תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מועצת הפועלות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
עותק זכרון דברים מפגישה בין יעקב זרובבל וירחמיאל אבא עם נציגות מועצת הפועלות עליזה שידלובסקה וחנה מיגור בעניין הקמת מפעל שכונתי באיראן במודל דומה למה שהוקם בצפוןן אפריקה S20\100-2t
הרצאה: "קוי פעולתה של מועצת הפועלות" A581\14-5t
מכתב עבור "מועצת –הפועלות" ובו הצעה לקביעת שם למשק הפועלות על אדמת קוביבה ליד נס-ציונה. A116\57\2-3t
"דבר הפועלת", ביטאון מאת מועצת הפועלות של הסתדרות העובדים העברית הכללית בארץ ישראל (תוספת לעיתון "דבר"). שנה ו', גליון מס' 9, ז' טבת ת"ש, 19.12.1939 A395\243-5t
ידיעה מעיתון "דבר" על החלטות המושב ה-16 של מועצת הפועלות S9\1086-1t
חוברת בשם "לחיילת על סף שחרורה" בהוצאת מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, לקראת שחרור חיילות עבריות מהצבא הבריטי לאחר מלחמת העולם השניה J12\208-6t
"מפעלי תנועת הפועלות" - סקירה מאת מועצת הפועלות של הסתדרות העובדים העברים הכללית אל הוועידה השישית של ההסתדרות, 1945 S105\133-3t
"משקי הפועלות וחוות הלימוד" - חוברת בהוצאת מועצת הפועלות של הסתדרות העובדים העברים הכללית, המכילה סקירה מאת ג.[?] ראש על הפעילות בתקופה שבין הוועידה החקלאית החמישית והשישית, 1939 - 1945 S105\133-2t
אגרת של מועצת הפועלות וסיכום של ישיבותיה S7\2026-3t
הערות להסכם בין מועצת הפועלות לבין ויצו בעניין הקשר בין שני הארגונים DD1\7408-1t
מכתב מאת מועצת הפועלות הארצית של הסתדרות הפועל המזרחי אל מחלקת העבודה של הסוכנות היהודית בענייני הדרכה והכשרה S105\4-2t
בית התינוקות "אמנה", מועצת הפועלות, ארגון אמהות עובדות J15\4275\1-7t
תיאור:
עותק זכרון דברים מפגישה בין יעקב זרובבל וירחמיאל אבא עם נציגות מועצת הפועלות עליזה שידלובסקה וחנה מיגור בעניין הקמת מפעל שכונתי באיראן במודל דומה למה שהוקם בצפוןן אפריקה
סימול: S20\100-2t
תיאור:
הרצאה: "קוי פעולתה של מועצת הפועלות"
סימול: A581\14-5t
תיאור:
מכתב עבור "מועצת –הפועלות" ובו הצעה לקביעת שם למשק הפועלות על אדמת קוביבה ליד נס-ציונה.
סימול: A116\57\2-3t
תיאור:
"דבר הפועלת", ביטאון מאת מועצת הפועלות של הסתדרות העובדים העברית הכללית בארץ ישראל (תוספת לעיתון "דבר"). שנה ו', גליון מס' 9, ז' טבת ת"ש, 19.12.1939
סימול: A395\243-5t
תיאור:
ידיעה מעיתון "דבר" על החלטות המושב ה-16 של מועצת הפועלות
סימול: S9\1086-1t
תיאור:
חוברת בשם "לחיילת על סף שחרורה" בהוצאת מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, לקראת שחרור חיילות עבריות מהצבא הבריטי לאחר מלחמת העולם השניה
סימול: J12\208-6t
תיאור:
"מפעלי תנועת הפועלות" - סקירה מאת מועצת הפועלות של הסתדרות העובדים העברים הכללית אל הוועידה השישית של ההסתדרות, 1945
סימול: S105\133-3t
תיאור:
"משקי הפועלות וחוות הלימוד" - חוברת בהוצאת מועצת הפועלות של הסתדרות העובדים העברים הכללית, המכילה סקירה מאת ג.[?] ראש על הפעילות בתקופה שבין הוועידה החקלאית החמישית והשישית, 1939 - 1945
סימול: S105\133-2t
תיאור:
אגרת של מועצת הפועלות וסיכום של ישיבותיה
סימול: S7\2026-3t
תיאור:
הערות להסכם בין מועצת הפועלות לבין ויצו בעניין הקשר בין שני הארגונים
סימול: DD1\7408-1t
תיאור:
מכתב מאת מועצת הפועלות הארצית של הסתדרות הפועל המזרחי אל מחלקת העבודה של הסוכנות היהודית בענייני הדרכה והכשרה
סימול: S105\4-2t
תיאור:
בית התינוקות "אמנה", מועצת הפועלות, ארגון אמהות עובדות
סימול: J15\4275\1-7t
עותק זכרון דברים מפגישה בין יעקב זרובבל וירחמיאל אבא עם נציגות מועצת הפועלות עליזה שידלובסקה וחנה מיגור בעניין הקמת מפעל שכונתי באיראן במודל דומה למה שהוקם בצפוןן אפריקה
הרצאה: "קוי פעולתה של מועצת הפועלות"
מכתב עבור "מועצת –הפועלות" ובו הצעה לקביעת שם למשק הפועלות על אדמת קוביבה ליד נס-ציונה.
"דבר הפועלת", ביטאון מאת מועצת הפועלות של הסתדרות העובדים העברית הכללית בארץ ישראל (תוספת לעיתון "דבר"). שנה ו', גליון מס' 9, ז' טבת ת"ש, 19.12.1939
ידיעה מעיתון "דבר" על החלטות המושב ה-16 של מועצת הפועלות
חוברת בשם "לחיילת על סף שחרורה" בהוצאת מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, לקראת שחרור חיילות עבריות מהצבא הבריטי לאחר מלחמת העולם השניה
"מפעלי תנועת הפועלות" - סקירה מאת מועצת הפועלות של הסתדרות העובדים העברים הכללית אל הוועידה השישית של ההסתדרות, 1945
"משקי הפועלות וחוות הלימוד" - חוברת בהוצאת מועצת הפועלות של הסתדרות העובדים העברים הכללית, המכילה סקירה מאת ג.[?] ראש על הפעילות בתקופה שבין הוועידה החקלאית החמישית והשישית, 1939 - 1945
אגרת של מועצת הפועלות וסיכום של ישיבותיה
הערות להסכם בין מועצת הפועלות לבין ויצו בעניין הקשר בין שני הארגונים
מכתב מאת מועצת הפועלות הארצית של הסתדרות הפועל המזרחי אל מחלקת העבודה של הסוכנות היהודית בענייני הדרכה והכשרה
בית התינוקות "אמנה", מועצת הפועלות, ארגון אמהות עובדות