תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מנחם אוסישקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בעניין התבטאותו של מנחם אוסישקין במסיבת עיתונאים, ופרסומה בעיתונים "דבר ו"הארץ" 1930- 1930 S45\4
התכתבות בין זלמן דוד ליבונטין, אלכסנדריה, לבין מנחם מנדל אוסישקין ושמואל ברבש באודסה, ומשה גרשון פלדשטיין בשוויץ, בעניינים ציוניים שונים (בעיקר רוסית) 1915- 1916 A34\109
חוזר מאת מנחם מנדל אוסישקין, ירושלים, בשם ועד הצירים לארץ ישראל, אל צבי פרץ חיות, נשיא הוועד הפועל הגדול, וינה, בעניין משלוח הצעות של ההנהלה הציונית בארץ ישראל באמצעות ההנהלה הציונית בלונדון (י"ג כסלו תרפ"ב, 14.12.1921) 1921- 1921 A30\43
קטעי עיתונים על אודות מנהיגים ציונים ובניהם מנחם אוסישקין, יוסף חיים ברנר ויהודה לייב מאגנס 1938- 1946 A357\247
התכתבות בין זלמן דוד ליבונטין, יפו, לבין מנחם אוסישקין, פריס - ירושלים, בעניין אפ"ק ובעניינים פרטיים 1919- 1930 A34\98
מכתבים מאת זלמן דוד ליבונטין, תל אביב, אל ברטולד פייבל בלונדון ואל מנחם אוסישקין; תזכירים בעניין ביקורת על פעילות בנק אפ"ק (אפריל - דצמבר 1931, העתקים מודפסים במכונת כתיבה) 1931- 1931 A34\20
אוסף מאמרים ורשימות בנוגע למנהיגים שונים בתנועה הציונית ובניהם מנחם אוסישקין A357\199
מכתבים, מאמרים, תזכירים, סיכומי דו"חות, הרצאות, עצומות מאת יעקב צור בנושאים שונים: קרן קיימת לישראל, קרן היסוד, פרס על שם מנחם אוסישקין, ואחרים (מודפסים במכונת כתיבה; קטעי עיתונים) 1960- 1976 A326\333
שלוש גלויות מאת מנחם מנדל אוסישקין, מוסקבה, אל יעקב שרתוק (צ'רטוק), פינסק, בענייני עלייה שנייה לארץ ישראל (העתקים בצילום) 1886- 1887 A268\37
העתקי מכתבים יוצאים ומברקים מאת זלמן דוד ליבונטין, אלכסנדריה שבמצרים, אל מנחם אוסישקין, אודסה, בעניינים ציוניים ופיננסיים 1914- 1915 A34\107
מאמרים, סקירות והרצאות מאת יעקב צור (כולל טיוטות, העתקים מודפסים במכונת כתיבה): "הקהילה לרגלי הצוק. פגישות עם יהודי גיבראלטאר"; "לב גלותא"; "בצל השלווה השחורה (מאמר שלישי: אפריקה של אלברט שווייצר)"; "דברי פתיחה לזכרו של מנחם אוסישקין" (ספטמבר 1961); "או"מ: אורות וצללים" (30.10.1961); "רוסים, צרפתים, ארמנים - וקדושת הכנרת בירחי לידה של הצהרת באלפור" (24.12.1961); "מפנקס הפגישות: שלא להביא לידי עבירה"; "מפנקס הפגישות: דור שלישי" (נובמבר 1961); "מפנקס הפגישות: מבצע ציצרו" (28.11.1961); "מפנקס הפגישות: התהלוכה והמנגינה" (28.11.1961) 1961- 1961 A326\88
התכתבות בין זלמן דוד ליבונטין לבין אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים, בפרט מערכות עיתונים, בעניינים פרטיים, בעניין ספרות ובעניין התיישבות בארץ ישראל. בין המתכתבים: מנחם מנדל אוסישקין, מ.[מרק?] וישניצר, ש.[שמעון?] ארנסט, לייב יפה, גד פרומקין, יוסף ריבלין, אביעזר ילין, בן ציון כץ, ויקטור גרינוולד, פנחס בן צבי גרייבסקי, משה יוסף גליקסון, יהודה לייב מאגנס, בוריס שץ, מרק גורודיסקי; מנהלי ישיבת "מרכז הרב" בירושלים 1930- 1931 A34\116