תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מזכרת בתיה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"מזכרת בתיה (עקרון) בת ה-80. נוסדה בתרמ"ג - 1882", חוברת ליובל ה-80 של המושבה, בהוצאת המועצה המקומית מזכרת בתיה 1962- 1962 A164\108
"יסוד עקרון היא מזכרת בתיה", סקירה מאת אמנון הורביץ (12 עמ' בכתב יד, כולל מקור והעתק) A164\60\1
סקירות ומאמרים מאת אמנון הורביץ, תל אביב, בענייני תנועת ביל"ו, גדרה ואנשיה, מקווה ישראל, פתח תקווה, יסוד המעלה, מטולה, מזכרת בתיה, קוסטינה, רחובות ומושבות אחרות בארץ ישראל (כתבי יד והעתקים מודפסים במכונת כתיבה; פרסומים בעיתונים). החומר מסודר לפי נושאים A164\60\5
מכתבים נכנסים אל בריל א[?]., בין השאר מאת ארמן ג[?]. (1899-1893), ברביה א[?]. (1898-1900), שייד א[?]. (1899) ו לוי יצחק (1900-1901) בעניין מזכרת בתיה 1893- 1927 J15\7076
מכתבים נכנסים מממקורות שונים, ביניהם ועדת ראשון לציון, דו"ח על מזכרת בתיה, דו"ח מאת נפתלי ויץ על מושבות יק"א בקפריסין (1910). מתוך ארכיון המשרד ביפו, ארכיון פקידות יק"א 1910- 1913 J15\6210
מכתבים נכנסים מאת בריל א[?]. (פתח תקוה) ו אפלבוים מאיר (מזכרת בתיה) 1900- 1904 J15\6157
מכתבים נכנסים מאת ועד המושבה מזכרת בתיה, מתיישבים בודדים והפקידות (מאיר אלבוים). מתוך ארכיון המשרד ביפו, ארכיון פקידות יק"א 1903- 1911 J15\6179
מזכרת בתיה, עקרון. התכתבות בענייני חובות מתיישבים עם פיק"א וחברת אנגלו-פלשתינה 1904- 1943 J15\8364
ברבייה אלברט (Barbier). התכתבות עם ברבייה אלברט, כרך מס' 5, דוח בעניין מזכרת בתיה ועקרון. ינואר 1902 - מרץ 1902 1902- 1902 J15\8253
מזכרת בתיה מסירת אדמה 1995- 1997 KKL5\67966
מזכרת בתיה. חוזה שכירות ע"ש הוועד המקומי מזכרת בתיה 1951- 1952 J15\21209
מזכרת בתיה. חוזה שכירות ע"ש הוועד המקומי מזכרת בתיה 1950- 1951 J15\22108