תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מנחם אוסישקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הזמנה מודפסת לאסיפת אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, בהשתתפותו של מנחם אוסישקין, שבא לועידת גליל בטיפליס דרך באטום, רוסית (תעודה מס' 535) A24\663-30t
העתק מכתב מאת מרדכי נרקיס אל מנחם אוסישקין בעניין מצבו הכספי הקשה של בית הנכות "בצלאל" L42\267-1t
מכתב מאת בוריס שץ אל מנחם אוסישקין בעניין הסדרת הבעלות על הקרקע הסמוכה לבית הספר "בצלאל" (עמוד 281) L42\5-2t
מכתב מאת י.ל.[?], מזכיר אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין ועידת גליל קאווקאז, שהתקיימה בטיפליס, רוסית (תעודה מס' 764) A24\665-52t
מכתב מאת גרגורי (צבי) בלקובסקי, סנט-פטרסבורג, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות ציוני קוטאיס, גרוזיה, רוסית (תעודה מס' 79) A24\674-59t
מכתב מאת ל.[ליאו?] וינץ, נציג "Juedische Lesehalle und Bibliothek", ברלין, אל מנחם אוסישקין בעניין הצורך שאוסישקין לא יהסס לבוא לקונגרס הציוני השני, ועל החלטת אסיפת רבנים בברלין לתמוך ביישוב היהודי בארץ ישראל, אבל להתנגד לציונות המדינית (תעודה מס' 230) A24\624-42t
מכתב מאת חברי ועד אגודת הציונים בקוטאיס, גרוזיה, ביניהם יושב ראש בניימין סאיט, סגנו נחום טרק, גזבר ג.[?] וינר ואחרים, אל מנחם אוסישקין בעניין בחירת ועד האגודה, הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" ואיסוף שקלים, רוסית (תעודה מס' 31) A24\654-42t
מכתב מאת ס.[?] קרפובסקי, גזבר אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין איסוף שקלים והפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים", רוסית (תעודה מס' 144) A24\659-28t
מכתב מאת ס.[?] קרפובסקי, נציג אגודת הציונים בבאטום, גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין איסוף שקלים והפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים", רוסית (תעודה מס' 275) A24\653-30t
מכתב וגלויה מאת בנימין סאיט, נציג אגודת הציונים בקוטאיס, גרוזיה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, ואל שמואל ברבש, אודיסה, בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים", רוסית, 12-20.03.1901 (תעודות מס' 164, 177) A24\642-26t
מכתב מאת מנחם מנדל אוסישקין, אודסה, אל הרב אהרן (ארמנד) קמינקה בעניין ביקורו של קמינקה בארץ ישראל (11/24.02.1913) A147\115-2t
מכתב מאת י.ל.[?], מזכיר אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות האגודה ונציגות אגודות קאווקאז בוועידות ציוניות, רוסית (תעודה מס' 223) A24\660-17t
תיאור:
הזמנה מודפסת לאסיפת אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, בהשתתפותו של מנחם אוסישקין, שבא לועידת גליל בטיפליס דרך באטום, רוסית (תעודה מס' 535)
סימול: A24\663-30t
תיאור:
העתק מכתב מאת מרדכי נרקיס אל מנחם אוסישקין בעניין מצבו הכספי הקשה של בית הנכות "בצלאל"
סימול: L42\267-1t
תיאור:
מכתב מאת בוריס שץ אל מנחם אוסישקין בעניין הסדרת הבעלות על הקרקע הסמוכה לבית הספר "בצלאל" (עמוד 281)
סימול: L42\5-2t
תיאור:
מכתב מאת י.ל.[?], מזכיר אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין ועידת גליל קאווקאז, שהתקיימה בטיפליס, רוסית (תעודה מס' 764)
סימול: A24\665-52t
תיאור:
מכתב מאת גרגורי (צבי) בלקובסקי, סנט-פטרסבורג, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות ציוני קוטאיס, גרוזיה, רוסית (תעודה מס' 79)
סימול: A24\674-59t
תיאור:
מכתב מאת ל.[ליאו?] וינץ, נציג "Juedische Lesehalle und Bibliothek", ברלין, אל מנחם אוסישקין בעניין הצורך שאוסישקין לא יהסס לבוא לקונגרס הציוני השני, ועל החלטת אסיפת רבנים בברלין לתמוך ביישוב היהודי בארץ ישראל, אבל להתנגד לציונות המדינית (תעודה מס' 230)
סימול: A24\624-42t
תיאור:
