תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך מנחם אוסישקין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
"לבואו של מ.מ. אוסישקין לפולניה \ צו אוסישקינ'ס קומען קיין פוילען \ Przyjazd do Polski p. M.M. Usyszkina" - כרוז בשלוש שפות (עברית, יידיש ופולנית) בדבר ביקורו של נשיא הדירקטוריון של קרן קיימת לישראל מנחם מנדל אוסישקין בפולין. דפוס "הצפירה", ורשה (ללא תאריך) A154\431-5kru
"אגרת הפרידה של מ.מ. אוסישקין אל היהדות הפולנית", כרוז בשלוש שפות (עברית, יידיש ופולנית) מאת מנחם מנדל אוסישקין. קראקא [קרקוב], כ"ו תשרי תרפ"ה [1924]. דפוס "הצפירה", ורשה A154\431-4kru
אישים. אוסישקין מנחם. תמונות שונות המתארות את חייו ופועלו KRA\2069
אישים. אוסישקין מנחם. לוח קיר. דף מתולדות חייו של מנחם אוסישקין KRU\21547
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ישראל בעמים. 1958 גיליון 23, פברואר. ארץ - עצים - בתים. מנחם אוסישקין. עמק חולה. המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית באמריקה. KRU\20995
אישים. אוסישקין מנחם. ציטוט מתוך דבריו. (כיתוב ללא איור גרפי) KRA\2028
מודעות אבל, אזכרות. אוסישקין מנחם. יתומים היינו ואין אב, איש ירושלים הגדול איננו, מטעם מערכת הד ירושלים KRU\18925
מודעות אבל, אזכרות. אוסישקין מנחם בן משה. אסיפת אבל ליום ה-30 לפטירתו, בהשתתפות יצחק גרינבוים ומשה שרתוק, ירושלים KRU\17048
מודעות אבל, אזכרות. אוסישקין מנחם. סדרי ההלוויה, מטעם ועדת המוסדות הלטומיים, ירושלים KRU\17078
קרן קימת לישראל. הכנוס הרביעי "קול אדמה" ביום פטירתו של מנחם אוסישקין, לאיסוף חצי מיליון לא"י, לגאולת האדמה למען הפליטים KRU\2078
מודעות אבל, אזכרות. אוסישקין מנחם. אסיפת מחאה למלאת 30 שנה לפטירתו, בהשתתפות י. רוקח, א. גרנובסקי ואחרים KRU\17025
קרן קימת לישראל. קול האדמה. הודעה על קיום הכנוס הרביעי "קול האדמה" בהר הצופים ירושלים ביום פטירתו של מנחם אוסישקין KRU\15405
תיאור:
"לבואו של מ.מ. אוסישקין לפולניה \ צו אוסישקינ'ס קומען קיין פוילען \ Przyjazd do Polski p. M.M. Usyszkina" - כרוז בשלוש שפות (עברית, יידיש ופולנית) בדבר ביקורו של נשיא הדירקטוריון של קרן קיימת לישראל מנחם מנדל אוסישקין בפולין. דפוס "הצפירה", ורשה (ללא תאריך)
סימול: A154\431-5kru
תיאור:
"אגרת הפרידה של מ.מ. אוסישקין אל היהדות הפולנית", כרוז בשלוש שפות (עברית, יידיש ופולנית) מאת מנחם מנדל אוסישקין. קראקא [קרקוב], כ"ו תשרי תרפ"ה [1924]. דפוס "הצפירה", ורשה
סימול: A154\431-4kru
תיאור:
אישים. אוסישקין מנחם. תמונות שונות המתארות את חייו ופועלו
סימול: KRA\2069
תיאור:
אישים. אוסישקין מנחם. לוח קיר. דף מתולדות חייו של מנחם אוסישקין
סימול: KRU\21547
תיאור:
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ישראל בעמים. 1958 גיליון 23, פברואר. ארץ - עצים - בתים. מנחם אוסישקין. עמק חולה. המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית באמריקה.
