תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מנחם אוסישקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
רשימת משתתפי חבר המנהלים (Board of Directors) של The Jewish Colonial Trust - אוצר התיישבות היהודים, ביניהם: יוסף קובן (Joseph Cowen), לונדון; מנחם מנדל אוסישקין, ירושלים; יצחק ניידיץ', פריס; גאורג הלפרן, ברלין; ברטולד פייבל, לונדון (שנת 1930) A55\13-2t
תדפיס (בסטנסיל) המכיל מכתב מאת מנחם מנדל אוסישקין אל נציגי ועדת הארץ של קרן קיימת לישראל בברלין (Landeskomission des KKL - Berlin) בעניין המצב בארץ ישראל [1932] A55\3-3t
תסכית לתוכנית "יומו של מנחם", תוכנית לילדים על מנחם אוסישקין, מאת שבתי טבת S36\55-5t
נאום מאת יעקב צור בטקס מתן הפרס על שם מנחם מנדל אוסישקין לשהנת תשכ"ב בבאר שבע, י"ג תשרי תשכ"ג - 23.11.1962 (מודפס במכונת כתיבה) A326\231-8t
מכתב מאת ההנהלה הציונית בלונדון אל ההנהלה בירושלים בעניין אישור נסיעה של מנחם אוסישקין לאמריקה, 20.12.1929 S45\13-2t
פרטיכל ישיבת באי כח המוסדות ועורכי הדין בשאלת הצעת החוק על סכסוכי קרקעות, בהשתתפות ארלוזורוב חיים, שרתוק משה, אוסישקין מנחם, גרנובסקי אברהם, ויץ יוסף., לוי ש[?]., יעלי א[?]. מ[?]., פטמן ש[?]., עליאש מרדכי, הורוביץ ש[?]. J15\4332\6-15t
חשבונות על העברת כספים על ידי מנחם אוסישקין, למען פעילות אגודת חובבי ציון במוסקסה. חשבונות על העברת כספים על ידי מנחם אוסישקין, חותמו על ידי לאו פוליאקוב, מוסקבה. חשבונות על העברת כספים על ידי מנחם אוסישקין למען פעילות חובבי ציון, שחותמו על ידי לאו פוליאקוב, 1888 (תעודות מס' 106, 143, 169, 178) A24\604-14t
תזכיר מאת ישעיהו הורוויץ, ורשה, אל מנחם מנדל אוסישקין, נשיא הקרן הקיימת לישראל בירושלים, בעניין תכנית לארגון מחדש של הלשכה הארצית של הקרן הקיימת בפולין; בצירוף רשימת השמות והתפקידים של פקידי הלשכה הארצית של הקרן הקיימת בוורשה (י"ח מרחשון תרפ"ז - 26.10.1926) A154\96-1t
מכתב מאת יוהן (יונה) קרמנצקי, וינה, אל מנחם אוסישקין בעניין החוברת "גאולת הארץ", שהוציא אוסישקין ביידיש, ועל הפצת בולי קרן קיימת לישראל, רוסית (תעודה מס' 771) A24\681-63t
מכתב מאת בער פריידנברג, נציג אגודת הציונים באומן, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות האגודה ובחירת אוסישקין כציר לקונגרס הציוני (תעודה מס' 208) A24\624-11t
מכתב מאת יעקב מזא"ה אל מנחם אוסישקין בעניין אי-יכולתו לבוא לאסיפה, יחסיו המתוחום עם אוסישקין, מוסקבה (תעודה מס' 103) A24\604-31t
גלויה מאת אורי ואסתר אטינגר, תל אביב, אל מנחם אוסישקין, ירושלים, בעניין ברכות ליובל ה-70 של אוסישקין, ה' שבט תרצ"ב A24\687-2t
תיאור:
רשימת משתתפי חבר המנהלים (Board of Directors) של The Jewish Colonial Trust - אוצר התיישבות היהודים, ביניהם: יוסף קובן (Joseph Cowen), לונדון; מנחם מנדל אוסישקין, ירושלים; יצחק ניידיץ', פריס; גאורג הלפרן, ברלין; ברטולד פייבל, לונדון (שנת 1930)
סימול: A55\13-2t
תיאור:
תדפיס (בסטנסיל) המכיל מכתב מאת מנחם מנדל אוסישקין אל נציגי ועדת הארץ של קרן קיימת לישראל בברלין (Landeskomission des KKL - Berlin) בעניין המצב בארץ ישראל [1932]
סימול: A55\3-3t
תיאור:
תסכית לתוכנית "יומו של מנחם", תוכנית לילדים על מנחם אוסישקין, מאת שבתי טבת
סימול: S36\55-5t
תיאור:
נאום מאת יעקב צור בטקס מתן הפרס על שם מנחם מנדל אוסישקין לשהנת תשכ"ב בבאר שבע, י"ג תשרי תשכ"ג - 23.11.1962 (מודפס במכונת כתיבה)
סימול: A326\231-8t
תיאור:
מכתב מאת ההנהלה הציונית בלונדון אל ההנהלה בירושלים בעניין אישור נסיעה של מנחם אוסישקין לאמריקה, 20.12.1929
סימול: S45\13-2t
תיאור:
פרטיכל ישיבת באי כח המוסדות ועורכי הדין בשאלת הצעת החוק על סכסוכי קרקעות, בהשתתפות ארלוזורוב חיים, שרתוק משה, אוסישקין מנחם, גרנובסקי אברהם, ויץ יוסף., לוי ש[?]., יעלי א[?]. מ[?]., פטמן ש[?]., עליאש מרדכי, הורוביץ ש[?].
