תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מוסד ביאליק
מוצגים פריטים 1 - 3 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ירושלים. מפה טופוגרפית של שטח מתחם מוסד ביאליק בחלקה מס' 1 גוש מס' 30145 S83\652-1m
ירושלים. רחביה, בנין ברחוב אלחריזי (מוסד ביאליק?) מס 18. תכנית לפתיחת חלון. תכנית הגשה לוועדת התכנון המקומית הכוללת: מפרט בקשה, תרשים מקום, תכנית קומה וחזית S109\67-1m
ישראל. "ארץ ישראל בימי הבית השני, המשנה והתלמוד (333 לפסה''נ עד 640 לפסה''נ)". מפה פיזית של דרום ארץ ישראל מים המלח עד מפרץ אילת. סימון גבולות תחום - עיר משוערים, כבישים ודרכים רומאיים, דרכים עתיקות. סימון ערים, כפרים, היכל, מזבח ועוד. מקרא מפורט מאוד. MM\794
תיאור:
ירושלים. מפה טופוגרפית של שטח מתחם מוסד ביאליק בחלקה מס' 1 גוש מס' 30145
סימול: S83\652-1m
תיאור:
ירושלים. רחביה, בנין ברחוב אלחריזי (מוסד ביאליק?) מס 18. תכנית לפתיחת חלון. תכנית הגשה לוועדת התכנון המקומית הכוללת: מפרט בקשה, תרשים מקום, תכנית קומה וחזית
סימול: S109\67-1m
תיאור:
ישראל. "ארץ ישראל בימי הבית השני, המשנה והתלמוד (333 לפסה''נ עד 640 לפסה''נ)". מפה פיזית של דרום ארץ ישראל מים המלח עד מפרץ אילת. סימון גבולות תחום - עיר משוערים, כבישים ודרכים רומאיים, דרכים עתיקות. סימון ערים, כפרים, היכל, מזבח ועוד. מקרא מפורט מאוד.
סימול: MM\794
ירושלים. מפה טופוגרפית של שטח מתחם מוסד ביאליק בחלקה מס' 1 גוש מס' 30145
ירושלים. רחביה, בנין ברחוב אלחריזי (מוסד ביאליק?) מס 18. תכנית לפתיחת חלון. תכנית הגשה לוועדת התכנון המקומית הכוללת: מפרט בקשה, תרשים מקום, תכנית קומה וחזית
ישראל. "ארץ ישראל בימי הבית השני, המשנה והתלמוד (333 לפסה''נ עד 640 לפסה''נ)". מפה פיזית של דרום ארץ ישראל מים המלח עד מפרץ אילת. סימון גבולות תחום - עיר משוערים, כבישים ודרכים רומאיים, דרכים עתיקות. סימון ערים, כפרים, היכל, מזבח ועוד. מקרא מפורט מאוד.