תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מנחם אוסישקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת אברהם אבא שפיר, נציג אגודת הציונים בעיר טמיר-חאן-שורה, פלך דגסטאן, אל מנחם אסישקין בעניין פעילות ציונית בין יהודי קאווקאז, ובקשת משלוח חוברות וספרים תעמולתיים, רוסית (תעודה מס' 87) A24\651-46t
העתקי מכתבים יוצאים (טיוטות) מאת זלמן דוד ליבונטין אל מנחם אוסישקין בענייני בנק אפ"ק ובעניין יחסי הפועלים והאכרים בפתח תקווה (שנת 1929) A34\28-1t
פרוטוקולים של ישיבות ועדת בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים, מתאריכים 22.07.1932, 02.06.1934, נשלחו על ידי מזכירות האוניברסיטה העברית בפרט אל מנחם אוסישקין, חיים נחמן ביאליק ושמריהו לוין A20\82-2t
מכתב מאת בער פריידנברג, נציג אגודת הציונים באומן, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות האגודה ובחירת אוסישקין כציר לקונגרס הציוני (תעודה מס' 208) A24\624-11t
מכתב אל שמריהו לוין בחיפה מאת חברי ועד יובל שאול טשרניחובסקי, ברלין - ארץ ישראל, בעניין מצב הסופרים והתרבות העברית בארץ ישראל (בפרט בחתימות מנחם אוסישקין, דוד ילין, יוסף קלוזנר, ללא תאריך מסוים) A20\83-4t
מכתב מאת יעקב מזא"ה אל מנחם אוסישקין בעניין אי-יכולתו לבוא לאסיפה, יחסיו המתוחום עם אוסישקין, מוסקבה (תעודה מס' 103) A24\604-31t
מכתב אישי מאת לייב פינס אל מנחם אוסישקין בעניין ארוסין של אוסישקין, רוסית (תעודה מס' 13) A24\610-33t
22 מכתבים ומברקים המכילים ברכות ליובל ה-30 לעליית ביל"ו, שנת תרע"ג; בפרט מכתבים מאת בני ביל"ו בגדרה אל מנחם אוסישקין וציפורה פינס, ומכתבים אליהם מאת אגודת ציוני מוסקבה, מאיר דיזנגוף, יעקב פיכמן, אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ' A164\15\1-2t
"אוסישקין יקרי..." - מכתב מודפס במכונת כתיבה מאת דוד בן-גוריון אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות של הנהלת ההסתדרות הציונית, ירושלים A24\1216-3t
גלויה מאת יעקב מזא"ה אל מנחם אוסישקין בעניין אי-יכולתו לבוא לאסיפה מבגלל יחסיו המתוחום עם אוסישקין, מוסקבה, מרץ 1888 (תעודה מס' 54) A24\603-36t
מכתב מאת עמנואל (מנחם מנדל) סולוביי, בוברויסק, אל מנחם אוסישקין, פריז, בעניין התפתחות התנועה הציונית בבוברויסק (תעודה מס' 478) A24\650-86t
גלויה מאת עמנואל (מנחם מנדל) סולוביי, בוברויסק, אל מנחם אוסישקין בעניין הוצאת ספרים "אחיאסף" (תעודה מס' 215) A24\643-58t
תיאור:
מכתב מאת אברהם אבא שפיר, נציג אגודת הציונים בעיר טמיר-חאן-שורה, פלך דגסטאן, אל מנחם אסישקין בעניין פעילות ציונית בין יהודי קאווקאז, ובקשת משלוח חוברות וספרים תעמולתיים, רוסית (תעודה מס' 87)
סימול: A24\651-46t
תיאור:
העתקי מכתבים יוצאים (טיוטות) מאת זלמן דוד ליבונטין אל מנחם אוסישקין בענייני בנק אפ"ק ובעניין יחסי הפועלים והאכרים בפתח תקווה (שנת 1929)
סימול: A34\28-1t
תיאור:
פרוטוקולים של ישיבות ועדת בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים, מתאריכים 22.07.1932, 02.06.1934, נשלחו על ידי מזכירות האוניברסיטה העברית בפרט אל מנחם אוסישקין, חיים נחמן ביאליק ושמריהו לוין
סימול: A20\82-2t
תיאור:
מכתב מאת בער פריידנברג, נציג אגודת הציונים באומן, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות האגודה ובחירת אוסישקין כציר לקונגרס הציוני (תעודה מס' 208)
סימול: A24\624-11t
תיאור:
מכתב אל שמריהו לוין בחיפה מאת חברי ועד יובל שאול טשרניחובסקי, ברלין - ארץ ישראל, בעניין מצב הסופרים והתרבות העברית בארץ ישראל (בפרט בחתימות מנחם אוסישקין, דוד ילין, יוסף קלוזנר, ללא תאריך מסוים)
