תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מועצת הפועלות
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מודעה בעניין הרצאה של אברהם רוזנטל על היפנוזה עם דברי פתיחה של מרגוט קלאוזנר. ההרצאה מטעם אגודת הפאראפסיכולוגיה תתקיים באולם "ביתנו" A493\52-1kru
תעשייה ובנייה. טכס הנחת אבן הפינה למעון וגן לילדי עובדים. קריאה אל תושבי כפר עטה [כפר אתא] והסביבה להשתתף. מטעם מועצת הפועלות וועד פועלי כפר עטה. מגרש המוסד, חיפה KRU\9170
יום הפועלת הבינלאומי. תוכנית מושב ארצי של מועצת הפועלות (הראשון לאחר ועידת הפועלות החמישית) KRU\4645
אגודות, ארגונים. מועצת הפועלות. הודעה על קיום מושב מועצת הפועלות בנושא כינוס יער החלוצה. בית החלוצות, תל אביב KRU\16191
עבודה. העובדות בארץ ישראל בשנת 1939. טבלת מספרים ונתונים סטטיסטיים על ציבור הפועלות והעובדות בארץ ישראל בתחומי החקלאות, חינוך וההתישבות העובדת KRA\33
כרזה ובה אם המחבקת את בתה בתוך מעברת אוהלים מאת מועצת הפועלות של הסתדרות העובדים הכללית בעניין תרומה לעולים KH4\7342-1kra
ההסתדרות הכללית של העובדים. לוח קיר. דבר הפועלות. על הקרקע. הוצאת מועצת הפועלות של הסתדרות העובדים KRU\21358
ההסתדרות הכללית של העובדים. לוח קיר. דבר הפועלות. בתנועה. הוצאת מועצת הפועלות של הסתדרות העובדים KRU\21359
מגביות ותרומות. יד למעברה תשי"ב. איור המתאר מעברת אוהלים בגשם וסופה, אם מנסה לגונן על ילדתה מפני הרוח. סמל מועצת הפועלות KRA\1012
מגביות ותרומות. איור של מעברה של אוהלים. דמות אם וילדה מציצים מתוך אוהל. הילד מושיט ידו לתרומה. גשם שוטף יורד. סמל מועצת הפועלות KRA\1009
רווחה. יד חברות למעברה. איור המתאר מעברת אוהלים ואת תושביו. סמל מועצת הפועלות KRA\1023
ההסתדרות הכללית של העובדים. מועצת פועלי חיפה. דין וחשבון ממושב מועצת הפועלות ע"י הצירות בהשתתפות רחל אדיב, חיפה KRU\15678
תיאור:
מודעה בעניין הרצאה של אברהם רוזנטל על היפנוזה עם דברי פתיחה של מרגוט קלאוזנר. ההרצאה מטעם אגודת הפאראפסיכולוגיה תתקיים באולם "ביתנו"
סימול: A493\52-1kru
תיאור:
תעשייה ובנייה. טכס הנחת אבן הפינה למעון וגן לילדי עובדים. קריאה אל תושבי כפר עטה [כפר אתא] והסביבה להשתתף. מטעם מועצת הפועלות וועד פועלי כפר עטה. מגרש המוסד, חיפה
סימול: KRU\9170
תיאור:
יום הפועלת הבינלאומי. תוכנית מושב ארצי של מועצת הפועלות (הראשון לאחר ועידת הפועלות החמישית)
סימול: KRU\4645
תיאור:
אגודות, ארגונים. מועצת הפועלות. הודעה על קיום מושב מועצת הפועלות בנושא כינוס יער החלוצה. בית החלוצות, תל אביב
סימול: KRU\16191
תיאור:
עבודה. העובדות בארץ ישראל בשנת 1939. טבלת מספרים ונתונים סטטיסטיים על ציבור הפועלות והעובדות בארץ ישראל בתחומי החקלאות, חינוך וההתישבות העובדת
