תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך לורד בלפור
מוצגים פריטים 1 - 4 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תצלום של המכתב הידוע כ"הצהרת בלפור", תצלומים של ד"ר חיים ויצמן, ארתור ג'יימס בלפור, לורד ליונל ולטר רוטשילד KRA\2230
חיי בלפור, דיוקנו של בלפור. כרזת פרסום לספר של אדגר 'באפי' דאדג'ל אחייניתו של הלורד בלפור. A209\67-1kra
אישים. אוסישקין מנחם. תמונות שונות המתארות את חייו ופועלו KRA\2069
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. "בארץ". תצלומים של מנחם אוסישקין נואם, הברון בנימין רוטשילד והרב צבי הירש קלישר, תצלום משותף של הלורד בלפור, נחום סוקולוב וד"ר חיים ויצמן. טקסט המכיל ידיעות על הנעשה במלחמה בחזית רוסיה ועל מצבם של היהודים שם, ציטוט מדברי ד"ר חיים ויצמן בכינוס הציוני הארצי. דוגמת בול הקרן הקימת (ראה גם KRA1902) KRA\1963
תיאור:
תצלום של המכתב הידוע כ"הצהרת בלפור", תצלומים של ד"ר חיים ויצמן, ארתור ג'יימס בלפור, לורד ליונל ולטר רוטשילד
סימול: KRA\2230
תיאור:
חיי בלפור, דיוקנו של בלפור. כרזת פרסום לספר של אדגר 'באפי' דאדג'ל אחייניתו של הלורד בלפור.
סימול: A209\67-1kra
תיאור:
אישים. אוסישקין מנחם. תמונות שונות המתארות את חייו ופועלו
סימול: KRA\2069
תיאור:
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. "בארץ". תצלומים של מנחם אוסישקין נואם, הברון בנימין רוטשילד והרב צבי הירש קלישר, תצלום משותף של הלורד בלפור, נחום סוקולוב וד"ר חיים ויצמן. טקסט המכיל ידיעות על הנעשה במלחמה בחזית רוסיה ועל מצבם של היהודים שם, ציטוט מדברי ד"ר חיים ויצמן בכינוס הציוני הארצי. דוגמת בול הקרן הקימת (ראה גם KRA1902)
סימול: KRA\1963
תצלום של המכתב הידוע כ"הצהרת בלפור", תצלומים של ד"ר חיים ויצמן, ארתור ג'יימס בלפור, לורד ליונל ולטר רוטשילד
חיי בלפור, דיוקנו של בלפור. כרזת פרסום לספר של אדגר 'באפי' דאדג'ל אחייניתו של הלורד בלפור.
אישים. אוסישקין מנחם. תמונות שונות המתארות את חייו ופועלו
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. "בארץ". תצלומים של מנחם אוסישקין נואם, הברון בנימין רוטשילד והרב צבי הירש קלישר, תצלום משותף של הלורד בלפור, נחום סוקולוב וד"ר חיים ויצמן. טקסט המכיל ידיעות על הנעשה במלחמה בחזית רוסיה ועל מצבם של היהודים שם, ציטוט מדברי ד"ר חיים ויצמן בכינוס הציוני הארצי. דוגמת בול הקרן הקימת (ראה גם KRA1902)