תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מועצת הפועלות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מקומות ישוב בארץ- חוות הלימוד של מועצת הפועלות בתלפיות, ירושלים PHWI\1247226
ועידת מועצת הפועלות בתל אביב, דוד בן גוריון, ברט גולדשטיין, רחל שזר 1949 PHIG\1500093
מחלקת הארגון - סמינר מועצת הפועלות מדרום אמריקה בית שלום. NPS\202405
מחלקת הארגון - סמינר מועצת הפועלות מדרום אמריקה בית שלום. NPS\202407
מקומות ישוב בארץ- בית החלוצות של מועצת הפועלות בחיפה PHWI\1247224
מעון יום של ויצו ברחובות (בשיתוף עם מועצת הפועלות) - ילדים ומטפלות PHWI\1245874
מועצת הפועלות (?) - אחות מאכילה תינוק PHWI\1245804
מחלקת הארגון - סמינר מועצת הפועלות מדרום אמריקה בית שלום. NPS\202404
מחלקת הארגון - סמינר מועצת הפועלות מדרום אמריקה בית שלום. NPS\202408
מחלקת הארגון - סמינר מועצת הפועלות מדרום אמריקה בית שלום. NPS\202406
קבלת פנים לוייצמן ורעייתו בחוות הלימוד של מועצת הפועלות בעינות ( 1945) , וייצמן נואם , מימינו של וייצמן : וורה וייצמן , הדסה סמואל, רחל רובשוב , מרים שויאר יוסף לינטון , משמאלו : עדה פיש. . . . .. . ( 4) רחל ינאית , בן צבי. 1945 PHG\1006933
רינה דותן, מועצת הפועלות PHIS\1470348
תיאור:
מקומות ישוב בארץ- חוות הלימוד של מועצת הפועלות בתלפיות, ירושלים
סימול: PHWI\1247226
תיאור:
ועידת מועצת הפועלות בתל אביב, דוד בן גוריון, ברט גולדשטיין, רחל שזר
שנה: 1949 סימול: PHIG\1500093
תיאור:
מחלקת הארגון - סמינר מועצת הפועלות מדרום אמריקה בית שלום.
סימול: NPS\202405
תיאור:
מחלקת הארגון - סמינר מועצת הפועלות מדרום אמריקה בית שלום.
סימול: NPS\202407
תיאור:
מקומות ישוב בארץ- בית החלוצות של מועצת הפועלות בחיפה
סימול: PHWI\1247224
תיאור:
מעון יום של ויצו ברחובות (בשיתוף עם מועצת הפועלות) - ילדים ומטפלות
סימול: PHWI\1245874
תיאור:
מועצת הפועלות (?) - אחות מאכילה תינוק
סימול: PHWI\1245804
תיאור:
מחלקת הארגון - סמינר מועצת הפועלות מדרום אמריקה בית שלום.
סימול: NPS\202404
תיאור:
מחלקת הארגון - סמינר מועצת הפועלות מדרום אמריקה בית שלום.
סימול: NPS\202408
תיאור:
מחלקת הארגון - סמינר מועצת הפועלות מדרום אמריקה בית שלום.
סימול: NPS\202406
תיאור:
קבלת פנים לוייצמן ורעייתו בחוות הלימוד של מועצת הפועלות בעינות ( 1945) , וייצמן נואם , מימינו של וייצמן : וורה וייצמן , הדסה סמואל, רחל רובשוב , מרים שויאר יוסף לינטון , משמאלו : עדה פיש. . . . .. . ( 4) רחל ינאית , בן צבי.
שנה: 1945 סימול: PHG\1006933
תיאור:
רינה דותן, מועצת הפועלות
סימול: PHIS\1470348
מקומות ישוב בארץ- חוות הלימוד של מועצת הפועלות בתלפיות, ירושלים
ועידת מועצת הפועלות בתל אביב, דוד בן גוריון, ברט גולדשטיין, רחל שזר
מחלקת הארגון - סמינר מועצת הפועלות מדרום אמריקה בית שלום.
מחלקת הארגון - סמינר מועצת הפועלות מדרום אמריקה בית שלום.
מקומות ישוב בארץ- בית החלוצות של מועצת הפועלות בחיפה
מעון יום של ויצו ברחובות (בשיתוף עם מועצת הפועלות) - ילדים ומטפלות
מועצת הפועלות (?) - אחות מאכילה תינוק
מחלקת הארגון - סמינר מועצת הפועלות מדרום אמריקה בית שלום.
מחלקת הארגון - סמינר מועצת הפועלות מדרום אמריקה בית שלום.
מחלקת הארגון - סמינר מועצת הפועלות מדרום אמריקה בית שלום.
קבלת פנים לוייצמן ורעייתו בחוות הלימוד של מועצת הפועלות בעינות ( 1945) , וייצמן נואם , מימינו של וייצמן : וורה וייצמן , הדסה סמואל, רחל רובשוב , מרים שויאר יוסף לינטון , משמאלו : עדה פיש. . . . .. . ( 4) רחל ינאית , בן צבי.
רינה דותן, מועצת הפועלות