תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מועצת הפועלות
מוצגים פריטים 1 - 5 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
תפקידי תנועת הפועלות בימים אלה, הרצאת בבה אידלסון בסמינר של פעילות תנועת הפועלות (ביה"ס לפעילי ההסתדרות) אידלסון, בבה BK\12162
כיצד נסביר את תנועתנו לעולות חדשות ?, הרצאת בבה אידלסון בפגישה מרצות ביום ה' טבת תש"י אידלסון, בבה BK\12161
1974 ועידת הפועלות ה- 11 , י"ג-ט"ז סאייר תשל"ג 5 -7 במאי מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית BK\38024
ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, מועצת הפועלות. שש שנות פעולה, אלול תש"ט - אלול תשט"ו, 1955-1944; פרקי דין וחשבון לועידת הפעולות השביעית אור, שולמית (עורכת) BK\15371
נשים עבריות ציוניות: סיפורה של "הסתדרות נשים עבריות", מיום היווסדה, בשנת 1920 ועד הפיכתה לפדרציה הישראלית של ויצו בשנת 1933 כפי שהועלה על הכתב בידי זמורה, אסתר BK\65941