תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך לוי אשכול
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ארכיון עקיבא גוברין, ליד שולחן הממשלה, קדיש לוז היושב ראש, לוי אשכול נואם אולי 1964. צילום: ז'ק גורן PHAKGO\1700940
ארכיון עקיבא גוברין, לוי אשכול, עקיבא גוברין, דוד בן גוריון PHAKGO\1700848
ארכיון עקיבא גוברין, עם לוי אשכול, צילום: יצחק ברז PHAKGO\1700926
ארכיון עקיבא גוברין במסיבה אצל ראש הממשלה לוי אשכול 1964 PHAKGO\1700358
ארכיון עקיבא גוברין, כנס או ישיבה בנוכחות בן גוריון, רפאל בש, עקיבא גוברין, לוי אשכול, דוב יוסף ויוסף אור PHAKGO\1700856
ארכיון עקיבא גוברין, ישיבת מפא"י בקשר עם התפטרות לוי אשכול מרשות הממשלה 1964 PHAKGO\1700340
ארכיון עקיבא גוברין, חילופי רמטכלים ינואר 1964 לוי אשכול יצחק רבין בין היתר צילום: לשכת העיתונות הממשלתית 1964 PHAKGO\1700367
ארכיון עקיבא גוברין, במסיבה אצל ראש הממשלה לוי אשכול עם המזכירה של הממשלה, דצמבר 1963 1963 PHAKGO\1700317
אורון נושאים: הנחת אבן הפינה ל- 250 בתים של חברת " עמידר" בשכונת קטמון, בהשתתפותו של לוי אשכול, ( 19.12.1949) . 1949 PHO\1364263
אורון נושאים: הנחת אבן הפינה ל- 250 בתים של חברת " עמידר" בשכונת קטמון, בהשתתפותו של לוי אשכול, ( 19.12.1949) . 1949 PHO\1364317
אורון נושאים: הנחת אבן הפינה ל- 250 בתים של חברת " עמידר" בשכונת קטמון, בהשתתפותו של לוי אשכול, ( 19.12.1949) . 1949 PHO\1364315
אורון נושאים: הנחת אבן הפינה ל- 250 בתים של חברת " עמידר" בשכונת קטמון, בהשתתפותו של לוי אשכול, ( 19.12.1949) . 1949 PHO\1364289
תיאור:
ארכיון עקיבא גוברין, ליד שולחן הממשלה, קדיש לוז היושב ראש, לוי אשכול נואם אולי 1964. צילום: ז'ק גורן
סימול: PHAKGO\1700940
תיאור:
ארכיון עקיבא גוברין, לוי אשכול, עקיבא גוברין, דוד בן גוריון
סימול: PHAKGO\1700848
תיאור:
ארכיון עקיבא גוברין, עם לוי אשכול, צילום: יצחק ברז
סימול: PHAKGO\1700926
תיאור:
ארכיון עקיבא גוברין במסיבה אצל ראש הממשלה לוי אשכול
שנה: 1964 סימול: PHAKGO\1700358
תיאור:
ארכיון עקיבא גוברין, כנס או ישיבה בנוכחות בן גוריון, רפאל בש, עקיבא גוברין, לוי אשכול, דוב יוסף ויוסף אור
סימול: PHAKGO\1700856
תיאור:
ארכיון עקיבא גוברין, ישיבת מפא"י בקשר עם התפטרות לוי אשכול מרשות הממשלה
שנה: 1964 סימול: PHAKGO\1700340
תיאור:
ארכיון עקיבא גוברין, חילופי רמטכלים ינואר 1964 לוי אשכול יצחק רבין בין היתר צילום: לשכת העיתונות הממשלתית
שנה: 1964 סימול: PHAKGO\1700367
תיאור:
ארכיון עקיבא גוברין, במסיבה אצל ראש הממשלה לוי אשכול עם המזכירה של הממשלה, דצמבר 1963
שנה: 1963 סימול: PHAKGO\1700317
תיאור:
אורון נושאים: הנחת אבן הפינה ל- 250 בתים של חברת " עמידר" בשכונת קטמון, בהשתתפותו של לוי אשכול, ( 19.12.1949) .
שנה: 1949 סימול: PHO\1364263
תיאור:
אורון נושאים: הנחת אבן הפינה ל- 250 בתים של חברת " עמידר" בשכונת קטמון, בהשתתפותו של לוי אשכול, ( 19.12.1949) .
שנה: 1949 סימול: PHO\1364317
תיאור:
אורון נושאים: הנחת אבן הפינה ל- 250 בתים של חברת " עמידר" בשכונת קטמון, בהשתתפותו של לוי אשכול, ( 19.12.1949) .
שנה: 1949 סימול: PHO\1364315
תיאור:
אורון נושאים: הנחת אבן הפינה ל- 250 בתים של חברת " עמידר" בשכונת קטמון, בהשתתפותו של לוי אשכול, ( 19.12.1949) .
שנה: 1949 סימול: PHO\1364289
ארכיון עקיבא גוברין, ליד שולחן הממשלה, קדיש לוז היושב ראש, לוי אשכול נואם אולי 1964. צילום: ז'ק גורן
ארכיון עקיבא גוברין, לוי אשכול, עקיבא גוברין, דוד בן גוריון
ארכיון עקיבא גוברין, עם לוי אשכול, צילום: יצחק ברז
ארכיון עקיבא גוברין במסיבה אצל ראש הממשלה לוי אשכול
ארכיון עקיבא גוברין, כנס או ישיבה בנוכחות בן גוריון, רפאל בש, עקיבא גוברין, לוי אשכול, דוב יוסף ויוסף אור
ארכיון עקיבא גוברין, ישיבת מפא"י בקשר עם התפטרות לוי אשכול מרשות הממשלה
ארכיון עקיבא גוברין, חילופי רמטכלים ינואר 1964 לוי אשכול יצחק רבין בין היתר צילום: לשכת העיתונות הממשלתית
ארכיון עקיבא גוברין, במסיבה אצל ראש הממשלה לוי אשכול עם המזכירה של הממשלה, דצמבר 1963
אורון נושאים: הנחת אבן הפינה ל- 250 בתים של חברת " עמידר" בשכונת קטמון, בהשתתפותו של לוי אשכול, ( 19.12.1949) .
אורון נושאים: הנחת אבן הפינה ל- 250 בתים של חברת " עמידר" בשכונת קטמון, בהשתתפותו של לוי אשכול, ( 19.12.1949) .
אורון נושאים: הנחת אבן הפינה ל- 250 בתים של חברת " עמידר" בשכונת קטמון, בהשתתפותו של לוי אשכול, ( 19.12.1949) .
אורון נושאים: הנחת אבן הפינה ל- 250 בתים של חברת " עמידר" בשכונת קטמון, בהשתתפותו של לוי אשכול, ( 19.12.1949) .