תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מועצת הפועלות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית. מכתב בנושא חידוש גיוס הנשים לצבא הבריטי וחוברת הסברה למתגייסות 1943 J12\72
התכתבות עם מועצת הפועלות בעניינים כספיים ובעניין פעילותה 1953- 1956 S42\322
התכתבות בין מרדכי נרקיס לבין נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים בארץ ישראל ובחוץ לארץ לגבי ספרים ופרסום מאמרים, בצירוף רשימות, זכרון דברים, כרטיסי ביקור ודברי דפוס. בין המתכתבים: שאול טשרניחובסקי, תל אביב; נתן ביסטריצקי, ירושלים; חיים וייצמן והחברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, ירושלים; דוד קלעי בשם הנהלת חברת "מסדה" להוצאת האנציקלופדיה הכללית, תל אביב; ארי אבן-זהב, משה שובה ונציגי המזכירות האקדמית של האוניברסיטה העברית, והנהלת הספריה הלאומית; חוג חובבי אמנות בחיפה; מאיר גור-אריה וחירם פלאום בירושלים, הרמן שטרוק, הנס מולר וישעיה פאיג, חיפה; מאיר בלבן ויחיאל הלפרן בוורשה; ססיל רות בלונדון; אוטו גולדשמידט בעיר גותה שבגרמניה; רחל כצנלסון בשם מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית; עובדי הוועד הלאומי בירושלים, ספריות, מערכות כתבי עת והוצאות ספרים בארץ ישראל, אירופה וארצות הברית, ואנשים אחרים 1921- 1940 A605\173
מועצת הפועלות "נשים עובדות ומתנדבות" (נעמ"ת). דברי דפוס וקטעי עיתונים המכילים מאמרים מאת תמר אשל ופרסומים בעניין עבודתה במטה נעמ"ת בירושלים, בפרט בדבר הוצאת בולטין "דבר האשה" בהוצאת המדור לנשים ערביות של מועצת הפועלות בהסתדרות הכללית 1974- 1984 A622\42
דברי דפוס שונים: הודעות מאת המזכירות הכללית של מגבית ההתגייסות וההצלה (1947);הזמנה מטעם התאחדות "פועלי ציון" ואגודות ציוניות בצרפת להרצאת יעקב צור, שגריר ישראל בצרפת ונשיא מועצת המנהלים של הקרן הקיימת לישראל (16.12.1965); טפסים מאת משרד בפריס של מועצת הפועלות בישראל ("פרויען-פיאנערן" - "Femmes Pionnieres"); והזמנות לתערוכות אמנים בישראל (1979 - 1983) 1947- 1983 A553\17
התכתבות בין הנס בייט, הלשכה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית בז'נבה לבין נציגי מוסדות שונים, בעיקר נציגי לשכות לעליית הנוער בארצות שונות, ואנשים פרטיים; בצירוף הצהרות ותזכירים שונים בעניין פעילות מדריכי עליית הנוער (העתקים). בין המתכתבים: גאורג לנדאואר, ירושלים; אברהם הרצפלד, המרכז החקלאי בתל אביב; עובדי לשכות עליית הנוער בהולנד ובשוודיה; פניה מלניק, מועצת הפועלות במינכן; משה באומגרטן, פראג; עקיבא לוינסקי, ז'נבה; יוסף קרטצנשטיין, ציריך, ואחרים 1946- 1946 A638\2
מכתבים, הודעות, חוזרים אל בלה טל (רוזנטל, לבית בוטקובסקי), עין החורש - בריסל - פריס - תל אביב, מאת נציגי מוסדות שונים בישראל, אנגליה, צרפת, בלגיה. בין המוסדות: מפלגת הפועלים המאוחדת בארץ ישראל - המרכז בתל אביב; מועצת הפועלות שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב; מועצת פועלי חדרה; ההנהגה העליונה של "השומר הצעיר" - הסתדרות עולמית של נוער צופי-חלוצי, אפיקים; "רסקו" - חברה להתיישבות חקלאית ועירונית, תל אביב; "נעמת" - תנועת נשים עובדות ומתנדבות בתל אביב; "כרמל" - המרכז הבינלאומי להכשרה בעבודה קהילתית, חיפה; ההתאגדות הכללית של הגימלאים בישראל שעל יד הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית; מועצת אזורית חוף השרון; המכון הבינלאומי ללמודי עבודה, פיתוח וקואופרציה - המשרד בתל אביב; משרד המשפטים בבלגיה - בריסל וקונסוליית בלגיה ביפו; הקונסוליה הכללית של פולין בבלגיה[?] 1932- 1983 A553\18
מכתבים ואישורי עבודה אל עליזה סחייק, תושבת עפולה עילית, מאת מוסדות שונים בארץ ישראל, ביניהם לשכת הסעד במשרד הסעד המחוזי בחיפה, ועדת התרבות של מועצת פועלי עפולה, מחלקת ההדרכה של ויצ"ו ומועצת הפועלות בתל אביב, הנהלת קופת תגמולים ומחוז עמק יזרעאל של קופת חולים, בית החלוצות ברחביה - ירושלים, המחלקה להנחלת הלשון בחיפה 1944- 1955 A619\68
מועצת הפועלות שליד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, תל אביב. התכתבות בעניין תרומות מאנגליה וסיור בישראל לקבוצה של חברות מועצת הפועלות מבלגיה (22.02.1975 - 27.03.1975) 1975- 1975 KH4\53918
ענייני חוק ההפלות. התכתבות בין חברת הכנסת תמר אשל, ירושלים, לבין ראש הממשלה יצחק רבין, חברי הכנסת ונציגי האגודה למאבק בהפלות ועידוד הילודה בירושלים, האגודה הישראלית לתיכנון המשפחוה בתל אביב; הצעות, גילוי דעת ופרסומים מאת תמר אשל בשם מועצת הפועלות ונעמ"ת, בענייני תיקון חוק ההפלות 1976- 1979 A622\82
מועצת הפועלות "נשים עובדות ומתנדבות" (נעמ"ת). רישומים, סקירות, תכניות העבודה, נאומים, מאמרים, טיוטות של דו"חות, הצעות והערות מאת תמר אשל, מזכירה כללית של נעמ"ת (בכתב יד ובכתב מכונה) 1975- 1978 A622\41
חוברות הקשורות לפעילותה של מועצת הפועלות "נשים עובדות ומתנדבות" (נעמ"ת), המכילות בין היתר דו"חות מאת תמר אשל: "פרקי דין וחשבון לוועידה החמישים - עשרה, תשל"ד - תשל"ז \ 1974 - 1977. נעמ"ת, תנועת נשים עובדות ומתנדבות", הוצאת ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, דפוס "ישראל", תל אביב, כסלו תשל"ח - נובמבר 1977; "סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדינים וחשבונות השנתיים מס' 9 ו-10 של נציב תלונות הציבור", הוצאת הכנסת, תמוז תשמ"ב - יולי 1982 1977- 1982 A622\43