תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מוסד ביאליק
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בעניין פעילותו של בן צבי כחבר הנהלת מוסד ביאליק וסיכומי ישיבות 1949- 1952 A116\154
מכתבים ובהם הצעת תקציב למוסד ביאליק, התכתבויות והתחשבנויות בענייני הוצאת ספרים "מצפה", עם ציפורה זייד בנוגע לפיצויים בגין רצח אלכסנדר זייד, עם מועצת פועלי צפת בנוגע לסיוע למועצה, מקפרסון [ Macpherson המזכיר הראשי של ממשלת המנדט הבריטי] מכתבים בנושאי ארכיאולוגיה לרבות האבן הקדומה שהתגלתה במסגד בשכם, מכתבים מרחל אשתו, מכתבים וסקירות של ועדת השמות של הקרן קיימת לישראל 1940 A116\78\2
מוסד ביאליק 1948- 1952 S43\205
פרוטוקולים , מכתבים, מאמרים והתכתבויות בענייני שומרונים, הועדה הארצית של שוחרי האוניברסיטה, פליטים יהודים אפגנים בהודו,מוסד ביאליק, בית קשת, ארגון יוצאי דולהינוב, הסתדרות עולמית לנשים ציוניות, הפעולה המדינית של הועד הלאומי בשנת תש"ח, חתונתו של עמרם בן צבי ,זאב אשור בנושאים הסטורים 1947- 1947 A116\88\1
מכתבים והתכתבויות לרבות בענייני פרסום כתבי עט , מוסד ביאליק, מאמרים מאת כותבים שונים ובכלל זה מאמרו של אליהו אפשטיין (מו"ל ,מחנך, וממייסדי רחובות) :מסעות קרלו גווארמאני, קרן "חוסר העבודה " בצפת, מצב היהודים בעדן, הסתדרות פועלי הרכבת דואר וטלגראף, 1938 A116\74\1
בקשות ופניות שונות מאנשים פרטים לסיוע לרבות המשורר אביגדור המאירי , מכתבים מטעם הועד הלאומי לנציב העליון בזכות השתתפות כוח צבאי יהודי במלחמה, זיכרון דברים ממפגש בין נציגים יהודים בכירים [שרתוק בן צבי הרב פורוש הרב פישמן] עם נציגי ממשל בכירים בנושא נשק בלתי חוקי, התכתבויות ומכתבים לוועד הלאומי בנוגע להטלת מס חירום, כיצד יש לזכור את זאב ז'בוטינסקי, הפקרת יהודי פקיעין, מוסד ביאליק, החברה לחקירות ארץ ישראל ועתיקותיה, 1940- 1941 A116\79\1
התכתבויות עם בני משפחה לרבות רעייתו רחל בזמן נסיעת משלחת היישוב לוועידת לונדון, התכתבויות בענייני מוסד ביאליק, ועדת השמות של קרן קימת לישראל, לרבות "מצודת אוסישקין", השומרונים, ועד לאומי, ההרכב הסוציאלי של יהדות גרמניה המקשה על קליטתם בארץ, הסוכנות היהודית , מכתב מיהודי תימן, השומרונים, איגוד חיילים משוחררים, החברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה וקטעי עיתונות 1939 A116\75\2
תקציבים, פרוטוקולים, גילויי דעת, התכתבויות ופניות לוועד הלאומי בענייני חינוך ומוסדות חינוך לרבות תלמודי תורה ובתי מדרש, במושב אלרואי, תל אביב, כפר אברהם, כפר הרואה, כפר פינס, קריית ביאליק, זיכרון יעקוב, חיפה, חדרה, טבריה ובירושלים, ובכלל זה: טענות בדבר אפליה בחינוך לתלמידים מעדות המזרח, סכסוכי עבודה, בקשות למימון הוצאות 1932- 1945 A116\77\1
סקירות פעילות מוסד ביאליק והתכתבות בעניין תקציבו ודוחות כספיים מאת מוסד הרב קוק 1939- 1947 S8\746
קונטרס מודפס המחזיק תצלום פרק מ' מספר ישעיהו מוגש לכבוד יעקב קליבנוב מאת מוסד ביאליק באמצעות הוצאת הספרים של הסוכנות היהודית לארץ ישראל, נדפס בדפוס גולדברג, ירושלים; ותעודה מאת ועדת הבחירות המרכזית לאספה המכוננת, אל יעקב קליבנוב שנבחר כציר לאספה המכוננת של מדינת ישראל תש"ט - 1948, תל אביב, ח' שבט תש"ט 1948 A389\39
פרוטוקולים, דו"חות, התכתבות, קטעי עיתונים, ודברי דפוס שונים בעניין מוסד ביאליק ומוסד הרב קוק 1943- 1947 KH4\6378
התכתבות, כולל מכתבים, חוזים, הסכמים, תזכירים, קבלות, בין מבש"ן לבין נציגי אגודות ומוסדות שונים בארץ ישראל, פולין, אנגליה ורומניה (הוועד הלאומי, אגודת הסופרים, אגודת המורים, מוסד ביאליק, הוצאת "דביר", דפוס "ארץ ישראל", "חובבי ציון דוד" בבוקרשט, ועד קרן על שם זנגוויל בלונדון, חברת "אחיאסף" בוורשה, הוצאת הספרים אברהם יוסף שטיבל, ורשה - ברלין - ניו יורק - תל אביב), בעיקר בעניין הוצאת ספריו (מסודר לפי אגודות ומוסדות) 1904- 1939 A117\4