תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מכס נורדאו
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"Eretz Israel" Bureau des Zionist- Congresses A119\135-10t
מכתב מאת הרב יהודה לייב צירלסון, פרילוקי, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין בעניין נכונותו להפיץ את נאום מכס נורדאו ברוסית בפרילוקי (תעודה מס' 21) A24\622-13t
מכתב מאת הרב יהודה לייב צירלסון, פרילוקי, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין בעניין נאומים ומאמרים של מכס נורדאו על הציונות (תעודה מס' 251) A24\624-18t
גלויה מאת יונה דב בלומברג, נציג אגודת הציונים בדבינסק (דינאבורג), אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין הפצת חוברות של מכס נורדאו בשפה הרוסית (תעודה מס' 122) A24\637-23t
מכתב מאת יוסף חלמר (Helemer), מזכיר אגודת "ועד ציוני" בפרוסקורוב, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות האגודה, ובקשה לשלוח חוברת על מכס נורדאו, רוסית (תעודה מס' 793) A24\673-40t
2 מכתבים מאת נציגי אגודת הציונים בוולקובישקי, פלך סובלקי, ביניהם משה הסקל (Gaskel), אל מנחם אוסישקין בעניין הפצת ספרות ציונית, בפרט נאומיו ומאמריו של מכס נורדאו, עברית, רוסית, 03.02.1899, 10.02.1899 (תעודות מס' 76, 149) A24\629-26t
Cable from Chaim Weizmann and Menahem Ussishkin, [?] A119\313-2t
The Young Zionist Club, Lipton A119\200-13t
3 גלויות מאת מכס נורדאו אל אדולף פרידמן (1906 - 1907) A8\106-4t
טיוטה של חוזר מאת "הציונים המדיניים" (מכס נורדאו ואחרים), [1911] A8\45-4t
גלויה מאת הוצאת ספרים "אחיאסף", ורשה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין משלוח חוברות של מכס נורדאו ומכס מנדלשטם, רוסית (תעודה מס' 663) A24\664-11t
מאמר של בנימין יפה על הרצל ונורדאו לציון יום הולדת המאה של מכס נורדאו DD1\4034-1t
תיאור:
"Eretz Israel" Bureau des Zionist- Congresses
סימול: A119\135-10t
תיאור:
מכתב מאת הרב יהודה לייב צירלסון, פרילוקי, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין בעניין נכונותו להפיץ את נאום מכס נורדאו ברוסית בפרילוקי (תעודה מס' 21)
סימול: A24\622-13t
תיאור:
מכתב מאת הרב יהודה לייב צירלסון, פרילוקי, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין בעניין נאומים ומאמרים של מכס נורדאו על הציונות (תעודה מס' 251)
סימול: A24\624-18t
תיאור:
גלויה מאת יונה דב בלומברג, נציג אגודת הציונים בדבינסק (דינאבורג), אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין הפצת חוברות של מכס נורדאו בשפה הרוסית (תעודה מס' 122)
סימול: A24\637-23t
תיאור:
מכתב מאת יוסף חלמר (Helemer), מזכיר אגודת "ועד ציוני" בפרוסקורוב, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות האגודה, ובקשה לשלוח חוברת על מכס נורדאו, רוסית (תעודה מס' 793)
סימול: A24\673-40t
תיאור:
2 מכתבים מאת נציגי אגודת הציונים בוולקובישקי, פלך סובלקי, ביניהם משה הסקל (Gaskel), אל מנחם אוסישקין בעניין הפצת ספרות ציונית, בפרט נאומיו ומאמריו של מכס נורדאו, עברית, רוסית, 03.02.1899, 10.02.1899 (תעודות מס' 76, 149)
סימול: A24\629-26t
תיאור:
Cable from Chaim Weizmann and Menahem Ussishkin, [?]
סימול: A119\313-2t
תיאור:
The Young Zionist Club, Lipton
סימול: A119\200-13t
תיאור:
3 גלויות מאת מכס נורדאו אל אדולף פרידמן (1906 - 1907)
סימול: A8\106-4t
תיאור:
טיוטה של חוזר מאת "הציונים המדיניים" (מכס נורדאו ואחרים), [1911]
סימול: A8\45-4t
תיאור:
גלויה מאת הוצאת ספרים "אחיאסף", ורשה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין משלוח חוברות של מכס נורדאו ומכס מנדלשטם, רוסית (תעודה מס' 663)
סימול: A24\664-11t
תיאור:
מאמר של בנימין יפה על הרצל ונורדאו לציון יום הולדת המאה של מכס נורדאו
סימול: DD1\4034-1t
"Eretz Israel" Bureau des Zionist- Congresses
מכתב מאת הרב יהודה לייב צירלסון, פרילוקי, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין בעניין נכונותו להפיץ את נאום מכס נורדאו ברוסית בפרילוקי (תעודה מס' 21)
מכתב מאת הרב יהודה לייב צירלסון, פרילוקי, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין בעניין נאומים ומאמרים של מכס נורדאו על הציונות (תעודה מס' 251)
גלויה מאת יונה דב בלומברג, נציג אגודת הציונים בדבינסק (דינאבורג), אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין הפצת חוברות של מכס נורדאו בשפה הרוסית (תעודה מס' 122)
מכתב מאת יוסף חלמר (Helemer), מזכיר אגודת "ועד ציוני" בפרוסקורוב, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות האגודה, ובקשה לשלוח חוברת על מכס נורדאו, רוסית (תעודה מס' 793)
2 מכתבים מאת נציגי אגודת הציונים בוולקובישקי, פלך סובלקי, ביניהם משה הסקל (Gaskel), אל מנחם אוסישקין בעניין הפצת ספרות ציונית, בפרט נאומיו ומאמריו של מכס נורדאו, עברית, רוסית, 03.02.1899, 10.02.1899 (תעודות מס' 76, 149)
Cable from Chaim Weizmann and Menahem Ussishkin, [?]
The Young Zionist Club, Lipton
3 גלויות מאת מכס נורדאו אל אדולף פרידמן (1906 - 1907)
טיוטה של חוזר מאת "הציונים המדיניים" (מכס נורדאו ואחרים), [1911]
גלויה מאת הוצאת ספרים "אחיאסף", ורשה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין משלוח חוברות של מכס נורדאו ומכס מנדלשטם, רוסית (תעודה מס' 663)
מאמר של בנימין יפה על הרצל ונורדאו לציון יום הולדת המאה של מכס נורדאו