תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך לורד בלפור
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ביקורו של לורד בלפור בראשון לציון , בלפור עובר בקרב המון העם את המושבה ( 1925 )באמצע התמונה ( מימין לשמאל : קיש , מנשה מאירוביץ, לורד בלפור , דוב ליבמן חביב. 1925 PHG\1002676.1
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) . 1925 PHO\1350946
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) . 1925 PHO\1350950
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) . 1925 PHO\1350948
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) . 1925 PHO\1350951
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) . 1925 PHO\1350947
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) . 1925 PHO\1350945
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) . 1925 PHO\1350949
קבלת פני הלורד בלפור בתל אביב. GNGEN\403201
לורד בלפור, לונדון PHZPR\1255981
השטיח הרקום בבצלאל כמתנת זכרון ללורד בלפור GNYBD\400492
ביקורו של לורד בלפור בתחנת החשמל בתל אביב PHZPR\1255911
תיאור:
ביקורו של לורד בלפור בראשון לציון , בלפור עובר בקרב המון העם את המושבה ( 1925 )באמצע התמונה ( מימין לשמאל : קיש , מנשה מאירוביץ, לורד בלפור , דוב ליבמן חביב.
שנה: 1925 סימול: PHG\1002676.1
תיאור:
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) .
שנה: 1925 סימול: PHO\1350946
תיאור:
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) .
שנה: 1925 סימול: PHO\1350950
תיאור:
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) .
שנה: 1925 סימול: PHO\1350948
תיאור:
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) .
שנה: 1925 סימול: PHO\1350951
תיאור:
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) .
שנה: 1925 סימול: PHO\1350947
תיאור:
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) .
שנה: 1925 סימול: PHO\1350945
תיאור:
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) .
שנה: 1925 סימול: PHO\1350949
תיאור:
קבלת פני הלורד בלפור בתל אביב.
סימול: GNGEN\403201
תיאור:
לורד בלפור, לונדון
סימול: PHZPR\1255981
תיאור:
השטיח הרקום בבצלאל כמתנת זכרון ללורד בלפור
סימול: GNYBD\400492
תיאור:
ביקורו של לורד בלפור בתחנת החשמל בתל אביב
סימול: PHZPR\1255911
ביקורו של לורד בלפור בראשון לציון , בלפור עובר בקרב המון העם את המושבה ( 1925 )באמצע התמונה ( מימין לשמאל : קיש , מנשה מאירוביץ, לורד בלפור , דוב ליבמן חביב.
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) .
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) .
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) .
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) .
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) .
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) .
אורון נושאים: לורד בלפור בתל אביב, ( 1925) .
קבלת פני הלורד בלפור בתל אביב.
לורד בלפור, לונדון
השטיח הרקום בבצלאל כמתנת זכרון ללורד בלפור
ביקורו של לורד בלפור בתחנת החשמל בתל אביב