תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מוסד ביאליק
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב יוצא מאת משה שרת אל ברל לוקר בעניין התפטרותו מניהול מוסד ביאליק S65\1-8t
"ספריותיה של הציונות (למלאת עשרים שנה למוסד ביאליק)" מאת זלמן שזר, תדפיס מתוך הירחון "מאזנים", חוברת ג', כרך ב', שנת תשט"ז A326\328-5t
מכתב מאת משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק, בעניין "הקלטת קולותיהם של גדולי הדור" S36\73-2t
"מלון למנחי התכניקה. ספר ראשון, כולל פרקי מכונות וכלי מלאכה הנהוגים ביותר", חוברת מהסדרה "מלוני ועד הלשון העברית", הוצאת ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק, תל אביב - ירושלים, שנת תרפ"ט (הקדמה מאת חיים נחמן ביאליק, תל אביב, י"א תשרי תרפ"ט [1928]) A605\384-1t
"ארץ-ישראל. מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה", ספר שישי, מוקדש לזכרו של מרדכי נרקיס. מאת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ובית הנכות הלאומי "בצלאל" בשיתוף עם מוסד ביאליק. ירושלים, תשכ"א (מתוך הספר: הקדמה מאת מארק שאגאל ו"כתבי מרדכי נרקיס" - רשימה ביבליוגרפית מאת בצלאל נרקיס) A606\468-4t
מכתב מאת מנהל מוסד ביאליק א. אבידור בעניין הקמת בניין עבור המוסד או שילובו בבניין הארכיון הציוני S115\457-1t
"מלון למונחי אריגה", חוברת ט"ז מהסדרה "מלוני ועד הלשון העברית", הוצאת ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק וארגון חרשתני האריג על יד התאחדות בעלי התעשייה בארץ ישראל. תל אביב, שנת תש"ז - 1947 A605\384-5t
"מלון למונחי גדול-צאן", חוברת י"ב מהסדרה "מלוני ועד הלשון העברית", הוצאת ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק, ירושלים, שנת תש"ב - 1942 A605\384-3t
"מלון למונחי הקדרות: עברי - אנגלי - צרפתי - גרמני", חוברת י"ט מהסדרה "מלוני ועד הלשון העברית", הוצאת ועד הלשון העברית והוועד המכין לייסוד האקדמיה ללשון העברית ובהשתתפות מוסד ביאליק, ירושלים, שנת תש"י - 1950 A605\384-6t
"מלון למונחי מסגרות ונפחות", חוברת י"א מהסדרה "מלוני ועד הלשון העברית", הוצאת ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק, ירושלים, שנת תש"ב - 1942 A605\384-2t
"מלון למונחי פנקסנות", חוברת י"ג מהסדרה "מלוני ועד הלשון העברית", הוצאת ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק, ירושלים, שנת תש"ה - 1945 A605\384-4t
"אטלס ישראל", חוברת הסברה, הוצאת מחלקת המדידות, משרד העבודה, מוסד ביאליק, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, בעניין הפצת האטלס; מכיל תכנית האטלס וסקירות קצרות בעניין האטלס [1957] A606\546-8t
תיאור:
מכתב יוצא מאת משה שרת אל ברל לוקר בעניין התפטרותו מניהול מוסד ביאליק
סימול: S65\1-8t
תיאור:
"ספריותיה של הציונות (למלאת עשרים שנה למוסד ביאליק)" מאת זלמן שזר, תדפיס מתוך הירחון "מאזנים", חוברת ג', כרך ב', שנת תשט"ז
סימול: A326\328-5t
תיאור:
מכתב מאת משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק, בעניין "הקלטת קולותיהם של גדולי הדור"
סימול: S36\73-2t
תיאור:
"מלון למנחי התכניקה. ספר ראשון, כולל פרקי מכונות וכלי מלאכה הנהוגים ביותר", חוברת מהסדרה "מלוני ועד הלשון העברית", הוצאת ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק, תל אביב - ירושלים, שנת תרפ"ט (הקדמה מאת חיים נחמן ביאליק, תל אביב, י"א תשרי תרפ"ט [1928])
סימול: A605\384-1t
תיאור:
"ארץ-ישראל. מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה", ספר שישי, מוקדש לזכרו של מרדכי נרקיס. מאת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ובית הנכות הלאומי "בצלאל" בשיתוף עם מוסד ביאליק. ירושלים, תשכ"א (מתוך הספר: הקדמה מאת מארק שאגאל ו"כתבי מרדכי נרקיס" - רשימה ביבליוגרפית מאת בצלאל נרקיס)
סימול: A606\468-4t
תיאור:
