תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מועצת הפועלות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים נכנסים, העתקי התכתבות, רשימות חלוקה וקבלות עבור סיוע כספי לחג הפסח. בין הפונים, הוועד הפועל של הסתדרות הפועל המזרחי, מועצת הפועלות הארצית של הפועל המזרחי וישיבות תורה 1937- 1945 S51\349
מועצת הפועלים של ההסתדרות הציונית של העובדים העברים בארץ-ישראל. מכתבים נכנסים בעניין פעולות ומוסדות של מועצת הפועלות, התכתבות בעניין תקצוב עבור הארגונים "אמהות עובדות" ו"יד לילד", מכתבים נכנסים מארגוני נשים ציוניות בחוץ לארץ: "Organizacion Femenina del Sionismo Obrero" מברזיל, "Femmes Pionnieres", מצרפת, "The Women`s Labor Organization of America", מארצות הברית, הזמנות לישיבות האירועים של מועצת הפועלות, יולי 1953 - אוקטובר 1961 1953- 1961 S61\208
הזמנה לוועידת הפועלות החמישית מטעם מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל והחלטות מושב מועצת פועלי ירושלים בעקבות חוסר העבודה והרעב הכבד בחלקים גדולים מציבור הפועלים 1939- 1942 S51\129
מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית. מכתב בנושא חידוש גיוס הנשים לצבא הבריטי וחוברת הסברה למתגייסות 1943 J12\72
מכתבים אל אלכסנדר גולדשטיין, תל אביב, מאת אנשים פרטיים, ביניהם ידידיו וקרובי משפחתו במוסקבה, במינסק ובוורשה, ומאת אנשים שונים בארץ ישראל. בין הכותבים: מאיר דיזנגוף; לייב יפה; האדריכל שלמה גפשטיין בתל אביב; יעקב רשקס בזכרון יעקב; משה גליקסון בשם מערכת העיתון "הארץ"; שמואל גולדשטיין ושרה רוזוב; עדה פישמן בשם מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית בתל אביב; ארתור הנטקה בברלין (אוקטובר - דצמבר 1931) 1931- 1931 A134\168
מכתבים, חוזרים, הודעות ודברי דפוס שונים אל אהרן ופרדה (פרידה) מזיא בעניין פעילות מחלקת העליה של הסוכנות היהודית ותנועות "הנוער הציוני" ו"העובד הציוני". בין הכותבים: יצחק גרינבוים; אליהו דובקין; מרדכי ניישטט; נציגי הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים והוועד הפועל של תנועת "העובד הציוני"; מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית; מערכת העיתון "העובד הציוני"; המזכירות העליונה של הסתדרויות עולמיות "הנוער הציוני" ו"החלוץ הכללי-ציוני"; משרד עלייה של הסוכנות היהודית בוורשה; המזכירות העליונה בארץ ישראל של ההסתדרות העולמית "איחוד הנוער הציוני" ו"עקיבא"; המרכז לגולה באיטליה - המשלחת הארצי-ישראלית ברומא 1945- 1947 AK892\14
התכתבות עם מועצת הפועלות בעניינים כספיים ובעניין פעילותה 1953- 1956 S42\322
מועצת הפועלות "נשים עובדות ומתנדבות" (נעמ"ת). דברי דפוס וקטעי עיתונים המכילים מאמרים מאת תמר אשל ופרסומים בעניין עבודתה במטה נעמ"ת בירושלים, בפרט בדבר הוצאת בולטין "דבר האשה" בהוצאת המדור לנשים ערביות של מועצת הפועלות בהסתדרות הכללית 1974- 1984 A622\42
דברי דפוס שונים: הודעות מאת המזכירות הכללית של מגבית ההתגייסות וההצלה (1947);הזמנה מטעם התאחדות "פועלי ציון" ואגודות ציוניות בצרפת להרצאת יעקב צור, שגריר ישראל בצרפת ונשיא מועצת המנהלים של הקרן הקיימת לישראל (16.12.1965); טפסים מאת משרד בפריס של מועצת הפועלות בישראל ("פרויען-פיאנערן" - "Femmes Pionnieres"); והזמנות לתערוכות אמנים בישראל (1979 - 1983) 1947- 1983 A553\17
התכתבות בין יהושע מנוח לבין מוסדות ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, בין היתר עם שמחה אבן זהר, בבה אידלסון (מועצת הפועלות), יהודה גוטהלף, גרשון גלעד, ישראל ישעיהו, יהודית כרמי (מועצת הפועלות), יהושע לוי, אפרים ריינר 1931- 1975 A193\606
התכתבות בין מרדכי נרקיס לבין נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים בארץ ישראל ובחוץ לארץ לגבי ספרים ופרסום מאמרים, בצירוף רשימות, זכרון דברים, כרטיסי ביקור ודברי דפוס. בין המתכתבים: שאול טשרניחובסקי, תל אביב; נתן ביסטריצקי, ירושלים; חיים וייצמן והחברה העברית לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, ירושלים; דוד קלעי בשם הנהלת חברת "מסדה" להוצאת האנציקלופדיה הכללית, תל אביב; ארי אבן-זהב, משה שובה ונציגי המזכירות האקדמית של האוניברסיטה העברית, והנהלת הספריה הלאומית; חוג חובבי אמנות בחיפה; מאיר גור-אריה וחירם פלאום בירושלים, הרמן שטרוק, הנס מולר וישעיה פאיג, חיפה; מאיר בלבן ויחיאל הלפרן בוורשה; ססיל רות בלונדון; אוטו גולדשמידט בעיר גותה שבגרמניה; רחל כצנלסון בשם מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית; עובדי הוועד הלאומי בירושלים, ספריות, מערכות כתבי עת והוצאות ספרים בארץ ישראל, אירופה וארצות הברית, ואנשים אחרים 1921- 1940 A605\173
מועצת הפועלות שליד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, תל אביב. התכתבות בעניין תרומות מאנגליה וסיור בישראל לקבוצה של חברות מועצת הפועלות מבלגיה (22.02.1975 - 27.03.1975) 1975- 1975 KH4\53918