תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מכס סולובייציק
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת יצחק גרינבוים (פולנית) A409\2-1t
חלקי מכתבים A409\12-1t
"ידיעות פון ביורא ביים מיניסטער פאר אידישע ענינים" גליון 1, ספטמבר 1919 A409\11-2t
דוחות כספיים A409\11-3t
4 מכתבים מאת נחום גולדמן A409\2-2t
מינוי מכסולובייצ'יק כנציג היהודים בפרלמנט בליטא A409\7-1t
פרוטוקול של ישיבת הפרלמנט בעניין המסים המוטלים על היהודים, 1919 A409\7-2t
העתק של הסכם השלום בין כוחות הברית לבין אוסטריה (צרפתית) A409\8-1t
פרוטוקול של ישיבה משותפת בין נציגי הוועד האמריקאי לבין ועד הקהילות היהודיות בליטא (יידיש, גרמנית) A409\10-1t
תקציר של הסכם שנחתם עם פולין (גרמנית) A409\11-1t
העתק מכתב מאת המשלחת מליטא בוועידת השלום אל ועד המשלחות היהודיות שליד ועידת השלום בעניין מצב היהודים בליטא (צרפתית) A409\10-2t
"Aux societes et comites destines a venir en aide aux juifs qui ont souffert de la guerre" חוזר מאת ועד הקהילות שליד ועידת השלום בעניין מתן עזרה ליהודים שסבלו מהמלחמה (צרפתית) A409\9-1t
תיאור:
מכתב מאת יצחק גרינבוים (פולנית)
סימול: A409\2-1t
תיאור:
חלקי מכתבים
סימול: A409\12-1t
תיאור:
"ידיעות פון ביורא ביים מיניסטער פאר אידישע ענינים" גליון 1, ספטמבר 1919
סימול: A409\11-2t
תיאור:
דוחות כספיים
סימול: A409\11-3t
תיאור:
4 מכתבים מאת נחום גולדמן
סימול: A409\2-2t
תיאור:
מינוי מכסולובייצ'יק כנציג היהודים בפרלמנט בליטא
סימול: A409\7-1t
תיאור:
פרוטוקול של ישיבת הפרלמנט בעניין המסים המוטלים על היהודים, 1919
סימול: A409\7-2t
תיאור:
העתק של הסכם השלום בין כוחות הברית לבין אוסטריה (צרפתית)
סימול: A409\8-1t
תיאור:
פרוטוקול של ישיבה משותפת בין נציגי הוועד האמריקאי לבין ועד הקהילות היהודיות בליטא (יידיש, גרמנית)
סימול: A409\10-1t
תיאור:
תקציר של הסכם שנחתם עם פולין (גרמנית)
סימול: A409\11-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת המשלחת מליטא בוועידת השלום אל ועד המשלחות היהודיות שליד ועידת השלום בעניין מצב היהודים בליטא (צרפתית)
סימול: A409\10-2t
תיאור:
"Aux societes et comites destines a venir en aide aux juifs qui ont souffert de la guerre" חוזר מאת ועד הקהילות שליד ועידת השלום בעניין מתן עזרה ליהודים שסבלו מהמלחמה (צרפתית)
סימול: A409\9-1t
מכתב מאת יצחק גרינבוים (פולנית)
חלקי מכתבים
"ידיעות פון ביורא ביים מיניסטער פאר אידישע ענינים" גליון 1, ספטמבר 1919
דוחות כספיים
4 מכתבים מאת נחום גולדמן
מינוי מכסולובייצ'יק כנציג היהודים בפרלמנט בליטא
פרוטוקול של ישיבת הפרלמנט בעניין המסים המוטלים על היהודים, 1919
העתק של הסכם השלום בין כוחות הברית לבין אוסטריה (צרפתית)
פרוטוקול של ישיבה משותפת בין נציגי הוועד האמריקאי לבין ועד הקהילות היהודיות בליטא (יידיש, גרמנית)
תקציר של הסכם שנחתם עם פולין (גרמנית)
העתק מכתב מאת המשלחת מליטא בוועידת השלום אל ועד המשלחות היהודיות שליד ועידת השלום בעניין מצב היהודים בליטא (צרפתית)
"Aux societes et comites destines a venir en aide aux juifs qui ont souffert de la guerre" חוזר מאת ועד הקהילות שליד ועידת השלום בעניין מתן עזרה ליהודים שסבלו מהמלחמה (צרפתית)