תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך לוי אשכול
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת המהנדס אליעזר בילו אל שר החקלאות לוי אשכול בעניין גלוי סמני נפט בקדוחים למציאת מים בארץ (חיפה, 18.05.1952) A618\21-5t
מכתב מאת אברהם נדד אל לוי אשכול בתשובה לתלונה שהתקבלה על כך שנציג המחלקה באיראן, ירחמיאל אסאילוב, פעל לארגן לגרעין הכשרה מקושטא-תורכיה להגיע לקיבוץ ממנו הוא מגיע - חולתא - וההבנה שמדובר בפעילות שביצע למען קיבוצו שלו S20\114-2t
סיכום שיחה בין לוי אשכול ויצחק רפאל לבין ש.[?] פסמן ("ג'וינט") בדבר סידורי העברת הטיפול בענייני עלייה מהג'וינט לסוכנות היהודית L10\625-1t
מכתב מאת לוי אשכול, משרד ראש הממשלה, אל שלום דורון בעניין סיומה של הוועידה הכלכלית ותודות על עבודתו של דורון כמרכז הוועדה המארגנת של הכינוס (ירושלים, י"ב ניסן תשכ"ח - 10.04.1968) AK786\39-4t
הערות בקשר לביסוס מאת לוי אשכול לתנאי החוזה עם יק"א J93\152-1t
מאמר [או נאום] של אברהם אביחי יו"ר קרן היסוד על ראש הממשלה לוי אשכול. בין הנושאים כישרונו בהחזרת האיזונים למפלגה ולדמוקרטיה בישראל KH4\40892-4t
מכתב מאת עפרה אשכול בעניין מצבו הבריאותי של אביה לוי אשכול, יום העצמאות [שנה?] A193\544-1t
מכתב מאת לוי אשכול, שר האוצר, ירושלים, אל סיימון מרקס, לונדון (03.06.1962) A247\3-4t
"שיטת 'אלסף': מראשי תיבות אשכול-לוי-ספיר-פנחס" (רשימה בכתב יד) A367\34-2t
מכתב מאת ראש הממשלה לוי אשכול אל יעקב גרומן, 22.02.1965 A545\9-2t
העתק של ההסכם בין ממשלת ישראל, הסוכנות היהודית וה"ג'וינט" בעניין ייסוד מלב"ן (מוסדות לטיפול בעולים נחשלים), בחתימות יוסף שוורץ, צבי הרמן, לוי אשכול (01.11.1949) S6\16369-3t
מזיכרונותיו של אליהו ששון. מכתב מאת שר הדואר, אליהו ששון, אל ראש הממשלה, לוי אשכול, בעניין ההצעה לקידום העלייה מצרפת והצורך להתייחס אליה כ"עליית רווחה" ולא כ"עליית הצלה" A291\7-6t
תיאור:
מכתב מאת המהנדס אליעזר בילו אל שר החקלאות לוי אשכול בעניין גלוי סמני נפט בקדוחים למציאת מים בארץ (חיפה, 18.05.1952)
סימול: A618\21-5t
תיאור:
מכתב מאת אברהם נדד אל לוי אשכול בתשובה לתלונה שהתקבלה על כך שנציג המחלקה באיראן, ירחמיאל אסאילוב, פעל לארגן לגרעין הכשרה מקושטא-תורכיה להגיע לקיבוץ ממנו הוא מגיע - חולתא - וההבנה שמדובר בפעילות שביצע למען קיבוצו שלו
סימול: S20\114-2t
תיאור:
סיכום שיחה בין לוי אשכול ויצחק רפאל לבין ש.[?] פסמן ("ג'וינט") בדבר סידורי העברת הטיפול בענייני עלייה מהג'וינט לסוכנות היהודית
סימול: L10\625-1t
תיאור:
מכתב מאת לוי אשכול, משרד ראש הממשלה, אל שלום דורון בעניין סיומה של הוועידה הכלכלית ותודות על עבודתו של דורון כמרכז הוועדה המארגנת של הכינוס (ירושלים, י"ב ניסן תשכ"ח - 10.04.1968)
סימול: AK786\39-4t
תיאור:
הערות בקשר לביסוס מאת לוי אשכול לתנאי החוזה עם יק"א
סימול: J93\152-1t
תיאור:
מאמר [או נאום] של אברהם אביחי יו"ר קרן היסוד על ראש הממשלה לוי אשכול. בין הנושאים כישרונו בהחזרת האיזונים למפלגה ולדמוקרטיה בישראל
סימול: KH4\40892-4t
תיאור:
מכתב מאת עפרה אשכול בעניין מצבו הבריאותי של אביה לוי אשכול, יום העצמאות [שנה?]