סימול: A20\83-4t
תיאור:
מכתב מאת יעקב מזא"ה אל מנחם אוסישקין בעניין אי-יכולתו לבוא לאסיפה, יחסיו המתוחום עם אוסישקין, מוסקבה (תעודה מס' 103)
סימול: A24\604-31t
תיאור:
מכתב אישי מאת לייב פינס אל מנחם אוסישקין בעניין ארוסין של אוסישקין, רוסית (תעודה מס' 13)
סימול: A24\610-33t
תיאור:
22 מכתבים ומברקים המכילים ברכות ליובל ה-30 לעליית ביל"ו, שנת תרע"ג; בפרט מכתבים מאת בני ביל"ו בגדרה אל מנחם אוסישקין וציפורה פינס, ומכתבים אליהם מאת אגודת ציוני מוסקבה, מאיר דיזנגוף, יעקב פיכמן, אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ'
סימול: A164\15\1-2t
תיאור:
"אוסישקין יקרי..." - מכתב מודפס במכונת כתיבה מאת דוד בן-גוריון אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות של הנהלת ההסתדרות הציונית, ירושלים
סימול: A24\1216-3t
תיאור:
גלויה מאת יעקב מזא"ה אל מנחם אוסישקין בעניין אי-יכולתו לבוא לאסיפה מבגלל יחסיו המתוחום עם אוסישקין, מוסקבה, מרץ 1888 (תעודה מס' 54)
סימול: A24\603-36t
תיאור:
מכתב מאת עמנואל (מנחם מנדל) סולוביי, בוברויסק, אל מנחם אוסישקין, פריז, בעניין התפתחות התנועה הציונית בבוברויסק (תעודה מס' 478)
סימול: A24\650-86t
תיאור:
גלויה מאת עמנואל (מנחם מנדל) סולוביי, בוברויסק, אל מנחם אוסישקין בעניין הוצאת ספרים "אחיאסף" (תעודה מס' 215)
סימול: A24\643-58t
מכתב מאת אברהם אבא שפיר, נציג אגודת הציונים בעיר טמיר-חאן-שורה, פלך דגסטאן, אל מנחם אסישקין בעניין פעילות ציונית בין יהודי קאווקאז, ובקשת משלוח חוברות וספרים תעמולתיים, רוסית (תעודה מס' 87)
העתקי מכתבים יוצאים (טיוטות) מאת זלמן דוד ליבונטין אל מנחם אוסישקין בענייני בנק אפ"ק ובעניין יחסי הפועלים והאכרים בפתח תקווה (שנת 1929)
פרוטוקולים של ישיבות ועדת בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים, מתאריכים 22.07.1932, 02.06.1934, נשלחו על ידי מזכירות האוניברסיטה העברית בפרט אל מנחם אוסישקין, חיים נחמן ביאליק ושמריהו לוין
מכתב מאת בער פריידנברג, נציג אגודת הציונים באומן, אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות האגודה ובחירת אוסישקין כציר לקונגרס הציוני (תעודה מס' 208)
מכתב אל שמריהו לוין בחיפה מאת חברי ועד יובל שאול טשרניחובסקי, ברלין - ארץ ישראל, בעניין מצב הסופרים והתרבות העברית בארץ ישראל (בפרט בחתימות מנחם אוסישקין, דוד ילין, יוסף קלוזנר, ללא תאריך מסוים)
מכתב מאת יעקב מזא"ה אל מנחם אוסישקין בעניין אי-יכולתו לבוא לאסיפה, יחסיו המתוחום עם אוסישקין, מוסקבה (תעודה מס' 103)
מכתב אישי מאת לייב פינס אל מנחם אוסישקין בעניין ארוסין של אוסישקין, רוסית (תעודה מס' 13)
22 מכתבים ומברקים המכילים ברכות ליובל ה-30 לעליית ביל"ו, שנת תרע"ג; בפרט מכתבים מאת בני ביל"ו בגדרה אל מנחם אוסישקין וציפורה פינס, ומכתבים אליהם מאת אגודת ציוני מוסקבה, מאיר דיזנגוף, יעקב פיכמן, אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ'
"אוסישקין יקרי..." - מכתב מודפס במכונת כתיבה מאת דוד בן-גוריון אל מנחם אוסישקין בעניין פעילות של הנהלת ההסתדרות הציונית, ירושלים
גלויה מאת יעקב מזא"ה אל מנחם אוסישקין בעניין אי-יכולתו לבוא לאסיפה מבגלל יחסיו המתוחום עם אוסישקין, מוסקבה, מרץ 1888 (תעודה מס' 54)
מכתב מאת עמנואל (מנחם מנדל) סולוביי, בוברויסק, אל מנחם אוסישקין, פריז, בעניין התפתחות התנועה הציונית בבוברויסק (תעודה מס' 478)
גלויה מאת עמנואל (מנחם מנדל) סולוביי, בוברויסק, אל מנחם אוסישקין בעניין הוצאת ספרים "אחיאסף" (תעודה מס' 215)