תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מנחם אוסישקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תרשים מרכז עמק יזרעאל מאת הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל. ירושלים, ד' כסלו תרפ"ח (28.11.1927) A18\2136-1m
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חלוקה לחללים קומה א' דירת עורך הדין ש. אוסישקין, קומה ב' דירת מנחם אוסישקין, קומה ג' A175M\263\11
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך א' - ב' KL5M\6824
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. מפת מדידה של שטחי החצר והבית. נתוני מדידה של המגרש, המרפסות והבניין KL5M\6818
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חזית הבית, מזרח ודרום KL5M\6820
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חזית הבית, מזרח ודרום KL5M\6822
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך א' - ב' KL5M\6825
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. תוכנית קומה תחתונה KL5M\6833
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. תוכנית קומה עליונה KL5M\6831
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך ג' - ד' KL5M\6827
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך ג' - ד' KL5M\6828
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. תוכנית קומה עליונה KL5M\6830
תיאור:
תרשים מרכז עמק יזרעאל מאת הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל. ירושלים, ד' כסלו תרפ"ח (28.11.1927)
סימול: A18\2136-1m
תיאור:
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חלוקה לחללים קומה א' דירת עורך הדין ש. אוסישקין, קומה ב' דירת מנחם אוסישקין, קומה ג'
סימול: A175M\263\11
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך א' - ב'
סימול: KL5M\6824
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. מפת מדידה של שטחי החצר והבית. נתוני מדידה של המגרש, המרפסות והבניין
סימול: KL5M\6818
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חזית הבית, מזרח ודרום
סימול: KL5M\6820
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חזית הבית, מזרח ודרום
סימול: KL5M\6822
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך א' - ב'
סימול: KL5M\6825
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. תוכנית קומה תחתונה
סימול: KL5M\6833
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. תוכנית קומה עליונה
סימול: KL5M\6831
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך ג' - ד'
סימול: KL5M\6827
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך ג' - ד'
סימול: KL5M\6828
תיאור:
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. תוכנית קומה עליונה
סימול: KL5M\6830
תרשים מרכז עמק יזרעאל מאת הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל. ירושלים, ד' כסלו תרפ"ח (28.11.1927)
ירושלים. מנחם אוסישקין. רחביה. חלוקה לחללים קומה א' דירת עורך הדין ש. אוסישקין, קומה ב' דירת מנחם אוסישקין, קומה ג'
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך א' - ב'
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. מפת מדידה של שטחי החצר והבית. נתוני מדידה של המגרש, המרפסות והבניין
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חזית הבית, מזרח ודרום
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חזית הבית, מזרח ודרום
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך א' - ב'
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. תוכנית קומה תחתונה
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. תוכנית קומה עליונה
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך ג' - ד'
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. חתך ג' - ד'
ירושלים. שכונת רחביה. בית מנחם אוסישקין. תוכנית קומה עליונה