מכתב מאת חברי ועד אגודת הציונים בקוטאיס, גרוזיה, ביניהם יושב ראש בניימין סאיט, סגנו נחום טרק, גזבר ג.[?] וינר ואחרים, אל מנחם אוסישקין בעניין בחירת ועד האגודה, הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" ואיסוף שקלים, רוסית (תעודה מס' 31)
סימול: A24\654-42t
תיאור:
מכתב מאת ס.[?] קרפובסקי, גזבר אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין איסוף שקלים והפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים", רוסית (תעודה מס' 144)
סימול: A24\659-28t
תיאור:
מכתב מאת ס.[?] קרפובסקי, נציג אגודת הציונים בבאטום, גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין איסוף שקלים והפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים", רוסית (תעודה מס' 275)
סימול: A24\653-30t
תיאור:
מכתב וגלויה מאת בנימין סאיט, נציג אגודת הציונים בקוטאיס, גרוזיה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, ואל שמואל ברבש, אודיסה, בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים", רוסית, 12-20.03.1901 (תעודות מס' 164, 177)
סימול: A24\642-26t
תיאור:
מכתב מאת מנחם מנדל אוסישקין, אודסה, אל הרב אהרן (ארמנד) קמינקה בעניין ביקורו של קמינקה בארץ ישראל (11/24.02.1913)
סימול: A147\115-2t
תיאור:
מכתב מאת י.ל.[?], מזכיר אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות האגודה ונציגות אגודות קאווקאז בוועידות ציוניות, רוסית (תעודה מס' 223)
סימול: A24\660-17t
הזמנה מודפסת לאסיפת אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, בהשתתפותו של מנחם אוסישקין, שבא לועידת גליל בטיפליס דרך באטום, רוסית (תעודה מס' 535)
העתק מכתב מאת מרדכי נרקיס אל מנחם אוסישקין בעניין מצבו הכספי הקשה של בית הנכות "בצלאל"
מכתב מאת בוריס שץ אל מנחם אוסישקין בעניין הסדרת הבעלות על הקרקע הסמוכה לבית הספר "בצלאל" (עמוד 281)
מכתב מאת י.ל.[?], מזכיר אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין ועידת גליל קאווקאז, שהתקיימה בטיפליס, רוסית (תעודה מס' 764)
מכתב מאת גרגורי (צבי) בלקובסקי, סנט-פטרסבורג, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות ציוני קוטאיס, גרוזיה, רוסית (תעודה מס' 79)
מכתב מאת ל.[ליאו?] וינץ, נציג "Juedische Lesehalle und Bibliothek", ברלין, אל מנחם אוסישקין בעניין הצורך שאוסישקין לא יהסס לבוא לקונגרס הציוני השני, ועל החלטת אסיפת רבנים בברלין לתמוך ביישוב היהודי בארץ ישראל, אבל להתנגד לציונות המדינית (תעודה מס' 230)
מכתב מאת חברי ועד אגודת הציונים בקוטאיס, גרוזיה, ביניהם יושב ראש בניימין סאיט, סגנו נחום טרק, גזבר ג.[?] וינר ואחרים, אל מנחם אוסישקין בעניין בחירת ועד האגודה, הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" ואיסוף שקלים, רוסית (תעודה מס' 31)
מכתב מאת ס.[?] קרפובסקי, גזבר אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין איסוף שקלים והפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים", רוסית (תעודה מס' 144)
מכתב מאת ס.[?] קרפובסקי, נציג אגודת הציונים בבאטום, גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין איסוף שקלים והפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים", רוסית (תעודה מס' 275)
מכתב וגלויה מאת בנימין סאיט, נציג אגודת הציונים בקוטאיס, גרוזיה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, ואל שמואל ברבש, אודיסה, בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים", רוסית, 12-20.03.1901 (תעודות מס' 164, 177)
מכתב מאת מנחם מנדל אוסישקין, אודסה, אל הרב אהרן (ארמנד) קמינקה בעניין ביקורו של קמינקה בארץ ישראל (11/24.02.1913)
מכתב מאת י.ל.[?], מזכיר אגודת הציונים בבאטום (Batum, Batumi), גרוזיה, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות האגודה ונציגות אגודות קאווקאז בוועידות ציוניות, רוסית (תעודה מס' 223)