תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך לורד בלפור
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות, סקירות ותעודות בענייני התנועה הציונית ויחס יט"א אליה. בין היתר מכתב מאת ישראל זנגוויל אל הלורד ארתור בלפור בדבר הצהרת בלפור (02.12.1918); מכתבים מאת ההסתדרות הציונית, מאת פרופסור וייצמן, נחום סוקולוב ואחרים; הצעות בדבר ייסוד הבית הלאומי בארץ ישראל 1914- 1926 A36\113\1
תזכיר מראיון עם הלורד בלפור. נכחו: השופט ברנדייס, לורד פרסי ומר פרנקפורטר, יוני 1917 1917- 1917 A395\99
צילום של מכתב מאת הלורד בלפור אל הרברט סמואל בעניין התיקונים אשר ביקש להכניס בהחלטה הציונית של ארץ ישראל, 13.05.1919 1919- 1919 K12\149\1
העתקי מכתבים מאת חיים וייצמן: מכתב אל רבינוביץ הכולל פרטים ביוגרפים, מכתב מאת וייצמן אל נמייר בעניינים ציוניים, מכתב מאת וייצמן אל ד'אביגדור גולדשמיט על מצב יהודי גרמניה, מכתב מאת וייצמן אל גולדסמיד בעניינים ציוניים, מכתב אל הגנרל קלייטון, מכתב מאת הלורד בלפור אל פרופ' אלכסנדר בעניין הפגישה עם וייצמן, פרוטוקול מאספה בAlbert Hall- , דו"ח משיחה בין וייצמן לבין פרופ' א. גורקה, נציב ממשלת פולין בלונדון, בעניין שיתוף פעולה ביניהם בדבר ההסדר שיקום אחרי המלחמה, חוברת על הקמת המכון למחקר "בית וייצמן" וחוברת "תאריכים בחיי וייצמן" 1918- 1941 AK10\17
2 עותקים של צילום של מכתב התודה מאת לורד רוטשילד אל לורד בלפור בעניין הצהרת בלפור, 4.11.1917 1917- 1917 K14\84
צילום של ההעתק המקורי של הצהרת בלפור (בתיקי משרד החוץ הבריטי), כפי שנמסרה במכתב מאת לורד בלפור אל לורד רוטשילד, 2.11.1917 1917- 1917 K14\85\1
הצהרת בלפור. התכתבות בין חיים וייצמן ללורד בלפור; התכתבות עם המשרד הציוני בלונדון ופרוטוקולים של הוועד הפוליטי של המשרד הציוני בלונדון 1918- 1920 L3\310
צילומים של מכתבים מאת ממשלת בריטניה אל לורד רוטשילד בעניין הצהרת בלפור ( 2.11.1917 ) 1917- 1917 K14\10
ביקורו של לורד בלפור בארץ ישראל 1925- 1925 S25\521\2
התכתבות והחלטות ההנהלה הציונית והוועד הלאומי בנוגע לפעילות שתיעשה בעניין מותו של הלורד בלפור 1930- 1930 S22\288
"La Palestine",הוצאה מוחדת לרגל ביקורו של לורד בלפור, 25.3.1925 A255\716
חבר הלאומים והמנדט הבריטי בארך ישראל. דו"ח שהוגש לחבר הלאומים על ידי הלורד בלפור על המנדט הבריטי בארץ ישראל 1922- 1922 A139\62