תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מוסד ביאליק
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מוסד ביאליק 1961- 1965 S65\275
התכתבות עם מוסד ביאליק בין היתר בעניין תקציב המוסד ושני תדפיסים על "מפעל הביבליוגראפיה העברית" ועל "אטלס ישראל" 1956- 1963 S80\294
התכתבות עם מוסד ביאליק בעניין שידורים לרגל יום השנה של ביאליק ובקשה מאת קול ציון לגולה לקבל את פרסומי הוצאת הספרים של המוסד, יוני 1950 – אוגוסט 1958 1950- 1958 S36\73
התכתבות שוטפת בין יעקב צור, ירושלים, לבין נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים בישראל ובחוץ לארץ, בעניינים שונים: עבודתו הספרותית של צור, הרצאותיו, פרסי ישראל, הפסטיבל הישראלי, פעילות הוצאת "מוסד ביאליק", הנצחת זכרם של פעילים ציוניים; בצירוף פרוטוקולים של ישיבות והזמנות לטקסים (ינואר 1980 - אוקטובר 1981). בין היתר: התכתבות בין יעקב צור לבין גרשון ריבלין בשם הנהלת ארכיון בן גוריון בשדה בוקר, בעניין מכתבים מאת בן גוריון אל יעקב צור כציר ישראל בארגנטינה (מכתבי תמוז - אלול תשי"ב, יולי - אוגוסט 1952) 1980- 1981 A326\344
התכתבות בין יעקב צור, ירושלים, לבין אנשים שונים בישראל ובחוץ לארץ, ביניהם נציגי מוסדות פוליטיים וציבוריים, בעיקר בענייני תרבות שונים; בצירוף דברי דפוס, סקירות, תזכירים ופרוטוקולים של ישיבות וסמינרים. בין המתכתבים: מכון "יד חיים וייצמן" ברחובות, מערכת העיתון "מעריב" בתל אביב, החוג לידיעת עם ישראלבתפוצות בבית נשיא המדינה בירושלים, בית הספרים הלאומי בירושלים, לשכת "בני ברית" בתל אביב, החברה לתעוד ולתולדות המורשת היהודית בפתח תקוה, מוסד ביאליק שעל יד הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית בירושלים, אוניברסיטת בזל ואוניברסיטת פריס, בתי הכנסת המאוחדים באמריקה, נציגויות הקרן הקיימת לישראל בניו יורק ובמונטראול, מכון מרכזי ליחסי תרבות ישראל - אמריקה האיברית, ספרד ופורטוגל (יוני - דצמבר 1977) 1977- 1977 A326\256
דברי דפוס, המכילים פרוספקטים ופרסומת של הוצאת מוסד ביאליק על יד חברת "דביר" בשנת תרצ"ז ; הוצאת כתבי שמעון דובנוב בעשרה כרכים, וספרים מאת יוסף קלויזנר ומקס סולובייצ'יק ב-"Juedischer Verlag" בברלין; ופרסומת תרומות ("תיק לעבודת הקופסות") למען הקרן הקיימת לישראל A154\303
התכתבות, תזכירים, קטעי עיתונים, פרוטוקולים וסיכומי ישיבות בעניין "יסודות" \ "Yessodoth" - מוסדות החינוך של "הנוער הציוני" (משה קול - יושב ראש ההנהלה), בצירוף חוזרים והודעות אל חברי ההנהלה בעניין פעילות מוסדות החינוך של מערכת "יסודות" בכפר הנוער הציוני נווה הדסה, כפר הנוער הציוני ניצנים, בית הספר "חוות הנוער הציוני" על שם ישראל גולדשטיין בירושלים, מוסד חינוכי על שם בן ציון מוסינזון במגדיאל ומוסדות החינוך במושב אלוני יצחק ובקריית ביאליק 1982- 1982 A379\155
התכתבות, תזכירים, הצעות להכשרה, דברי דפוס ופרסומים, פרוטוקולים וסיכומי ישיבות בעניין "יסודות" \ "Yessodoth" - מוסדות החינוך של "הנוער הציוני" (משה קול - יושב ראש ההנהלה), בצירוף חוזרים והודעות אל חברי ההנהלה בעניין פעילות מוסדות החינוך של מערכת "יסודות" בכפר הנוער הציוני נווה הדסה, כפר הנוער הציוני ניצנים, בית הספר "חוות הנוער הציוני" בירושלים, מוסד חינוכי על שם בן ציון מוסינזון במגדיאל ומוסדות החינוך במושב אלוני יצחק ובקריית ביאליק 1981- 1981 A379\154
התכתבות בעניינים מנהליים וכספיים עם מוסד ביאליק 1952- 1957 S42\375
המכון לחקר תולדות הקק"ל, מוסד ביאליק 1998- 2001 KKL5\68483
מכתבים אל יעקב צור, תזכירים, עצומות, חוזרים ותדפיסים בעניין ההסברה הציונית (יעקב צור - יושב ראש הוועדה להסברה ציונית). בין הכותבים: יואל שר, סגן מנהל מחלקת ההסברה של משרד החוץ; יעקב גרוס, מנהל ארגוני של המחלקה לארגון והסברה במכון ליהדות זמננו; נציגי מוסד ביאליק בירושלים והוועד הציבורי להקמת "בית ראשוני פועלי ציון בתל אביב"; השופט חיים כהן, בית המשפט העליון; שבתאי שבתאי, יועץ למס הכנסה ובטוח לאומי, ירושלים; לייזר איזקסון ולאה בסובה, מעון עולים בבת ים; נחום קליינשטיין, תושב יפו 1974- 1976 A326\328
התכתבות עם מוסד ביאליק 1948- 1960 S115\457