תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך לוי אשכול
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
דין וחשבון מאת הוועדה לחקירת פרשת הקמתחברת "קדם" ורכישת האנייה "קדמה" S43\127-1t
דוח על ביקור בראש העין ועין שמר, המזכיר את היעלמותם של חסן סאלם דעוס (אשתו של יחיא יחיא גראמה), צדקה (בת נסים חסן שעאר) ואמאן (בת יוסף יחיא לוי) S43\271-2t
העתק מכתב מאת נחום גולדמן אל לוי אשכול בעניינים שונים, בין היתר בעניין הסכמי השילומים עם גרמניה ומנהל הקרקעות הלאומיות S80\124-5t
מברק מאת שרת אל אליעזר קפלן בעניין הטלת מס על כספי המגבית S43\290-1t
נתונים כספיים על השקעות הסוכנות היהודית בחברות התיישבות, בחברות שיכון, במוסדות אשראי ובחברות תעשייה ופיתוח S43\282-3t
חוזר מאת מנהל גני הילדים בפתח תקוה בעניין תזונת הילדים בגנים S43\278-2t
הצעה מאת ב. [?] תורן (טורוקור) לכינוס יהודי עולמי לעידוד השקעות הון S43\277-1t
רשימה שמית של חברי הנהלת הסוכנות המכהנים כחברים בהנהלות מוסדות וחברות S43\282-2t
תזכיר בעניין הקמת "חברת אם" למימון המוסדות המיישבים שהוקמו בעזרתה או בהשתתפותה של הסוכנות היהודית S43\282-1t
דוח על הניסיונות לייצור בשר מלאכותי S43\278-1t
העתק מכתב (ללא חתימה) מאת הרבנות הראשית אל מנהל מחלקת העלייה בעניין האיסור לאשר עליית ילדים שלא עברו ברית מילה S43\271-3t
חוזר מטעם סיעת "העובד הדתי" בהסתדרות בנוגע לתחבורה בשבת בחיפה S43\271-1t
תיאור:
דין וחשבון מאת הוועדה לחקירת פרשת הקמתחברת "קדם" ורכישת האנייה "קדמה"
סימול: S43\127-1t
תיאור:
דוח על ביקור בראש העין ועין שמר, המזכיר את היעלמותם של חסן סאלם דעוס (אשתו של יחיא יחיא גראמה), צדקה (בת נסים חסן שעאר) ואמאן (בת יוסף יחיא לוי)
סימול: S43\271-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת נחום גולדמן אל לוי אשכול בעניינים שונים, בין היתר בעניין הסכמי השילומים עם גרמניה ומנהל הקרקעות הלאומיות
סימול: S80\124-5t
תיאור:
מברק מאת שרת אל אליעזר קפלן בעניין הטלת מס על כספי המגבית
סימול: S43\290-1t
תיאור:
נתונים כספיים על השקעות הסוכנות היהודית בחברות התיישבות, בחברות שיכון, במוסדות אשראי ובחברות תעשייה ופיתוח
סימול: S43\282-3t
תיאור:
חוזר מאת מנהל גני הילדים בפתח תקוה בעניין תזונת הילדים בגנים
סימול: S43\278-2t
תיאור:
הצעה מאת ב. [?] תורן (טורוקור) לכינוס יהודי עולמי לעידוד השקעות הון
סימול: S43\277-1t
תיאור:
רשימה שמית של חברי הנהלת הסוכנות המכהנים כחברים בהנהלות מוסדות וחברות
סימול: S43\282-2t
תיאור:
תזכיר בעניין הקמת "חברת אם" למימון המוסדות המיישבים שהוקמו בעזרתה או בהשתתפותה של הסוכנות היהודית
סימול: S43\282-1t
תיאור:
דוח על הניסיונות לייצור בשר מלאכותי
סימול: S43\278-1t
תיאור:
העתק מכתב (ללא חתימה) מאת הרבנות הראשית אל מנהל מחלקת העלייה בעניין האיסור לאשר עליית ילדים שלא עברו ברית מילה
סימול: S43\271-3t
תיאור:
חוזר מטעם סיעת "העובד הדתי" בהסתדרות בנוגע לתחבורה בשבת בחיפה
סימול: S43\271-1t
דין וחשבון מאת הוועדה לחקירת פרשת הקמתחברת "קדם" ורכישת האנייה "קדמה"
דוח על ביקור בראש העין ועין שמר, המזכיר את היעלמותם של חסן סאלם דעוס (אשתו של יחיא יחיא גראמה), צדקה (בת נסים חסן שעאר) ואמאן (בת יוסף יחיא לוי)
העתק מכתב מאת נחום גולדמן אל לוי אשכול בעניינים שונים, בין היתר בעניין הסכמי השילומים עם גרמניה ומנהל הקרקעות הלאומיות
מברק מאת שרת אל אליעזר קפלן בעניין הטלת מס על כספי המגבית
נתונים כספיים על השקעות הסוכנות היהודית בחברות התיישבות, בחברות שיכון, במוסדות אשראי ובחברות תעשייה ופיתוח
חוזר מאת מנהל גני הילדים בפתח תקוה בעניין תזונת הילדים בגנים
הצעה מאת ב. [?] תורן (טורוקור) לכינוס יהודי עולמי לעידוד השקעות הון
רשימה שמית של חברי הנהלת הסוכנות המכהנים כחברים בהנהלות מוסדות וחברות
תזכיר בעניין הקמת "חברת אם" למימון המוסדות המיישבים שהוקמו בעזרתה או בהשתתפותה של הסוכנות היהודית
דוח על הניסיונות לייצור בשר מלאכותי
העתק מכתב (ללא חתימה) מאת הרבנות הראשית אל מנהל מחלקת העלייה בעניין האיסור לאשר עליית ילדים שלא עברו ברית מילה
חוזר מטעם סיעת "העובד הדתי" בהסתדרות בנוגע לתחבורה בשבת בחיפה