מכתב מאת מנהל מוסד ביאליק א. אבידור בעניין הקמת בניין עבור המוסד או שילובו בבניין הארכיון הציוני
סימול: S115\457-1t
תיאור:
"מלון למונחי אריגה", חוברת ט"ז מהסדרה "מלוני ועד הלשון העברית", הוצאת ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק וארגון חרשתני האריג על יד התאחדות בעלי התעשייה בארץ ישראל. תל אביב, שנת תש"ז - 1947
סימול: A605\384-5t
תיאור:
"מלון למונחי גדול-צאן", חוברת י"ב מהסדרה "מלוני ועד הלשון העברית", הוצאת ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק, ירושלים, שנת תש"ב - 1942
סימול: A605\384-3t
תיאור:
"מלון למונחי הקדרות: עברי - אנגלי - צרפתי - גרמני", חוברת י"ט מהסדרה "מלוני ועד הלשון העברית", הוצאת ועד הלשון העברית והוועד המכין לייסוד האקדמיה ללשון העברית ובהשתתפות מוסד ביאליק, ירושלים, שנת תש"י - 1950
סימול: A605\384-6t
תיאור:
"מלון למונחי מסגרות ונפחות", חוברת י"א מהסדרה "מלוני ועד הלשון העברית", הוצאת ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק, ירושלים, שנת תש"ב - 1942
סימול: A605\384-2t
תיאור:
"מלון למונחי פנקסנות", חוברת י"ג מהסדרה "מלוני ועד הלשון העברית", הוצאת ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק, ירושלים, שנת תש"ה - 1945
סימול: A605\384-4t
תיאור:
"אטלס ישראל", חוברת הסברה, הוצאת מחלקת המדידות, משרד העבודה, מוסד ביאליק, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, בעניין הפצת האטלס; מכיל תכנית האטלס וסקירות קצרות בעניין האטלס [1957]
סימול: A606\546-8t
מכתב יוצא מאת משה שרת אל ברל לוקר בעניין התפטרותו מניהול מוסד ביאליק
"ספריותיה של הציונות (למלאת עשרים שנה למוסד ביאליק)" מאת זלמן שזר, תדפיס מתוך הירחון "מאזנים", חוברת ג', כרך ב', שנת תשט"ז
מכתב מאת משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק, בעניין "הקלטת קולותיהם של גדולי הדור"
"מלון למנחי התכניקה. ספר ראשון, כולל פרקי מכונות וכלי מלאכה הנהוגים ביותר", חוברת מהסדרה "מלוני ועד הלשון העברית", הוצאת ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק, תל אביב - ירושלים, שנת תרפ"ט (הקדמה מאת חיים נחמן ביאליק, תל אביב, י"א תשרי תרפ"ט [1928])
"ארץ-ישראל. מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה", ספר שישי, מוקדש לזכרו של מרדכי נרקיס. מאת החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ובית הנכות הלאומי "בצלאל" בשיתוף עם מוסד ביאליק. ירושלים, תשכ"א (מתוך הספר: הקדמה מאת מארק שאגאל ו"כתבי מרדכי נרקיס" - רשימה ביבליוגרפית מאת בצלאל נרקיס)
מכתב מאת מנהל מוסד ביאליק א. אבידור בעניין הקמת בניין עבור המוסד או שילובו בבניין הארכיון הציוני
"מלון למונחי אריגה", חוברת ט"ז מהסדרה "מלוני ועד הלשון העברית", הוצאת ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק וארגון חרשתני האריג על יד התאחדות בעלי התעשייה בארץ ישראל. תל אביב, שנת תש"ז - 1947
"מלון למונחי גדול-צאן", חוברת י"ב מהסדרה "מלוני ועד הלשון העברית", הוצאת ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק, ירושלים, שנת תש"ב - 1942
"מלון למונחי הקדרות: עברי - אנגלי - צרפתי - גרמני", חוברת י"ט מהסדרה "מלוני ועד הלשון העברית", הוצאת ועד הלשון העברית והוועד המכין לייסוד האקדמיה ללשון העברית ובהשתתפות מוסד ביאליק, ירושלים, שנת תש"י - 1950
"מלון למונחי מסגרות ונפחות", חוברת י"א מהסדרה "מלוני ועד הלשון העברית", הוצאת ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק, ירושלים, שנת תש"ב - 1942
"מלון למונחי פנקסנות", חוברת י"ג מהסדרה "מלוני ועד הלשון העברית", הוצאת ועד הלשון העברית בהשתתפות מוסד ביאליק, ירושלים, שנת תש"ה - 1945
"אטלס ישראל", חוברת הסברה, הוצאת מחלקת המדידות, משרד העבודה, מוסד ביאליק, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, בעניין הפצת האטלס; מכיל תכנית האטלס וסקירות קצרות בעניין האטלס [1957]