תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מכס בודנהיימר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
Letters to Willy Bambus (Berlin) A15\41-11t
מכתב הנריטה-חנה בודנהיימר אל משה ריבלין, יושב ראש דירקטוריון קרן קימת לישראל. 22 אפריל 1991 בנושא: הערות ותיקונים למאמר של חנה בודנהיימר על היסטוריית תקנון קק"ל. עוסק בתיקונים הנוגעים לתרגום המאמר מגרמנית לאנגלית. מכיל תרגום של חנה בודנהיימר למכתב של מכס בודנהיימר על מעמד קק"ל סביב מלחמת העולם הראשונה. כתב יד מקור KKL5\68386-1t
Report of activities of the Palestine Land Development Company, January-May 1912, signed by Arthur Ruppin, Jaffa) A15\198-4t
Newspaper clipping of "Palestine Illustrated News", with photograph of 'Survivors of the First Zionist Congress, who are present in Palestine A15\1176-1t
List of lands purchased by the Palestine Land Development Company', undated A15\163-3t
מכתב מאת חנה בודנהיימר אל לודוויג בלום בעניין תמונת אביה, מכס בודנהיימר, שצויירה על-ידי בלום, 1940 A423\40-1t
"Pioneers in Zionism - III: Max Bodenheimer", by Mordechai Rudensky, The New Palestine, June 1950 A15\1438-2t
'Die Ziele der Palestine Land Development Company Ltd.', undated A15\506-1t
Newspaper clippings from "Haolam", "Haboker", "Hazofe", "Hed-Yerushalayim", "The Palestine Post" A15\1441-1t
'An die Redaktion der Palestine Post,Jerusalem: Amerika und Palaestina', 1939 A15\839-3t
Two memoranda concerning Jewish education in Palestine, presented to the "Grosses Aktionskomitee" meeting in Berlin, January 1923 (in Hebrew) A15\244-1t
Letter from the Zionist Commission to Palestine (Jerusalem), Finance Department, to the Head Office of the Jewish National Fund (The Hague) A15\236-12t
תיאור:
Letters to Willy Bambus (Berlin)
סימול: A15\41-11t
תיאור:
מכתב הנריטה-חנה בודנהיימר אל משה ריבלין, יושב ראש דירקטוריון קרן קימת לישראל. 22 אפריל 1991 בנושא: הערות ותיקונים למאמר של חנה בודנהיימר על היסטוריית תקנון קק"ל. עוסק בתיקונים הנוגעים לתרגום המאמר מגרמנית לאנגלית. מכיל תרגום של חנה בודנהיימר למכתב של מכס בודנהיימר על מעמד קק"ל סביב מלחמת העולם הראשונה. כתב יד מקור
סימול: KKL5\68386-1t
תיאור:
Report of activities of the Palestine Land Development Company, January-May 1912, signed by Arthur Ruppin, Jaffa)
סימול: A15\198-4t
תיאור:
Newspaper clipping of "Palestine Illustrated News", with photograph of 'Survivors of the First Zionist Congress, who are present in Palestine
סימול: A15\1176-1t
תיאור:
List of lands purchased by the Palestine Land Development Company', undated
סימול: A15\163-3t
תיאור:
מכתב מאת חנה בודנהיימר אל לודוויג בלום בעניין תמונת אביה, מכס בודנהיימר, שצויירה על-ידי בלום, 1940
סימול: A423\40-1t
תיאור:
"Pioneers in Zionism - III: Max Bodenheimer", by Mordechai Rudensky, The New Palestine, June 1950
סימול: A15\1438-2t
תיאור:
'Die Ziele der Palestine Land Development Company Ltd.', undated
סימול: A15\506-1t
תיאור:
Newspaper clippings from "Haolam", "Haboker", "Hazofe", "Hed-Yerushalayim", "The Palestine Post"
סימול: A15\1441-1t
תיאור:
'An die Redaktion der Palestine Post,Jerusalem: Amerika und Palaestina', 1939
סימול: A15\839-3t
תיאור:
Two memoranda concerning Jewish education in Palestine, presented to the "Grosses Aktionskomitee" meeting in Berlin, January 1923 (in Hebrew)
סימול: A15\244-1t
תיאור:
Letter from the Zionist Commission to Palestine (Jerusalem), Finance Department, to the Head Office of the Jewish National Fund (The Hague)
סימול: A15\236-12t
Letters to Willy Bambus (Berlin)
מכתב הנריטה-חנה בודנהיימר אל משה ריבלין, יושב ראש דירקטוריון קרן קימת לישראל. 22 אפריל 1991 בנושא: הערות ותיקונים למאמר של חנה בודנהיימר על היסטוריית תקנון קק"ל. עוסק בתיקונים הנוגעים לתרגום המאמר מגרמנית לאנגלית. מכיל תרגום של חנה בודנהיימר למכתב של מכס בודנהיימר על מעמד קק"ל סביב מלחמת העולם הראשונה. כתב יד מקור
Report of activities of the Palestine Land Development Company, January-May 1912, signed by Arthur Ruppin, Jaffa)
Newspaper clipping of "Palestine Illustrated News", with photograph of 'Survivors of the First Zionist Congress, who are present in Palestine
List of lands purchased by the Palestine Land Development Company', undated
מכתב מאת חנה בודנהיימר אל לודוויג בלום בעניין תמונת אביה, מכס בודנהיימר, שצויירה על-ידי בלום, 1940
"Pioneers in Zionism - III: Max Bodenheimer", by Mordechai Rudensky, The New Palestine, June 1950
'Die Ziele der Palestine Land Development Company Ltd.', undated
Newspaper clippings from "Haolam", "Haboker", "Hazofe", "Hed-Yerushalayim", "The Palestine Post"
'An die Redaktion der Palestine Post,Jerusalem: Amerika und Palaestina', 1939
Two memoranda concerning Jewish education in Palestine, presented to the "Grosses Aktionskomitee" meeting in Berlin, January 1923 (in Hebrew)
Letter from the Zionist Commission to Palestine (Jerusalem), Finance Department, to the Head Office of the Jewish National Fund (The Hague)