סימול: J15\4332\6-15t
תיאור:
חשבונות על העברת כספים על ידי מנחם אוסישקין, למען פעילות אגודת חובבי ציון במוסקסה. חשבונות על העברת כספים על ידי מנחם אוסישקין, חותמו על ידי לאו פוליאקוב, מוסקבה. חשבונות על העברת כספים על ידי מנחם אוסישקין למען פעילות חובבי ציון, שחותמו על ידי לאו פוליאקוב, 1888 (תעודות מס' 106, 143, 169, 178)
סימול: A24\604-14t
תיאור:
תזכיר מאת ישעיהו הורוויץ, ורשה, אל מנחם מנדל אוסישקין, נשיא הקרן הקיימת לישראל בירושלים, בעניין תכנית לארגון מחדש של הלשכה הארצית של הקרן הקיימת בפולין; בצירוף רשימת השמות והתפקידים של פקידי הלשכה הארצית של הקרן הקיימת בוורשה (י"ח מרחשון תרפ"ז - 26.10.1926)
סימול: A154\96-1t
תיאור:
מכתב מאת יוהן (יונה) קרמנצקי, וינה, אל מנחם אוסישקין בעניין החוברת "גאולת הארץ", שהוציא אוסישקין ביידיש, ועל הפצת בולי קרן קיימת לישראל, רוסית (תעודה מס' 771)
סימול: A24\681-63t
תיאור:
מכתב מאת בער פריידנברג, נציג אגודת הציונים באומן, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות האגודה ובחירת אוסישקין כציר לקונגרס הציוני (תעודה מס' 208)
סימול: A24\624-11t
תיאור:
מכתב מאת יעקב מזא"ה אל מנחם אוסישקין בעניין אי-יכולתו לבוא לאסיפה, יחסיו המתוחום עם אוסישקין, מוסקבה (תעודה מס' 103)
סימול: A24\604-31t
תיאור:
גלויה מאת אורי ואסתר אטינגר, תל אביב, אל מנחם אוסישקין, ירושלים, בעניין ברכות ליובל ה-70 של אוסישקין, ה' שבט תרצ"ב
סימול: A24\687-2t
רשימת משתתפי חבר המנהלים (Board of Directors) של The Jewish Colonial Trust - אוצר התיישבות היהודים, ביניהם: יוסף קובן (Joseph Cowen), לונדון; מנחם מנדל אוסישקין, ירושלים; יצחק ניידיץ', פריס; גאורג הלפרן, ברלין; ברטולד פייבל, לונדון (שנת 1930)
תדפיס (בסטנסיל) המכיל מכתב מאת מנחם מנדל אוסישקין אל נציגי ועדת הארץ של קרן קיימת לישראל בברלין (Landeskomission des KKL - Berlin) בעניין המצב בארץ ישראל [1932]
תסכית לתוכנית "יומו של מנחם", תוכנית לילדים על מנחם אוסישקין, מאת שבתי טבת
נאום מאת יעקב צור בטקס מתן הפרס על שם מנחם מנדל אוסישקין לשהנת תשכ"ב בבאר שבע, י"ג תשרי תשכ"ג - 23.11.1962 (מודפס במכונת כתיבה)
מכתב מאת ההנהלה הציונית בלונדון אל ההנהלה בירושלים בעניין אישור נסיעה של מנחם אוסישקין לאמריקה, 20.12.1929
פרטיכל ישיבת באי כח המוסדות ועורכי הדין בשאלת הצעת החוק על סכסוכי קרקעות, בהשתתפות ארלוזורוב חיים, שרתוק משה, אוסישקין מנחם, גרנובסקי אברהם, ויץ יוסף., לוי ש[?]., יעלי א[?]. מ[?]., פטמן ש[?]., עליאש מרדכי, הורוביץ ש[?].
חשבונות על העברת כספים על ידי מנחם אוסישקין, למען פעילות אגודת חובבי ציון במוסקסה. חשבונות על העברת כספים על ידי מנחם אוסישקין, חותמו על ידי לאו פוליאקוב, מוסקבה. חשבונות על העברת כספים על ידי מנחם אוסישקין למען פעילות חובבי ציון, שחותמו על ידי לאו פוליאקוב, 1888 (תעודות מס' 106, 143, 169, 178)
תזכיר מאת ישעיהו הורוויץ, ורשה, אל מנחם מנדל אוסישקין, נשיא הקרן הקיימת לישראל בירושלים, בעניין תכנית לארגון מחדש של הלשכה הארצית של הקרן הקיימת בפולין; בצירוף רשימת השמות והתפקידים של פקידי הלשכה הארצית של הקרן הקיימת בוורשה (י"ח מרחשון תרפ"ז - 26.10.1926)
מכתב מאת יוהן (יונה) קרמנצקי, וינה, אל מנחם אוסישקין בעניין החוברת "גאולת הארץ", שהוציא אוסישקין ביידיש, ועל הפצת בולי קרן קיימת לישראל, רוסית (תעודה מס' 771)
מכתב מאת בער פריידנברג, נציג אגודת הציונים באומן, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות האגודה ובחירת אוסישקין כציר לקונגרס הציוני (תעודה מס' 208)
מכתב מאת יעקב מזא"ה אל מנחם אוסישקין בעניין אי-יכולתו לבוא לאסיפה, יחסיו המתוחום עם אוסישקין, מוסקבה (תעודה מס' 103)
גלויה מאת אורי ואסתר אטינגר, תל אביב, אל מנחם אוסישקין, ירושלים, בעניין ברכות ליובל ה-70 של אוסישקין, ה' שבט תרצ"ב