תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מנחם אוסישקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, אל יעקב מאיר [?] זלקינד ומיועד גם לישראל זנגוויל, י"ג טבת 5666 - 13.12.1905(תורגם מיידיש לאנגלית); ומכתב מאת אוסישקין אל עורך העיתון [?] בעניין פרסום של מכתב גלוי מאת ישראל זנגוויל (גרמנית, 23.09.\06.10.1905) A36\225-1t
מכתב מאת י.[ישראל] ילסקי, מורשה גליל לודז', אל מנחם אוסישקין בעניין בחירת מקום לוועידה הציונית בין הערים וילנה, מינסק או הומל, רוסית (תעודה מס' 1) A24\646-60t
"אל מוקירי הלשון והספרות העברית!", קול קורא בדבר מנוי לכתבי העת "השלוח" ו"התחיה", בחתימת מנחם מנדל אוסישקין, אודסה F30\1395-9t
מכתב מאת אגודת "בני ציון השבויים ביפן" אל מנחם אוסישקין, בין השאר, בעניין ייסוד האגודה ופעולותיה, ייסוד בית ספר והוצאת העיתון "דער יודישער לעבן" על ידי החיילים היהודים השבויים ביפן (המחנה טקאי-סי, 01/19.08.1905) A42\3\2-1t
העתק בצילום של מכתב מאת מנחם מנדל אוסישקין בשם ועד "החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ ישראל", אודסה, אל ידידיו, ביניהם נחום סוקולוב, בעניין פטירתו של יחיאל צ'לנוב (אודסה, 8/21.02.1918) F30\1385-1t
מכתב אל מנחם מנדל אוסישקין מאת חברי אגודת נוער ציוני "הסתדרות" בנובו-אוקראינקה (Nowoukrajinka) שבמחוז יליסב.[?] בפלך חרסון, בדבר בקשת משלוח חוברות ציוניות לחברי האגודה. בין החותמים: חיים בונין, יצחק גלפאט [Gelfat?] (תאריך לא ידוע) A624\13-2t
מכתב אל מנחם מנדל אוסישקין מאת אניטה מילר-כהן בשם חברי הוועד הפועל של בית ועד לעולים בתל אביב, בעניין דו"ח של מרכז ארגוני נשים תנועת "מזרחי" - "אמן" (תל אביב, 29.01.1946) A624\13-4t
מכתב אל מנחם מנדל אוסישקין מאת ידידיו בברית המועצות בעניינים אישיים (14 עמ' בכתב י, בחתימת "Moisei" [?], תאריך לא ידוע, נכתב אחרי שנת 1924) A624\13-3t
מכתב מאת ש. רפופורט בשם מערכת העיתון "המליץ", סנט-פטרסבורג, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין פרסום 2 סיפורים של לב לבנדה (Levanda), ומודעת רכישת העיתון על ידי ש. רפופורט ול. רבינוביץ, רוסית (תעודה מס' 453) A24\614-1t
2 מכתבים מאת הרב אהרון קמינקה (קמינקא), פרג, אל מנחם אוסישקין בעניין בנק אגררי ויחס יהודי המערב לתנועת חובבי ציון, צרפתית, עברית, 15.12.1896, 03.02.1897 (תעודות מס' 548, 549) A24\621-30t
מכתב חוזר מאת י.[ישראל] ילסקי, מורשה גליל לודז', בשם ועד הגליל, אל מנחם אוסישקין בעניין יסוד חברה ליצוה ויבוא של סחורות ארץ ישראל (תעודה מס' 294) A24\668-60t
פרוטוקול ישיבה חגיגית של ועד הקהילה באולם בני ברית לכבוד יובל השבעים של מנחם אוסישקין A116\64\1-4t
תיאור:
מכתב מאת מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, אל יעקב מאיר [?] זלקינד ומיועד גם לישראל זנגוויל, י"ג טבת 5666 - 13.12.1905(תורגם מיידיש לאנגלית); ומכתב מאת אוסישקין אל עורך העיתון [?] בעניין פרסום של מכתב גלוי מאת ישראל זנגוויל (גרמנית, 23.09.\06.10.1905)
סימול: A36\225-1t
תיאור:
מכתב מאת י.[ישראל] ילסקי, מורשה גליל לודז', אל מנחם אוסישקין בעניין בחירת מקום לוועידה הציונית בין הערים וילנה, מינסק או הומל, רוסית (תעודה מס' 1)
סימול: A24\646-60t
תיאור:
"אל מוקירי הלשון והספרות העברית!", קול קורא בדבר מנוי לכתבי העת "השלוח" ו"התחיה", בחתימת מנחם מנדל אוסישקין, אודסה
סימול: F30\1395-9t
תיאור:
מכתב מאת אגודת "בני ציון השבויים ביפן" אל מנחם אוסישקין, בין השאר, בעניין ייסוד האגודה ופעולותיה, ייסוד בית ספר והוצאת העיתון "דער יודישער לעבן" על ידי החיילים היהודים השבויים ביפן (המחנה טקאי-סי, 01/19.08.1905)
סימול: A42\3\2-1t
תיאור:
העתק בצילום של מכתב מאת מנחם מנדל אוסישקין בשם ועד "החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ ישראל", אודסה, אל ידידיו, ביניהם נחום סוקולוב, בעניין פטירתו של יחיאל צ'לנוב (אודסה, 8/21.02.1918)
סימול: F30\1385-1t
תיאור:
