תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך לוי אשכול
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
דער אנטוויקלונגס - בודזשעט פארן יאר 1953 \ 1954: רעדע פונעם פינאנס - מיניסטער לוי אשכול אין דער כנסת - זיצונג פון נכ"ב אב תשי"ג (3.8.53). ארויסגעגעבן דורך דער אפטיילונג פאר אינפארמאציע ביים פינאנס - מיניסטעריום. ישראל. פינאנס - מיניסטעריום. אפטיילונג פאר אינפארמאציע. BK\13943\e
לך עם האנשים פרס, שמעון BK\52763
משה שרת, אזרח כבוד של ירושלים הבירה איש-שלום, מרדכי; אשכול, לוי; גולדמן, נחום ואחרים BK\39949
מקומו של לוי אשכול במפא"י, 1944 - 1965 למפרום, ארנון BK\68782
לוי אשכול במדינה ובמפלגה, 1953-1948 מדבד, דב BK\66740\ג
דפי "בית ברנר", (עבודתו של לוי אשכול בבית ברנר) אוליצקי, יוסף BK\31623
מוורשה לסלוניקי, מסלוניקי לקישון - לוי אשכול ו"התיישבות האלף" הראשונה, 1926 למפרום, ארנון BK\65672\ג
לוי אשכול - קברניט ההתישבות ההמונית 1948-1952 (כולל תקציר עברי ואנגלי) גלעדי, דן BK\72965
מועצה אזורית אשכול : מרכז צוחר זילברשץ, א' וי' לוי אדריכלים BK\73155\ג
לוי אשכול ראש הממשלה השלישי: מבחר תעודות מפרקי חייו (1969-1895). ערכו וכתבו מבואות: ארנון למפרום וחגי צורף ישראל, גנזך המדינה. רוזנטל,ימימה (עורכת הסדרה) BK\65584\א.ק. ג
השמשים: רופין ואשכול רוזנמן, אברהם BK\62156
זיכרון בהגירה, חיילי הצבא האדום בישראל רוברמן, סווטה BK\74192