תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מועצת הפועלות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב תלונה מאת בבה אידלסון, מועצת הפועלות אל זלמן שזר בעניין האפליה כלפי מוסדות מועצת הפועלות על ידי הסוכנות היהודית S61\208-2t
"דבר הפועלות", ירחון בהוצאת מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל (יושבת ראש המערכת: רחל שזר, עורכת: רבקה כצנלסון, עורכת משנה: שולמית אור), אדר תשכ"ח, פברואר - מרץ 1968 A476\65-1t
חוזר מטעם מועצת הפועלות של "הפועל המזרחי" בעניין סידור משק פועלות של "הפועל המזרחי" S51\559-5t
פרוטוקול ישיבה בעניין מוסד חינוכי לבנות, שבמהלכה סוכם על הקמת ועדה משותפת למרכז החקלאי, מועצת הפועלות ותנועת "בני עקיבא" S32\1827-1t
מכתב מאת בבה אידלסון, מועצת הפועלות אל זלמן שזר בעניין המחלוקות בין מועצת הפועלות לבין ליגת הנשים למען ישראל בניו יורק S61\208-1t
עלון "ידיעות מועצת הפועלות" מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, ינואר 1956 S36\401-3t
מכתב מאת רחל שנלסון [?], נציגת מועצת הפועלות שליד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, אל הדסה סמואל, בדבר ההוצאה המשותפת של הספר בעניין משקי הפועלות ושיתוף הפעולה עם הקרן הקיימת לישראל בקשר להפצת הספר (כ"א טבת תש"ו - 15.12.1945) K14\465-2t
החלטות ועדת הגולה של מועצת הפועלות בעניין הגדלת מספר חברות המועצה היוצאות לשליחות באירופה והכנת סקירות על הנעשה בארץ עבור השליחות S86\106-3t
מכתב אל מועצת הפועלות בעניין קביעת שם למשק הפועלות על אדמת קוביבה ליד נס-ציונה A116\57\2-3t
הרצאה: "קוי פעולתה של מועצת הפועלות" A581\14-5t
מועצת הפועלות. רישום דברים מהתכנית "שאלות אישיות" עם תמר אשל (מראיין: יעקב אגמון), "גלי צה"ל" - 18.10.1975, שכתוב מהקלטה על ידי בת שבע גרינשטיין, רמת אביב (17 עמודים מודפסים במכונת כתיבה) A622\66-1t
חוברת בשם "לחיילת על סף שחרורה" בהוצאת מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, לקראת שחרור חיילות עבריות מהצבא הבריטי לאחר מלחמת העולם השניה J12\208-6t
תיאור:
מכתב תלונה מאת בבה אידלסון, מועצת הפועלות אל זלמן שזר בעניין האפליה כלפי מוסדות מועצת הפועלות על ידי הסוכנות היהודית
סימול: S61\208-2t
תיאור:
"דבר הפועלות", ירחון בהוצאת מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל (יושבת ראש המערכת: רחל שזר, עורכת: רבקה כצנלסון, עורכת משנה: שולמית אור), אדר תשכ"ח, פברואר - מרץ 1968
סימול: A476\65-1t
תיאור:
חוזר מטעם מועצת הפועלות של "הפועל המזרחי" בעניין סידור משק פועלות של "הפועל המזרחי"
סימול: S51\559-5t
תיאור:
פרוטוקול ישיבה בעניין מוסד חינוכי לבנות, שבמהלכה סוכם על הקמת ועדה משותפת למרכז החקלאי, מועצת הפועלות ותנועת "בני עקיבא"
סימול: S32\1827-1t
תיאור:
מכתב מאת בבה אידלסון, מועצת הפועלות אל זלמן שזר בעניין המחלוקות בין מועצת הפועלות לבין ליגת הנשים למען ישראל בניו יורק
סימול: S61\208-1t
תיאור:
