תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מנחם אוסישקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת דוד פראטו אל מנחם אוסישקין בעניין הקמת מושבה חדשה ליהודי גרמניה KKL5\6651-8t
מכתב מאת אוסקר פישר אל מנחם אוסישקין בעניין הסדרת מניות ההקמה של כפר יונה על שם אביו, יונה פישר, ובקשה לעמוד בראש הדירקטוריון KKL5\6637-3t
כתב מינוי של יוסף סינוגליה ליושב ראש הועד הארצי של קרן קימת לישראל באיטליה בחתימתו של מנחם אוסישקין ובאישורו של שלמה הורוביץ KKL5\6621-1t
מכתב מאת דוד ילין אל מנחם אוסישקין בעניין תרומתו של ניסן פרידמן לפעילות קרן קימת לישראל במצרים KKL5\6651-5t
זכרון דברים בעניין הרכבת הועד למען הקמת יער על שם מלך בלגיה אלברט הראשון, בראשו יעמוד מאיר דיזנגוף, ובו יהיו חברים בין היתר מוריס פישר, מנחם אוסישקין ו[?]. רוזנפלד, סגן קונסול בלגיה בחיפה KKL5\6636-2t
מכתב מאת י.ל.[?], מזכיר אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין ועידת גליל קאווקאז, שהתקיימה בטיפליס, רוסית (תעודה מס' 764) A24\665-52t
מכתב מאת ס.[?] קרפובסקי, גזבר אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין איסוף שקלים והפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים", רוסית (תעודה מס' 144) A24\659-28t
מכתב מאת ס.[?] קרפובסקי, נציג אגודת הציונים בבאטום, גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין איסוף שקלים והפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים", רוסית (תעודה מס' 275) A24\653-30t
מכתב מאת חברי ועד אגודת הציונים בקוטאיס, גרוזיה, ביניהם יושב ראש בניימין סאיט, סגנו נחום טרק, גזבר ג.[?] וינר ואחרים, אל מנחם אוסישקין בעניין בחירת ועד האגודה, הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" ואיסוף שקלים, רוסית (תעודה מס' 31) A24\654-42t
מכתב וגלויה מאת בנימין סאיט, נציג אגודת הציונים בקוטאיס, גרוזיה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, ואל שמואל ברבש, אודיסה, בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים", רוסית, 12-20.03.1901 (תעודות מס' 164, 177) A24\642-26t
מכתב מאת א. מקל (Mekel), יושב ראש אגודת הציונים "תיאודור הרצל" בטיפליס, ומברק מאת מרק לוי שטרייכר, פעיל ציוני בטיפליס, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות ציונית בגרוזיה, רוסית (תעודות מס' 202, 250) A24\668-33t
מכתב מאת מ.[?] צ'רייקין, חבר ועד אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין השתתפותו של צ'רייקין בוועידה ציונית בטיפליס, רוסית (תעודה מס' 571) A24\663-31t
תיאור:
מכתב מאת דוד פראטו אל מנחם אוסישקין בעניין הקמת מושבה חדשה ליהודי גרמניה
סימול: KKL5\6651-8t
תיאור:
מכתב מאת אוסקר פישר אל מנחם אוסישקין בעניין הסדרת מניות ההקמה של כפר יונה על שם אביו, יונה פישר, ובקשה לעמוד בראש הדירקטוריון
סימול: KKL5\6637-3t
תיאור:
כתב מינוי של יוסף סינוגליה ליושב ראש הועד הארצי של קרן קימת לישראל באיטליה בחתימתו של מנחם אוסישקין ובאישורו של שלמה הורוביץ
סימול: KKL5\6621-1t
תיאור:
מכתב מאת דוד ילין אל מנחם אוסישקין בעניין תרומתו של ניסן פרידמן לפעילות קרן קימת לישראל במצרים
סימול: KKL5\6651-5t
תיאור:
זכרון דברים בעניין הרכבת הועד למען הקמת יער על שם מלך בלגיה אלברט הראשון, בראשו יעמוד מאיר דיזנגוף, ובו יהיו חברים בין היתר מוריס פישר, מנחם אוסישקין ו[?]. רוזנפלד, סגן קונסול בלגיה בחיפה
סימול: KKL5\6636-2t
תיאור:
מכתב מאת י.ל.[?], מזכיר אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין ועידת גליל קאווקאז, שהתקיימה בטיפליס, רוסית (תעודה מס' 764)
סימול: A24\665-52t
תיאור:
מכתב מאת ס.[?] קרפובסקי, גזבר אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין איסוף שקלים והפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים", רוסית (תעודה מס' 144)
