תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מנחם אוסישקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ירושלים. רחביה ב'. מפת סימון מגרשים. כולל לוח שטחים וציון חלקי של שמות בעלי המגרשים. בין השמות: מנחם מנדל אוסישקין, הוגו ברגמן, אליעזר סוקניק, גרבלסקי, יעקב טהון. תכנית מאת חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל. ירושלים, יולי 1930 A154\430-8m
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך א' - ב' KL5M\6824
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חלוקה לחללים קומה ב' A175M\263\117
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חלוקה לחללים קומה א' דירת עורך הדין ש. אוסישקין, קומה ב' דירת מנחם אוסישקין, קומה ג' A175M\263\11
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. מפת מדידה של שטחי החצר והבית. נתוני מדידה של המגרש, המרפסות והבניין KL5M\6818
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חזית הבית, מזרח ודרום KL5M\6820
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חזית הבית, מזרח ודרום KL5M\6822
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך א' - ב' KL5M\6825
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. תוכנית קומה עליונה KL5M\6831
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. תוכנית קומה תחתונה KL5M\6833
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך ג' - ד' KL5M\6828
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. תוכנית קומה עליונה KL5M\6830
תיאור:
ירושלים. רחביה ב'. מפת סימון מגרשים. כולל לוח שטחים וציון חלקי של שמות בעלי המגרשים. בין השמות: מנחם מנדל אוסישקין, הוגו ברגמן, אליעזר סוקניק, גרבלסקי, יעקב טהון. תכנית מאת חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל. ירושלים, יולי 1930
סימול: A154\430-8m
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך א' - ב'
סימול: KL5M\6824
תיאור:
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חלוקה לחללים קומה ב'
סימול: A175M\263\117
תיאור:
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חלוקה לחללים קומה א' דירת עורך הדין ש. אוסישקין, קומה ב' דירת מנחם אוסישקין, קומה ג'
סימול: A175M\263\11
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. מפת מדידה של שטחי החצר והבית. נתוני מדידה של המגרש, המרפסות והבניין
סימול: KL5M\6818
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חזית הבית, מזרח ודרום
סימול: KL5M\6820
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חזית הבית, מזרח ודרום
סימול: KL5M\6822
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך א' - ב'
סימול: KL5M\6825
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. תוכנית קומה עליונה
סימול: KL5M\6831
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. תוכנית קומה תחתונה
סימול: KL5M\6833
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך ג' - ד'
סימול: KL5M\6828
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. תוכנית קומה עליונה
סימול: KL5M\6830
ירושלים. רחביה ב'. מפת סימון מגרשים. כולל לוח שטחים וציון חלקי של שמות בעלי המגרשים. בין השמות: מנחם מנדל אוסישקין, הוגו ברגמן, אליעזר סוקניק, גרבלסקי, יעקב טהון. תכנית מאת חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל. ירושלים, יולי 1930
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך א' - ב'
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חלוקה לחללים קומה ב'
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חלוקה לחללים קומה א' דירת עורך הדין ש. אוסישקין, קומה ב' דירת מנחם אוסישקין, קומה ג'
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. מפת מדידה של שטחי החצר והבית. נתוני מדידה של המגרש, המרפסות והבניין
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חזית הבית, מזרח ודרום
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חזית הבית, מזרח ודרום
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך א' - ב'
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. תוכנית קומה עליונה
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. תוכנית קומה תחתונה
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך ג' - ד'
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. תוכנית קומה עליונה