תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מועצת הפועלות
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
גוש 10032, חלקה 90. רחוב אלרוזורוב. חדרה. תכנית להקמת שוק בהמות. מדידת השטח וסימון חלקות סמוכות KH4\13811-1m
טול כרם. מפה טופוגרפית של אזור הגושים 8113, 8139. ציון מספרי הגושים השכנים ושם הישוב השכן כפר יונה. המפה הוכנה עבור מועצת הפועלות KL5M\219
תיאור:
גוש 10032, חלקה 90. רחוב אלרוזורוב. חדרה. תכנית להקמת שוק בהמות. מדידת השטח וסימון חלקות סמוכות
סימול: KH4\13811-1m
תיאור:
טול כרם. מפה טופוגרפית של אזור הגושים 8113, 8139. ציון מספרי הגושים השכנים ושם הישוב השכן כפר יונה. המפה הוכנה עבור מועצת הפועלות
סימול: KL5M\219
גוש 10032, חלקה 90. רחוב אלרוזורוב. חדרה. תכנית להקמת שוק בהמות. מדידת השטח וסימון חלקות סמוכות
טול כרם. מפה טופוגרפית של אזור הגושים 8113, 8139. ציון מספרי הגושים השכנים ושם הישוב השכן כפר יונה. המפה הוכנה עבור מועצת הפועלות