מכתב אל מנחם מנדל אוסישקין מאת חברי אגודת נוער ציוני "הסתדרות" בנובו-אוקראינקה (Nowoukrajinka) שבמחוז יליסב.[?] בפלך חרסון, בדבר בקשת משלוח חוברות ציוניות לחברי האגודה. בין החותמים: חיים בונין, יצחק גלפאט [Gelfat?] (תאריך לא ידוע)
סימול: A624\13-2t
תיאור:
מכתב אל מנחם מנדל אוסישקין מאת אניטה מילר-כהן בשם חברי הוועד הפועל של בית ועד לעולים בתל אביב, בעניין דו"ח של מרכז ארגוני נשים תנועת "מזרחי" - "אמן" (תל אביב, 29.01.1946)
סימול: A624\13-4t
תיאור:
מכתב אל מנחם מנדל אוסישקין מאת ידידיו בברית המועצות בעניינים אישיים (14 עמ' בכתב י, בחתימת "Moisei" [?], תאריך לא ידוע, נכתב אחרי שנת 1924)
סימול: A624\13-3t
תיאור:
מכתב מאת ש. רפופורט בשם מערכת העיתון "המליץ", סנט-פטרסבורג, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין פרסום 2 סיפורים של לב לבנדה (Levanda), ומודעת רכישת העיתון על ידי ש. רפופורט ול. רבינוביץ, רוסית (תעודה מס' 453)
סימול: A24\614-1t
תיאור:
2 מכתבים מאת הרב אהרון קמינקה (קמינקא), פרג, אל מנחם אוסישקין בעניין בנק אגררי ויחס יהודי המערב לתנועת חובבי ציון, צרפתית, עברית, 15.12.1896, 03.02.1897 (תעודות מס' 548, 549)
סימול: A24\621-30t
תיאור:
מכתב חוזר מאת י.[ישראל] ילסקי, מורשה גליל לודז', בשם ועד הגליל, אל מנחם אוסישקין בעניין יסוד חברה ליצוה ויבוא של סחורות ארץ ישראל (תעודה מס' 294)
סימול: A24\668-60t
תיאור:
פרוטוקול ישיבה חגיגית של ועד הקהילה באולם בני ברית לכבוד יובל השבעים של מנחם אוסישקין
סימול: A116\64\1-4t
מכתב מאת מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, אל יעקב מאיר [?] זלקינד ומיועד גם לישראל זנגוויל, י"ג טבת 5666 - 13.12.1905(תורגם מיידיש לאנגלית); ומכתב מאת אוסישקין אל עורך העיתון [?] בעניין פרסום של מכתב גלוי מאת ישראל זנגוויל (גרמנית, 23.09.\06.10.1905)
מכתב מאת י.[ישראל] ילסקי, מורשה גליל לודז', אל מנחם אוסישקין בעניין בחירת מקום לוועידה הציונית בין הערים וילנה, מינסק או הומל, רוסית (תעודה מס' 1)
"אל מוקירי הלשון והספרות העברית!", קול קורא בדבר מנוי לכתבי העת "השלוח" ו"התחיה", בחתימת מנחם מנדל אוסישקין, אודסה
מכתב מאת אגודת "בני ציון השבויים ביפן" אל מנחם אוסישקין, בין השאר, בעניין ייסוד האגודה ופעולותיה, ייסוד בית ספר והוצאת העיתון "דער יודישער לעבן" על ידי החיילים היהודים השבויים ביפן (המחנה טקאי-סי, 01/19.08.1905)
העתק בצילום של מכתב מאת מנחם מנדל אוסישקין בשם ועד "החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ ישראל", אודסה, אל ידידיו, ביניהם נחום סוקולוב, בעניין פטירתו של יחיאל צ'לנוב (אודסה, 8/21.02.1918)
מכתב אל מנחם מנדל אוסישקין מאת חברי אגודת נוער ציוני "הסתדרות" בנובו-אוקראינקה (Nowoukrajinka) שבמחוז יליסב.[?] בפלך חרסון, בדבר בקשת משלוח חוברות ציוניות לחברי האגודה. בין החותמים: חיים בונין, יצחק גלפאט [Gelfat?] (תאריך לא ידוע)
מכתב אל מנחם מנדל אוסישקין מאת אניטה מילר-כהן בשם חברי הוועד הפועל של בית ועד לעולים בתל אביב, בעניין דו"ח של מרכז ארגוני נשים תנועת "מזרחי" - "אמן" (תל אביב, 29.01.1946)
מכתב אל מנחם מנדל אוסישקין מאת ידידיו בברית המועצות בעניינים אישיים (14 עמ' בכתב י, בחתימת "Moisei" [?], תאריך לא ידוע, נכתב אחרי שנת 1924)
מכתב מאת ש. רפופורט בשם מערכת העיתון "המליץ", סנט-פטרסבורג, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין פרסום 2 סיפורים של לב לבנדה (Levanda), ומודעת רכישת העיתון על ידי ש. רפופורט ול. רבינוביץ, רוסית (תעודה מס' 453)
2 מכתבים מאת הרב אהרון קמינקה (קמינקא), פרג, אל מנחם אוסישקין בעניין בנק אגררי ויחס יהודי המערב לתנועת חובבי ציון, צרפתית, עברית, 15.12.1896, 03.02.1897 (תעודות מס' 548, 549)
מכתב חוזר מאת י.[ישראל] ילסקי, מורשה גליל לודז', בשם ועד הגליל, אל מנחם אוסישקין בעניין יסוד חברה ליצוה ויבוא של סחורות ארץ ישראל (תעודה מס' 294)
פרוטוקול ישיבה חגיגית של ועד הקהילה באולם בני ברית לכבוד יובל השבעים של מנחם אוסישקין