סימול: A24\659-28t
תיאור:
מכתב מאת ס.[?] קרפובסקי, נציג אגודת הציונים בבאטום, גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין איסוף שקלים והפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים", רוסית (תעודה מס' 275)
סימול: A24\653-30t
תיאור:
מכתב מאת חברי ועד אגודת הציונים בקוטאיס, גרוזיה, ביניהם יושב ראש בניימין סאיט, סגנו נחום טרק, גזבר ג.[?] וינר ואחרים, אל מנחם אוסישקין בעניין בחירת ועד האגודה, הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" ואיסוף שקלים, רוסית (תעודה מס' 31)
סימול: A24\654-42t
תיאור:
מכתב וגלויה מאת בנימין סאיט, נציג אגודת הציונים בקוטאיס, גרוזיה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, ואל שמואל ברבש, אודיסה, בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים", רוסית, 12-20.03.1901 (תעודות מס' 164, 177)
סימול: A24\642-26t
תיאור:
מכתב מאת א. מקל (Mekel), יושב ראש אגודת הציונים "תיאודור הרצל" בטיפליס, ומברק מאת מרק לוי שטרייכר, פעיל ציוני בטיפליס, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות ציונית בגרוזיה, רוסית (תעודות מס' 202, 250)
סימול: A24\668-33t
תיאור:
מכתב מאת מ.[?] צ'רייקין, חבר ועד אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין השתתפותו של צ'רייקין בוועידה ציונית בטיפליס, רוסית (תעודה מס' 571)
סימול: A24\663-31t
מכתב מאת דוד פראטו אל מנחם אוסישקין בעניין הקמת מושבה חדשה ליהודי גרמניה
מכתב מאת אוסקר פישר אל מנחם אוסישקין בעניין הסדרת מניות ההקמה של כפר יונה על שם אביו, יונה פישר, ובקשה לעמוד בראש הדירקטוריון
כתב מינוי של יוסף סינוגליה ליושב ראש הועד הארצי של קרן קימת לישראל באיטליה בחתימתו של מנחם אוסישקין ובאישורו של שלמה הורוביץ
מכתב מאת דוד ילין אל מנחם אוסישקין בעניין תרומתו של ניסן פרידמן לפעילות קרן קימת לישראל במצרים
זכרון דברים בעניין הרכבת הועד למען הקמת יער על שם מלך בלגיה אלברט הראשון, בראשו יעמוד מאיר דיזנגוף, ובו יהיו חברים בין היתר מוריס פישר, מנחם אוסישקין ו[?]. רוזנפלד, סגן קונסול בלגיה בחיפה
מכתב מאת י.ל.[?], מזכיר אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין ועידת גליל קאווקאז, שהתקיימה בטיפליס, רוסית (תעודה מס' 764)
מכתב מאת ס.[?] קרפובסקי, גזבר אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין איסוף שקלים והפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים", רוסית (תעודה מס' 144)
מכתב מאת ס.[?] קרפובסקי, נציג אגודת הציונים בבאטום, גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין איסוף שקלים והפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים", רוסית (תעודה מס' 275)
מכתב מאת חברי ועד אגודת הציונים בקוטאיס, גרוזיה, ביניהם יושב ראש בניימין סאיט, סגנו נחום טרק, גזבר ג.[?] וינר ואחרים, אל מנחם אוסישקין בעניין בחירת ועד האגודה, הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" ואיסוף שקלים, רוסית (תעודה מס' 31)
מכתב וגלויה מאת בנימין סאיט, נציג אגודת הציונים בקוטאיס, גרוזיה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, ואל שמואל ברבש, אודיסה, בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים", רוסית, 12-20.03.1901 (תעודות מס' 164, 177)
מכתב מאת א. מקל (Mekel), יושב ראש אגודת הציונים "תיאודור הרצל" בטיפליס, ומברק מאת מרק לוי שטרייכר, פעיל ציוני בטיפליס, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות ציונית בגרוזיה, רוסית (תעודות מס' 202, 250)
מכתב מאת מ.[?] צ'רייקין, חבר ועד אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין השתתפותו של צ'רייקין בוועידה ציונית בטיפליס, רוסית (תעודה מס' 571)