תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מועצת הפועלות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים ואישורי עבודה אל עליזה סחייק, תושבת עפולה עילית, מאת מוסדות שונים בארץ ישראל, ביניהם לשכת הסעד במשרד הסעד המחוזי בחיפה, ועדת התרבות של מועצת פועלי עפולה, מחלקת ההדרכה של ויצ"ו ומועצת הפועלות בתל אביב, הנהלת קופת תגמולים ומחוז עמק יזרעאל של קופת חולים, בית החלוצות ברחביה - ירושלים, המחלקה להנהלת הלשון בחיפה 1944- 1955 A619\68
מועצת הפועלות שליד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, תל אביב. התכתבות בעניין תרומות מאנגליה וסיור בישראל לקבוצה של חברות מועצת הפועלות מבלגיה (22.02.1975 - 27.03.1975) 1975- 1975 KH4\53918
התכתבות בין יהושע מנוח לבין מוסדות ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, בין היתר עם שמחה אבן זהר, בבה אידלסון (מועצת הפועלות), יהודה גוטהלף, גרשון גלעד, ישראל ישעיהו, יהודית כרמי (מועצת הפועלות), יהושע לוי, אפרים ריינר 1931- 1975 A193\606
בלגיה - בריסל. דו"חות, תכניות, סקירות והתכתבות, בעיקר בין הנהלת קרן היסוד בירושלים לבין ועד קרן היסוד בבריסל (Solidarite avec Israel, Keren Hayessod - Appel Unifie pour Israel), המחלקה לכספים של הסוכנות היהודית בירושלים, וארגון ''פיאנערן פרויען פארבאנד" (Union des Femmes Pionnieres) בבריסל (מאוחד עם "מועצת הפועלות" בישראל); אישורים וקבלות על העברת כספים. בין היתר התכתבות ואישורים בענייני מגבית באנטוורפן והעברת כספים והקצבות מקרן היסוד להסתדרות "אגודת ישראל" (01.01.1973 - 30.06.1973) 1973- 1973 KH4\53048
בלגיה - בריסל. דו"חות על תרומות, תכניות, סקירות והתכתבות, בעיקר בין הנהלת קרן היסוד, הסוכנות היהודית ומשרד המסחר והתעשיה בירושלים לבין נשיאות ועד קרן היסוד בבריסל (Solidarite avec Israel, Keren Hayessod - Appel Unifie pour Israel), ועד קרן היסוד באנטוורפן (Verenigde Israel Actie), ארגון ''פיאנערן פרויען פארבאנד" (Union des Femmes Pionnieres) בבריסל (מאוחד עם "מועצת הפועלות" בישראל); אישורים על העברת כספים מאת הפדרציה הציונית בבלגיה באמצעות משרד הסוכנות היהודית בז'נבה (01.06.1974 - 30.08.1974) 1974- 1974 KH4\53053
התכתבות בנושא הכשרת פועלות וידיעונים על פעילות מועצת הפועלות 1938- 1944 S9\1088
התכתבות בעניין הכשרת פועלות וידיעונים מאת מועצת הפועלות 1945- 1948 S9\1089
תעודות על מאבקה של רוזה גינוסר להכרה בזכותה לעסוק במקצוע עורך דין בארץ ישראל; קטעי עיתונים ומכתבים מאת אמילי מורפו, נורמן בנטוויץ', לאונרד שטיין, י. ודג'וור, מאיר דיזנגוף, מועצת הפועלות (גולדה מאירסון ועדה פישמן) 1929- 1930 AK245\1
התכתבות בין יהושע מנוח לבין חברות מועצת הפועלות, בין היתר עם יהודית שמחונית, תשי"ז - תשי"ט 1957- 1959 A193\685
ענייני הפועלות. 1. התכתבות כללית 2. מועצת הפועלות 3. ענייני גלנר 1925- 1927 S9\1808\1
התכתבות עם מועצת הפועלות בעניין קבלת הלוואה לצורך הקמת שיכון לחלוצות 1940- 1941 S9\883
מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית. מכתב בנושא חידוש גיוס הנשים לצבא הבריטי וחוברת הסברה למתגייסות 1943 J12\72