תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך לורד בלפור
מוצגים פריטים 1 - 1 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
עמק יזרעאל. גניגר. מפת סימון אדמת יער גניגר. אבחנה בין אדמת הרים ואדמת עמק. סימון שטח בן 10,000 עצים המיועד לחורשה ע"ש יהודי מצרים, שטח בן 50,000 עצים המיועד ליער ע"ש לורד בלפור, ושטח בן 12,000 עצים המיועד ליער ע"ש פטר הגדול מלך יגוסלביה. סימון תחומי חורשת יהודי שוויצריה ותחומי חורשת יהודי איטליה. KL5M\5509
תיאור:
עמק יזרעאל. גניגר. מפת סימון אדמת יער גניגר. אבחנה בין אדמת הרים ואדמת עמק. סימון שטח בן 10,000 עצים המיועד לחורשה ע"ש יהודי מצרים, שטח בן 50,000 עצים המיועד ליער ע"ש לורד בלפור, ושטח בן 12,000 עצים המיועד ליער ע"ש פטר הגדול מלך יגוסלביה. סימון תחומי חורשת יהודי שוויצריה ותחומי חורשת יהודי איטליה.
סימול: KL5M\5509
עמק יזרעאל. גניגר. מפת סימון אדמת יער גניגר. אבחנה בין אדמת הרים ואדמת עמק. סימון שטח בן 10,000 עצים המיועד לחורשה ע"ש יהודי מצרים, שטח בן 50,000 עצים המיועד ליער ע"ש לורד בלפור, ושטח בן 12,000 עצים המיועד ליער ע"ש פטר הגדול מלך יגוסלביה. סימון תחומי חורשת יהודי שוויצריה ותחומי חורשת יהודי איטליה.