תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מנחם אוסישקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חזית A175M\263\109
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חזית מערבית A175M\263\139
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. דלתות פנימיות A175M\263\100
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. פרטי חלונות ודלתות A175M\263\115
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חזית צפונית. מפת מדידות A175M\263\138
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. דלתות A175M\263\126
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. תוכנית התקרה A175M\263\135
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. זיון קורות A175M\263\147
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. קונסטרוקציה של הקורות A175M\263\143
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חלוקה לחללים קומה א' A175M\263\125
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חלוקה לחללים קומות א' ב' וג'. חתך כולל חדר מדרגות. חזית דרומית וחזית מזרחית. מפת סימון תחומי הבניין. מפת תרשים הסביבה. A175M\263\149
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. קונסטרוקציה של הקורות. רשימות הברזלים A175M\263\144
תיאור:
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חזית
סימול: A175M\263\109
תיאור:
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חזית מערבית
סימול: A175M\263\139
תיאור:
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. דלתות פנימיות
סימול: A175M\263\100
תיאור:
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. פרטי חלונות ודלתות
סימול: A175M\263\115
תיאור:
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חזית צפונית. מפת מדידות
סימול: A175M\263\138
תיאור:
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. דלתות
סימול: A175M\263\126
תיאור:
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. תוכנית התקרה
סימול: A175M\263\135
תיאור:
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. זיון קורות
סימול: A175M\263\147
תיאור:
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. קונסטרוקציה של הקורות
סימול: A175M\263\143
תיאור:
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חלוקה לחללים קומה א'
סימול: A175M\263\125
תיאור:
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חלוקה לחללים קומות א' ב' וג'. חתך כולל חדר מדרגות. חזית דרומית וחזית מזרחית. מפת סימון תחומי הבניין. מפת תרשים הסביבה.
סימול: A175M\263\149
תיאור:
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. קונסטרוקציה של הקורות. רשימות הברזלים
סימול: A175M\263\144
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חזית
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חזית מערבית
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. דלתות פנימיות
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. פרטי חלונות ודלתות
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חזית צפונית. מפת מדידות
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. דלתות
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. תוכנית התקרה
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. זיון קורות
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. קונסטרוקציה של הקורות
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חלוקה לחללים קומה א'
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חלוקה לחללים קומות א' ב' וג'. חתך כולל חדר מדרגות. חזית דרומית וחזית מזרחית. מפת סימון תחומי הבניין. מפת תרשים הסביבה.
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. קונסטרוקציה של הקורות. רשימות הברזלים