תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מוסד ביאליק
מוצגים פריטים 1 - 7 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מודעות אבל, אזכרות. בובר מרטין מרדכי. ממורי דרכו ומעצבי דמותו של מוסד ביאליק. מטעם הקורטוריון, ההנהלה וחבר העובדים של מוסד ביאליק KRU\17649
תערוכות. מוסד ביאליק. הודעה על קיום תערוכה במלאת י"ג שנה לפטירתו של חיים נחמן ביאליק. אולם בצלאל, ירושלים KRU\3377
מודעות אבל, אזכרות. קלורי משה. אזכרה, נגינה וקריאה מתוך נאומיו. משתתף: ב. צ. דינבורג. מטעם בית ילדים ונוער אהבה קריית ביאליק. אולם המוסד אהבה קריית ביאליק KRU\18140
עברית. שיעורי ערב לעברית מטעם הוועד הלאומי. התחדשות הקורסים למתחילים, למתקדמים, למשתלמים, לספרות ולתנ"ך ולשיפור הלשון. מטעם המוסד ללשון ולתרבות העברית. בית הספר בקריית ביאליק KRU\14359
חינוך. חיפה. הודעה על מועד ההרשמה לקיטנת הבראה בחופש הקיץ, שתתקיים במוסד הילדים "אהבה" בקרית ביאליק KRU\11702
הרצל בנימין זאב (תיאדור). מודעה על קיום אסיפות זכרון למלאת 40 שנה למותו של בנימין זאב הרצל ולמלאת 10 שנים למותו של חיים נחמן ביאליק. פירוט רשימת המקומות והנואמים באסיפות. מטעם המוסד ללשון ולתרבות העברית KRU\10537
הרצל בנימין זאב (תיאדור). מודעה על קיום אסיפות זכרון למלאת 40 שנה למותו של בנימין זאב הרצל ולמלאת 10 שנים למותו של חיים נחמן ביאליק. פירוט רשימת המקומות והנואמים באסיפות. מטעם המוסד ללשון ולתרבות העברית KRU\10538
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. בובר מרטין מרדכי. ממורי דרכו ומעצבי דמותו של מוסד ביאליק. מטעם הקורטוריון, ההנהלה וחבר העובדים של מוסד ביאליק
סימול: KRU\17649
תיאור:
תערוכות. מוסד ביאליק. הודעה על קיום תערוכה במלאת י"ג שנה לפטירתו של חיים נחמן ביאליק. אולם בצלאל, ירושלים
סימול: KRU\3377
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. קלורי משה. אזכרה, נגינה וקריאה מתוך נאומיו. משתתף: ב. צ. דינבורג. מטעם בית ילדים ונוער אהבה קריית ביאליק. אולם המוסד אהבה קריית ביאליק
סימול: KRU\18140
תיאור:
עברית. שיעורי ערב לעברית מטעם הוועד הלאומי. התחדשות הקורסים למתחילים, למתקדמים, למשתלמים, לספרות ולתנ"ך ולשיפור הלשון. מטעם המוסד ללשון ולתרבות העברית. בית הספר בקריית ביאליק
סימול: KRU\14359
תיאור:
חינוך. חיפה. הודעה על מועד ההרשמה לקיטנת הבראה בחופש הקיץ, שתתקיים במוסד הילדים "אהבה" בקרית ביאליק
סימול: KRU\11702
תיאור:
הרצל בנימין זאב (תיאדור). מודעה על קיום אסיפות זכרון למלאת 40 שנה למותו של בנימין זאב הרצל ולמלאת 10 שנים למותו של חיים נחמן ביאליק. פירוט רשימת המקומות והנואמים באסיפות. מטעם המוסד ללשון ולתרבות העברית
סימול: KRU\10537
תיאור:
הרצל בנימין זאב (תיאדור). מודעה על קיום אסיפות זכרון למלאת 40 שנה למותו של בנימין זאב הרצל ולמלאת 10 שנים למותו של חיים נחמן ביאליק. פירוט רשימת המקומות והנואמים באסיפות. מטעם המוסד ללשון ולתרבות העברית
סימול: KRU\10538
מודעות אבל, אזכרות. בובר מרטין מרדכי. ממורי דרכו ומעצבי דמותו של מוסד ביאליק. מטעם הקורטוריון, ההנהלה וחבר העובדים של מוסד ביאליק
תערוכות. מוסד ביאליק. הודעה על קיום תערוכה במלאת י"ג שנה לפטירתו של חיים נחמן ביאליק. אולם בצלאל, ירושלים
מודעות אבל, אזכרות. קלורי משה. אזכרה, נגינה וקריאה מתוך נאומיו. משתתף: ב. צ. דינבורג. מטעם בית ילדים ונוער אהבה קריית ביאליק. אולם המוסד אהבה קריית ביאליק
עברית. שיעורי ערב לעברית מטעם הוועד הלאומי. התחדשות הקורסים למתחילים, למתקדמים, למשתלמים, לספרות ולתנ"ך ולשיפור הלשון. מטעם המוסד ללשון ולתרבות העברית. בית הספר בקריית ביאליק
חינוך. חיפה. הודעה על מועד ההרשמה לקיטנת הבראה בחופש הקיץ, שתתקיים במוסד הילדים "אהבה" בקרית ביאליק
הרצל בנימין זאב (תיאדור). מודעה על קיום אסיפות זכרון למלאת 40 שנה למותו של בנימין זאב הרצל ולמלאת 10 שנים למותו של חיים נחמן ביאליק. פירוט רשימת המקומות והנואמים באסיפות. מטעם המוסד ללשון ולתרבות העברית
הרצל בנימין זאב (תיאדור). מודעה על קיום אסיפות זכרון למלאת 40 שנה למותו של בנימין זאב הרצל ולמלאת 10 שנים למותו של חיים נחמן ביאליק. פירוט רשימת המקומות והנואמים באסיפות. מטעם המוסד ללשון ולתרבות העברית