סימול: A193\544-1t
תיאור:
מכתב מאת לוי אשכול, שר האוצר, ירושלים, אל סיימון מרקס, לונדון (03.06.1962)
סימול: A247\3-4t
תיאור:
"שיטת 'אלסף': מראשי תיבות אשכול-לוי-ספיר-פנחס" (רשימה בכתב יד)
סימול: A367\34-2t
תיאור:
מכתב מאת ראש הממשלה לוי אשכול אל יעקב גרומן, 22.02.1965
סימול: A545\9-2t
תיאור:
העתק של ההסכם בין ממשלת ישראל, הסוכנות היהודית וה"ג'וינט" בעניין ייסוד מלב"ן (מוסדות לטיפול בעולים נחשלים), בחתימות יוסף שוורץ, צבי הרמן, לוי אשכול (01.11.1949)
סימול: S6\16369-3t
תיאור:
מזיכרונותיו של אליהו ששון. מכתב מאת שר הדואר, אליהו ששון, אל ראש הממשלה, לוי אשכול, בעניין ההצעה לקידום העלייה מצרפת והצורך להתייחס אליה כ"עליית רווחה" ולא כ"עליית הצלה"
סימול: A291\7-6t
מכתב מאת המהנדס אליעזר בילו אל שר החקלאות לוי אשכול בעניין גלוי סמני נפט בקדוחים למציאת מים בארץ (חיפה, 18.05.1952)
מכתב מאת אברהם נדד אל לוי אשכול בתשובה לתלונה שהתקבלה על כך שנציג המחלקה באיראן, ירחמיאל אסאילוב, פעל לארגן לגרעין הכשרה מקושטא-תורכיה להגיע לקיבוץ ממנו הוא מגיע - חולתא - וההבנה שמדובר בפעילות שביצע למען קיבוצו שלו
סיכום שיחה בין לוי אשכול ויצחק רפאל לבין ש.[?] פסמן ("ג'וינט") בדבר סידורי העברת הטיפול בענייני עלייה מהג'וינט לסוכנות היהודית
מכתב מאת לוי אשכול, משרד ראש הממשלה, אל שלום דורון בעניין סיומה של הוועידה הכלכלית ותודות על עבודתו של דורון כמרכז הוועדה המארגנת של הכינוס (ירושלים, י"ב ניסן תשכ"ח - 10.04.1968)
הערות בקשר לביסוס מאת לוי אשכול לתנאי החוזה עם יק"א
מאמר [או נאום] של אברהם אביחי יו"ר קרן היסוד על ראש הממשלה לוי אשכול. בין הנושאים כישרונו בהחזרת האיזונים למפלגה ולדמוקרטיה בישראל
מכתב מאת עפרה אשכול בעניין מצבו הבריאותי של אביה לוי אשכול, יום העצמאות [שנה?]
מכתב מאת לוי אשכול, שר האוצר, ירושלים, אל סיימון מרקס, לונדון (03.06.1962)
"שיטת 'אלסף': מראשי תיבות אשכול-לוי-ספיר-פנחס" (רשימה בכתב יד)
מכתב מאת ראש הממשלה לוי אשכול אל יעקב גרומן, 22.02.1965
העתק של ההסכם בין ממשלת ישראל, הסוכנות היהודית וה"ג'וינט" בעניין ייסוד מלב"ן (מוסדות לטיפול בעולים נחשלים), בחתימות יוסף שוורץ, צבי הרמן, לוי אשכול (01.11.1949)
מזיכרונותיו של אליהו ששון. מכתב מאת שר הדואר, אליהו ששון, אל ראש הממשלה, לוי אשכול, בעניין ההצעה לקידום העלייה מצרפת והצורך להתייחס אליה כ"עליית רווחה" ולא כ"עליית הצלה"