תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מועצת הפועלות
מוצגים פריטים 1 - 3 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
1974 ועידת הפועלות ה- 11 , י"ג-ט"ז סאייר תשל"ג 5 -7 במאי מועצת הפועלות של ההסתדרות הכללית BK\38024
ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, מועצת הפועלות. שש שנות פעולה, אלול תש"ט - אלול תשט"ו, 1955-1944; פרקי דין וחשבון לועידת הפעולות השביעית אור, שולמית (עורכת) BK\15371
נשים עבריות ציוניות: סיפורה של "הסתדרות נשים עבריות", מיום היווסדה, בשנת 1920 ועד הפיכתה לפדרציה הישראלית של ויצו בשנת 1933 כפי שהועלה על הכתב בידי זמורה, אסתר BK\65941