תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מוסד ביאליק
מוצגים פריטים 1 - 3 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ירושלים. רחביה, בנין ברחוב אלחריזי (מוסד ביאליק?) מס 18. תכנית לפתיחת חלון. תכנית הגשה לוועדת התכנון המקומית הכוללת: מפרט בקשה, תרשים מקום, תכנית קומה וחזית S109\67-1m
ירושלים. מפה טופוגרפית של שטח מתחם מוסד ביאליק בחלקה מס' 1 גוש מס' 30145 S83\652-1m
ישראל. "ארץ ישראל בימי הבית השני, המשנה והתלמוד (333 לפסה''נ עד 640 לפסה''נ)". מפה פיזית של דרום ארץ ישראל מים המלח עד מפרץ אילת. סימון גבולות תחום - עיר משוערים, כבישים ודרכים רומאיים, דרכים עתיקות. סימון ערים, כפרים, היכל, מזבח ועוד. מקרא מפורט מאוד. MM\794
תיאור:
ירושלים. רחביה, בנין ברחוב אלחריזי (מוסד ביאליק?) מס 18. תכנית לפתיחת חלון. תכנית הגשה לוועדת התכנון המקומית הכוללת: מפרט בקשה, תרשים מקום, תכנית קומה וחזית
סימול: S109\67-1m
תיאור:
ירושלים. מפה טופוגרפית של שטח מתחם מוסד ביאליק בחלקה מס' 1 גוש מס' 30145
סימול: S83\652-1m
תיאור:
ישראל. "ארץ ישראל בימי הבית השני, המשנה והתלמוד (333 לפסה''נ עד 640 לפסה''נ)". מפה פיזית של דרום ארץ ישראל מים המלח עד מפרץ אילת. סימון גבולות תחום - עיר משוערים, כבישים ודרכים רומאיים, דרכים עתיקות. סימון ערים, כפרים, היכל, מזבח ועוד. מקרא מפורט מאוד.
סימול: MM\794
ירושלים. רחביה, בנין ברחוב אלחריזי (מוסד ביאליק?) מס 18. תכנית לפתיחת חלון. תכנית הגשה לוועדת התכנון המקומית הכוללת: מפרט בקשה, תרשים מקום, תכנית קומה וחזית
ירושלים. מפה טופוגרפית של שטח מתחם מוסד ביאליק בחלקה מס' 1 גוש מס' 30145
ישראל. "ארץ ישראל בימי הבית השני, המשנה והתלמוד (333 לפסה''נ עד 640 לפסה''נ)". מפה פיזית של דרום ארץ ישראל מים המלח עד מפרץ אילת. סימון גבולות תחום - עיר משוערים, כבישים ודרכים רומאיים, דרכים עתיקות. סימון ערים, כפרים, היכל, מזבח ועוד. מקרא מפורט מאוד.