תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מוסד ביאליק
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בין הנס בייט בשם הלשכה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית בז'נבה לבין נציגי לשכות לעליית הנוער בירושלים, לונדון, פריס, שוודיה וגרמניה, ואנשים פרטיים בעיקר בארצות אירופה; בצירוף רשימות שמיות ודו"חות סטטיסטיים בדבר הילדים היהודיים - מועמדים לעלייה מאירופה, ותכניות לקליטת ילדים ובני נוער במשקים של הקיבוצים ובמוסדות שונים בארץ ישראל (העתקים). בין המתכתבים: גאורג לנדאואר, מאיר אילי, אברהם רובינשטיין וחוה שטרן (Eva Michaelis-Stern), ירושלים; יוסף ישובי, נציג "אחווה" בחיפה; פרץ אוריאלי, מוסד "אהבה" בקריית ביאליק; סאלי מאייר, סן גאלן; אריה הנדלר וחנה שטיין, לונדון; יוסף שטילמן, ז'נבה; חיים הופמן, פריס 1946- 1946 A638\4
מכתבים וגלויות אל זאב וילנאי מאת נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים בישראל, אירופה וארצות הברית, בעיקר בעניין עבודתו המדעית ומחקריו בנושאי ארץ ישראל ועתיקותיה בדורות האחרונים, הרצאותיו והענקת פרס ביאליק ופרס ישראל. בין הכותבים: עובדי החברה להגנת הטבע, משרד החוץ, משרד הבינוי והשיכון, משרד התיירות, משרד החינוך והתרבות, עיריית ירושלים, עיריית תל אביב - יפו ועיריית חיפה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, החברה היהודית העולמית לתנ"ך - החברה לחקר המקרא בישראל, המדור לתולדות בקעת כנרת - בית גורדון, הקרן לחינוך קהילתי על שם חיים צפורי, מועצות מקומיות בית שאן ומזכרת בתיה 1962- 1986 A627\6
פרוטוקולים, מאמרים והתכתבות בענייני השומרונים, הוועדה הארצית של שוחרי האוניברסיטה, פליטים יהודים אפגנים בהודו, מוסד ביאליק, בית קשת, ארגון יוצאי דולהינוב, הסתדרות עולמית לנשים ציוניות, הפעילות המדינית של הוועד הלאומי , זאב אשור וחתונתו של עמרם בן צבי 1947- 1947 A116\88\1
התכתבות עם אישים ועם מוסדות, לרבות המשורר אביגדור המאירי , הנציב העליון בעניין השתתפות כוח צבאי יהודי במלחמה, הוועד הלאומי , מוסד ביאליק והחברה לחקירות ארץ ישראל ועתיקותיה וסיכום פגישה בין משה שרתוק, בן צבי הרב פורוש והרב פישמן עם נציגי ממשל בעניין החזקת נשק בלתי חוקי 1940- 1941 A116\79\1
ידיעות מעיתונים והתכתבות עם בני משפחה והתכתבות בעניינים הבאים: מוסד ביאליק, ועדת השמות, השומרונים, הוועד הלאומי, קליטת יהודי גרמניה, הסוכנות היהודית, יהודי תימן, איגוד חיילים משוחררים והחברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה 1939- 1939 A116\75\2
מוסד "ביאליק" 1950- 1950 S20\512
פנקסי העתקים של מכתבים מאת אלתר דרויאנוב בזמן היותו מנהל "דביר" - הוצאת ספרים לספרות עברית, לשירה ולחכמת ישראל, בפרט אל חיים נחמן ביאליק ואחד העם (תרפ"ב - תרפ"ד) [פנקסים מס' 9 - 14, כולל גם מפתח השמות של האנשים והמוסדות, שאליהם נשלחו המכתבים] 1922- 1924 A10\11\2
פנקסי העתקים של מכתבים מאת אלתר דרויאנוב בזמן היותו מנהל "דביר" - הוצאת ספרים לספרות עברית, לשירה ולחכמת ישראל, בפרט אל חיים נחמן ביאליק ואחד העם (תרפ"ב - תרפ"ד) [פנקסים מס' 1 - 8, כולל גם מפתח השמות של האנשים והמוסדות, שאליהם נשלחו המכתבים] 1922- 1924 A10\11\1
מפעל זכרון ע"ש ישראל אהרוני. חוזים והתכתבות בין ועד המפעל לבין ישראל אהרוני, רחובות, א. [?] אהרוני, תל אביב, ומשה גרדון, מנהל מוסד ביאליק ומזכיר לשם כבוד של ועדת המשנה לענייני הספר העברי בירושלים, בעניין הוצאות ספרי ישראל אהרוני (אהרונוביץ') 1936- 1947 S83\131
מוסד ביאליק 1948- 1952 S43\205
התכתבות בעניין פעילותו של בן צבי כחבר הנהלת מוסד ביאליק וסיכומי ישיבות 1949- 1952 A116\154
הצעת תקציב למוסד ביאליק והתכתבות בעניינים הבאים: הוצאת ספרים "מצפה", פיצויים בגין רצח אלכסנדר זייד, סיוע לצפת , ארכיאולוגיה, ועדת השמות של קרן קימת לישראל, התכתבות בעניינים אישיים והתכתבות עם מקפרסון (Macpherson) המזכיר הראשי של ממשלת המנדט 1940- 1940 A116\78\2