תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מוסד ביאליק
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
קטלוג ספרי מוסד ביאליק לרגל עשר שנות פעילות KH4\6376-2t
חוברת לדוגמה מתוך "האונציקלופדיה המקראית - אוצר הידיעות על המקרא ותקופתו" בעריכת אליעזר ליפא סוקניק ומשה דוד קאסוטו בהוצאת מוסד ביאליק KH4\6376-1t
עותק מהודר של עקרונות היסוד של מוסד ביאליק KH4\14018-1t
התכתבויות לרבות בענייני תקציב עם "מוסד ביאליק" A116\69\1-7t
הצעות לתקציב "מוסד ביאליק" לשנת תרצ"ו A116\67\1-1t
התכתבויות ורשימת בקשות שהוגשו למוסד ביאליק ב- 1939 A116\75\1-2t
מכתב מאת הסופר אהרן זאב בן-ישי, עורך "מולדתי", שנתון ספרותי-שימושי לנוער ולעם (מאת הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל) אל משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק, בעניין הספר "המדע במלחמה" בהוצאת מוסד ביאליק S83\1851-3t
מכתב מאת נציג "בית הנוער", הר הכרמל אל משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק, בעניין רכישת סדרת ספרים מטעם מוסד ביאליק S83\1851-2t
מכתב מאת חיים מילקוב, מזכיר מוסד ביאליק, אל הנהלת הגימנסיה העברית "הרצליה" בעניין הוצאת ספרי ישורון קשת על ידי הוצאת "דביר" בשיתוף עם מוסד ביאליק S83\1396-3t
מכתב מאת משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק, אל חנה ורדי, האקדמיה הלאומית למדעים בעניין דעתו של מרדכי מרטין בובר, חבר הקורטוריון של מוסד ביאליק, על הוצאת כתבי האקדמיה S83\1487-1t
מכתב מאת אהוד בן עזר אל מוסד ביאליק בעניין מאמרו "אשמה ועונש לפי בובר" אשר נכתב בעקבות הספר "פני אדם" בהוצאת מוסד ביאליק (המאמר פורסם בעיתון "למרחב") S83\1411-1t
זכרון דברים בין הוצאת "דביר" ובין מוסד ביאליק בעניין הוצאת המשנה עם פירוש לעם S83\1874-2t
תיאור:
קטלוג ספרי מוסד ביאליק לרגל עשר שנות פעילות
סימול: KH4\6376-2t
תיאור:
חוברת לדוגמה מתוך "האונציקלופדיה המקראית - אוצר הידיעות על המקרא ותקופתו" בעריכת אליעזר ליפא סוקניק ומשה דוד קאסוטו בהוצאת מוסד ביאליק
סימול: KH4\6376-1t
תיאור:
עותק מהודר של עקרונות היסוד של מוסד ביאליק
סימול: KH4\14018-1t
תיאור:
התכתבויות לרבות בענייני תקציב עם "מוסד ביאליק"
סימול: A116\69\1-7t
תיאור:
הצעות לתקציב "מוסד ביאליק" לשנת תרצ"ו
סימול: A116\67\1-1t
תיאור:
התכתבויות ורשימת בקשות שהוגשו למוסד ביאליק ב- 1939
סימול: A116\75\1-2t
תיאור:
מכתב מאת הסופר אהרן זאב בן-ישי, עורך "מולדתי", שנתון ספרותי-שימושי לנוער ולעם (מאת הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל) אל משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק, בעניין הספר "המדע במלחמה" בהוצאת מוסד ביאליק
סימול: S83\1851-3t
תיאור:
מכתב מאת נציג "בית הנוער", הר הכרמל אל משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק, בעניין רכישת סדרת ספרים מטעם מוסד ביאליק
סימול: S83\1851-2t
תיאור:
מכתב מאת חיים מילקוב, מזכיר מוסד ביאליק, אל הנהלת הגימנסיה העברית "הרצליה" בעניין הוצאת ספרי ישורון קשת על ידי הוצאת "דביר" בשיתוף עם מוסד ביאליק
סימול: S83\1396-3t
תיאור:
מכתב מאת משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק, אל חנה ורדי, האקדמיה הלאומית למדעים בעניין דעתו של מרדכי מרטין בובר, חבר הקורטוריון של מוסד ביאליק, על הוצאת כתבי האקדמיה
סימול: S83\1487-1t
תיאור:
מכתב מאת אהוד בן עזר אל מוסד ביאליק בעניין מאמרו "אשמה ועונש לפי בובר" אשר נכתב בעקבות הספר "פני אדם" בהוצאת מוסד ביאליק (המאמר פורסם בעיתון "למרחב")
סימול: S83\1411-1t
תיאור:
זכרון דברים בין הוצאת "דביר" ובין מוסד ביאליק בעניין הוצאת המשנה עם פירוש לעם
סימול: S83\1874-2t
קטלוג ספרי מוסד ביאליק לרגל עשר שנות פעילות
חוברת לדוגמה מתוך "האונציקלופדיה המקראית - אוצר הידיעות על המקרא ותקופתו" בעריכת אליעזר ליפא סוקניק ומשה דוד קאסוטו בהוצאת מוסד ביאליק
עותק מהודר של עקרונות היסוד של מוסד ביאליק
התכתבויות לרבות בענייני תקציב עם "מוסד ביאליק"
הצעות לתקציב "מוסד ביאליק" לשנת תרצ"ו
התכתבויות ורשימת בקשות שהוגשו למוסד ביאליק ב- 1939
מכתב מאת הסופר אהרן זאב בן-ישי, עורך "מולדתי", שנתון ספרותי-שימושי לנוער ולעם (מאת הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל) אל משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק, בעניין הספר "המדע במלחמה" בהוצאת מוסד ביאליק
מכתב מאת נציג "בית הנוער", הר הכרמל אל משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק, בעניין רכישת סדרת ספרים מטעם מוסד ביאליק
מכתב מאת חיים מילקוב, מזכיר מוסד ביאליק, אל הנהלת הגימנסיה העברית "הרצליה" בעניין הוצאת ספרי ישורון קשת על ידי הוצאת "דביר" בשיתוף עם מוסד ביאליק
מכתב מאת משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק, אל חנה ורדי, האקדמיה הלאומית למדעים בעניין דעתו של מרדכי מרטין בובר, חבר הקורטוריון של מוסד ביאליק, על הוצאת כתבי האקדמיה
מכתב מאת אהוד בן עזר אל מוסד ביאליק בעניין מאמרו "אשמה ועונש לפי בובר" אשר נכתב בעקבות הספר "פני אדם" בהוצאת מוסד ביאליק (המאמר פורסם בעיתון "למרחב")
זכרון דברים בין הוצאת "דביר" ובין מוסד ביאליק בעניין הוצאת המשנה עם פירוש לעם