תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך לוי אשכול
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תל אביב. אדמת שרונה. מפת גבולות הקריה. כפי שהוחלט עליהם בועדה ממשלתית להסדר גבולות הקריה. דברי הסבר מאת שר אוצר לוי אשכול KL19M\99\2
תל אביב. אדמת שרונה. מפת גבולות הקריה. כפי שהוחלט עליהם בועדה ממשלתית להסדר גבולות הקריה. למפה מצורפים דברי הסבר מאת שר אוצר לוי אשכול מיום 29.7.1952 וכן למפה הייתה צמודה התכתבות השמורה בתיק מס' 14 KL19M\99\1
תיאור:
תל אביב. אדמת שרונה. מפת גבולות הקריה. כפי שהוחלט עליהם בועדה ממשלתית להסדר גבולות הקריה. דברי הסבר מאת שר אוצר לוי אשכול
סימול: KL19M\99\2
תיאור:
תל אביב. אדמת שרונה. מפת גבולות הקריה. כפי שהוחלט עליהם בועדה ממשלתית להסדר גבולות הקריה. למפה מצורפים דברי הסבר מאת שר אוצר לוי אשכול מיום 29.7.1952 וכן למפה הייתה צמודה התכתבות השמורה בתיק מס' 14
סימול: KL19M\99\1
תל אביב. אדמת שרונה. מפת גבולות הקריה. כפי שהוחלט עליהם בועדה ממשלתית להסדר גבולות הקריה. דברי הסבר מאת שר אוצר לוי אשכול
תל אביב. אדמת שרונה. מפת גבולות הקריה. כפי שהוחלט עליהם בועדה ממשלתית להסדר גבולות הקריה. למפה מצורפים דברי הסבר מאת שר אוצר לוי אשכול מיום 29.7.1952 וכן למפה הייתה צמודה התכתבות השמורה בתיק מס' 14