תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מנחם אוסישקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בין גאורג הלפרן, ברלין, לבין ברטולד פייבל בשם אוצר התיישבות היהודים (The Jewish Colonial Trust - קולוניאל-באנק עברי בלונדון) בעניינים בנקאיים ומשיכות יתר של Palestine Executive; דו"חות, החלטות וסיכומים מאת אליעזר זיגפריד הופיין בעניין פעילות אפ"ק (חברת אנגליה - פלשתינה) ביפו ופרוטוקולים של ישיבות חבר המנהלים המקומי, שהתקיימו בביתו של מנחם מנדל אוסישקין בירושלים (ספטמבר - דצמבר 1930) 1930- 1930 A55\9
קטעי עיתונים על אודות מנהיגים ציונים ובניהם מנחם אוסישקין, יוסף חיים ברנר ויהודה לייב מאגנס 1938- 1946 A357\247
מכתב מאת יוסף שפרינצק, ורשה, אל מנחם אוסישקין בעניין רצונו ללמוד בביירות, ובקשת עבודה בלשכת המודיעין בביירות, כ"ב חשון [לפני 1914] A24\1039
אוסף מאמרים ורשימות בנוגע למנהיגים שונים בתנועה הציונית ובניהם מנחם אוסישקין A357\199
מכתבים, בעיקר ברוסית, אל אלכסנדר גולדשטיין בביקורו בליטא, מאת אנשים שונים בארץ ישראל, בלגיה, גרמניה וברית המועצות. בין הכותבים: מנחם מנדל אוסישקין בירושלים, ישראל בנימין רוזוב בתל אביב, חינה יאנפולסקאיה-רובינשטיין בקאונס, רגינה פריידנברג בבריסל, בובה\שרה אסמן בברלין, קרובי המשפחה וידידיו של גולדשטיין במוסקבה ובמינסק (אוקטובר - דצמבר 1928) 1928- 1928 A134\156
חוזר מאת מנחם מנדל אוסישקין, ירושלים, בשם ועד הצירים לארץ ישראל, אל צבי פרץ חיות, נשיא הוועד הפועל הגדול, וינה, בעניין משלוח הצעות של ההנהלה הציונית בארץ ישראל באמצעות ההנהלה הציונית בלונדון (י"ג כסלו תרפ"ב, 14.12.1921) 1921- 1921 A30\43
תכנית הוועידה של ההסתדרות ציוני רוסיה ואוקראינה (משלחת חוץ, ברלין), שהתקיימה בקרלסבאד ביום 21.08.1922; הודעה מודפסת על "עצרת ציונית גדולה" ביום 10.09.1922, בהשתתפותם של מנחם מנדל אוסישקין, ירושלים, ולדימיר זאב ז'בוטינסקי, לונדון, ואלכסנדר גולדשטיין, לונדון (הודעה מאת הוועד העירוני של הסתדרות ציוני רוסיה ואוקראינה בברלין); מכתב מאת יושב ראש ומזכיר הלשכה המרכזית בברלין של הסתדרות ציוני רוסיה ואוקראינה שעל יד ההסתדרות הציונית העולמית, אל אלכסנדר גולדשטיין בלונדון, בעניין נאומו בוועידת קרלסבאד ביום 21.08.1922 בנושא "ארגון" (21.07.1922) 1922- 1922 A134\172
שלושה מכתבים אל יעקב קלצקין בקלן ובהיידלברג מאת מנחם מנדל אוסישקין, בעניינים ציוניים שונים (קרלבסאד, י"ט - כ"א תמוז [?]; אודסה, 06/19.09.1910; מקורות ווהעתקים) 1910 A40\244
חומר בעניין פעילותו של אלכסנדר גולדשטיין בשליחות קרן היסוד לקנדה: תכניות ולוח זמנים של הביקור (ינואר - מרץ 1923); חוזרים מאת מנהלי קרן היסוד בטורונטו בדבר שליחותו של גולדשטיין (אפריל 1923); תעודת הוקרה "תרומה לנטעית עצים" מאת קרן קיימת לישראל והסתדרות "הדסה" בקנדה, על שם אלכסנדר גולדשטיין (אייר תרפ"ג, בחתימת פקסימיליה של מנחם אוסישקין) 1923- 1923 A134\107
התכתבות בין גאורג הלפרן, ברלין, לבין ברטולד פייבל בשם אוצר התיישבות היהודים (The Jewish Colonial Trust - קולוניאל-באנק עברי בלונדון) בעניינים שוטפיים, בנקאיים, הלוואות; פרוטוקולים של ישיבות חבר המנהלים המקומי (The local board of directors) שהתקיימו בביתו של מנחם מנדל אוסישקין בירושלים (אפריל - מאי 1931) 1931- 1931 A55\12
מכתבים, דו"חות, תזכירים אל מנחם אוסישקין מאת פעילי תרבות וחינוך, בינייהם א. דרויאנוב, מ. נסטיסין, י.א. קאתאווי, מ. מבש, הלל זלטופולסקי, מ. גולינקין - על מצבה הקשה של האופרה הארץ ישראלית, זלמן אפשטיין, י.ק.[יעקב קאפל] גולדבלום, הרמן ברנשטיין, גדליה וילבושביץ' - בעניין בית הספר העממי בחיפה, ומכתבים מאת הסתדרות ישורון, ירושלים, הוועד לזכרו של אחד העם, חבר הלאומים, התאחדות עולמית של היהודים הספרדיים, בית מדרש בירושלים, המכון למדעי היהדות, ועד החינוך ואגודת "מכבי" - בעניין התפתחותה התרבותית של ארץ ישראל (עברית, אנגלית, גרמנית, רוסית) 1926- 1927 A24\1144
התכתבות בין גאורג הלפרן, ברלין, לבין H.B. Baker וקוסטה (S. Costa) בשם הנהלת אוצק התיישבות היהודים (J.C.T.) בלונדון, ברל לוקר בשם ההנהלה הציונית בלונדון, ליאו מוצקין בפריס - תל אביב, אליעזר זיגפריד הופיין ביפו, מנחם מנדל אוסישקין והלל פרבשטיין בשם הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים ולשכת הקרן היקיימת בלונדון; זכרון דברים וסיכומי ישיבת חבר המנהלים של J.C.T. (יוני - דצמבר 1932) 1932- 1932 A55\49