול, שר האוצר בעניין ביטול "הסידורים המיוחדים" הכלכליים עבור מחלקת עלית הנוער
העתק מכתב מינוי מאת לוי אשכול, שר האוצר אל מרדכי שטנר לתפקיד "ממונה על החסכון במדינה"
העתק מכתב מאת משה שרת אל לוי אשכול בעניין סכסוך בקהילה היהודית בקולומביה
הזמנה אל "טכס הגרלה הראשונה של פרסים לרוכשי אגרות-החוב של חיל" מאת מ. קירשברג עבור זלמן שזר, דב יוסף, לוי אשכול וחברי הנהלת הסוכנות היהודית
העתק דוח מאת צבי לוקר על ביקורו של לוי אשכול בפריז
העתק מכתב מאת לוי אשכול אל נתן רוטנשטרייך, יהושע אריאלי, ישראל ביטמן, יונה כסה, פנחס לבון ועמוס עוז בעניין המשך פעילותם במסגרת מפלגת פועלי ארץ ישראל [מפא"י]
העתק מכתב מאת נתן רוטנשטרייך אל לוי אשכול בעניין עמדת קבוצת "מן היסוד" בפרשת לבון
העתק מכתב מאת לוי אשכול אל דוד בן גוריון בעניין פיטורי פנחס לבון ופרישת חברי קבוצת "מן היסוד" ממפלגת פועלי ארץ ישראל [מפא"י]