סימול: KRA\33
תיאור:
כרזה ובה אם המחבקת את בתה בתוך מעברת אוהלים מאת מועצת הפועלות של הסתדרות העובדים הכללית בעניין תרומה לעולים
סימול: KH4\7342-1kra
תיאור:
ההסתדרות הכללית של העובדים. לוח קיר. דבר הפועלות. על הקרקע. הוצאת מועצת הפועלות של הסתדרות העובדים
סימול: KRU\21358
תיאור:
ההסתדרות הכללית של העובדים. לוח קיר. דבר הפועלות. בתנועה. הוצאת מועצת הפועלות של הסתדרות העובדים
סימול: KRU\21359
תיאור:
מגביות ותרומות. יד למעברה תשי"ב. איור המתאר מעברת אוהלים בגשם וסופה, אם מנסה לגונן על ילדתה מפני הרוח. סמל מועצת הפועלות
סימול: KRA\1012
תיאור:
מגביות ותרומות. איור של מעברה של אוהלים. דמות אם וילדה מציצים מתוך אוהל. הילד מושיט ידו לתרומה. גשם שוטף יורד. סמל מועצת הפועלות
סימול: KRA\1009
תיאור:
רווחה. יד חברות למעברה. איור המתאר מעברת אוהלים ואת תושביו. סמל מועצת הפועלות
סימול: KRA\1023
תיאור:
ההסתדרות הכללית של העובדים. מועצת פועלי חיפה. דין וחשבון ממושב מועצת הפועלות ע"י הצירות בהשתתפות רחל אדיב, חיפה
סימול: KRU\15678
מודעה בעניין הרצאה של אברהם רוזנטל על היפנוזה עם דברי פתיחה של מרגוט קלאוזנר. ההרצאה מטעם אגודת הפאראפסיכולוגיה תתקיים באולם "ביתנו"
תעשייה ובנייה. טכס הנחת אבן הפינה למעון וגן לילדי עובדים. קריאה אל תושבי כפר עטה [כפר אתא] והסביבה להשתתף. מטעם מועצת הפועלות וועד פועלי כפר עטה. מגרש המוסד, חיפה
יום הפועלת הבינלאומי. תוכנית מושב ארצי של מועצת הפועלות (הראשון לאחר ועידת הפועלות החמישית)
אגודות, ארגונים. מועצת הפועלות. הודעה על קיום מושב מועצת הפועלות בנושא כינוס יער החלוצה. בית החלוצות, תל אביב
עבודה. העובדות בארץ ישראל בשנת 1939. טבלת מספרים ונתונים סטטיסטיים על ציבור הפועלות והעובדות בארץ ישראל בתחומי החקלאות, חינוך וההתישבות העובדת
כרזה ובה אם המחבקת את בתה בתוך מעברת אוהלים מאת מועצת הפועלות של הסתדרות העובדים הכללית בעניין תרומה לעולים
ההסתדרות הכללית של העובדים. לוח קיר. דבר הפועלות. על הקרקע. הוצאת מועצת הפועלות של הסתדרות העובדים
ההסתדרות הכללית של העובדים. לוח קיר. דבר הפועלות. בתנועה. הוצאת מועצת הפועלות של הסתדרות העובדים
מגביות ותרומות. יד למעברה תשי"ב. איור המתאר מעברת אוהלים בגשם וסופה, אם מנסה לגונן על ילדתה מפני הרוח. סמל מועצת הפועלות
מגביות ותרומות. איור של מעברה של אוהלים. דמות אם וילדה מציצים מתוך אוהל. הילד מושיט ידו לתרומה. גשם שוטף יורד. סמל מועצת הפועלות
רווחה. יד חברות למעברה. איור המתאר מעברת אוהלים ואת תושביו. סמל מועצת הפועלות
ההסתדרות הכללית של העובדים. מועצת פועלי חיפה. דין וחשבון ממושב מועצת הפועלות ע"י הצירות בהשתתפות רחל אדיב, חיפה