סימול: KRU\20995
תיאור:
אישים. אוסישקין מנחם. ציטוט מתוך דבריו. (כיתוב ללא איור גרפי)
סימול: KRA\2028
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. אוסישקין מנחם. יתומים היינו ואין אב, איש ירושלים הגדול איננו, מטעם מערכת הד ירושלים
סימול: KRU\18925
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. אוסישקין מנחם בן משה. אסיפת אבל ליום ה-30 לפטירתו, בהשתתפות יצחק גרינבוים ומשה שרתוק, ירושלים
סימול: KRU\17048
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. אוסישקין מנחם. סדרי ההלוויה, מטעם ועדת המוסדות הלטומיים, ירושלים
סימול: KRU\17078
תיאור:
קרן קימת לישראל. הכנוס הרביעי "קול אדמה" ביום פטירתו של מנחם אוסישקין, לאיסוף חצי מיליון לא"י, לגאולת האדמה למען הפליטים
סימול: KRU\2078
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. אוסישקין מנחם. אסיפת מחאה למלאת 30 שנה לפטירתו, בהשתתפות י. רוקח, א. גרנובסקי ואחרים
סימול: KRU\17025
תיאור:
קרן קימת לישראל. קול האדמה. הודעה על קיום הכנוס הרביעי "קול האדמה" בהר הצופים ירושלים ביום פטירתו של מנחם אוסישקין
סימול: KRU\15405
"לבואו של מ.מ. אוסישקין לפולניה \ צו אוסישקינ'ס קומען קיין פוילען \ Przyjazd do Polski p. M.M. Usyszkina" - כרוז בשלוש שפות (עברית, יידיש ופולנית) בדבר ביקורו של נשיא הדירקטוריון של קרן קיימת לישראל מנחם מנדל אוסישקין בפולין. דפוס "הצפירה", ורשה (ללא תאריך)
"אגרת הפרידה של מ.מ. אוסישקין אל היהדות הפולנית", כרוז בשלוש שפות (עברית, יידיש ופולנית) מאת מנחם מנדל אוסישקין. קראקא [קרקוב], כ"ו תשרי תרפ"ה [1924]. דפוס "הצפירה", ורשה
אישים. אוסישקין מנחם. תמונות שונות המתארות את חייו ופועלו
אישים. אוסישקין מנחם. לוח קיר. דף מתולדות חייו של מנחם אוסישקין
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ישראל בעמים. 1958 גיליון 23, פברואר. ארץ - עצים - בתים. מנחם אוסישקין. עמק חולה. המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית באמריקה.
אישים. אוסישקין מנחם. ציטוט מתוך דבריו. (כיתוב ללא איור גרפי)
מודעות אבל, אזכרות. אוסישקין מנחם. יתומים היינו ואין אב, איש ירושלים הגדול איננו, מטעם מערכת הד ירושלים
מודעות אבל, אזכרות. אוסישקין מנחם בן משה. אסיפת אבל ליום ה-30 לפטירתו, בהשתתפות יצחק גרינבוים ומשה שרתוק, ירושלים
מודעות אבל, אזכרות. אוסישקין מנחם. סדרי ההלוויה, מטעם ועדת המוסדות הלטומיים, ירושלים
קרן קימת לישראל. הכנוס הרביעי "קול אדמה" ביום פטירתו של מנחם אוסישקין, לאיסוף חצי מיליון לא"י, לגאולת האדמה למען הפליטים
מודעות אבל, אזכרות. אוסישקין מנחם. אסיפת מחאה למלאת 30 שנה לפטירתו, בהשתתפות י. רוקח, א. גרנובסקי ואחרים
קרן קימת לישראל. קול האדמה. הודעה על קיום הכנוס הרביעי "קול האדמה" בהר הצופים ירושלים ביום פטירתו של מנחם אוסישקין