תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מוסד ביאליק
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"שישה פרקים ציוניים", חוברת מאת אורי גורדון. הופק על ידי מוסד ביאליק, ירושלים, תשמ"ז - 1987 (החוברת מכילה הקדשה בכתב יד מאת המחבר לשלמה קודש. ירושלים, 04.07.1989) A633\153-5t
דוח מחקר על מצבן הכספי של מוסדות עירוניים למחצה בארץ ישראל: קריית מוצקין וקריית ביאליק S8\2657-2t
מכתב מאת משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק ומזכיר לשם כבוד של ועדת המשנה לענייני הספר העברי, ירושלים, אל מנחם גנסין, תל-אביב, בעניין הדפסת כתבי יד של אורי ניסן גנסין S83\68-2t
התכתבות בעניין תקציב מוסד ביאליק A116\69\1-7t
הצעות לתקציב "מוסד ביאליק" A116\67\1-1t
התכתבות ורשימת בקשות שהוגשו למוסד ביאליק A116\75\1-2t
מכתב מאת יוסף אבירם, מזכיר לשם כבוד של הוועד המנהל ליד החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, אל משה גרדון בעניין חשבון ההוצאות לספר "ארץ ישראל", כרך ג S83\537-2t
קטלוג ספרי מוסד ביאליק לרגל עשר שנות פעילות KH4\6376-2t
חוברת לדוגמה מתוך "האונציקלופדיה המקראית - אוצר הידיעות על המקרא ותקופתו" בעריכת אליעזר ליפא סוקניק ומשה דוד קאסוטו בהוצאת מוסד ביאליק KH4\6376-1t
עותק מהודר של עקרונות היסוד של מוסד ביאליק KH4\14018-1t
מכתב מאת הסופר אהרן זאב בן-ישי, עורך "מולדתי", שנתון ספרותי-שימושי לנוער ולעם (מאת הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל) אל משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק, בעניין הספר "המדע במלחמה" בהוצאת מוסד ביאליק S83\1851-3t
מכתב מאת נציג "בית הנוער", הר הכרמל אל משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק, בעניין רכישת סדרת ספרים מטעם מוסד ביאליק S83\1851-2t
תיאור:
"שישה פרקים ציוניים", חוברת מאת אורי גורדון. הופק על ידי מוסד ביאליק, ירושלים, תשמ"ז - 1987 (החוברת מכילה הקדשה בכתב יד מאת המחבר לשלמה קודש. ירושלים, 04.07.1989)
סימול: A633\153-5t
תיאור:
דוח מחקר על מצבן הכספי של מוסדות עירוניים למחצה בארץ ישראל: קריית מוצקין וקריית ביאליק
סימול: S8\2657-2t
תיאור:
מכתב מאת משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק ומזכיר לשם כבוד של ועדת המשנה לענייני הספר העברי, ירושלים, אל מנחם גנסין, תל-אביב, בעניין הדפסת כתבי יד של אורי ניסן גנסין
סימול: S83\68-2t
תיאור:
התכתבות בעניין תקציב מוסד ביאליק
סימול: A116\69\1-7t
תיאור:
הצעות לתקציב "מוסד ביאליק"
סימול: A116\67\1-1t
תיאור:
התכתבות ורשימת בקשות שהוגשו למוסד ביאליק
סימול: A116\75\1-2t
תיאור:
מכתב מאת יוסף אבירם, מזכיר לשם כבוד של הוועד המנהל ליד החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, אל משה גרדון בעניין חשבון ההוצאות לספר "ארץ ישראל", כרך ג
סימול: S83\537-2t
תיאור:
קטלוג ספרי מוסד ביאליק לרגל עשר שנות פעילות
סימול: KH4\6376-2t
תיאור:
חוברת לדוגמה מתוך "האונציקלופדיה המקראית - אוצר הידיעות על המקרא ותקופתו" בעריכת אליעזר ליפא סוקניק ומשה דוד קאסוטו בהוצאת מוסד ביאליק
סימול: KH4\6376-1t
תיאור:
עותק מהודר של עקרונות היסוד של מוסד ביאליק
סימול: KH4\14018-1t
תיאור:
מכתב מאת הסופר אהרן זאב בן-ישי, עורך "מולדתי", שנתון ספרותי-שימושי לנוער ולעם (מאת הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל) אל משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק, בעניין הספר "המדע במלחמה" בהוצאת מוסד ביאליק
סימול: S83\1851-3t
תיאור:
מכתב מאת נציג "בית הנוער", הר הכרמל אל משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק, בעניין רכישת סדרת ספרים מטעם מוסד ביאליק
סימול: S83\1851-2t
"שישה פרקים ציוניים", חוברת מאת אורי גורדון. הופק על ידי מוסד ביאליק, ירושלים, תשמ"ז - 1987 (החוברת מכילה הקדשה בכתב יד מאת המחבר לשלמה קודש. ירושלים, 04.07.1989)
דוח מחקר על מצבן הכספי של מוסדות עירוניים למחצה בארץ ישראל: קריית מוצקין וקריית ביאליק
מכתב מאת משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק ומזכיר לשם כבוד של ועדת המשנה לענייני הספר העברי, ירושלים, אל מנחם גנסין, תל-אביב, בעניין הדפסת כתבי יד של אורי ניסן גנסין
התכתבות בעניין תקציב מוסד ביאליק
הצעות לתקציב "מוסד ביאליק"
התכתבות ורשימת בקשות שהוגשו למוסד ביאליק
מכתב מאת יוסף אבירם, מזכיר לשם כבוד של הוועד המנהל ליד החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, אל משה גרדון בעניין חשבון ההוצאות לספר "ארץ ישראל", כרך ג
קטלוג ספרי מוסד ביאליק לרגל עשר שנות פעילות
חוברת לדוגמה מתוך "האונציקלופדיה המקראית - אוצר הידיעות על המקרא ותקופתו" בעריכת אליעזר ליפא סוקניק ומשה דוד קאסוטו בהוצאת מוסד ביאליק
עותק מהודר של עקרונות היסוד של מוסד ביאליק
מכתב מאת הסופר אהרן זאב בן-ישי, עורך "מולדתי", שנתון ספרותי-שימושי לנוער ולעם (מאת הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל) אל משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק, בעניין הספר "המדע במלחמה" בהוצאת מוסד ביאליק
מכתב מאת נציג "בית הנוער", הר הכרמל אל משה גרדון, מנהל מוסד ביאליק, בעניין רכישת סדרת ספרים מטעם מוסד ביאליק