עלון "ידיעות מועצת הפועלות" מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, ינואר 1956
סימול: S36\401-3t
תיאור:
מכתב מאת רחל שנלסון [?], נציגת מועצת הפועלות שליד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, אל הדסה סמואל, בדבר ההוצאה המשותפת של הספר בעניין משקי הפועלות ושיתוף הפעולה עם הקרן הקיימת לישראל בקשר להפצת הספר (כ"א טבת תש"ו - 15.12.1945)
סימול: K14\465-2t
תיאור:
החלטות ועדת הגולה של מועצת הפועלות בעניין הגדלת מספר חברות המועצה היוצאות לשליחות באירופה והכנת סקירות על הנעשה בארץ עבור השליחות
סימול: S86\106-3t
תיאור:
מכתב אל מועצת הפועלות בעניין קביעת שם למשק הפועלות על אדמת קוביבה ליד נס-ציונה
סימול: A116\57\2-3t
תיאור:
הרצאה: "קוי פעולתה של מועצת הפועלות"
סימול: A581\14-5t
תיאור:
מועצת הפועלות. רישום דברים מהתכנית "שאלות אישיות" עם תמר אשל (מראיין: יעקב אגמון), "גלי צה"ל" - 18.10.1975, שכתוב מהקלטה על ידי בת שבע גרינשטיין, רמת אביב (17 עמודים מודפסים במכונת כתיבה)
סימול: A622\66-1t
תיאור:
חוברת בשם "לחיילת על סף שחרורה" בהוצאת מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, לקראת שחרור חיילות עבריות מהצבא הבריטי לאחר מלחמת העולם השניה
סימול: J12\208-6t
מכתב תלונה מאת בבה אידלסון, מועצת הפועלות אל זלמן שזר בעניין האפליה כלפי מוסדות מועצת הפועלות על ידי הסוכנות היהודית
"דבר הפועלות", ירחון בהוצאת מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל (יושבת ראש המערכת: רחל שזר, עורכת: רבקה כצנלסון, עורכת משנה: שולמית אור), אדר תשכ"ח, פברואר - מרץ 1968
חוזר מטעם מועצת הפועלות של "הפועל המזרחי" בעניין סידור משק פועלות של "הפועל המזרחי"
פרוטוקול ישיבה בעניין מוסד חינוכי לבנות, שבמהלכה סוכם על הקמת ועדה משותפת למרכז החקלאי, מועצת הפועלות ותנועת "בני עקיבא"
מכתב מאת בבה אידלסון, מועצת הפועלות אל זלמן שזר בעניין המחלוקות בין מועצת הפועלות לבין ליגת הנשים למען ישראל בניו יורק
עלון "ידיעות מועצת הפועלות" מאת ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, ינואר 1956
מכתב מאת רחל שנלסון [?], נציגת מועצת הפועלות שליד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, אל הדסה סמואל, בדבר ההוצאה המשותפת של הספר בעניין משקי הפועלות ושיתוף הפעולה עם הקרן הקיימת לישראל בקשר להפצת הספר (כ"א טבת תש"ו - 15.12.1945)
החלטות ועדת הגולה של מועצת הפועלות בעניין הגדלת מספר חברות המועצה היוצאות לשליחות באירופה והכנת סקירות על הנעשה בארץ עבור השליחות
מכתב אל מועצת הפועלות בעניין קביעת שם למשק הפועלות על אדמת קוביבה ליד נס-ציונה
הרצאה: "קוי פעולתה של מועצת הפועלות"
מועצת הפועלות. רישום דברים מהתכנית "שאלות אישיות" עם תמר אשל (מראיין: יעקב אגמון), "גלי צה"ל" - 18.10.1975, שכתוב מהקלטה על ידי בת שבע גרינשטיין, רמת אביב (17 עמודים מודפסים במכונת כתיבה)
חוברת בשם "לחיילת על סף שחרורה" בהוצאת מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, לקראת שחרור חיילות עבריות מהצבא הבריטי לאחר מלחמת העולם השניה